Đại lý WISE Tại Việt Nam

Mail:
sale04@tmpvietnam.com
Xuất Xứ:
Korea
Mô tả:
WISE VIỆT NAM , ĐẠI LÝ WISE VIỆT NAM
Chia sẻ:
Số lượng
Yêu cầu gọi lại
số điện thoại

Thermocouple, Thermocouple RTD, Pt100 Wise, Đầu dò nhiệt thermocouple Wise, Đầu dò nhiệt củ hành Pt100 wise

R110

TMP Việt Nam, Đại lý Wise tại Việt Nam

Thermocouple, Thermocouple RTD, Pt100 Wise, Đầu dò nhiệt thermocouple Wise, Đầu dò nhiệt củ hành Pt100 wise

R120

TMP Việt Nam, Đại lý Wise tại Việt Nam

Thermocouple, Thermocouple RTD, Pt100 Wise, Đầu dò nhiệt thermocouple Wise, Đầu dò nhiệt củ hành Pt100 wise

R190

TMP Việt Nam, Đại lý Wise tại Việt Nam

Thermocouple, Thermocouple RTD, Pt100 Wise, Đầu dò nhiệt thermocouple Wise, Đầu dò nhiệt củ hành Pt100 wise

R200, R201, R202

TMP Việt Nam, Đại lý Wise tại Việt Nam

Thermocouple, Thermocouple RTD, Pt100 Wise, Đầu dò nhiệt thermocouple Wise, Đầu dò nhiệt củ hành Pt100 wise

R210, R211, R221

TMP Việt Nam, Đại lý Wise tại Việt Nam

Thermocouple, Thermocouple RTD, Pt100 Wise, Đầu dò nhiệt thermocouple Wise, Đầu dò nhiệt củ hành Pt100 wise

R220, R221, R222

TMP Việt Nam, Đại lý Wise tại Việt Nam

Thermocouple, Thermocouple RTD, Pt100 Wise, Đầu dò nhiệt thermocouple Wise, Đầu dò nhiệt củ hành Pt100 wise

R231, R232

TMP Việt Nam, Đại lý Wise tại Việt Nam

Thermocouple, Thermocouple RTD, Pt100 Wise, Đầu dò nhiệt thermocouple Wise, Đầu dò nhiệt củ hành Pt100 wise

R300, R310, R311, R321, R322, R331, R332

TMP Việt Nam, Đại lý Wise tại Việt Nam

Thermocouple, Thermocouple RTD, Pt100 Wise, Đầu dò nhiệt thermocouple Wise, Đầu dò nhiệt củ hành Pt100 wise

R430

TMP Việt Nam, Đại lý Wise tại Việt Nam

Thermocouple, Thermocouple RTD, Pt100 Wise, Đầu dò nhiệt thermocouple Wise, Đầu dò nhiệt củ hành Pt100 wise

R500, R511, R512, R521, R522

TMP Việt Nam, Đại lý Wise tại Việt Nam

Thermocouple, Thermocouple RTD, Pt100 Wise, Đầu dò nhiệt thermocouple Wise, Đầu dò nhiệt củ hành Pt100 wise

R600, R611, R612, R621, R622

TMP Việt Nam, Đại lý Wise tại Việt Nam

Thermocouple, Thermocouple RTD, Pt100 Wise, Đầu dò nhiệt thermocouple Wise, Đầu dò nhiệt củ hành Pt100 wise

R700, R711, R712, R721, R722

TMP Việt Nam, Đại lý Wise tại Việt Nam

Thermocouple, Thermocouple RTD, Pt100 Wise, Đầu dò nhiệt thermocouple Wise, Đầu dò nhiệt củ hành Pt100 wise

R810, R811, R812, R813, R814, R815, R816, R817, R818

TMP Việt Nam, Đại lý Wise tại Việt Nam

Thermocouple, Thermocouple RTD, Pt100 Wise, Đầu dò nhiệt thermocouple Wise, Đầu dò nhiệt củ hành Pt100 wise

R820, R821, R822, R823, R824, R825, R826, R827, R828

TMP Việt Nam, Đại lý Wise tại Việt Nam

Thermocouple, Thermocouple RTD, Pt100 Wise, Đầu dò nhiệt thermocouple Wise, Đầu dò nhiệt củ hành Pt100 wise

