Đại lý Sauter tại Việt Nam | Nhà phân phối Sauter tại Việt Nam

Mã sản phẩm:
Đại lý Sauter Việt Nam
Mail:
sale04@tmpvietnam.com
Xuất Xứ:
Switzerland
HOTLINE:
0914.573.068
Mô tả:
Sauter-controls | Đại lý Sauter tại Việt Nam | Nhà phân phối Sauter tại Việt Nam | Sauter Việt Nam
Chia sẻ:
Số lượng
Yêu cầu gọi lại
số điện thoại

Tăng Minh Phát - Đại Lý Phân Phối Sauter Tại Việt Nam | Nhà Phân Phối Sản Phẩm Sauter- Controls Tại Việt Nam | Sauter Việt Nam

Đại Lý Phân Phối Sauter Tại Việt Nam

Sauter với trụ sở được đặt tại Thụy Sĩ và Đức là một trong những thương hiệu hàng đầu về thiết bị tự động hóa ứng dụng cho việc giám sát , điều khiển trong các hệ thống Tòa nhà thông minh.

- Với các sản phẩm hàng đầu về  điều chỉnh và giám sát nhiệt độ, áp suất và độ ẩm , áp suất, lưu lượng và chất lượng không khí, đặc biệt hướng đến các hệ thống tự động hóa tòa nhà và ngành công nghiệp HVAC.

- Bộ điều khiển độc lập Sauter phù hợp với các ứng dụng chuyên dụng như sưởi, điều hòa không khí, thông gió, điều khiển phòng, chúng có thể được cài đặt nhanh chóng.

- Các hệ thống an toàn, linh hoạt và mạnh mẽ là điều cần thiết trong việc cung cấp điều hòa không khí chính xác và kiểm soát ô nhiễm trong các phòng sạch và phòng thí nghiệm an ninh cao. Hệ thống điều khiển khí nén của Sauter đảm bảo độ tin cậy trong mọi tình huống vì chúng dẫn đầu về chất lượng điều khiển và độ ổn định trong việc duy trì áp suất phòng.

I. Danh Mục Sản Phẩm Sauter

1. 2-point controllers Sauter | Bộ Điều Khiển 2 Điểm Sauter

- Bộ điều khiển hai điểm của SAUTER được sử dụng để giới hạn, điều chỉnh, giám sát nhiệt độ, áp suất và độ ẩm mà không cần năng lượng phụ trợ. Chúng cung cấp độ tin cậy, ngay cả trong điều kiện khó khăn.

2-point controllers Sauter

►Danh Mục Mã Sản Phẩm Tham Khảo của 2-point controllers Sauter

No.

Product name

Code

2-point controllers

1

Fan-coil room-temperature controller
Room thermostat

TSO670F001 

2

Fan-coil room-temperature controller
Room thermostat

TSO672F001 

3

Fan-coil room-temperature controller
Room thermostat

TSH670F002 

4

Fan-coil room-temperature controller
Room thermostat

TSH676F002 

5

Fan-coil room-temperature controller, electromechanical

TSHK621F001

6

Fan-coil room-temperature controller, electromechanical

TSHK642F001

7

Fan-coil room-temperature controller, electromechanical

TSHK643F001

8

Fan-coil room-temperature controller, heating/cooling sequence

TSHK670F001

9

Fan-coil room-temperature controller, heating/cooling sequence

TSHK672F001

10

Fan-coil room-temperature controller, with digital display

TSHK681F001

11

Fan-coil room-temperature controller, with digital display

TSHK682F001

12

Universal thermostats

TUC101F003 

13

Universal thermostats

TUC102F001 

14

Universal thermostats

TUC105F001 

15

Universal thermostats

TUC106F001 

16

Universal thermostats

TUC107F001 

17

Universal thermostats

TUC108F001 

18

Universal thermostats

TUC207F003 

19

Universal thermostats

TUC303F001 

20

Universal thermostats

TUC307F001 

21

Universal thermostats

TUC407F001 

22

Thermowells

391022050

23

Thermowells

391022100

24

Thermowells

391022200

25

Thermowells

391022300

26

Thermowells

391022450

27

Thermowells

391022600

28

Thermowells

391011050

29

Thermowells

391011100

30

Thermowells

391011150

31

Thermowells

391011200

32

Thermowells

391011300

33

Thermowells

391011450

34

Thermowells

393022100

35

Thermowells

393022200

36

Thermowells

393022450

37

Thermowells

393012100

38

Thermowells

393012200

39

Thermowells

392022100

40

Thermowells

392022300

41

Frost monitors
Frost monitor/limiter with capillary sensor

TFL201F002 

42

Frost monitors
Frost monitor/limiter with capillary sensor

TFL201F022 

43

Frost monitors
Frost monitor/limiter with capillary sensor

TFL201F102 

44

Frost monitors
Frost monitor/limiter with capillary sensor

TFL201F602 

45

Frost monitors
Frost monitor/limiter with capillary sensor

TFL201F622 

46

Frost monitors
Frost monitor/limiter with capillary sensor

TFL611F601

47

Frost monitors
Continuous frost monitor with capillary sensor

TFL611F201

48

Pressure switches

DSA140F002

49

Pressure switches

DSA143F002

50

Pressure switches

DSA146F002

51

Pressure switches
Pressure monitors and pressure switches

DSB138F001 

52

Pressure switches
Pressure monitors and pressure switches

DSB140F001 

53

Pressure switches
Pressure monitors and pressure switches

DSB143F001 

54

Pressure switches
Pressure monitors and pressure switches

DSB146F001 

55

Pressure switches
Pressure monitors and pressure switches

DSB152F001 

56

Pressure switches
Pressure monitors and pressure switches

DSB158F001 

57

Pressure switches
Pressure monitors and pressure switches

DSB170F001 

58

Pressure switches
Pressure monitors and pressure switches

DSF125F001 

59

Pressure switches
Pressure monitors and pressure switches

DSF127F001 

60

Pressure switches
Pressure monitors and pressure switches

DSF135F001 

61

Pressure switches
Pressure monitors and pressure switches

DSF138F001 

62

Pressure switches
Pressure monitors and pressure switches

DSF140F001 

63

Pressure switches
Pressure monitors and pressure switches

DSF143F001 

64

Pressure switches
Pressure monitors and pressure switches

DSF146F001 

65

Pressure switches
Pressure monitors and pressure switches

DSF152F001 

66

Pressure switches
Pressure monitors and pressure switches

DSF158F001 

67

Pressure switches
Pressure monitors and pressure switches

DSF170F001 

68

Pressure switches
Specially designed pressure limiter

DSL140F001 

69

Pressure switches
Specially designed pressure limiter

DSL143F001 

70

Pressure switches
Specially designed pressure limiter

DSL152F001 

71

Pressure switches
Specially designed pressure limiter

DSH127F001 

72

Pressure switches
Specially designed pressure limiter

DSH143F001 

73

Pressure switches
Specially designed pressure limiter

DSH146F001 

74

Pressure switches
Specially designed pressure limiter

DSH152F001 

75

Pressure switches
Specially designed pressure limiter

DSH158F001 

76

Pressure switches
Specially designed pressure limiter

DSH170F001 

77

Pressure switches
Heavy-duty pressure switch

DFC17B54F001 

78

Pressure switches
Heavy-duty pressure switch

DFC17B58F001 

79

Pressure switches
Heavy-duty pressure switch

DFC17B59F001 

80

Pressure switches
Heavy-duty pressure switch

DFC17B76F001 

81

Pressure switches
Heavy-duty pressure switch

DFC17B78F001 

82

Pressure switches
Heavy-duty pressure switch

DFC17B79F001 

83

Pressure switches
Heavy-duty pressure switch

DFC17B96F001 

84

Pressure switches
Heavy-duty pressure switch

DFC17B97F001 

85

Pressure switches
Heavy-duty pressure switch

DFC17B98F001 

86

Pressure switches
Heavy-duty pressure switch

DFC27B26F002 

87

Pressure switches
Heavy-duty pressure switch

DFC27B43F002 

88

Pressure switches
Heavy-duty pressure switch

DFC27B46F002 

89

Pressure switches
Heavy-duty pressure switch

DFC27B52F002 

90

Pressure switches
Differential pressure switch

DSD134F102 

91

Pressure switches
Differential pressure switch

DSD137F002 

92

Pressure switches
Differential pressure switch

DSD140F002 

93

Pressure switches
Differential pressure switch

DSD143F002 

Humidistats

1

Humidistats
Room humidistat

HSC120F001

2

Humidistats
Room humidistat

HSC120F010

3

Humidistats
Duct-mounted humidistat

HBC111F001

4

Humidistats
Duct-mounted humidistat

HBC112F001

5

Humidistats
Panel-mounted humidistat

HSC101F001

2. Data capture Sauter | Bộ Thu tín hiệu Sauter

 - Bộ thu tín hiệu của Sauter  với khả năng thu thập dữ liệu chính xác tạo cơ sở cho việc kiểm soát hiệu quả.

- SAUTER cung cấp các cảm biến chất lượng cho việc đo nhiệt độ, độ ẩm, áp suất, lưu lượng và chất lượng không khí, đặc biệt hướng đến các hệ thống tự động hóa tòa nhà và ngành công nghiệp HVAC.

Data capture Sauter _Bộ Thu tín hiệu Sauter

►Danh Mục Mã Sản Phẩm Tham Khảo Data capture Sauter | Bộ Thu tín hiệu Sauter

No.

