Đại Lý Ashcroft Tại Việt Nam - Ashcroft Việt Nam

Mail:
sale04@tmpvietnam.com
Xuất Xứ:
USA
HOTLINE:
0914.573.068
Mô tả:
Ashcroft Việt Nam | Đại Lý Ashcroft Việt Nam | Nhà Phân Phối Ashcroft Việt Nam | Đại Lý Ashcroft
Chia sẻ:
Số lượng
Yêu cầu gọi lại
số điện thoại

Tăng Minh Phát hiện là Đại Lý Ashcroft Việt Nam - Nhà Phân Phối Sản Phẩm Hãng Ashcroft tại Việt Nam | Đại Lý Phân Phối Ashcroft Tại Việt Nam.

► ASHCROFT VIỆT NAM

► Mục Lục Nội Dung

1. Giới Thiệu Hãng Ashcroft

- Ashcroft được thành lập vào năm 1852 , với trụ sở chính được đặt tại Hoa Kỳ.

Ashcroft được ứng dụng vào các lĩnh vực khác nhau như : Dầu Khí, Năng Lượng Điện, Bột giấy và giấy, Nước và nước thải, Hóa chất, Kim loại và Khoáng sản, Hệ Thống HVAC / R, Thực phẩm & Đồ uống, Dược phẩm & Công nghệ sinh học.

Đại Lý Phân Phối Ashcroft Tại Việt Nam

2. Đồng Hồ Áp Suất Ashcroft

Product name

Commercial Gauges

8008A Pressure Gauge
5008 63 mm Stainless Steel Pressure Gauge
23DDG Pressure Gauge
2071A Contractor Pressure Gauge
12DDG/15DDG Pressure Gauge
1130 Differential Pressure Gauge
1008A/AL 63/100mm Pressure Gauge
1007P and 1001T XOR Refrigeration Pressure Gauge
1005P XUL Fire Protection Sprinkler Service Gauge
1005 Commercial Pressure Gauge
1005P Commercial Pressure Gauge
1005S Commercial Pressure Gauge
1001T Panel Mount Gauge
1000 Pressure Gauge
Differential Gauges
F5513 Differential Pressure Switch
F5512 Differential Pressure Gauge
F5511 Differential Pressure Gauge
F5510 Differential Pressure Gauge
F5509 Differential Pressure Gauge
F5503-HP Differential Pressure Gauge High Static Pressure
F5503 Differential Pressure Gauge
F5502 Differential Pressure Gauge
1134 Differential Pressure Gauge
1133 Differential Pressure Gauge
1132 Differential Pressure Gauge
1131 Differential Pressure Gauge
1130 Differential Pressure Gauge
1128 Differential Pressure Gauge
1127 Differential Pressure Gauge
1125 Differential Pressure Gauge
Digital Gauges
DG25 Digital Pressure Gauge
Industrial Gauges
T6500 Pressure Gauge
T5500E Process Gauge with Output
T5500 Pressure Gauge
8008A Pressure Gauge
5008 63 mm Stainless Steel Pressure Gauge
2008 Panel Pressure Gauge
1495 Low Pressure Diaphragm Receiver Gauge
1490 Low Pressure Diaphragm Gauge
1339A Duplex Pressure Gauge
1220 Pressure Gauge
1189 Low Pressure Bellows Gauge
1188 Low Pressure Bellows Gauge
1187 Low Pressure Bellows Gauge
1150H Reid Vapor Test Gauge
1122 Pressure Gauge
1038A Duplex Pressure Gauge
1020 Christmas Tree Pressure Gauge
1017 Pressure Gauge
1010 Pressure Gauge
1009 Duralife 2.5/3.5 Inch Pressure Gauge
1009 4.5/6 Inch Pressure Gauge
1008S/SL 63/100 mm Pressure Gauge Class 1.6
1008S/SL 63/100 mm Pressure Gauge Center Back Connection Only
1008S 40/50 mm Pressure Gauge
Process Gauges
T6500 Pressure Gauge
T5500E Process Gauge with Output
T5500 Pressure Gauge
P5500 Diaphragm type pressure gauge
N5500 Capsule type pressure gauge
F5513 Differential Pressure Switch
F5512 Differential Pressure Gauge
F5511 Differential Pressure Gauge
F5510 Differential Pressure Gauge
F5509 Differential Pressure Gauge
F5503-HP Differential Pressure Gauge High Static Pressure
F5503 Differential Pressure Gauge
F5502 Differential Pressure Gauge
Acid Leak Detection (ALD)
A5500 Absolute Pressure Process Gauge
2462 Duragauge Pressure Gauge
1379 Duragauge Pressure Gauge
1377 Duragauge Process Pressure Gauge
1290 Direct Drive Gauge
1279 Duragauge Process Pressure Gauge
1259 Process Pressure Gauge
1209 Process Gauge
1189 Low Pressure Bellows Gauge
1188 Low Pressure Bellows Gauge
1187 Low Pressure Bellows Gauge
1109 Pressure Gauge
1020 Christmas Tree Pressure Gauge
Sanitary Gauges
1037 Sanitary Instrument Fitting
1036 Sanitary Instrument Fitting
1032 Sanitary Instrument Fitting
1032 Fractional Sanitary Pressure Gauge
Test Gauges
CMM Precision Pressure Gauge
CM Precision Pressure Gauge
CC Precision Pressure Gauge
A4A Precision Pressure Gauge
1084 Test Gauge
1082 Precision Pressure Gauge

