Đại lý MATSUSHIMA Tại Việt Nam

Mail:
sale04@tmpvietnam.com
Xuất Xứ:
Japan
Mô tả:
ĐẠI LÝ MATSUSHIMA VIETNAM, NHÀ PHÂN PHỐI MATSUSHIMA VIETNAM
Chia sẻ:
Số lượng
Yêu cầu gọi lại
số điện thoại

RADAR LEVEL TRANSMITTER

MWLM-PR26C1G

Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam

RADAR LEVEL TRANSMITTER

MWLM-PR26H1G

Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam

RADAR LEVEL TRANSMITTER

MWLM-PR26H2G

Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam

RADAR LEVEL TRANSMITTER

MWLM-PR26H2F

Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam

RADAR LEVEL TRANSMITTER

MWLM-PR26H3G

Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam

RADAR LEVEL TRANSMITTER

MWLM-PR26H3F

Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam

RADAR LEVEL TRANSMITTER

MWLM-PR26H3S

Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam

RADAR LEVEL TRANSMITTER

MWLM-PR26H7G

Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam

RADAR LEVEL TRANSMITTER

MWLM-PR26H7F

Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam

RADAR LEVEL TRANSMITTER

MWLM-PR26H7S

Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam

MICROWAVE LEVEL METER

MWLM-FMP-M

Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam

MICROWAVE LEVEL METER

USLM-PE92F

Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam

MICROWAVE LEVEL METER

USLM-PE92S

Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam

MICROWAVE LEVEL METER

USLM-PE92B

Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam

MICROWAVE LEVEL METER

USLM-PE92SB

Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam

MICROWAVE LEVEL METER

USLM-PE93F

Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam

MICROWAVE LEVEL METER

USLM-PE93S

Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam

MICROWAVE LEVEL METER

USLM-PE93B

Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam

MICROWAVE LEVEL METER

USLM-PE93SB

Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam

MICROWAVE LEVEL METER

USLM-PE95F

Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam

MICROWAVE LEVEL METER

USLM-PE95S

Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam

MICROWAVE LEVEL METER

USLM-PE95B

Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam

MICROWAVE LEVEL METER

USLM-PE95SB

Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam

SOUNDING

MDVC-2S2

Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam

SOUNDING

MDMC-2K

Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam

SOUNDING

MDMC-2S

Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam

SOUNDING

MDMC-4K

Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam

SOUNDING

MDMC-4S

Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam

MICROWAVE BARRIER SWITCH (Transmitter)

MWBS-TR-02

Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam

MICROWAVE BARRIER SWITCH (Transmitter)

MWBS-TR02Exd

Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam

MICROWAVE BARRIER SWITCH (Receiver)

MWBS-RC-02

Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam

MICROWAVE BARRIER SWITCH (Receiver)

MWBS-RC-02Exd

Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam

FULL DETECTOR

MFFC-20C

Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam

FULL DETECTOR

AMDC-12C

Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam

CAPACITANCE LEVEL SWITCH (Detector)

MFIP-031W

Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam

CAPACITANCE LEVEL SWITCH (Transducer)

AMVC-300

Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam

DUST MONITOR

PFM-M01E

Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam

DUST MONITOR

PFM-M11P

Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam

DUST MONITOR

PFM-M11PT

Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam

DUST MONITOR

PFM-M01PEX

Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam

INTRINSIC SAFETY DUST MONITOR

Sensor: PFM-M01PEx
Transducer: PFM-KCU01

Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam

DUST SWITCH

PFM-DSW10

Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam

MICROWAVE FLOW SWITCH

MWFS-SW-02C

Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam

MICROWAVE FLOW MONITOR

MWFM-AN-01

Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam

SPEED SWITCH (NON-CONTACT TYPE)

ESPB-030

Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam

SPEED SWITCH (NON-CONTACT TYPE)

ESPB-041

Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam

Proximity swith

TL-N20ME1

Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam

Transducer

ASTC-041

Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam

Proximity swith

ESKB-610M

Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam

MAGNETIC TYPE SPEED RELAY

ESRW-102

Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam

MAGNETIC TYPE SPEED RELAY

ESRW-122

Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam

MAGNETIC TYPE SPEED RELAY

ESRW-302

Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam

MAGNETIC TYPE SPEED RELAY

ESRW-322

Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam

MAGNETIC TYPE SPEED RELAY

ESRK-100

Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam

MAGNETIC TYPE SPEED RELAY

ESRB-100

Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam

MAGNETIC TYPE SPEED RELAY

ESRL-100

Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam

MAGNETIC TYPE SPEED RELAY

SDP-13

Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam

MAGNETIC TYPE SPEED RELAY

ESRDP-200K

Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam

MAGNETIC TYPE SPEED RELAY

ESRDP-200B

Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam

MAGNETIC TYPE SPEED RELAY

ESRDP-200U

Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam

SPEED SWITCH "RevMonitor"