Product name

Code

Data capture

1 Temperature sensors
Room-temperature sensor, surface-mounted
EGT330F052 
2 Temperature sensors
Room-temperature sensor, surface-mounted
EGT330F102 
3 Temperature sensors
Room-temperature sensor, surface-mounted
EGT332F102 
4 Temperature sensors
Room-temperature sensor, surface-mounted
EGT335F102 
5 Temperature sensors
Room-temperature sensor, surface-mounted
EGT430F012 
6 Temperature sensors
Room-temperature sensor, surface-mounted
EGT430F102 
7 Temperature sensors
Room-temperature sensor, surface-mounted
EGT130F031
8 Temperature sensors
Room temperature sensor, recessed
EGT386F101 
9 Temperature sensors
Room temperature sensor, recessed
EGT388F101 
10 Temperature sensors
Room temperature sensor, recessed
EGT388F102 
11 Temperature sensors
Room temperature sensor, recessed
EGT486F101 
12 Temperature sensors
Room temperature sensor, recessed
EGT686F101 
13 Temperature sensors
Room temperature sensor, recessed
EGT688F101 
14 Temperature sensors
Outdoor temperature sensor
EGT301F102
15 Temperature sensors
Outdoor temperature sensor
EGT401F102
16 Temperature sensors
Outdoor temperature sensor
EGT301F031
17 Temperature sensors
Cable temperature sensor
EGT353F101 
18 Temperature sensors
Cable temperature sensor
EGT353F103 
19 Temperature sensors
Cable temperature sensor
EGT353F110 
20 Temperature sensors
Cable temperature sensor
EGT353F120 
21 Temperature sensors
Cable temperature sensor
EGT554F103 
22 Temperature sensors
Cable temperature sensor
EGT354F102 
23 Temperature sensors
Cable temperature sensor
EGT354F104 
24 Temperature sensors
Cable temperature sensor
EGT354F111 
25 Temperature sensors
Cable temperature sensor
EGT354F121 
26 Temperature sensors
Cable temperature sensor
EGT355F902 
27 Temperature sensors
Cable temperature sensor
EGT355F903 
28 Temperature sensors
Cable temperature sensor
EGT356F102 
29 Temperature sensors
Cable temperature sensor
EGT356F104 
30 Temperature sensors
Cable temperature sensor
EGT356F111 
31 Temperature sensors
Cable temperature sensor
EGT356F304 
32 Temperature sensors
Cable temperature sensor
EGT456F012 
33 Temperature sensors
Cable temperature sensor
EGT456F102 
34 Temperature sensors
Duct temperature sensor
EGT346F022 
35 Temperature sensors
Duct temperature sensor
EGT346F102 
36 Temperature sensors
Duct temperature sensor
EGT347F022 
37 Temperature sensors
Duct temperature sensor
EGT347F102 
38 Temperature sensors
Duct temperature sensor
EGT348F102 
39 Temperature sensors
Duct temperature sensor
EGT392F102 
40 Temperature sensors
Duct temperature sensor
EGT446F012 
41 Temperature sensors
Duct temperature sensor
EGT446F102 
42 Temperature sensors
Duct temperature sensor
EGT447F012 
43 Temperature sensors
Duct temperature sensor
EGT447F102 
44 Temperature sensors
Duct temperature sensor
EGT346F031 
45 Temperature sensors
Duct temperature sensor
EGT347F031 
46 Temperature sensors
Duct temperature sensor
EGT348F031 
47 Temperature sensors
Thermowells
391022050
48 Temperature sensors
Thermowells
391022100
49 Temperature sensors
Thermowells
391022200
50 Temperature sensors
Thermowells
391022300
51 Temperature sensors
Thermowells
391022450
52 Temperature sensors
Thermowells
391022600
53 Temperature sensors
Thermowells
391011050
54 Temperature sensors
Thermowells
391011100
55 Temperature sensors
Thermowells
391011150
56 Temperature sensors
Thermowells
391011200
57 Temperature sensors
Thermowells
391011300
58 Temperature sensors
Thermowells
391011450
59 Temperature sensors
Thermowells
393022100
60 Temperature sensors
Thermowells
393022200
61 Temperature sensors
Thermowells
393022450
62 Temperature sensors
Thermowells
393012100
63 Temperature sensors
Thermowells
393012200
64 Temperature sensors
Thermowells
392022100
65 Temperature sensors
Thermowells
392022300
66 Temperature sensors
Clamp-on temperature sensors
EGT311F022
67 Temperature sensors
Clamp-on temperature sensors
EGT311F102 
68 Temperature sensors
Clamp-on temperature sensors
EGT411F102
69 Temperature sensors
Clamp-on temperature sensors
EGT311F031
70 Air quality sensors
Duct transducer, air quality (VOC)
EGQ110F031
71 Air quality sensors
Room transducer, air quality, surface-mounted
EGQ120F031
72 Air quality sensors
Duct transducer, CO2 and temperature
EGQ212F031
73 Air quality sensors
Room transducer, CO2, surface-mounted
EGQ220F031 
74 Air quality sensors
Room transducer, CO2, surface-mounted
EGQ222F031 
75 Air quality sensors
Room transducer, CO2, recessed
EGQ281F031
76 Humidity sensors
Dew point monitor and transducer
EGH102F001
77 Humidity sensors
Dew point monitor and transducer
EGH102F101
78 Humidity sensors
Duct transducer, enthalpy
EGE112F031
79 Humidity sensors
Duct transducer, relative humidity and temperature
EGH110F041
80 Humidity sensors
Duct transducer, relative humidity and temperature
EGH111F031
81 Humidity sensors
Duct transducer, relative humidity and temperature
EGH112F031
82 Humidity sensors
Room transducer, relative humidity and temperature
EGH120F041
83 Humidity sensors
Room transducer, relative humidity and temperature
EGH130F031
84 Humidity sensors
Room transducer, relative humidity and temperature, recessed
EGH681F031 
85 Flow and pressure sensors
Dierential pressure transducer
EGP100F101 
86 Flow and pressure sensors
Dierential pressure transducer
EGP100F102 
87 Flow and pressure sensors
Dierential pressure transducer
EGP100F111 
88 Flow and pressure sensors
Dierential pressure transducer
EGP100F112 
89 Flow and pressure sensors
Dierential pressure transducer
EGP100F201 
90 Flow and pressure sensors
Dierential pressure transducer
EGP100F202 
91 Flow and pressure sensors
Dierential pressure transducer
EGP100F211 
92 Flow and pressure sensors
Dierential pressure transducer
EGP100F212 
93 Flow and pressure sensors
Dierential pressure transducer
EGP100F301 
94 Flow and pressure sensors
Dierential pressure transducer
EGP100F302 
95 Flow and pressure sensors
Dierential pressure transducer
EGP100F311 
96 Flow and pressure sensors
Dierential pressure transducer
EGP100F312 
97 Flow and pressure sensors
Dierential pressure transducer
EGP100F401 
98 Flow and pressure sensors
Dierential pressure transducer
EGP100F402 
99 Flow and pressure sensors
Dierential pressure transducer
EGP100F411 
100 Flow and pressure sensors
Dierential pressure transducer
EGP100F412 
101 Flow and pressure sensors
Dierential pressure transducer
EGP100F101 
102 Flow and pressure sensors
Dierential pressure transducer
EGP100F102 
103 Flow and pressure sensors
Dierential pressure transducer
EGP100F111 
104 Flow and pressure sensors
Dierential pressure transducer
EGP100F112 
105 Flow and pressure sensors
Dierential pressure transducer
EGP100F201 
106 Flow and pressure sensors
Dierential pressure transducer
EGP100F202 
107 Flow and pressure sensors
Dierential pressure transducer
EGP100F211 
108 Flow and pressure sensors
Dierential pressure transducer
EGP100F212 
109 Flow and pressure sensors
Dierential pressure transducer
EGP100F301 
110 Flow and pressure sensors
Dierential pressure transducer
EGP100F302 
111 Flow and pressure sensors
Dierential pressure transducer
EGP100F311 
112 Flow and pressure sensors
Dierential pressure transducer
EGP100F312 
113 Flow and pressure sensors
Dierential pressure transducer
EGP100F401 
114 Flow and pressure sensors
Dierential pressure transducer
EGP100F402 
115 Flow and pressure sensors
Dierential pressure transducer
EGP100F411 
116 Flow and pressure sensors
Dierential pressure transducer
EGP100F412 
117 Flow and pressure sensors
Flow probe for ventilation ducts
XAFP100F001
118 Flow and pressure sensors
Air-flow transducer
SVU100F005
119 Flow and pressure sensors
Pressure transmitter
DSU203F002 
120 Flow and pressure sensors
Pressure transmitter
DSU206F002 
121 Flow and pressure sensors
Pressure transmitter
DSU210F002 
122 Flow and pressure sensors
Pressure transmitter
DSU216F002 
123 Flow and pressure sensors
Pressure transmitter
DSU225F002 
124 Flow and pressure sensors
Pressure transmitter
DSI203F002 
125 Flow and pressure sensors
Pressure transmitter
DSI206F002 
126 Flow and pressure sensors
Pressure transmitter
DSI210F002 
127 Flow and pressure sensors
Pressure transmitter
DSI216F002 
128 Flow and pressure sensors
Pressure transmitter
DSI225F002 
129 Flow and pressure sensors
Dierential pressure transmitter
DSDI101F021 
130 Flow and pressure sensors
Dierential pressure transmitter
DSDI103F021 
131 Flow and pressure sensors
Dierential pressure transmitter
DSDI106F021 
132 Flow and pressure sensors
Dierential pressure transmitter
DSDU101F021 
133 Flow and pressure sensors
Dierential pressure transmitter
DSDU103F021 
134 Flow and pressure sensors
Dierential pressure transmitter
DSDU106F021 
135 Sash sensor SGU100F010
136 Sash sensor SGU100F011

3. Bộ điều khiển sưởi và điều hòa không khí Sauter | Single-room, heating and air-conditioning controllers Sauter

Bộ điều khiển sưởi và điều hòa không khí Sauter ( Single-room, heating and air-conditioning controllers Sauter ) phù hợp với các ứng dụng chuyên dụng như sưởi, điều hòa không khí, thông gió, điều khiển phòng, chúng có thể được cài đặt nhanh chóng.

- Các bộ điều khiển độc lập của SAUTER đáp ứng mọi nhu cầu liên quan đến chức năng mượt mà nhưng vẫn cho phép chạy quá trình cài đặt một cách tiết kiệm.

►Danh Mục Mã Sản Phẩm Tham Khảo Bộ điều khiển sưởi và điều hòa không khí Sauter | Single-room, heating and air-conditioning controllers Sauter

No.

Product name

Code

Single-room, heating and air-conditioning controllers

 
1 Room temperature controller
Electronic air-conditioning controller, heating/cooling, equiflex
NRT300F041
2 Room temperature controller
Electronic air-conditioning controller, heating/cooling, equiflex
NRT300F061
3 Surface temperature regulation
Electric distributor for positioning signals
FXV3006F001 
4 Surface temperature regulation
Electric distributor for positioning signals
FXV3110F001 
5 Surface temperature regulation
Electric distributor for positioning signals
FXV3110F002 
6 Surface temperature regulation
Electric distributor for positioning signals
FXV3210F001 
7 Surface temperature regulation
Electric distributor for positioning signals
FXV3210F002 
8 Surface temperature regulation
Electronic room thermostat for heating and heating/cooling with display
TRA410F210 
9 Surface temperature regulation
Electronic room thermostat for heating and heating/cooling with display
TRA410F212 
10 Surface temperature regulation
Electronic room thermostat for heating and heating/cooling with display
TRA421F210 
11 Surface temperature regulation
Electronic room thermostat for heating and heating/cooling with display
TRA421F212 
12 Surface temperature regulation
Electronic room thermostat for heating and heating/cooling
TRT317F210 
13 Surface temperature regulation
Electronic room thermostat for heating and heating/cooling
TRT317F212 
14 Surface temperature regulation
Electronic room thermostat for heating and heating/cooling
TRT327F210 
15 Surface temperature regulation
Electronic room thermostat for heating and heating/cooling
TRT327F212 
16 Surface temperature regulation
Bi-directional wireless controller, 868 MHz
LET4104RK100 
17 Surface temperature regulation
Bi-directional wireless controller, 868 MHz
LET4108RK100 
18 Surface temperature regulation
Bi-directional wireless controller, 868 MHz
LET4112RK100 
19 Surface temperature regulation
Bi-directional wireless controller, 868 MHz
LET4204RK100 
20 Surface temperature regulation
Bi-directional wireless controller, 868 MHz
LET4208RK100 
21 Surface temperature regulation
Bi-directional wireless controller, 868 MHz
LET4212RK100 
22 Surface temperature regulation
Bi-directional wireless controller, 868 MHz
LET4104RK102 
23 Surface temperature regulation
Bi-directional wireless controller, 868 MHz
LET4108RK102 
24 Surface temperature regulation
Bi-directional wireless controller, 868 MHz
LET4112RK102 
25 Surface temperature regulation
Bi-directional wireless controller, 868 MHz
LET4204RK102 
26 Surface temperature regulation
Bi-directional wireless controller, 868 MHz
LET4208RK102 
27 Surface temperature regulation
Bi-directional wireless controller, 868 MHz
LET4212RK102 
28 Surface temperature regulation
Electronic room operating unit, 868 MHz
LRA420RK104 
29 Surface temperature regulation
Electronic room operating unit, 868 MHz
LRA420RK124 
30 Surface temperature regulation
Electronic room operating unit, 868 MHz
LRA450RK104 
31 Surface temperature regulation
Electronic room operating unit, 868 MHz
LRA450RK124 
32 Surface temperature regulation
Electronic room thermostat with radio transmission
LRT410RK104
33 Laboratory controllers and clean-room equipment
Room-pressure controller
RLE150F100
34 Laboratory controllers and clean-room equipment
VAV controller, constant
RLE152F001 
35 Laboratory controllers and clean-room equipment
VAV controller, constant
RLE152F002 
36 Laboratory controllers and clean-room equipment
VAV controller, constant
RLE152F003 
37 VAV compact controller for laboratory and pharmaceutical applications
VAV compact controller
ASV205BF132E
38 VAV compact controller for laboratory and pharmaceutical applications
VAV compact controller
ASV215BF132E 
39 VAV compact controller for laboratory and pharmaceutical applications
VAV compact controller for pharmaceutical applications
ASV215BF152D
40 VAV compact controller for laboratory and pharmaceutical applications
VAV compact controller for pharmaceutical applications
ASV215BF152E
41 VAV compact controller for laboratory and pharmaceutical applications
Fume-cupboard indicator and monitor
FCCP200F010 
42 Heating controllers
Heating controller with digital user interface, equitherm
EQJW125F001 
43 Heating controllers
Heating controller for local and district heating, equitherm
EQJW145F001
44 Heating controllers
Heating controller with two control loops for local or district heating, equitherm
EQJW245F001
45 Heating controllers
Heating controller for boiler control systems, equitherm
EQJW135F001
46 Controllers for ventilation and air-conditioning
Electronic controller for simple applications, flexotron400
RDT405F201
47 Controllers for ventilation and air-conditioning
Electronic controller for simple applications, flexotron400
RDT410F201
48 Controllers for ventilation and air-conditioning
Electronic controller for simple applications, flexotron400
RDT410F301
49 Controllers for ventilation and air-conditioning
Communicative controller for universal use, flexotron800
RDT808F012 
50 Controllers for ventilation and air-conditioning
Communicative controller for universal use, flexotron800
RDT808F212 
51 Controllers for ventilation and air-conditioning
Communicative controller for universal use, flexotron800
RDT815F012 
52 Controllers for ventilation and air-conditioning
Communicative controller for universal use, flexotron800
RDT815F212 
53 Controllers for ventilation and air-conditioning
Communicative controller for universal use, flexotron800
RDT815F022 
54 Controllers for ventilation and air-conditioning
Communicative controller for universal use, flexotron800
RDT815F222 
55 Controllers for ventilation and air-conditioning
Communicative controller for universal use, flexotron800
RDT815F032 
56 Controllers for ventilation and air-conditioning
Communicative controller for universal use, flexotron800
RDT815F232 
57 Controllers for ventilation and air-conditioning
Communicative controller for universal use, flexotron800
RDT828F012 
58 Controllers for ventilation and air-conditioning
Communicative controller for universal use, flexotron800
RDT828F212 
59 Controllers for ventilation and air-conditioning
Communicative controller for universal use, flexotron800
RDT828F022 
60 Controllers for ventilation and air-conditioning
Communicative controller for universal use, flexotron800
RDT828F222 
61 Controllers for ventilation and air-conditioning
Communicative controller for universal use, flexotron800
RDT828F032 
62 Controllers for ventilation and air-conditioning
Communicative controller for universal use, flexotron800
RDT828F232 
63 Controllers for ventilation and air-conditioning
Active potentiometer
EXG100F001
64 Controllers for ventilation and air-conditioning
Setpoint potentiometer
XPESF001
65 Controllers for ventilation and air-conditioning
 Electronic power control unit
ESL116F001
66 Controllers for ventilation and air-conditioning
 Electronic power control unit
ESL125F001

4. Van, van điều khiển, bộ giảm chấn, bộ truyền động Sauter | Valves, control valves, dampers, actuators Sauter

- Van, van điều khiển, bộ giảm chấn, bộ truyền động Sauter ( Valves, control valves, dampers, actuators Sauter ) cơ cấu chấp hành, được kết hợp hoàn hảo với nhau, tạo cơ sở cho chất lượng điều khiển cao. Với đồng hồ đo lưu lượng tích hợp, đảm bảo cân bằng trong điều khiển hệ thống sưởi và làm mát.