R830, R831, R832, R833, R834, R835, R836, R837, R838

TMP Việt Nam, Đại lý Wise tại Việt Nam

Thermocouple, Thermocouple RTD, Pt100 Wise, Đầu dò nhiệt thermocouple Wise, Đầu dò nhiệt củ hành Pt100 wise

R911 With T900

TMP Việt Nam, Đại lý Wise tại Việt Nam

Thermocouple, Thermocouple RTD, Pt100 Wise, Đầu dò nhiệt thermocouple Wise, Đầu dò nhiệt củ hành Pt100 wise

R912 With T900

TMP Việt Nam, Đại lý Wise tại Việt Nam

Thermocouple, Thermocouple RTD, Pt100 Wise, Đầu dò nhiệt thermocouple Wise, Đầu dò nhiệt củ hành Pt100 wise

R921, R922

TMP Việt Nam, Đại lý Wise tại Việt Nam

Thermocouple, Thermocouple RTD, Pt100 Wise, Đầu dò nhiệt thermocouple Wise, Đầu dò nhiệt củ hành Pt100 wise

R930

TMP Việt Nam, Đại lý Wise tại Việt Nam

Thermocouple, Thermocouple RTD, Pt100 Wise, Đầu dò nhiệt thermocouple Wise, Đầu dò nhiệt củ hành Pt100 wise

R940

TMP Việt Nam, Đại lý Wise tại Việt Nam

Thermocouple, Thermocouple RTD, Pt100 Wise, Đầu dò nhiệt thermocouple Wise, Đầu dò nhiệt củ hành Pt100 wise

R950

TMP Việt Nam, Đại lý Wise tại Việt Nam

Thermocouple, Thermocouple RTD, Pt100 Wise, Đầu dò nhiệt thermocouple Wise, Đầu dò nhiệt củ hành Pt100 wise

R960

TMP Việt Nam, Đại lý Wise tại Việt Nam

Thermocouple, Thermocouple RTD, Pt100 Wise, Đầu dò nhiệt thermocouple Wise, Đầu dò nhiệt củ hành Pt100 wise

R970

TMP Việt Nam, Đại lý Wise tại Việt Nam

Thermocouple, Thermocouple RTD, Pt100 Wise, Đầu dò nhiệt thermocouple Wise, Đầu dò nhiệt củ hành Pt100 wise

R990

TMP Việt Nam, Đại lý Wise tại Việt Nam

Thermocouple, Thermocouple RTD, Pt100 Wise, Đầu dò nhiệt thermocouple Wise, Đầu dò nhiệt củ hành Pt100 wise

B500

TMP Việt Nam, Đại lý Wise tại Việt Nam

Temperature Gauge_Đồng hồ đo nhiệt độ_Glass Thermometer_ T400_Wise Control_ TMP Vietnam

T400

TMP Việt Nam, Đại lý Wise tại Việt Nam

Safety Pattern Direct Reading Thermometer Solid- Temperature Gauge_ Đồng hồ đo nhiệt độ_Front Turret Style Thermoplastic Case_ T359_Wise Control_TMP  Vietnam

T359

TMP Việt Nam, Đại lý Wise tại Việt Nam

Temperature Gauge_Direct Reading Thermometer Temperature Gauge_ Đồng hồ đo nhiệt độ_With Adjustable Stem_ T290_Wise Control_ TMP Vietnam

T290

TMP Việt Nam, Đại lý Wise tại Việt Nam

Temperature Gauge_ Đồng hồ đo nhiệt độ_Heavy Duty Service Remote Reading Thermometer_ T263_Wise Control_ TMP  Vietnam

T263

TMP Việt Nam, Đại lý Wise tại Việt Nam

Temperature Gauge_ Đồng hồ đo nhiệt độ_Direct Reading Thermometer With Oil Filled_ T259_Wise Control_ TMP  Vietnam

T259

TMP Việt Nam, Đại lý Wise tại Việt Nam

Temperature Gauge_ Đồng hồ đo nhiệt độ_T250_Direct Reading Thermometer_Wise Control_ TMP  Vietnam

T250

TMP Việt Nam, Đại lý Wise tại Việt Nam

Temperature Gauge_Remote Reading

T239

TMP Việt Nam, Đại lý Wise tại Việt Nam

Temperature Gauge_ Đồng hồ đo nhiệt độ_Thermometer With Oil Filled_ T239_Wise Control_ TMP  Vietnam

TMP Việt Nam, Đại lý Wise tại Việt Nam

Temperature Gauge_ Đồng hồ đo nhiệt độ_Remote Reading Thermometer_ T230_Wise Control_ TMP  Vietnam