3. Đầu Dò Và Bộ Chuyển Đổi Tín Hiệu Ashcroft

Product name
Pressure Transducer / Pressure Transmitter
XLdp Differential Pressure Transmitter Pressure Transducer / Pressure Transmitter
T2 Pressure Transducer
SL17 – Submersible Pressure Transmitter
RXLdp Differential Pressure Transmitter
KXF Flush Mounted Pressure Transducer
KXD Pressure Transducer
KX1 Pressure Transducer
KM11 Pressure Transducer
K8 Pressure Sensor
GL42 Indicating Differential Pressure Transmitter
GC52 Rangeable Wet/Wet Differential Pressure Transmitter
GC51 Rangeable Indicating Pressure Transmitter
GC35 Indicating Pressure Transducer with Switch Outputs
GC31 Indicating Pressure Transducer with Switch Outputs
GC30 Indicating Differential Pressure Transducer with Switch Outputs
G3 Pressure Transducer
G2 Pressure Transducer
DXLdp Differential Pressure Transmitter
CXLdp Differential Pressure Transmitter
AXLdp Low Differential Pressure Transducer
A4 Intrinsically Safe/Non-Incendive Pressure Transmitter
A2X Explosion/Flame Proof Pressure Transmitter
A2 Industrial Pressure Transmitter
Specialty Transducers
KM15 OEM Pressure Transducer Specialty Transducers
KM 41/45 OEM Pressure Transducer
Level
SL17 – Submersible Pressure Transmitter   Level
GC52 Rangeable Wet/Wet Differential Pressure Transmitter
GC51 Rangeable Indicating Pressure Transmitter
GC35 Indicating Pressure Transducer with Switch Outputs
Pneumatic Transmitter
4480 Non-indicating Pneumatic Transmitter   Pneumatic Transmitter
4080 Indicating Pneumatic Transmitter
Panel Meter
DM61 Panel Meter   Panel Meter

4. Thiết Bị Kiểm Tra Và Hiệu Chuẩn Ashcroft

Product name
Calibrators
ATE-2 Handheld Calibrator Calibrators
Test Gauge
CMM Precision Pressure Gauge  Test Gauge
CM Precision Pressure Gauge
CC Precision Pressure Gauge
A4A Precision Pressure Gauge
1084 Test Gauge
1082 Precision Pressure Gauge
Hand Pumps and Controllers
XHOV-KIT High Pressure Pump   Hand Pumps and Controllers
DPPV-KIT Combination Pressure & Vacuum Pump
AVC-1000 and AVC-3000 Pressure Volume Controller
APOV-KIT Medium Pressure Pump
Hydraulic Testers
1327D Pressure Gauge Comparator   Hydraulic Testers
1327CM Pressure Gauge Comparator
1305D and 1305DH Deadweight Tester