Valves, control valves, dampers, actuators Sauter

► Danh mục mã sản phẩm Van, van điều khiển, bộ giảm chấn, bộ truyền động Sauter ( Valves, control valves, dampers, actuators Sauter )

No. Product name Code

Valves, control valves, dampers, actuators

1 Unit valves
2-way valve, PN16
VUL010F340 
2 Unit valves
2-way valve, PN16
VUL010F330 
3 Unit valves
2-way valve, PN16
VUL010F320 
4 Unit valves
2-way valve, PN16
VUL010F310 
5 Unit valves
2-way valve, PN16
VUL010F300 
6 Unit valves
2-way valve, PN16
VUL015F310 
7 Unit valves
2-way valve, PN16
VUL015F300 
8 Unit valves
2-way valve, PN16
VUL020F300 
9 Unit valves
2-way valve, PN16
VUL010F630 
10 Unit valves
2-way valve, PN16
VUL010F620 
11 Unit valves
2-way valve, PN16
VUL010F610
12 Unit valves
2-way valve, PN16
VUL010F600
13 Unit valves
3-way unit valve, PN 16
BUL010F330 
14 Unit valves
3-way unit valve, PN 16
BUL010F320 
15 Unit valves
3-way unit valve, PN 16
BUL010F310 
16 Unit valves
3-way unit valve, PN 16
BUL010F300 
17 Unit valves
3-way unit valve, PN 16
BUL015F310 
18 Unit valves
3-way unit valve, PN 16
BUL015F300 
19 Unit valves
3-way unit valve, PN 16
BUL020F300 
20 Unit valves
3-way unit valve, PN 16
BUL010F430 
21 Unit valves
3-way unit valve, PN 16
BUL010F420 
22 Unit valves
3-way unit valve, PN 16
BUL010F410 
23 Unit valves
3-way unit valve, PN 16
BUL010F400 
24 Unit valves
3-way unit valve, PN 16
BUL015F410 
25 Unit valves
3-way unit valve, PN 16
BUL015F400 
26 Unit valves
3-way unit valve, PN 16
BUL020F400 
27 Unit valves
3-way unit valve, PN 16
BUL010F630 
28 Unit valves
3-way unit valve, PN 16
BUL010F620 
29 Unit valves
3-way unit valve, PN 16
BUL010F610 
30 Unit valves
3-way unit valve, PN 16
BUL010F600 
31 Unit valves
2-way valve, PN 16
VUT010F200 
32 Unit valves
2-way valve, PN 16
VUT010F210 
33 Unit valves
2-way valve, PN 16
VUT010F220 
34 Unit valves
2-way valve, PN 16
VUT015F200 
35 Unit valves
2-way valve, PN 16
VUT015F210 
36 Unit valves
2-way valve, PN 16
VUT020F200 
37 Unit valves
3-way unit valve, PN 16
BXL025F200
38 Unit valves
3-way unit valve, PN 16
BXL040F200
39 Actuators for unit valves
Thermal actuator for unit valves with stroke indicator
AXT201F110 
40 Actuators for unit valves
Thermal actuator for unit valves with stroke indicator
AXT201F112 
41 Actuators for unit valves
Thermal actuator for unit valves with stroke indicator
AXT211F100 
42 Actuators for unit valves
Thermal actuator for unit valves with stroke indicator
AXT211F100B 
43 Actuators for unit valves
Thermal actuator for unit valves with stroke indicator
AXT211F102 
44 Actuators for unit valves
Thermal actuator for unit valves with stroke indicator
AXT211F102B 
45 Actuators for unit valves
Thermal actuator for unit valves with stroke indicator
AXT211F110 
46 Actuators for unit valves
Thermal actuator for unit valves with stroke indicator
AXT211F110B 
47 Actuators for unit valves
Thermal actuator for unit valves with stroke indicator
AXT211F110M 
48 Actuators for unit valves
Thermal actuator for unit valves with stroke indicator
AXT211F112 
49 Actuators for unit valves
Thermal actuator for unit valves with stroke indicator
AXT211F112B 
50 Actuators for unit valves
Thermal actuator for unit valves with stroke indicator
AXT211F112M 
51 Actuators for unit valves
Thermal actuator for unit valves with stroke indicator
AXT211F190 
52 Actuators for unit valves
Thermal actuator for unit valves with stroke indicator
AXT211F192 
53 Actuators for unit valves
Thermal actuator for unit valves with stroke indicator
AXT211F200 
54 Actuators for unit valves
Thermal actuator for unit valves with stroke indicator
AXT211F202 
55 Actuators for unit valves
Thermal actuator for unit valves with stroke indicator
AXT211F210 
56 Actuators for unit valves
Thermal actuator for unit valves with stroke indicator
AXT211F212 
57 Actuators for unit valves
Thermal actuator for unit valves with stroke indicator
AXT211HF110 
58 Actuators for unit valves
Thermal actuator for unit valves with stroke indicator
AXT211HF210 
59 Actuators for unit valves
Thermal actuator for unit valves with stroke indicator
AXT211HF112 
60 Actuators for unit valves
Thermal actuator for unit valves with stroke indicator
AXT211HF212 
61 Actuators for unit valves
Continuous actuator for unit valves, with stroke indicator
AXS215SF122 
62 Actuators for unit valves
Continuous actuator for unit valves, with stroke indicator
AXS215SF122B 
63 Actuators for unit valves
Continuous actuator for unit valves, with stroke indicator
AXS215SF222 
64 Actuators for unit valves
Continuous actuator for unit valves, with stroke indicator
AXS215SF222B 
65 Actuators for unit valves
Motorised actuator for unit valves
AXM217F200
66 Actuators for unit valves
Motorised actuator for unit valves
AXM217F202
67 Actuators for unit valves
Motorised actuator for unit valves with positioner
AXM217SF402
68 Regulating valves
2-way valve with male thread, PN 16
VUN015F350 
69 Regulating valves
2-way valve with male thread, PN 16
VUN015F340 
70 Regulating valves
2-way valve with male thread, PN 16
VUN015F330 
71 Regulating valves
2-way valve with male thread, PN 16
VUN015F320 
72 Regulating valves
2-way valve with male thread, PN 16
VUN015F310 
73 Regulating valves
2-way valve with male thread, PN 16
VUN015F300 
74 Regulating valves
2-way valve with male thread, PN 16
VUN020F300 
75 Regulating valves
2-way valve with male thread, PN 16
VUN025F300 
76 Regulating valves
2-way valve with male thread, PN 16
VUN032F300 
77 Regulating valves
2-way valve with male thread, PN 16
VUN040F300 
78 Regulating valves
2-way valve with male thread, PN 16
VUN050F300 
79 Regulating valves
2-way valve with male thread, PN 16
VUN050F200 
80 Regulating valves
3-way valve with male thread, PN 16
BUN015F330 
81 Regulating valves
3-way valve with male thread, PN 16
BUN015F320 
82 Regulating valves
3-way valve with male thread, PN 16
BUN015F310 
83 Regulating valves
3-way valve with male thread, PN 16
BUN015F300 
84 Regulating valves
3-way valve with male thread, PN 16
BUN020F300 
85 Regulating valves
3-way valve with male thread, PN 16
BUN025F300 
86 Regulating valves
3-way valve with male thread, PN 16
BUN032F300 
87 Regulating valves
3-way valve with male thread, PN 16
BUN040F300 
88 Regulating valves
3-way valve with male thread, PN 16
BUN050F300 
89 Regulating valves
3-way valve with male thread, PN 16
BUN050F200 
90 Regulating valves
2-way valve with female thread, PN 16 (el.)
V6R15F350 
91 Regulating valves
2-way valve with female thread, PN 16 (el.)
V6R15F340 
92 Regulating valves
2-way valve with female thread, PN 16 (el.)
V6R15F330 
93 Regulating valves
2-way valve with female thread, PN 16 (el.)
V6R15F320 
94 Regulating valves
2-way valve with female thread, PN 16 (el.)
V6R15F310 
95 Regulating valves
2-way valve with female thread, PN 16 (el.)
V6R15F300 
96 Regulating valves
2-way valve with female thread, PN 16 (el.)
V6R15F200 
97 Regulating valves
2-way valve with female thread, PN 16 (el.)
V6R25F310 
98 Regulating valves
2-way valve with female thread, PN 16 (el.)
V6R25F300 
99 Regulating valves
2-way valve with female thread, PN 16 (el.)
V6R25F210 
100 Regulating valves
2-way valve with female thread, PN 16 (el.)
V6R25F200 
101 Regulating valves
2-way valve with female thread, PN 16 (el.)
V6R40F310 
102 Regulating valves
2-way valve with female thread, PN 16 (el.)
V6R40F300 
103 Regulating valves
2-way valve with female thread, PN 16 (el.)
V6R40F210 
104 Regulating valves
2-way valve with female thread, PN 16 (el.)
V6R40F200 
105 Regulating valves
2-way valve with female thread, PN 16 (el.)
V6R50F300 
106 Regulating valves
2-way valve with female thread, PN 16 (el.)
V6R50F200 
107 Regulating valves
3-way valve with female thread, PN 16 (el.)
B6R15F330 
108 Regulating valves
3-way valve with female thread, PN 16 (el.)
B6R15F320 
109 Regulating valves
3-way valve with female thread, PN 16 (el.)
B6R15F310 
110 Regulating valves
3-way valve with female thread, PN 16 (el.)
B6R15F300 
111 Regulating valves
3-way valve with female thread, PN 16 (el.)
B6R15F200 
112 Regulating valves
3-way valve with female thread, PN 16 (el.)
B6R25F310 
113 Regulating valves
3-way valve with female thread, PN 16 (el.)
B6R25F300 
114 Regulating valves
3-way valve with female thread, PN 16 (el.)
B6R25F210 
115 Regulating valves
3-way valve with female thread, PN 16 (el.)
B6R25F200 
116 Regulating valves
3-way valve with female thread, PN 16 (el.)
B6R40F310 
117 Regulating valves
3-way valve with female thread, PN 16 (el.)
B6R40F300 
118 Regulating valves
3-way valve with female thread, PN 16 (el.)
B6R40F210 
119 Regulating valves
3-way valve with female thread, PN 16 (el.)
B6R40F200 
120 Regulating valves
3-way valve with female thread, PN 16 (el.)
B6R50F300 
121 Regulating valves
3-way valve with female thread, PN 16 (el.)
B6R50F200 
122 Regulating valves
2-way flanged valve, PN 6 (el.)
VUD015F320 
123 Regulating valves
2-way flanged valve, PN 6 (el.)
VUD015F310 
124 Regulating valves
2-way flanged valve, PN 6 (el.)
VUD015F300 
125 Regulating valves
2-way flanged valve, PN 6 (el.)
VUD020F300 
126 Regulating valves
2-way flanged valve, PN 6 (el.)
VUD025F300 
127 Regulating valves
2-way flanged valve, PN 6 (el.)
VUD032F300 
128 Regulating valves
2-way flanged valve, PN 6 (el.)
VUD040F300 
129 Regulating valves
2-way flanged valve, PN 6 (el.)
VUD050F300 
130 Regulating valves
2-way flanged valve, PN 6 (el.)
VUD050F200 
131 Regulating valves
3-way flanged valve, PN 6 (el.)
BUD015F320 
132 Regulating valves
3-way flanged valve, PN 6 (el.)
BUD015F310 
133 Regulating valves
3-way flanged valve, PN 6 (el.)
BUD015F300 
134 Regulating valves
3-way flanged valve, PN 6 (el.)
BUD020F300 
135 Regulating valves
3-way flanged valve, PN 6 (el.)
BUD025F300 
136 Regulating valves
3-way flanged valve, PN 6 (el.)
BUD032F300 
137 Regulating valves
3-way flanged valve, PN 6 (el.)
BUD040F300 
138 Regulating valves
3-way flanged valve, PN 6 (el.)
BUD050F300 
139 Regulating valves
3-way flanged valve, PN 6 (el.)
BUD050F200 
140 Regulating valves
2-way flanged valve, PN 16/10 (el.)
VUE015F350 
141 Regulating valves
2-way flanged valve, PN 16/10 (el.)
VUE015F340 
142 Regulating valves
2-way flanged valve, PN 16/10 (el.)
VUE015F330 
143 Regulating valves
2-way flanged valve, PN 16/10 (el.)
VUE015F320 
144 Regulating valves
2-way flanged valve, PN 16/10 (el.)
VUE015F310 
145 Regulating valves
2-way flanged valve, PN 16/10 (el.)
VUE015F300 
146 Regulating valves
2-way flanged valve, PN 16/10 (el.)
VUE020F300 
147 Regulating valves
2-way flanged valve, PN 16/10 (el.)
VUE025F300 
148 Regulating valves
2-way flanged valve, PN 16/10 (el.)
VUE032F300 
149 Regulating valves
2-way flanged valve, PN 16/10 (el.)
VUE040F300 
150 Regulating valves
2-way flanged valve, PN 16/10 (el.)
VUE050F300 
151 Regulating valves
2-way flanged valve, PN 16/10 (el.)
VUE050F200 
152 Regulating valves
3-way flanged valve, PN 16/10 (el.)
BUE015F330 
153 Regulating valves
3-way flanged valve, PN 16/10 (el.)
BUE015F320 
154 Regulating valves
3-way flanged valve, PN 16/10 (el.)
BUE015F310 
155 Regulating valves
3-way flanged valve, PN 16/10 (el.)
BUE015F300 
156 Regulating valves
3-way flanged valve, PN 16/10 (el.)
BUE020F300 
157 Regulating valves
3-way flanged valve, PN 16/10 (el.)
BUE025F300 
158 Regulating valves
3-way flanged valve, PN 16/10 (el.)
BUE032F300 
159 Regulating valves
3-way flanged valve, PN 16/10 (el.)
BUE040F300 
160 Regulating valves
3-way flanged valve, PN 16/10 (el.)
BUE050F300 
161 Regulating valves
3-way flanged valve, PN 16/10 (el.)
BUE050F200 
162 Regulating valves
2-way flanged valve, PN 6
VQD065F300 
163 Regulating valves
2-way flanged valve, PN 6
VQD080F300 
164 Regulating valves
2-way flanged valve, PN 6
VQD100F300 
165 Regulating valves
3-way flanged valve, PN 6
BQD065F300 
166 Regulating valves
3-way flanged valve, PN 6
BQD080F300 
167 Regulating valves
3-way flanged valve, PN 6
BQD100F300 
168 Regulating valves
2-way flanged valve, PN 16
VQE065F300 
169 Regulating valves
2-way flanged valve, PN 16
VQE080F300 
170 Regulating valves
2-way flanged valve, PN 16
VQE100F300 
171 Regulating valves
2-way flanged valve, PN 16
VQE125F300 
172 Regulating valves
2-way flanged valve, PN 16
VQE150F300 
173 Regulating valves
3-way flanged valve, PN 16
BQE065F300 
174 Regulating valves
3-way flanged valve, PN 16
BQE080F300 
175 Regulating valves
3-way flanged valve, PN 16
BQE100F300 
176 Regulating valves
3-way flanged valve, PN 16
BQE125F300 
177 Regulating valves
3-way flanged valve, PN 16
BQE150F300 
178 Regulating valves
2-way flanged valve, PN 25/16 (el.)
VUG015F374 
179 Regulating valves
2-way flanged valve, PN 25/16 (el.)
VUG015F364 
180 Regulating valves
2-way flanged valve, PN 25/16 (el.)
VUG015F354 
181 Regulating valves
2-way flanged valve, PN 25/16 (el.)
VUG015F344 
182 Regulating valves
2-way flanged valve, PN 25/16 (el.)
VUG015F334 
183 Regulating valves