T230

TMP Việt Nam, Đại lý Wise tại Việt Nam

Temperature Gauge_ Đồng hồ đo nhiệt độ_Direct Reading Thermometer With Oil Filled_ T229_Wise Control_ TMP  Vietnam

T229

TMP Việt Nam, Đại lý Wise tại Việt Nam

Temperature Gauge_ Đồng hồ đo nhiệt độ_Direct Reading Thermometer With Aluminium Case_ T222_Wise Control_ TMP  Vietnam

T222

TMP Việt Nam, Đại lý Wise tại Việt Nam

Temperature Gauge_ Đồng hồ đo nhiệt độ_Direct Reading Thermometer_ T220_Wise Control_ TMP  Vietnam

T220

TMP Việt Nam, Đại lý Wise tại Việt Nam

Temperature Gauge_ Đồng hồ đo nhiệt độ_Remote Reading Thermometer_ T219_Wise Control_ TMP Vietnam

T219

TMP Việt Nam, Đại lý Wise tại Việt Nam

Temperature Gauge_ Đồng hồ đo nhiệt độ_Remote Reading Thermometer With Aluminium Case_ T212_Wise Control_ TMP  Vietnam

T212

TMP Việt Nam, Đại lý Wise tại Việt Nam

Temperature Gauge_ Đồng hồ đo nhiệt độ_Remote Reading Thermometer_ T210_Wise Control_ TMP  Vietnam

T210

TMP Việt Nam, Đại lý Wise tại Việt Nam

Hermetically Sealed Case Bimetal Thermometer

T191

TMP Việt Nam, Đại lý Wise tại Việt Nam

Temperature Gauge_ Đồng hồ đo nhiệt độ_With Adjustable Stem_ T191_Wise Control_ TMP  Vietnam

TMP Việt Nam, Đại lý Wise tại Việt Nam

Temperature Gauge_ Đồng hồ đo nhiệt độ_Process Industry Bimetal Thermometer With Adjustable Stem_ T190_Wise Control_ TMP  Vietnam

T190

TMP Việt Nam, Đại lý Wise tại Việt Nam

Temperature Gauge_ Đồng hồ đo nhiệt độ_Process Industry Bimetal Thermometer With Angle Stem_ T140_Wise Control_ TMP  Vietnam

T140

TMP Việt Nam, Đại lý Wise tại Việt Nam

Temperature Gauge_ Đồng hồ đo nhiệt độ_Process Industry Bimetal Temperature Gauge_Thermometer With Steel Case_ T120_Wise Control_ TMP  Vietnam

T120

TMP Việt Nam, Đại lý Wise tại Việt Nam

Temperature Gauge_ Đồng hồ đo nhiệt độ_General Service Bimetal Thermometer_ T114_Wise Control_ TMP  Vietnam

T114

TMP Việt Nam, Đại lý Wise tại Việt Nam

Temperature Gauge_ Đồng hồ đo nhiệt độ_Hermetically Sealed Case Bimetal Thermometer_ T112_Wise Control_ TMP  Vietnam

T112

TMP Việt Nam, Đại lý Wise tại Việt Nam

Temperature Gauge_ Đồng hồ đo nhiệt độ_Industrial Bimetal Thermometer_ T111_Wise Control_ TMP  Vietnam

T111

TMP Việt Nam, Đại lý Wise tại Việt Nam

Temperature Gauge_ Đồng hồ đo nhiệt độ_Industrial Bimetal Thermometer_ T110_Wise Control_ TMP  Vietnam

T110

TMP Việt Nam, Đại lý Wise tại Việt Nam

Đại lý WISE Tại Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TĂNG MINH PHÁT

 VPĐD: Số 01, Đường 27, P.Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

 Ðiện Thoại:  (028) 35121007                Fax: (028) 35121008

►Nhân viên kinh doanh: Huỳnh Công Chính (Mr.)

 Email:  sale04@tmpvietnam.com        Tel:  0914 .573.068 or 0346.745. 729

 VP tại Đức: Am Boscheler Berg 4a 52134 Herzogenrath

 Website: avantgarde-x.de

Chính sách mua hàng

yes Làm việc các ngày trong tuần.

yes Thanh toán linh động.

yes Bảo hành 12 tháng

yes Giao hàng miễn phí 

Bản đồ TMP

© 2017 Tangminhphat.com, all right reserved.

Thiết kế website www.webso.vn

Loading...

Back To Top