5. Diaphragm Seals Ashcroft

Product name
Threaded Seals
702 High-Displacement Diaphragm Seal Threaded Seals
703 High-Displacement Diaphragm Seal
740 High-Displacement Diaphragm Seal
741 High-Displacement Diaphragm Seal
510 All-Welded Diaphragm Seal
511 All-Welded Diaphragm Seal
400 All-Welded Diaphragm Seal
401 All-Welded Diaphragm Seal
330 All-Welded Flush Mini Diaphragm Seal
311 Midi-Diaphragm Seal
312 Midi-Diaphragm Seal
310 Mini-Diaphragm Seal
315 Mini-Diaphragm Seal
300 All-Welded Diaphragm Seal
301 All-Welded Diaphragm Seal
200 All-Welded Diaphragm Seal
201 All-Welded Diaphragm Seal
100 All-Welded Diaphragm Seal
101 All-Welded Diaphragm Seal
Isolation Rings
82 Threaded Isolation Ring Isolation Rings
81 Bolt Thru Isolation Ring
80 Wafer Isolation Ring
Flanged Seals
DT-EN Truncated Flanged Diaphragm Seal Flanged Seals
DT-ASME Truncated Flanged Diaphragm Seal
DFE-EN All-Welded Flanged Diaphragm Seal
DFE-ASME All-Welded Flanged Diaphragm Seal
DF-EN Flush Flanged Diaphragm Seal
DF-ASME Flush Flanged Diaphragm Seal
702 Flanged High Displacement Diaphragm Seal
703 Flanged High Displacement Diaphragm Seal
402 Flanged All-Weld Diaphragm Seal
403 Flanged All-Weld Diaphragm Seal
302 Flanged Diaphragm Seal
303 Flanged Diaphragm Seal
206 In-Line Flanged Diaphragm Seal
202 Flanged Diaphragm Seal
203 Flanged Diaphragm Seal
106 In-Line Flanged Diaphragm Seal
102 Flanged Diaphragm Seal
103 Flanged Diaphragm Seal
High Displacement Low Pressure Applications
740 High-Displacement Diaphragm Seal High Displacement Low Pressure Applications
741 High-Displacement Diaphragm Seal
702 Flanged High Displacement Diaphragm Seal
703 Flanged High Displacement Diaphragm Seal
In-line Seals
320 In-Line Quick Connect Diaphragm Seal In-line Seals
208 In-Line Butt Weld Diaphragm Seal
207 In-Line Socket Weld Diaphragm Seal
206 In-Line Flanged Diaphragm Seal
205 In-Line Saddle Diaphragm Seal
204 In-Line Threaded Diaphragm Seal
108 In-Line Butt Weld Diaphragm Seal
107 In-Line Socket Weld Diaphragm Seal
106 In-Line Flanged Diaphragm Seal
105 In-Line Saddle Diaphragm Seal
104 In-Line Threaded Diaphragm Seal
All-welded Seals
510 All-Welded Diaphragm Seal All-welded Seals
511 All-Welded Diaphragm Seal
500 All-Welded Diaphragm Seals
501 All-Welded Diaphragm Seals
402 Flanged All-Weld Diaphragm Seal
403 Flanged All-Weld Diaphragm Seal
400 All-Welded Diaphragm Seal
401 All-Welded Diaphragm Seal
330 All-Welded Flush Mini Diaphragm Seal
311 Midi-Diaphragm Seal
312 Midi-Diaphragm Seal
310 Mini-Diaphragm Seal
315 Mini-Diaphragm Seal
Sanitary Diaphragm Seals
1037 Sanitary Instrument Fitting Sanitary Diaphragm Seals
1036 Sanitary Pressure Gauge
1032 Sanitary Pressure Gauge
1032 Fractional Sanitary Pressure Gauge

6. Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Ashcroft

Product name
Bimetal Thermometers
Model A Bimetal Thermometer Bimetal Thermometers
ERT Bimetal Thermometer
EL Bimetal Thermometer
EI Bimetal Thermometer
CI Bimetal Thermometer
ART Bimetal Thermometer
Gas Actuated Thermometers
S5500 Gas Actuated Thermometer Gas Actuated Thermometers
C-600H-45 Duratemp Thermometer
C-600B Duratemp Thermometer
C-600A-04 Duratemp Thermometer
C-600A-03 Duratemp Thermometer
C-600A-02 Duratemp Thermometer
C-600A-01 Duratemp Thermometer
RTDs
AR20 RTD RTDs
AR10 RTD
Thermocouple
AT30 Thermocouple Thermocouple
AT20 Thermocouple
AT10 Thermocouple

7. Ống Bảo Vệ Thermowells Ashcroft

Product name
Weld-in Thermowells Weld-in Thermowells
Van Stone Thermowells Van Stone Thermowells
Threaded Thermowells   Threaded Thermowells
Socket Weld Thermowells     Socket Weld Thermowells
Sanitary Thermowells      Sanitary Thermowells
Flanged Thermowells     Flanged Thermowells

► Tăng Minh Phát hiện là Đại Lý Ashcroft Việt Nam, chuyên cung cấp phân phối sản phẩm các thiết bị về : Đồng Hồ Đo Áp Suất, Đồng Hồ Chênh Áp, Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ, Công Tắc Áp Suất, Bộ Chuyển Đổi Tín Hiệu, Đầu Dò Nhiệt Độ, RTD, Ống bảo vệ đầu dò... của hãng Ashcrofrt.

►  Hãy Liên Hệ Ngay cho chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất về sản phẩm của hãng Ashcrofrt và báo giá về thiết bị chi tiết hơn.

Chân Thành Cảm Ơn Qúy Khách.

► DANH MỤC THAM KHẢO SẢN PHẨM HÃNG ASHCROFRT:  DANH MỤC THAM KHẢO SẢN PHẨM HÃNG ASHCROFRT: 

► DANH MỤC THAM KHẢO ASHCROFRT TẠI VIỆT NAM:DANH MỤC THAM KHẢO ASHCROFRT TẠI VIỆT NAM

Đại Lý Ashcroft Tại Việt Nam - Ashcroft Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TĂNG MINH PHÁT

 VPĐD: Số 01, Đường 27, P.Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

 Ðiện Thoại:  (028) 35121007                Fax: (028) 35121008

►Nhân viên kinh doanh: Huỳnh Công Chính (Mr.)

 Email:  sale04@tmpvietnam.com        Tel:  0914 .573.068 

 VP tại Đức: Am Boscheler Berg 4a 52134 Herzogenrath

 Website: avantgarde-x.de

Chính sách mua hàng

yes Làm việc các ngày trong tuần.

yes Thanh toán linh động.

yes Bảo hành 12 tháng

yes Giao hàng miễn phí 

Bản đồ TMP

© 2017 Tangminhphat.com, all right reserved.

Thiết kế website www.webso.vn

Loading...

Back To Top