2-way flanged valve, PN 25/16 (el.)
VUG015F324 
184 Regulating valves
2-way flanged valve, PN 25/16 (el.)
VUG015F314 
185 Regulating valves
2-way flanged valve, PN 25/16 (el.)
VUG015F304 
186 Regulating valves
2-way flanged valve, PN 25/16 (el.)
VUG020F304 
187 Regulating valves
2-way flanged valve, PN 25/16 (el.)
VUG025F304 
188 Regulating valves
2-way flanged valve, PN 25/16 (el.)
VUG032F304 
189 Regulating valves
2-way flanged valve, PN 25/16 (el.)
VUG040F304 
190 Regulating valves
2-way flanged valve, PN 25/16 (el.)
VUG050F304 
191 Regulating valves
2-way flanged valve, PN 25/16 (el.)
VUG065F316 
192 Regulating valves
2-way flanged valve, PN 25/16 (el.)
VUG065F304 
193 Regulating valves
2-way flanged valve, PN 25/16 (el.)
VUG080F304 
194 Regulating valves
2-way flanged valve, PN 25/16 (el.)
VUG100F304 
195 Regulating valves
2-way flanged valve, PN 25/16 (el.)
VUG125F304 
196 Regulating valves
2-way flanged valve, PN 25/16 (el.)
VUG150F304 
197 Regulating valves
3-way flanged valve, PN 25/16 (el.)
BUG015F334 
198 Regulating valves
3-way flanged valve, PN 25/16 (el.)
BUG015F324 
199 Regulating valves
3-way flanged valve, PN 25/16 (el.)
BUG015F314 
200 Regulating valves
3-way flanged valve, PN 25/16 (el.)
BUG015F304 
201 Regulating valves
3-way flanged valve, PN 25/16 (el.)
BUG020F304 
202 Regulating valves
3-way flanged valve, PN 25/16 (el.)
BUG025F304 
203 Regulating valves
3-way flanged valve, PN 25/16 (el.)
BUG032F304 
204 Regulating valves
3-way flanged valve, PN 25/16 (el.)
BUG040F304 
205 Regulating valves
3-way flanged valve, PN 25/16 (el.)
BUG050F304 
206 Regulating valves
3-way flanged valve, PN 25/16 (el.)
BUG065F316 
207 Regulating valves
3-way flanged valve, PN 25/16 (el.)
BUG065F304 
208 Regulating valves
3-way flanged valve, PN 25/16 (el.)
BUG080F304 
209 Regulating valves
3-way flanged valve, PN 25/16 (el.)
BUG100F304 
210 Regulating valves
3-way flanged valve, PN 25/16 (el.)
BUG125F304 
211 Regulating valves
3-way flanged valve, PN 25/16 (el.)
BUG150F304 
212 Regulating valves
Pressure-relieved 2-way flanged valve, PN 25 (el.)
VUP040F304 
213 Regulating valves
Pressure-relieved 2-way flanged valve, PN 25 (el.)
VUP050F304 
214 Regulating valves
Pressure-relieved 2-way flanged valve, PN 25 (el.)
VUP065F304 
215 Regulating valves
Pressure-relieved 2-way flanged valve, PN 25 (el.)
VUP080F304 
216 Regulating valves
Pressure-relieved 2-way flanged valve, PN 25 (el.)
VUP100F304 
217 Regulating valves
Pressure-relieved 2-way flanged valve, PN 25 (el.)
VUP125F304 
218 Regulating valves
Pressure-relieved 2-way flanged valve, PN 25 (el.)
VUP150F304 
219 Regulating valves
2-way flanged valve, PN 40 (el.)
VUS015F375 
220 Regulating valves
2-way flanged valve, PN 40 (el.)
VUS015F365 
221 Regulating valves
2-way flanged valve, PN 40 (el.)
VUS015F355 
222 Regulating valves
2-way flanged valve, PN 40 (el.)
VUS015F345 
223 Regulating valves
2-way flanged valve, PN 40 (el.)
VUS015F335 
224 Regulating valves
2-way flanged valve, PN 40 (el.)
VUS015F325 
225 Regulating valves
2-way flanged valve, PN 40 (el.)
VUS015F315 
226 Regulating valves
2-way flanged valve, PN 40 (el.)
VUS015F305 
227 Regulating valves
2-way flanged valve, PN 40 (el.)
VUS020F305 
228 Regulating valves
2-way flanged valve, PN 40 (el.)
VUS025F305 
229 Regulating valves
2-way flanged valve, PN 40 (el.)
VUS032F305 
230 Regulating valves
2-way flanged valve, PN 40 (el.)
VUS040F305 
231 Regulating valves
2-way flanged valve, PN 40 (el.)
VUS050F305 
232 Regulating valves
2-way flanged valve, PN 40 (el.)
VUS065F305 
233 Regulating valves
2-way flanged valve, PN 40 (el.)
VUS080F305 
234 Regulating valves
2-way flanged valve, PN 40 (el.)
VUS100F305 
235 Regulating valves
2-way flanged valve, PN 40 (el.)
VUS125F305 
236 Regulating valves
2-way flanged valve, PN 40 (el.)
VUS150F305 
237 Regulating valves
3-way flanged valve, PN 40 (el.)
BUS015F225 
238 Regulating valves
3-way flanged valve, PN 40 (el.)
BUS015F215 
239 Regulating valves
3-way flanged valve, PN 40 (el.)
BUS015F205 
240 Regulating valves
3-way flanged valve, PN 40 (el.)
BUS020F205 
241 Regulating valves
3-way flanged valve, PN 40 (el.)
BUS025F205 
242 Regulating valves
3-way flanged valve, PN 40 (el.)
BUS032F205 
243 Regulating valves
3-way flanged valve, PN 40 (el.)
BUS040F205 
244 Regulating valves
3-way flanged valve, PN 40 (el.)
BUS050F205 
245 Regulating valves
3-way flanged valve, PN 40 (el.)
BUS065F205 
246 Regulating valves
3-way flanged valve, PN 40 (el.)
BUS080F205 
247 Regulating valves
3-way flanged valve, PN 40 (el.)
BUS100F205 
248 Regulating valves
3-way flanged valve, PN 40 (el.)
BUS125F305 
249 Regulating valves
3-way flanged valve, PN 40 (el.)
BUS150F305 
250 Valve actuator AVM105F100 
251 Valve actuator AVM105F120 
252 Valve actuator AVM105F122 
253 Valve actuator AVM115F120 
254 Valve actuator AVM115F122 
255 Valve actuator AVM115F901 
256 Valve actuators
Valve actuator with SAUTER Universal Technology (SUT)
AVM105SF132 
257 Valve actuators
Valve actuator with SAUTER Universal Technology (SUT)
AVM115SF132 
258 Valve actuators
Valve actuator with SAUTER Universal Technology (SUT)
AVM115SF901 
259 Valve actuator AVM215F120R
260 Valve actuators
Valve actuator with SAUTER Universal Technology (SUT)
AVM215SF132R
261 Valve actuator AVM322F120 
262 Valve actuator AVM322F122 
263 Valve actuator AVM321F110 
264 Valve actuator AVM321F112 
265 Valve actuator AVM321SF132 
266 Valve actuator AVM322SF132 
267 Valve actuators
SUT valve actuator with positioner
AVM234SF132
268 Valve actuators
SUT valve actuator with positioner
AVM234SF132-5
269 Valve actuators
Valve actuator with spring return
AVF124F130
270 Valve actuators
Valve actuator with spring return
AVF124F230
271 Valve actuators
SUT valve actuator with spring return
AVF125SF132
272 Valve actuators
SUT valve actuator with spring return
AVF125SF232
273 Valve actuators
SUT valve actuator with spring return
AVF234SF132 
274 Valve actuators
SUT valve actuator with spring return
AVF234SF132-5 
275 Valve actuators
SUT valve actuator with spring return
AVF234SF232 
276 Valve actuators
SUT valve actuator with safety function
AVN224SF132
277 Valve actuators
SUT valve actuator with safety function
AVN224SF232
278 Dynamic regulating valves
2-way regulating valve for dynamic hydronic balancing, PN 25, Valveco compact
VDL010F200 
279 Dynamic regulating valves
2-way regulating valve for dynamic hydronic balancing, PN 25, Valveco compact
VDL010F201 
280 Dynamic regulating valves
2-way regulating valve for dynamic hydronic balancing, PN 25, Valveco compact
VDL010F210 
281 Dynamic regulating valves
2-way regulating valve for dynamic hydronic balancing, PN 25, Valveco compact
VDL010F211 
282 Dynamic regulating valves
2-way regulating valve for dynamic hydronic balancing, PN 25, Valveco compact
VDL015F200 
283 Dynamic regulating valves
2-way regulating valve for dynamic hydronic balancing, PN 25, Valveco compact
VDL015F201 
284 Dynamic regulating valves
2-way regulating valve for dynamic hydronic balancing, PN 25, Valveco compact
VDL015F210 
285 Dynamic regulating valves
2-way regulating valve for dynamic hydronic balancing, PN 25, Valveco compact
VDL015F211 
286 Dynamic regulating valves
2-way regulating valve for dynamic hydronic balancing, PN 25, Valveco compact
VDL015F220 
287 Dynamic regulating valves
2-way regulating valve for dynamic hydronic balancing, PN 25, Valveco compact
VDL015F221 
288 Dynamic regulating valves
2-way regulating valve for dynamic hydronic balancing, PN 25, Valveco compact
VDL020F200 
289 Dynamic regulating valves
2-way regulating valve for dynamic hydronic balancing, PN 25, Valveco compact
VDL020F201 
290 Dynamic regulating valves
2-way regulating valve for dynamic hydronic balancing, PN 25, Valveco compact
VDL020F210 
291 Dynamic regulating valves
2-way regulating valve for dynamic hydronic balancing, PN 25, Valveco compact
VDL020F211 
292 Dynamic regulating valves
2-way regulating valve for dynamic hydronic balancing, PN 25, Valveco compact
VDL020F220 
293 Dynamic regulating valves
2-way regulating valve for dynamic hydronic balancing, PN 25, Valveco compact
VDL020F221 
294 Dynamic regulating valves
2-way regulating valve for dynamic hydronic balancing, PN 16, Valveco
VCL010F210 
295 Dynamic regulating valves
2-way regulating valve for dynamic hydronic balancing, PN 16, Valveco
VCL010F200 
296 Dynamic regulating valves
2-way regulating valve for dynamic hydronic balancing, PN 16, Valveco
VCL015F220 
297 Dynamic regulating valves
2-way regulating valve for dynamic hydronic balancing, PN 16, Valveco
VCL015F210 
298 Dynamic regulating valves
2-way regulating valve for dynamic hydronic balancing, PN 16, Valveco
VCL015F200 
299 Dynamic regulating valves
2-way regulating valve for dynamic hydronic balancing, PN 16, Valveco
VCL020F210 
300 Dynamic regulating valves
2-way regulating valve for dynamic hydronic balancing, PN 16, Valveco
VCL020F200 
301 Dynamic regulating valves
2-way regulating valve for dynamic hydronic balancing, PN 16, Valveco
VCL025F200 
302 Dynamic regulating valves
2-way regulating valve for dynamic hydronic balancing, PN 16, Valveco
VCL032F200 
303 Dynamic regulating valves
2-way regulating valve for dynamic hydronic balancing, PN 16, Valveco
VCL040F200
304 Dynamic regulating valves
2-way regulating valve for dynamic hydronic balancing, PN 16, Valveco
VCL050F200
305 Ball valves
2-way regulating ball valve with female thread, PN 40
VKR015F350-FF 
306 Ball valves
2-way regulating ball valve with female thread, PN 40
VKR015F340-FF 
307 Ball valves
2-way regulating ball valve with female thread, PN 40
VKR015F330-FF 
308 Ball valves
2-way regulating ball valve with female thread, PN 40
VKR015F320-FF 
309 Ball valves
2-way regulating ball valve with female thread, PN 40
VKR015F310-FF 
310 Ball valves
2-way regulating ball valve with female thread, PN 40
VKR015F300-FF 
311 Ball valves
2-way regulating ball valve with female thread, PN 40
VKR020F320-FF 
312 Ball valves
2-way regulating ball valve with female thread, PN 40
VKR020F310-FF 
313 Ball valves
2-way regulating ball valve with female thread, PN 40
VKR020F300-FF 
314 Ball valves
2-way regulating ball valve with female thread, PN 40
VKR025F320-FF 
315 Ball valves
2-way regulating ball valve with female thread, PN 40
VKR025F310-FF 
316 Ball valves
2-way regulating ball valve with female thread, PN 40
VKR025F300-FF 
317 Ball valves
2-way regulating ball valve with female thread, PN 40
VKR032F320-FF 
318 Ball valves
2-way regulating ball valve with female thread, PN 40
VKR032F310-FF 
319 Ball valves
2-way regulating ball valve with female thread, PN 40
VKR032F300-FF 
320 Ball valves
2-way regulating ball valve with female thread, PN 40
VKR040F320-FF 
321 Ball valves
2-way regulating ball valve with female thread, PN 40
VKR040F310-FF 
322 Ball valves
2-way regulating ball valve with female thread, PN 40
VKR040F300-FF 
323 Ball valves
2-way regulating ball valve with female thread, PN 40
VKR050F320-FF 
324 Ball valves
2-way regulating ball valve with female thread, PN 40
VKR050F310-FF 
325 Ball valves
2-way regulating ball valve with female thread, PN 40
VKR050F300-FF 
326 Ball valves
2-way regulating ball valve with male thread, PN 40
VKRA015F350 
327 Ball valves
2-way regulating ball valve with male thread, PN 40
VKRA015F340 
328 Ball valves
2-way regulating ball valve with male thread, PN 40
VKRA015F330 
329 Ball valves
2-way regulating ball valve with male thread, PN 40
VKRA015F320 
330 Ball valves
2-way regulating ball valve with male thread, PN 40
VKRA015F310 
331 Ball valves
2-way regulating ball valve with male thread, PN 40
VKRA020F320 
332 Ball valves
2-way regulating ball valve with male thread, PN 40
VKRA020F310 
333 Ball valves
2-way regulating ball valve with male thread, PN 40
VKRA020F300 
334 Ball valves
2-way regulating ball valve with male thread, PN 40
VKRA025F320 
335 Ball valves
2-way regulating ball valve with male thread, PN 40
VKRA025F310 
336 Ball valves
2-way regulating ball valve with male thread, PN 40
VKRA025F300 
337 Ball valves
2-way regulating ball valve with male thread, PN 40
VKRA032F320 
338 Ball valves
2-way regulating ball valve with male thread, PN 40
VKRA032F310 
339 Ball valves
2-way regulating ball valve with male thread, PN 40
VKRA032F300 
340 Ball valves
2-way regulating ball valve with male thread, PN 40
VKRA040F320 
341 Ball valves
2-way regulating ball valve with male thread, PN 40
VKRA040F310 
342 Ball valves
2-way regulating ball valve with male thread, PN 40
VKRA040F300 
343 Ball valves
2-way regulating ball valve with male thread, PN 40
VKRA050F320 
344 Ball valves
2-way regulating ball valve with male thread, PN 40
VKRA050F310 
345 Ball valves
2-way regulating ball valve with male thread, PN 40
VKRA050F300 
346 Ball valves
3-way regulating ball valve with female thread, PN 40
BKR015F340-FF 
347 Ball valves
3-way regulating ball valve with female thread, PN 40
BKR015F330-FF 
348 Ball valves
3-way regulating ball valve with female thread, PN 40
BKR015F320-FF 
349 Ball valves
3-way regulating ball valve with female thread, PN 40
BKR015F310-FF 
350 Ball valves
3-way regulating ball valve with female thread, PN 40
BKR020F320-FF 
351 Ball valves
3-way regulating ball valve with female thread, PN 40
BKR020F310-FF 
352 Ball valves
3-way regulating ball valve with female thread, PN 40
BKR025F310-FF 
353 Ball valves
3-way regulating ball valve with female thread, PN 40
BKR032F310-FF 
354 Ball valves
3-way regulating ball valve with female thread, PN 40
BKR040F310-FF 
355 Ball valves
3-way regulating ball valve with female thread, PN 40
BKR050F310-FF 
356 Ball valves
3-way regulating ball valve with male thread, PN 40
BKRA015F340 
357 Ball valves
3-way regulating ball valve with male thread, PN 40
BKRA015F330 
358 Ball valves
3-way regulating ball valve with male thread, PN 40
BKRA015F320 
359 Ball valves
3-way regulating ball valve with male thread, PN 40
BKRA015F310 
360 Ball valves
3-way regulating ball valve with male thread, PN 40
BKRA020F320 
361 Ball valves
3-way regulating ball valve with male thread, PN 40
BKRA020F310 
362 Ball valves
3-way regulating ball valve with male thread, PN 40
BKRA025F310 
363 Ball valves
3-way regulating ball valve with male thread, PN 40
BKRA032F310 
364 Ball valves
3-way regulating ball valve with male thread, PN 40
BKRA040F310 
365 Ball valves
3-way regulating ball valve with male thread, PN 40
BKRA050F310 
366 Ball valves
2-way cut-o€ ball valve with female thread, PN 40
VKAI015F300 
367 Ball valves
2-way cut-o€ ball valve with female thread, PN 40
VKAI020F300 
368 Ball valves
2-way cut-o€ ball valve with female thread, PN 40
VKAI025F300 
369 Ball valves
2-way cut-o€ ball valve with female thread, PN 40
VKAI032F300 
370 Ball valves
2-way cut-o€ ball valve with female thread, PN 40
VKAI040F300 
371 Ball valves
2-way cut-o€ ball valve with female thread, PN 40
VKAI050F300 
372 Ball valves
2-way cut-o€ ball valve with male thread, PN 40
VKAA015F300 
373 Ball valves
2-way cut-o€ ball valve with male thread, PN 40
VKAA020F300 
374 Ball valves
2-way cut-o€ ball valve with male thread, PN 40
VKAA025F300 
375 Ball valves
2-way cut-o€ ball valve with male thread, PN 40
VKAA032F300 
376 Ball valves
2-way cut-o€ ball valve with male thread, PN 40
VKAA040F300 
377 Ball valves
2-way cut-o€ ball valve with male thread, PN 40
VKAA050F300 
378 Ball valves
3-way change-over ball valve (L) with female thread, PN 40
BKLI015F300 
379 Ball valves
3-way change-over ball valve (L) with female thread, PN 40
BKLI020F300 
380 Ball valves
3-way change-over ball valve (L) with female thread, PN 40
BKLI025F300 
381 Ball valves
3-way change-over ball valve (L) with female thread, PN 40
BKLI032F300 
382 Ball valves
3-way change-over ball valve (L) with female thread, PN 40
BKLI040F300 
383 Ball valves
3-way change-over ball valve (L) with female thread, PN 40
BKLI050F300 
384 Ball valves
3-way change-over ball valve (T) with female thread, PN 40
BKTI015F300 
385 Ball valves
3-way change-over ball valve (T) with female thread, PN 40
BKTI020F300 
386 Ball valves
3-way change-over ball valve (T) with female thread, PN 40
BKTI025F300 
387 Ball valves
3-way change-over ball valve (T) with female thread, PN 40
BKTI032F300 
388 Ball valves
3-way change-over ball valve (T) with female thread, PN 40
BKTI040F300 
389 Ball valves
3-way change-over ball valve (T) with female thread, PN 40
BKTI050F300 
390 Ball valves
3-way change-over ball valve (T) with female thread, PN 40
BKTI015F300 
391 Ball valves
3-way change-over ball valve (T) with female thread, PN 40
BKTI020F300 
392 Ball valves
3-way change-over ball valve (T) with female thread, PN 40
BKTI025F300 
393 Ball valves
3-way change-over ball valve (T) with female thread, PN 40
BKTI032F300 
394 Ball valves
3-way change-over ball valve (T) with female thread, PN 40
BKTI040F300 
395 Ball valves
3-way change-over ball valve (T) with female thread, PN 40
BKTI050F300 
396 Ball valves
3-way change-over ball valve (T) with male thread, PN 40
BKTA015F300 
397 Ball valves
3-way change-over ball valve (T) with male thread, PN 40
BKTA020F300 
398 Ball valves
3-way change-over ball valve (T) with male thread, PN 40
BKTA025F300 
399 Ball valves
3-way change-over ball valve (T) with male thread, PN 40
BKTA032F300 
400 Ball valves
3-way change-over ball valve (T) with male thread, PN 40
BKTA040F300 
401 Ball valves
3-way change-over ball valve (T) with male thread, PN 40
BKTA050F300 
402 Ball valves
3-way change-over ball valve (T) with male thread, PN 40
BKTA015F300 
403 Ball valves
3-way change-over ball valve (T) with male thread, PN 40
BKTA020F300 
404 Ball valves
3-way change-over ball valve (T) with male thread, PN 40
BKTA025F300 
405 Ball valves
3-way change-over ball valve (T) with male thread, PN 40
BKTA032F300 
406 Ball valves
3-way change-over ball valve (T) with male thread, PN 40
BKTA040F300 
407 Ball valves
3-way change-over ball valve (T) with male thread, PN 40
BKTA050F300 
408 6-way ball valves
6-way ball valve with male thread, PN 16
B2KL015F401 
409 6-way ball valves
6-way ball valve with male thread, PN 16
B2KL015F400 
410 6-way ball valves
6-way ball valve with male thread, PN 16
B2KL020F411 
411 6-way ball valves
6-way ball valve with male thread, PN 16
B2KL020F400 
412 Actuators for ball valves
Rotary actuator for ball valve
AKM105F100 
413 Actuators for ball valves
Rotary actuator for ball valve
AKM105F120 
414 Actuators for ball valves
Rotary actuator for ball valve
AKM105F122 
415 Actuators for ball valves
Rotary actuator for ball valve
AKM115F120 
416 Actuators for ball valves
Rotary actuator for ball valve
AKM115F122 
417 Actuators for ball valves
Rotary actuator with SAUTER Universal Technology (SUT) for ball valve
AKM105SF132
418 Actuators for ball valves
Rotary actuator with SAUTER Universal Technology (SUT) for ball valve
AKM115SF132
419 Actuators for ball valves
High-speed rotary actuator with SAUTER Universal Technology (SUT) for ball valve
AKM115SF152
420 Actuators for ball valves
Rotary actuator with spring return for control ball valves
AKF112F120 
421 Actuators for ball valves
Rotary actuator with spring return for control ball valves
AKF112F122 
422 Actuators for ball valves
Rotary actuator with spring return for control ball valves
AKF113F122 
423 Actuators for ball valves
Rotary actuator with spring return and positioner
AKF113SF122
424 Control valves and butterfly valves
Control valve with threaded connection, PN 10
M3R015F200 
425 Control valves and butterfly valves
Control valve with threaded connection, PN 10
M3R020F200 
426 Control valves and butterfly valves
Control valve with threaded connection, PN 10
M3R025F200 
427 Control valves and butterfly valves
Control valve with threaded connection, PN 10
M3R032F200 
428 Control valves and butterfly valves
Control valve with threaded connection, PN 10
M3R040F200 
429 Control valves and butterfly valves
Control valve with threaded connection, PN 10
M3R050F200 
430 Control valves and butterfly valves
Control valve with threaded connection, PN 10
M4R020F200 
431 Control valves and butterfly valves
Control valve with threaded connection, PN 10
M4R025F200 
432 Control valves and butterfly valves
Control valve with threaded connection, PN 10
M4R032F200 
433 Control valves and butterfly valves
Control valve with threaded connection, PN 10
M4R040F200 
434 Control valves and butterfly valves
Control valve with threaded connection, PN 10
M4R050F200 
435 Control valves and butterfly valves
Control valve with flange connection, PN 6
MH32F20F200 
436 Control valves and butterfly valves
Control valve with flange connection, PN 6
MH32F25F200 
437 Control valves and butterfly valves
Control valve with flange connection, PN 6
MH32F32F200 
438 Control valves and butterfly valves
Control valve with flange connection, PN 6
MH32F40F200 
439 Control valves and butterfly valves
Control valve with flange connection, PN 6
MH32F50F200 
440 Control valves and butterfly valves
Control valve with flange connection, PN 6
MH32F65F200 
441 Control valves and butterfly valves
Control valve with flange connection, PN 6
MH32F80F200 
442 Control valves and butterfly valves
Control valve with flange connection, PN 6
MH32F100F200 
443 Control valves and butterfly valves
Control valve with flange connection, PN 6
MH32F125F200 
444 Control valves and butterfly valves
Control valve with flange connection, PN 6
MH32F150F200 
445 Control valves and butterfly valves
Control valve with flange connection, PN 6
MH42F32F200 
446 Control valves and butterfly valves
Control valve with flange connection, PN 6
MH42F40F200 
447 Control valves and butterfly valves
Control valve with flange connection, PN 6
MH42F50F200 
448 Control valves and butterfly valves
Tight-sealing butterfly valve, PN 16
DEF025F200 
449 Control valves and butterfly valves
Tight-sealing butterfly valve, PN 16
DEF032F200 
450 Control valves and butterfly valves
Tight-sealing butterfly valve, PN 16
DEF040F200 
451 Control valves and butterfly valves
Tight-sealing butterfly valve, PN 16
DEF050F200 
452 Control valves and butterfly valves
Tight-sealing butterfly valve, PN 16
DEF065F200 
453 Control valves and butterfly valves
Tight-sealing butterfly valve, PN 16
DEF080F200 
454 Control valves and butterfly valves
Tight-sealing butterfly valve, PN 16
DEF100F200 
455 Control valves and butterfly valves
Tight-sealing butterfly valve, PN 16
DEF125F200 
456 Control valves and butterfly valves
Tight-sealing butterfly valve, PN 16
DEF150F200 
457 Control valves and butterfly valves
Tight-sealing butterfly valve, PN 16
DEF200F200 
458 Damper and rotary actuators
Rotary actuator
ADM322F120 
459 Damper and rotary actuators
Rotary actuator
ADM322F122 
460 Damper and rotary actuators
Rotary actuator
ADM322HF120 
461 Damper and rotary actuators
Rotary actuator
ADM322HF122 
462 Damper and rotary actuators
Rotary actuator
ADM322PF120 
463 Damper and rotary actuators
Rotary actuator
ADM322PF122 
464 Damper and rotary actuators
Rotary actuator with positioner
ADM322SF122
465 Damper and rotary actuators
Rotary actuator with positioner
ADM322SF152
466 Damper and rotary actuators
Motorised actuator
A44W0F001
467 Damper and rotary actuators
Motorised actuator
A44W0F020
468 Damper and rotary actuators
Motorised actuator
A44W1F001 
469 Damper and rotary actuators
Motorised actuator
A44W1F020
470 Damper and rotary actuators
Motorised actuator
A44W2F001
471 Damper and rotary actuators
Motorised actuator
A44W2F020
472 Damper and rotary actuators
Motorised actuator with positioner
A44W0SF001 
473 Damper and rotary actuators
Motorised actuator with positioner
A44W1SF001 
474 Damper and rotary actuators
Motorised actuator with positioner
A44W2SF001 
475 Damper and rotary actuators
Damper actuator
ASM105F100 
476 Damper and rotary actuators
Damper actuator
ASM105F120 
477 Damper and rotary actuators
Damper actuator
ASM105F122 
478 Damper and rotary actuators
Damper actuator
ASM115F120 
479 Damper and rotary actuators
Damper actuator
ASM115F122 
480 Damper and rotary actuators
Damper actuator with SAUTER Universal Technology (SUT)
ASM105SF132
481 Damper and rotary actuators
Damper actuator with SAUTER Universal Technology (SUT)
ASM115SF132
482 Damper and rotary actuators
High-speed damper actuator with SAUTER Universal Technology (SUT)
ASM105SF152
483 Damper and rotary actuators
High-speed damper actuator with SAUTER Universal Technology (SUT)
ASM115SF152
484 Damper and rotary actuators
Damper actuator
ASM124F120
485 Damper and rotary actuators
Damper actuator
ASM124F122
486 Damper and rotary actuators
Damper actuator
ASM134F130
487 Damper and rotary actuators
Damper actuator with SAUTER Universal Technology (SUT)
ASM124SF132
488 Damper and rotary actuators
Damper actuator with SAUTER Universal Technology (SUT)
ASM134SF132
489 Damper and rotary actuators
Damper actuator with spring return
ASF112F120 
490 Damper and rotary actuators
Damper actuator with spring return
ASF112F122 
491 Damper and rotary actuators
Damper actuator with spring return
ASF112F220 
492 Damper and rotary actuators
Damper actuator with spring return
ASF112F222 
493 Damper and rotary actuators
Damper actuator with spring return
ASF113F122 
494 Damper and rotary actuators
Damper actuator with spring return and positioner
ASF113SF122 
495 Damper and rotary actuators
Damper actuator with spring return
ASF122F120 
496 Damper and rotary actuators
Damper actuator with spring return
ASF122F122 
497 Damper and rotary actuators
Damper actuator with spring return
ASF122F220 
498 Damper and rotary actuators
Damper actuator with spring return
ASF122F222 
499 Damper and rotary actuators
Damper actuator with spring return
ASF123F122 
500 Damper and rotary actuators
Damper actuator with spring return and positioner
ASF123SF122 

5. Pneumatic control and regulating equipment Sauter | Thiết bị điều khiển và điều chỉnh khí nén Sauter

- Thiết Bị có chất lượng kiểm soát tốt nhất cho phòng sạch và phòng thí nghiệm an ninh cao.

- Thiết bị có thể điều hòa không khí chính xác và kiểm soát ô nhiễm trong các phòng sạch và phòng thí nghiệm an ninh cao.

- Hệ thống điều khiển khí nén của SAUTER đảm bảo độ tin cậy trong mọi tình huống vì chúng dẫn đầu về chất lượng điều khiển và độ ổn định trong việc duy trì áp suất phòng.

Pneumatic control and regulating equipment

► Danh mục mã sản phẩm Thiết bị điều khiển và điều chỉnh khí nén Sauter ( Pneumatic control and regulating equipment Sauter )

No.

Product name

Code

Pneumatic control and regulating equipment

1 Relays and magnetic valves
Electropneumatic relay
RUEP5F001
2 Relays and magnetic valves
Electropneumatic relay
RUEP5F002
3 Single-room controllers
Pneumatic room-temperature controller
TSP80AF117 
4 Single-room controllers
Pneumatic room-temperature controller
TSP80BF117 
5 Single-room controllers
Pneumatic room-temperature controller
TSP81AF117 
6 Single-room controllers
Pneumatic room-temperature controller
TSP81BF117 
7 Single-room controllers
Pneumatic room-temperature controller
TSSP80F117 
8 Damper and rotary actuators
Pneumatic volume-flow controller
RLP100F003
9 Damper and rotary actuators
Pneumatic volume-flow controller
RLP100F123
10 Damper and rotary actuators
Pneumatic volume-flow controller
RLP100F914
11 Damper and rotary actuators
Dual-channel volume flow controller
RLP100F910
12 Damper and rotary actuators
Dual-channel volume flow controller
RLP100F916
13 Damper and rotary actuators
Pneumatic air-volume transducer
RLP100F903
14 Damper and rotary actuators
Pneumatic air-volume transducer
RLP100F908
15 Damper and rotary actuators
Pneumatic room-pressure controller
RLP100F901
16 Damper and rotary actuators
Pneumatic room-pressure controller
RLP100F915
17 Solutions for laboratories and clean rooms
Pneumatic temperature transducer for duct fitting, centair
TUP214F001
18 Solutions for laboratories and clean rooms
Pneumatic temperature transducer for duct fitting, centair
TUP224F001
19 Solutions for laboratories and clean rooms
Pneumatic temperature transducer for duct fitting, centair
TUP242F001
20 Solutions for laboratories and clean rooms
Pneumatic temperature transducer for duct fitting, centair
TUP262F001
21 Solutions for laboratories and clean rooms
Pneumatic room-pressure controller
RLP100F901 
22 Solutions for laboratories and clean rooms
Pneumatic room-pressure controller
RLP100F915 
23 Solutions for laboratories and clean rooms
Pneumatic humidity transducer for wall fitting
HSUP1F001
24 Solutions for laboratories and clean rooms
Pneumatic humidity transducer for duct fitting
HTP151F001 
25 Solutions for laboratories and clean rooms
Differential pressure controller/transducer, centair
RUP105F001
26 Solutions for laboratories and clean rooms
Differential pressure controller/transducer, centair
RUP140F001
27 Solutions for laboratories and clean rooms
e/p and p/e converter
XEP1F001 
28 Solutions for laboratories and clean rooms
e/p and p/e converter
XEP1F002 
29 Solutions for laboratories and clean rooms
e/p and p/e converter
XEP10F001 
30 Solutions for laboratories and clean rooms
e/p and p/e converter
XEP10F002 
31 Solutions for laboratories and clean rooms
e/p and p/e converter
XEP110F001 
32 Solutions for laboratories and clean rooms
e/p and p/e converter
XEP110F011 
33 Solutions for laboratories and clean rooms
e/p and p/e converter
XEP301F001 
34 Solutions for laboratories and clean rooms
e/p and p/e converter
XEP301F011 
35 Solutions for laboratories and clean rooms
Pneumatic line restrictor
XP22F001 
36 Solutions for laboratories and clean rooms
Pneumatic line restrictor
XP41F001 
37 Solutions for laboratories and clean rooms
Pneumatic line restrictor
XP4F002 
38 Solutions for laboratories and clean rooms
Pressure-reducing station
XFRP5F001
39 Solutions for laboratories and clean rooms
Pressure-reducing station
XFRP5F002
40 Solutions for laboratories and clean rooms
Pneumatic relay, pluggable
XRP101F001 
41 Solutions for laboratories and clean rooms
Pneumatic relay, pluggable
XRP102F001 
42 Solutions for laboratories and clean rooms
Pneumatic relay, pluggable
XRP103F001 
43 Solutions for laboratories and clean rooms
Pneumatic relay, pluggable
XRP104F001

6. Bộ truyền động khí nén và van Sauter | Pneumatic actuators and valves Sauter

- Bộ truyền động khí nén SAUTER với lực đẩy cao, cho phép điều khiển nhanh chóng.

- Bộ truyền động khí nén SAUTER kiểm soát chính xác bộ giảm chấn hoặc van với yêu cầu không khí tối thiểu.

- Khớp nối tự động của các bộ truyền động cho phép thời gian lắp ráp nhanh chóng.

Pneumatic actuators and valves sauter

► Danh mục mã sản phẩm Bộ truyền động khí nén và van Sauter | Pneumatic actuators and valves Sauter

No.

Product name

Code

Pneumatic actuators and valves

1 Pneumatic actuator AK31P1F001
2 Pneumatic actuator AK31P2F001
3 Pneumatic actuator AK31P3F001
4 Pneumatic actuator AK41P1F003
5 Pneumatic actuator AK41P2F003
6 Pneumatic actuator AK41P3F003
7 Pneumatic actuator AK42PF003
8 Pneumatic actuator AK43PF002
9 Pneumatic actuators
Pneumatic valve actuator
AVP142F001
10 Pneumatic actuators
Pneumatic valve actuator
AVP242F001 
11 Pneumatic actuators
Pneumatic valve actuator
AVP242F021 
12 Pneumatic actuators
Pneumatic valve actuator
AVP243F021 
13 Pneumatic actuators
Pneumatic valve actuator
AVP243F031 
14 Pneumatic actuators
Pneumatic valve actuator
AVP244F021 
15 Pneumatic actuators
Pneumatic valve actuator
AVP244F031 
16 Regulating valves
2-way valve with female thread, PN 16 (pn.)
V6R15F350 
17 Regulating valves
2-way valve with female thread, PN 16 (pn.)
V6R15F340 
18 Regulating valves
2-way valve with female thread, PN 16 (pn.)
V6R15F330 
19 Regulating valves
2-way valve with female thread, PN 16 (pn.)
V6R15F320 
20 Regulating valves
2-way valve with female thread, PN 16 (pn.)
V6R15F310 
21 Regulating valves
2-way valve with female thread, PN 16 (pn.)
V6R15F300 
22 Regulating valves
2-way valve with female thread, PN 16 (pn.)
V6R15F200 
23 Regulating valves
2-way valve with female thread, PN 16 (pn.)
V6R25F310 
24 Regulating valves
2-way valve with female thread, PN 16 (pn.)
V6R25F300 
25 Regulating valves
2-way valve with female thread, PN 16 (pn.)
V6R25F210 
26 Regulating valves
2-way valve with female thread, PN 16 (pn.)
V6R25F200 
27 Regulating valves
2-way valve with female thread, PN 16 (pn.)
V6R40F310 
28 Regulating valves
2-way valve with female thread, PN 16 (pn.)
V6R40F300 
29 Regulating valves
2-way valve with female thread, PN 16 (pn.)
V6R40F210 
30 Regulating valves
2-way valve with female thread, PN 16 (pn.)
V6R40F200 
31 Regulating valves
2-way valve with female thread, PN 16 (pn.)
V6R50F300 
32 Regulating valves
2-way valve with female thread, PN 16 (pn.)
V6R50F200 
33 Regulating valves
3-way valve with female thread, PN 16 (pn.)
B6R15F330 
34 Regulating valves
3-way valve with female thread, PN 16 (pn.)
B6R15F320 
35 Regulating valves
3-way valve with female thread, PN 16 (pn.)
B6R15F310 
36 Regulating valves
3-way valve with female thread, PN 16 (pn.)
B6R15F300 
37 Regulating valves
3-way valve with female thread, PN 16 (pn.)
B6R15F200 
38 Regulating valves
3-way valve with female thread, PN 16 (pn.)
B6R25F310 
39 Regulating valves
3-way valve with female thread, PN 16 (pn.)
B6R25F300 
40 Regulating valves
3-way valve with female thread, PN 16 (pn.)
B6R25F210 
41 Regulating valves
3-way valve with female thread, PN 16 (pn.)
B6R25F200 
42 Regulating valves
3-way valve with female thread, PN 16 (pn.)
B6R40F310 
43 Regulating valves
3-way valve with female thread, PN 16 (pn.)
B6R40F300 
44 Regulating valves
3-way valve with female thread, PN 16 (pn.)
B6R40F210 
45 Regulating valves
3-way valve with female thread, PN 16 (pn.)
B6R40F200 
46 Regulating valves
3-way valve with female thread, PN 16 (pn.)
B6R50F300 
47 Regulating valves
3-way valve with female thread, PN 16 (pn.)
B6R50F200 
48 Regulating valves
2-way flanged valve, PN 6 (pn.)
VUD015F320 
49 Regulating valves
2-way flanged valve, PN 6 (pn.)
VUD015F310 
50 Regulating valves
2-way flanged valve, PN 6 (pn.)
VUD015F300 
51 Regulating valves
2-way flanged valve, PN 6 (pn.)
VUD020F300 
52 Regulating valves
2-way flanged valve, PN 6 (pn.)
VUD025F300 
53 Regulating valves
2-way flanged valve, PN 6 (pn.)
VUD032F300 
54 Regulating valves
2-way flanged valve, PN 6 (pn.)
VUD040F300 
55 Regulating valves
2-way flanged valve, PN 6 (pn.)
VUD050F300 
56 Regulating valves
2-way flanged valve, PN 6 (pn.)
VUD050F200 
57 Regulating valves
3-way flanged valve, PN 6 (pn.)
BUD015F320 
58 Regulating valves
3-way flanged valve, PN 6 (pn.)
BUD015F310 
59 Regulating valves
3-way flanged valve, PN 6 (pn.)
BUD015F300 
60 Regulating valves
3-way flanged valve, PN 6 (pn.)
BUD020F300 
61 Regulating valves
3-way flanged valve, PN 6 (pn.)
BUD025F300 
62 Regulating valves
3-way flanged valve, PN 6 (pn.)
BUD032F300 
63 Regulating valves
3-way flanged valve, PN 6 (pn.)
BUD040F300 
64 Regulating valves
3-way flanged valve, PN 6 (pn.)
BUD050F300 
65 Regulating valves
3-way flanged valve, PN 6 (pn.)
BUD050F200 
66 Regulating valves
2-way flanged valve, PN 16/10 (pn.)
VUE015F350 
67 Regulating valves
2-way flanged valve, PN 16/10 (pn.)
VUE015F340 
68 Regulating valves
2-way flanged valve, PN 16/10 (pn.)
VUE015F330 
69 Regulating valves
2-way flanged valve, PN 16/10 (pn.)
VUE015F320 
70 Regulating valves
2-way flanged valve, PN 16/10 (pn.)
VUE015F310 
71 Regulating valves
2-way flanged valve, PN 16/10 (pn.)
VUE015F300 
72 Regulating valves
2-way flanged valve, PN 16/10 (pn.)
VUE020F300 
73 Regulating valves
2-way flanged valve, PN 16/10 (pn.)
VUE025F300 
74 Regulating valves
2-way flanged valve, PN 16/10 (pn.)
VUE032F300 
75 Regulating valves
2-way flanged valve, PN 16/10 (pn.)
VUE040F300 
76 Regulating valves
2-way flanged valve, PN 16/10 (pn.)
VUE050F300 
77 Regulating valves
2-way flanged valve, PN 16/10 (pn.)
VUE050F200 
78 Regulating valves
3-way flanged valve, PN 16/10 (pn.)
BUE015F330 
79 Regulating valves
3-way flanged valve, PN 16/10 (pn.)
BUE015F320 
80 Regulating valves
3-way flanged valve, PN 16/10 (pn.)
BUE015F310 
81 Regulating valves
3-way flanged valve, PN 16/10 (pn.)
BUE015F300 
82 Regulating valves
3-way flanged valve, PN 16/10 (pn.)
BUE020F300 
83 Regulating valves
3-way flanged valve, PN 16/10 (pn.)
BUE025F300 
84 Regulating valves
3-way flanged valve, PN 16/10 (pn.)
BUE032F300 
85 Regulating valves
3-way flanged valve, PN 16/10 (pn.)
BUE040F300 
86 Regulating valves
3-way flanged valve, PN 16/10 (pn.)
BUE050F300 
87 Regulating valves
3-way flanged valve, PN 16/10 (pn.)
BUE050F200 
88 Regulating valves
2-way flanged valve, PN 25/16 (pn.)
VUG015F374 
89 Regulating valves
2-way flanged valve, PN 25/16 (pn.)
VUG015F364 
90 Regulating valves
2-way flanged valve, PN 25/16 (pn.)
VUG015F354 
91 Regulating valves
2-way flanged valve, PN 25/16 (pn.)
VUG015F344 
92 Regulating valves
2-way flanged valve, PN 25/16 (pn.)
VUG015F334 
93 Regulating valves
2-way flanged valve, PN 25/16 (pn.)
VUG015F324 
94 Regulating valves
2-way flanged valve, PN 25/16 (pn.)
VUG015F314 
95 Regulating valves
2-way flanged valve, PN 25/16 (pn.)
VUG015F304 
96 Regulating valves
2-way flanged valve, PN 25/16 (pn.)
VUG020F304 
97 Regulating valves
2-way flanged valve, PN 25/16 (pn.)
VUG025F304 
98 Regulating valves
2-way flanged valve, PN 25/16 (pn.)
VUG032F304 
99 Regulating valves
2-way flanged valve, PN 25/16 (pn.)
VUG040F304 
100 Regulating valves
2-way flanged valve, PN 25/16 (pn.)
VUG050F304 
101 Regulating valves
2-way flanged valve, PN 25/16 (pn.)
VUG065F316 
102 Regulating valves
2-way flanged valve, PN 25/16 (pn.)
VUG065F304 
103 Regulating valves
2-way flanged valve, PN 25/16 (pn.)
VUG080F304 
104 Regulating valves
2-way flanged valve, PN 25/16 (pn.)
VUG100F304 
105 Regulating valves
2-way flanged valve, PN 25/16 (pn.)
VUG125F304 
106 Regulating valves
2-way flanged valve, PN 25/16 (pn.)
VUG150F304 
107 Regulating valves
3-way flanged valve, PN 25/16 (pn.)
BUG015F304 
108 Regulating valves
3-way flanged valve, PN 25/16 (pn.)
BUG015F314 
109 Regulating valves
3-way flanged valve, PN 25/16 (pn.)
BUG015F324 
110 Regulating valves
3-way flanged valve, PN 25/16 (pn.)
BUG015F334 
111 Regulating valves
3-way flanged valve, PN 25/16 (pn.)
BUG020F304 
112 Regulating valves
3-way flanged valve, PN 25/16 (pn.)
BUG025F304 
113 Regulating valves
3-way flanged valve, PN 25/16 (pn.)
BUG032F304 
114 Regulating valves
3-way flanged valve, PN 25/16 (pn.)
BUG040F304 
115 Regulating valves
3-way flanged valve, PN 25/16 (pn.)
BUG050F304 
116 Regulating valves
3-way flanged valve, PN 25/16 (pn.)
BUG065F304 
117 Regulating valves
3-way flanged valve, PN 25/16 (pn.)
BUG065F316 
118 Regulating valves
3-way flanged valve, PN 25/16 (pn.)
BUG080F304 
119 Regulating valves
3-way flanged valve, PN 25/16 (pn.)
BUG100F304 
120 Regulating valves
3-way flanged valve, PN 25/16 (pn.)
BUG125F304 
121 Regulating valves
3-way flanged valve, PN 25/16 (pn.)
BUG150F304 
122 Regulating valves
Pressure-relieved 2-way flanged valve, PN 25 (pn.)
VUP040F304 
123 Regulating valves
Pressure-relieved 2-way flanged valve, PN 25 (pn.)
VUP050F304 
124 Regulating valves
Pressure-relieved 2-way flanged valve, PN 25 (pn.)
VUP065F304 
125 Regulating valves
Pressure-relieved 2-way flanged valve, PN 25 (pn.)
VUP080F304 
126 Regulating valves
Pressure-relieved 2-way flanged valve, PN 25 (pn.)
VUP100F304 
127 Regulating valves
Pressure-relieved 2-way flanged valve, PN 25 (pn.)
VUP125F304 
128 Regulating valves
Pressure-relieved 2-way flanged valve, PN 25 (pn.)
VUP150F304 
129 Regulating valves
2-way flanged valve, PN 40 (pn.)
VUS015F375 
130 Regulating valves
2-way flanged valve, PN 40 (pn.)
VUS015F365 
131 Regulating valves
2-way flanged valve, PN 40 (pn.)
VUS015F355 
132 Regulating valves
2-way flanged valve, PN 40 (pn.)
VUS015F345 
133 Regulating valves
2-way flanged valve, PN 40 (pn.)
VUS015F335 
134 Regulating valves
2-way flanged valve, PN 40 (pn.)
VUS015F325 
135 Regulating valves
2-way flanged valve, PN 40 (pn.)
VUS015F315 
136 Regulating valves
2-way flanged valve, PN 40 (pn.)
VUS015F305 
137 Regulating valves
2-way flanged valve, PN 40 (pn.)
VUS020F305 
138 Regulating valves
2-way flanged valve, PN 40 (pn.)
VUS025F305 
139 Regulating valves
2-way flanged valve, PN 40 (pn.)
VUS032F305 
140 Regulating valves
2-way flanged valve, PN 40 (pn.)
VUS040F305 
141 Regulating valves
2-way flanged valve, PN 40 (pn.)
VUS050F305 
142 Regulating valves
2-way flanged valve, PN 40 (pn.)
VUS065F305 
143 Regulating valves
2-way flanged valve, PN 40 (pn.)
VUS080F305 
144 Regulating valves
2-way flanged valve, PN 40 (pn.)
VUS100F305 
145 Regulating valves
2-way flanged valve, PN 40 (pn.)
VUS125F305 
146 Regulating valves
2-way flanged valve, PN 40 (pn.)
VUS150F305 
147 Regulating valves
3-way flanged valve, PN 40 (pn.)
BUS015F225 
148 Regulating valves
3-way flanged valve, PN 40 (pn.)
BUS015F215 
149 Regulating valves
3-way flanged valve, PN 40 (pn.)
BUS015F205 
150 Regulating valves
3-way flanged valve, PN 40 (pn.)
BUS020F205 
151 Regulating valves
3-way flanged valve, PN 40 (pn.)
BUS025F205 
152 Regulating valves
3-way flanged valve, PN 40 (pn.)
BUS032F205 
153 Regulating valves
3-way flanged valve, PN 40 (pn.)
BUS040F205 
154 Regulating valves
3-way flanged valve, PN 40 (pn.)
BUS050F205 
155 Regulating valves
3-way flanged valve, PN 40 (pn.)
BUS065F205 
156 Regulating valves
3-way flanged valve, PN 40 (pn.)
BUS080F205 
157 Regulating valves
3-way flanged valve, PN 40 (pn.)
BUS100F205 
158 Regulating valves
3-way flanged valve, PN 40 (pn.)
BUS125F305 
159 Regulating valves
3-way flanged valve, PN 40 (pn.)
BUS150F305 

7. SAUTER EY-modulo

No.

Product name

Code

SAUTER EY-modulo 5

1 SAUTER EY-modulo 5 automation stations
Modular automation station, modu524/525
EY-AS524F001 
2 SAUTER EY-modulo 5 automation stations
Modular automation station, modu524/525
EY-AS525F001 
3 SAUTER EY-modulo 5 automation stations
Modular automation station, modu524/525
EY-AS525F005
4 SAUTER EY-modulo 5 I/O modules
I/O module, digital and universal inputs, modu530
EY-IO530F001
5 SAUTER EY-modulo 5 I/O modules
I/O module, digital inputs, modu531
EY-IO531F001
6 SAUTER EY-modulo 5 I/O modules
I/O module, universal inputs, modu532
EY-IO532F001
7 SAUTER EY-modulo 5 I/O modules
I/O module, universal, digital, S0 inputs, modu533
EY-IO533F001
8 SAUTER EY-modulo 5 I/O modules
I/O module, analogue inputs with galvanic isolation, modu534
EY-IO534F001 
9 SAUTER EY-modulo 5 I/O modules
I/O module, digital outputs (relays), modu550
EY-IO550F001
10 SAUTER EY-modulo 5 I/O modules
I/O module, digital outputs (open collector), modu551
EY-IO551F001
11 SAUTER EY-modulo 5 I/O modules
I/O module, analogue outputs and universal inputs, modu570
EY-IO570F001
12 SAUTER EY-modulo 5 I/O modules
I/O module, digital inputs/outputs (open collector), modu571
EY-IO571F001
13 SAUTER EY-modulo 5 I/O modules
I/O module, analogue outputs, universal and digital inputs, modu572
EY-IO572F001
14 SAUTER EY-modulo 2 feld modules
NovaLink module, modu590
EY-LM590F001
15 SAUTER EY-modulo 2 feld modules
Field module for digital outputs 0-I, moduLink164
EY-FM164F001
16 SAUTER EY-modulo 2 feld modules
 Field module for digital outputs 0-I-II, moduLink165
EY-FM165F001
17 SAUTER EY-modulo 2 feld modules
Field module for analogue outputs 0...10 V (0...20 mA), moduLink170
EY-FM170F001
18 SAUTER EY-modulo 2 feld modules
Field module for digital inputs, moduLink174
EY-FM174F001
19 SAUTER EY-modulo 5 operating units
Local operating unit, modu840
EY-OP840F001
20 SAUTER EY-modulo 5 operating units
Local operating and indicating units, modu625...670
EY-LO625F001
21 SAUTER EY-modulo 5 operating units
Local operating and indicating units, modu625...670
EY-LO630F001
22 SAUTER EY-modulo 5 operating units
Local operating and indicating units, modu625...670
EY-LO650F001
23 SAUTER EY-modulo 5 operating units
Local operating and indicating units, modu625...670
EY-LO650F002
24 SAUTER EY-modulo 5 operating units
Local operating and indicating units, modu625...670
EY-LO670F001
25 SAUTER EY-modulo 5 operating units
Web server for moduWeb Vision and moduWeb500 BACnet networks
EY-WS500F005 
26 SAUTER EY-modulo 5 operating units
Web server for moduWeb Vision and moduWeb500 BACnet networks
EY-WS505F010 
27 SAUTER EY-modulo 5 operating units
Web server for moduWeb Vision and moduWeb500 BACnet networks
EY-WS505F011 
28 SAUTER EY-modulo 5 operating units
Web server for moduWeb Vision and moduWeb500 BACnet networks
EY-WS505F020 
29 SAUTER EY-modulo 5 operating units
Web server for moduWeb Vision and moduWeb500 BACnet networks
EY-WS506F100 
30 SAUTER EY-modulo 5 operating units
Web server for moduWeb Vision and moduWeb500 BACnet networks
EY-TC505F110 
31 SAUTER EY-modulo 5 communication modules
Communication module with EIA-232 and EIA-485 interfaces, modu721
EY-CM721F010 
32 SAUTER EY-modulo 5 communication modules
Communication module with EIA-232 and EIA-485 interfaces, modu721
EY-CM721F020 
33 SAUTER EY-modulo 5 communication modules
Communication module with M-Bus and EIA-232 interfaces, modu731
EY-CM731F020
34 SAUTER EY-modulo 5 room automation stations
Room automation station, ecos500
EY-RC500F001
35 SAUTER EY-modulo 5 room automation stations
Room automation station, ecos500
EY-RC500F002
36 SAUTER EY-modulo 5 room automation stations
Room automation station, ecos500
EY-RC500F511
37 SAUTER EY-modulo 5 room automation stations
Room automation station, ecos500
EY-RC500F521
38 SAUTER EY-modulo 5 room automation stations
Room automation station, ecos502
EY-RC502F001
39 SAUTER EY-modulo 5 room automation stations
Room automation station, ecos502
EY-RC502F521
40 SAUTER EY-modulo 5 room automation stations
Room automation station, ecos502
EY-RC502F511
41 SAUTER EY-modulo 5 room automation stations
Room automation station, ecos504/505
EY-RC504F001 
42 SAUTER EY-modulo 5 room automation stations
Room automation station, ecos504/505
EY-RC504F011 
43 SAUTER EY-modulo 5 room automation stations
Room automation station, ecos504/505
EY-RC504F021 
44 SAUTER EY-modulo 5 room automation stations
Room automation station, ecos504/505
EY-RC504F041 
45 SAUTER EY-modulo 5 room automation stations
Room automation station, ecos504/505
EY-RC505F031 
46 SAUTER EY-modulo 5 room automation stations
Room automation station, ecos504/505
EY-RC505F051 
47 SAUTER EY-modulo 5 room automation stations
Room automation station, ecos504/505
EY-RC505F061 
48 SAUTER EY-modulo 5 room automation stations
Room automation station, ecos504/505
EY-RC505F071 
49 SAUTER EY-modulo 5 room automation stations
Room automation station, ecos504/505
EY-RC505F081 
50 SAUTER EY-modulo 5 room automation stations
Room automation station, ecos504/505
EY-RC505F0A1 
51 SAUTER EY-modulo 5 room operating units
Room operating unit, ecoUnit310...316
EY-RU310F001
52 SAUTER EY-modulo 5 room operating units
Room operating unit, ecoUnit310...316
EY-RU311F001
53 SAUTER EY-modulo 5 room operating units
Room operating unit, ecoUnit310...316
EY-RU314F001
54 SAUTER EY-modulo 5 room operating units
Room operating unit, ecoUnit310...316
EY-RU316F001
55 SAUTER EY-modulo 5 room operating units
Room operating unit, ecoUnit341...346
EY-RU341F001
56 SAUTER EY-modulo 5 room operating units
Room operating unit, ecoUnit341...346
EY-RU344F001
57 SAUTER EY-modulo 5 room operating units
Room operating unit, ecoUnit341...346
EY-RU346F001
58 SAUTER EY-modulo 5 room operating units
Room operating unit, ecoUnit355
EY-RU355F051
59 SAUTER EY-modulo 5 room operating units
Touch room operating unit, ecoUnit365
EY-RU365F001 
60 SAUTER EY-modulo 5 room operating units
Touch room operating unit, ecoUnit365
EY-RU365F002 
61 SAUTER EY-modulo 5 room operating units
Touch room operating unit, ecoUnit365
EY-RU365F0A1 
62 SAUTER EY-modulo 5 room operating units
Touch room operating unit, ecoUnit365
EY-RU365F0A2 
63 SAUTER EY-modulo 5 room operating units
Room operating unit with EnOcean wireless technology, ecoUnit110...146
EY-RU110F100 
64 SAUTER EY-modulo 5 room operating units
Room operating unit with EnOcean wireless technology, ecoUnit110...146
EY-RU141F100 
65 SAUTER EY-modulo 5 room operating units
Room operating unit with EnOcean wireless technology, ecoUnit110...146
EY-RU144F100 
66 SAUTER EY-modulo 5 room operating units
Room operating unit with EnOcean wireless technology, ecoUnit110...146
EY-RU146F100 
67 SAUTER EY-modulo 5 room operating units
Push-button unit for room operating unit, ecoUnit306
EY-SU306F001
68 SAUTER EY-modulo 5 room operating units
Push-button unit for room operating unit with radio technology, ecoUnit106
EY-SU106F100
69 SAUTER EY-modulo 5 room operating units
Wireless interface, ecoMod580
EY-EM580F001 
70 SAUTER EY-modulo 5 remote I/O modules
Remote I/O module, ecoLink510...512
EY-EM510F001
71 SAUTER EY-modulo 5 remote I/O modules
Remote I/O module, ecoLink510...512
EY-EM511F001
72 SAUTER EY-modulo 5 remote I/O modules
Remote I/O module, ecoLink510...512
EY-EM512F001
73 SAUTER EY-modulo 5 remote I/O modules
Remote I/O module, ecoLink514, 515
EY-EM514F001
74 SAUTER EY-modulo 5 remote I/O modules
Remote I/O module, ecoLink514, 515
EY-EM515F001
75 SAUTER EY-modulo 5 remote I/O modules
Remote I/O module, ecoLink520, 521, 526
EY-EM520F001
76 SAUTER EY-modulo 5 remote I/O modules
Remote I/O module, ecoLink520, 521, 526
EY-EM521F001
77 SAUTER EY-modulo 5 remote I/O modules
Remote I/O module, ecoLink520, 521, 526
EY-EM526F001
78 SAUTER EY-modulo 5 remote I/O modules
Remote I/O module, ecoLink527
EY-EM527F001
79 SAUTER EY-modulo 5 remote I/O modules
Remote I/O module, ecoLink522, 523
EY-EM522F001
80 SAUTER EY-modulo 5 remote I/O modules
Remote I/O module, ecoLink522, 523
EY-EM523F001

SAUTER EY-modulo 3

1 SAUTER EY-modulo 3 room automation stations
Room controller, ecos301, 302
EY-RC301F005
2 SAUTER EY-modulo 3 room automation stations
Room controller, ecos301, 302
EY-RC302F001
3 SAUTER EY-modulo 3 room automation stations
EY-RC 311 room controller, ecos311
EY-RC311F001
4 SAUTER EY-modulo 3 room automation stations
Room operating unit ecoUnit 382 for ecos301/302
EY-RU382F001

SAUTER EY-modulo 2

1 Automation station
Universal controller, moduFlex
EYR203F001
2 Automation station
Local operating unit, modu240
EY-OP240F001
3 SAUTER EY-modulo 2 room automation stations
DDC single-room controller, ecos200
EYE200F001 
4 SAUTER EY-modulo 2 room automation stations
DDC single-room controller, ecos200
EYE200F001E1 
5 SAUTER EY-modulo 2 room automation stations
DDC single-room controller, ecos200
EYE200F001E2 
6 SAUTER EY-modulo 2 room automation stations
DDC single-room controller, ecos200
EYE200F002 
7 SAUTER EY-modulo 2 room automation stations
DDC single-room controller, ecos200
EYE200F002E1 
8 SAUTER EY-modulo 2 room automation stations
DDC single-room controller, ecos200
EYE200F002E2 
9 SAUTER EY-modulo 2 room automation stations
DDC single-room controller, ecos202
EYE202F001
10 SAUTER EY-modulo 2 room operating units
Room operating unit, ecoUnit210...216
EY-RU210F001
11 SAUTER EY-modulo 2 room operating units
Room operating unit, ecoUnit210...216
EY-RU211F001
12 SAUTER EY-modulo 2 room operating units
Room operating unit, ecoUnit210...216
EY-RU214F001
13 SAUTER EY-modulo 2 room operating units
Room operating unit, ecoUnit210...216
EY-RU216F001
14 SAUTER EY-modulo 2 room operating units
Room operating unit, ecoUnit241...246
EY-RU241F001
15 SAUTER EY-modulo 2 room operating units
Room operating unit, ecoUnit241...246
EY-RU244F001
16 SAUTER EY-modulo 2 room operating units
Room operating unit, ecoUnit241...246
EY-RU246F001
17 SAUTER EY-modulo 2 room operating units
Push-button unit for room operating unit, ecoUnit306
EY-SU306F001
18 SAUTER EY-modulo 2 communication and network
novaNet-Ethernet interface, moduNet292
EY-BU292F001 
19 SAUTER EY-modulo 2 communication and network
novaNet-Ethernet interface, moduNet292
EY-BU292F002
20 SAUTER EY-modulo 2 communication and network
Router, novaNet291
EYZ291F001
21 SAUTER EY-modulo 2 communication and network
OPC server
YYO300F010
22 SAUTER EY-modulo 2 communication and network
novaNet-BACnet application master, moduNet300
EY-AM300F001
23 SAUTER EY-modulo 2 communication and network EY-AM300F002

Management level

1 Software
SAUTER Vision Center
YZP480F200 
2 Software
SAUTER Vision Center
YZP481F200 
3 Software
SAUTER Vision Center
YZP481F210 
4 Software
SAUTER Vision Center
YZP481F220 
5 Software
SAUTER Vision Center
YZP481F230 
6 Software
SAUTER Vision Center
YZP485F201 
7 Software
SAUTER Vision Center
YZP487F201 
8 Software
SAUTER Vision Center
YZP483F300 
9 Software
SAUTER Vision Center
YZP484F300 
10 Software
SAUTER Vision Center
YZP484F200 
11 Software
SAUTER Vision Center
YZP480F999 
12 Software
SAUTER Vision Center
YZP480F099 
13 Software
novaPro Open Suite
YZP410F001 
14 Software
novaPro Open Suite
YZP410F101 
15 Software
novaPro Open Suite
YZP410F201 
16 Software
novaPro Open Suite
YZP410F301 
17 Software
SAUTER EMS and EMS Mobile
EMS100F011 
18 Software
SAUTER EMS and EMS Mobile
EMS100F012 
19 Software
SAUTER EMS and EMS Mobile
EMS100F015 
20 Software
SAUTER EMS and EMS Mobile
EMS100F016 
21 Software
SAUTER EMS and EMS Mobile
EMS120F011 
22 Software
SAUTER EMS and EMS Mobile
EMS120F012 
23 Software
SAUTER EMS and EMS Mobile
EMS110F001 
24 Software
SAUTER EMS and EMS Mobile
EMS110F002 
25 Software
SAUTER EMS and EMS Mobile
EMS110F003 
26 Software
SAUTER EMS and EMS Mobile
EMS110F004 
27 Software
SAUTER EMS and EMS Mobile
EMS110F005 
28 Software
SAUTER EMS and EMS Mobile
EMS110F006 
29 Software
SAUTER EMS and EMS Mobile
EMS110F007 
30 Software
SAUTER EMS and EMS Mobile
EMS111F008 
31 Software
SAUTER EMS and EMS Mobile
EMS420F001 
32 Software
SAUTER EMS and EMS Mobile
EMS110F999 
33 Software
SAUTER EMS and EMS Mobile
EMS140F001 
34 Software
SAUTER EMS and EMS Mobile
EMS140F002 
35 Software
SAUTER EMS and EMS Mobile
EMS140F005 
36 Software
SAUTER EMS and EMS Mobile
EMS140F009 
37 Software
SAUTER EMS and EMS Mobile
EMS140F020 
38 Software
SAUTER EMS and EMS Mobile
EMS140F021 
39 Software
SAUTER EMS and EMS Mobile
EMS140F022 
40 Software
SAUTER EMS and EMS Mobile
EMS140F023 
41 Software
SAUTER EMS and EMS Mobile
EMS140F025 
42 Software
SAUTER EMS and EMS Mobile
EMS140F026 
43 Software
SAUTER EMS and EMS Mobile
EMS140F027 
44 Software
SAUTER EMS and EMS Mobile
EMS140F028 
45 Software
SAUTER EMS and EMS Mobile
EMS140F029 
46 Software
SAUTER EMS and EMS Mobile
EMS140F030 
47 Software
SAUTER EMS and EMS Mobile
EMS140F031 
48 Software
SAUTER EMS and EMS Mobile
EMS140F032 
49 Software
SAUTER EMS and EMS Mobile
EMS140F033 
50 Software
SAUTER EMS and EMS Mobile
EMS140F034 
51 Software
SAUTER EMS and EMS Mobile
EMS140F035 
52 Software
SAUTER EMS and EMS Mobile
EMS140F036 
53 Software
SAUTER EMS and EMS Mobile
EMS200F001 
54 Software
SAUTER EMS and EMS Mobile
EMS200F002 
55 Software
SAUTER EMS and EMS Mobile
EMS200F005 
56 Software
SAUTER EMS and EMS Mobile
EMS200F006 
57 Software
SAUTER EMS and EMS Mobile
EMS210F001 
58 Software
SAUTER EMS and EMS Mobile
EMS210F002 
59 Software
SAUTER EMS and EMS Mobile
EMS210F003 
60 Software
SAUTER EMS and EMS Mobile
EMS210F004 
61 Software
SAUTER EMS and EMS Mobile
EMS210F005 
62 Software
SAUTER EMS and EMS Mobile
EMS220F001 
63 Software
SAUTER EMS and EMS Mobile
EMS220F002 
64 Software
SAUTER EMS and EMS Mobile
EMS240F001 
65 Software
SAUTER EMS and EMS Mobile
EMS240F002 
66 Software
SAUTER EMS and EMS Mobile
EMS240F005 
67 Software
SAUTER EMS and EMS Mobile
EMS240F009 
68 Software
SAUTER EMS and EMS Mobile
EMS240F020 
69 Software
SAUTER EMS and EMS Mobile
EMS240F022 
70 Software
SAUTER EMS and EMS Mobile
EMS240F023 
71 Software
SAUTER EMS and EMS Mobile
EMS240F025 
72 Software
SAUTER EMS and EMS Mobile
EMS240F026 
73 Software
SAUTER EMS and EMS Mobile
EMS240F027 
74 Software
SAUTER EMS and EMS Mobile
EMS240F031 
75 Software
SAUTER EMS and EMS Mobile
EMS240F032 
76 Software
SAUTER EMS and EMS Mobile
EMS240F033 
77 Software
SAUTER EMS and EMS Mobile
EMS240F034 
78 Software
SAUTER EMS and EMS Mobile
EMS240F035 
79 Software
SAUTER EMS and EMS Mobile
EMS240F036 
80 Software
Energy Data Logger for EMS
EDL600F001 
81 Software
Energy Data Logger for EMS
EDL600F002 
82 Software
Energy Data Logger for EMS
EDL600F003 
83 Software
Energy Data Logger for EMS
EDL600F004
84 Software
Energy Data Logger for EMS
EDL1200F001 
85 Software
Energy Data Logger for EMS
EDL1200F002 
86 Software
Energy Data Logger for EMS
EDL1200F003 
87 Software
Energy Data Logger for EMS
EDL1200F004 

SAUTER CASE Suite

1 SAUTER CASE Suite GZS150F010 
2 SAUTER CASE Suite GZS150F011 
3 SAUTER CASE Suite GZS150F020 
4 SAUTER CASE Suite GZS150F021 
5 SAUTER CASE Suite GZS150F022 
6 SAUTER CASE Suite GZS100F599 
7 SAUTER CASE Suite GZS100F699 

⇒ Hãy liên hệ ngay cho chúng tối để được hỗ trợ thêm về sản phẩm.

QUAY LẠI TRANG SẢN PHẨM

Đại lý Sauter tại Việt Nam | Nhà phân phối Sauter tại Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TĂNG MINH PHÁT

 VPĐD: Số 01, Đường 27, P.Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

 Ðiện Thoại:  (028) 35121007                Fax: (028) 35121008

►Nhân viên kinh doanh: Huỳnh Công Chính (Mr.)

 Email:  sale04@tmpvietnam.com        Tel:  0914 .573.068 

 VP tại Đức: Am Boscheler Berg 4a 52134 Herzogenrath

 Website: avantgarde-x.de

Chính sách mua hàng

yes Làm việc các ngày trong tuần.

yes Thanh toán linh động.

yes Bảo hành 12 tháng

yes Giao hàng miễn phí 

Bản đồ TMP

© 2017 Tangminhphat.com, all right reserved.

Thiết kế website www.webso.vn

Loading...

Back To Top