MHP-S05

Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam

PULL CORD SWITCH

ELAW-21

Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam

PULL CORD SWITCH

ELAW-31

Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam

PULL CORD SWITCH

ELAW-61P

Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam

PULL CORD SWITCH

ELAM-21W

Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam

PULL CORD SWITCH

ELAM-61W

Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam

PULL CORD SWITCH

ELADP-22W

Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam

PULL CORD SWITCH

ELADP-32W

Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam

PULL CORD SWITCH

ELAM-62PW

Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam

Wire-rope typeEmergency Stop Switch "PULL STOP

ERTD-50

Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam

BELT SWAY SWITCH

ELAP-20

Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam

BELT SWAY SWITCH

ELADP-22

Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam

MOTOR-OPERATED ADJUSTING CARRIER

HAB-MC-050

Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam

MOTOR-OPERATED ADJUSTING CARRIER

HAB-MC-060

Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam

MOTOR-OPERATED ADJUSTING CARRIER

HAB-MC-075

Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam

MOTOR-OPERATED ADJUSTING CARRIER

HAB-MC-090

Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam

MOTOR-OPERATED ADJUSTING CARRIER

HAB-MC-100

Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam

MOTOR-OPERATED ADJUSTING CARRIER

HAB-MC-105

Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam

MOTOR-OPERATED ADJUSTING CARRIER

HAB-MC-120

Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam

MOTOR-OPERATED ADJUSTING CARRIER

HAB-MC-135

Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam

MOTOR-OPERATED ADJUSTING CARRIER

HAB-MC-140

Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam

MOTOR-OPERATED ADJUSTING CARRIER

HAB-MC-150

Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam

MOTOR-OPERATED ADJUSTING CARRIER

HAB-MC-160

Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam

MOTOR-OPERATED ADJUSTING CARRIER

HAB-MC-180

Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam

MOTOR-OPERATED ADJUSTING CARRIER

HAB-MC-200

Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam

MOTOR-OPERATED ADJUSTING CARRIER

HAB-DC-050302H

Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam

MOTOR-OPERATED ADJUSTING CARRIER

HAB-DC-060302H

Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam

MOTOR-OPERATED ADJUSTING CARRIER

HAB-DC-075302H

Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam

MOTOR-OPERATED ADJUSTING CARRIER

HAB-DC-090302H

Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam

MOTOR-OPERATED ADJUSTING CARRIER

HAB-DC-100302H

Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam

MOTOR-OPERATED ADJUSTING CARRIER

HAB-DC-105302H

Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam

MOTOR-OPERATED ADJUSTING CARRIER

HAB-DC-120302H

Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam

MOTOR-OPERATED ADJUSTING CARRIER

HAB-DC-135302H

Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam

MOTOR-OPERATED ADJUSTING CARRIER

HAB-DC-140302H

Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam

MOTOR-OPERATED ADJUSTING CARRIER

HAB-DC-150302H

Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam

MOTOR-OPERATED ADJUSTING CARRIER

HAB-DC-160302H

Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam

MOTOR-OPERATED ADJUSTING CARRIER

HAB-DC-180302H

Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam

MOTOR-OPERATED ADJUSTING CARRIER

HAB-DC-200302H

Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam

MOTOR-OPERATED ADJUSTING CARRIER

HAB-DC-120302H

Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam

MOTOR-OPERATED ADJUSTING CARRIER

HAB-MR-045052H

Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam

MOTOR-OPERATED ADJUSTING CARRIER

HAB-MR-050052H

Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam

MOTOR-OPERATED ADJUSTING CARRIER

HAB-MR-060052H

Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam

MOTOR-OPERATED ADJUSTING CARRIER

HAB-MR-075052H

Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam

MOTOR-OPERATED ADJUSTING CARRIER

HAB-MR-090052H

Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam

MOTOR-OPERATED ADJUSTING CARRIER

HAB-MR-100052H

Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam

MOTOR-OPERATED ADJUSTING CARRIER

HAB-MR-105052H

Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam

MOTOR-OPERATED ADJUSTING CARRIER

HAB-MR-120052H

Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam

MOTOR-OPERATED ADJUSTING CARRIER

HAB-MR-135052H

Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam

MOTOR-OPERATED ADJUSTING CARRIER

HAB-MR-140052H

Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam

MOTOR-OPERATED ADJUSTING CARRIER

HAB-MR-160052H

Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam

MOTOR-OPERATED ADJUSTING CARRIER

HAB-MR-180052H

Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam

MOTOR-OPERATED ADJUSTING CARRIER

HAB-MR-200052H

Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam

CHUTE SWITCH

ELPP-22D

Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam

CHUTE SWITCH

ELPP-22DEX

Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam

CHUTE SWITCH

EB3C

Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam

DAMPER ACTUATOR

DMR-0105

Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam

DAMPER ACTUATOR

DMR-0205

Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam

DAMPER ACTUATOR

DMR-0505

Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam

DAMPER ACTUATOR

DMR-0805

Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam

DAMPER ACTUATOR

DMR-1005

Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam

DAMPER ACTUATOR

DMR-2005

Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam

DAMPER ACTUATOR

DMR-4005

Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam

DAMPER ACTUATOR

DMR-8005

Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam

DAMPER ACTUATOR

DMR-12005

Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam

DAMPER ACTUATOR

DMR-16005

Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam

DAMPER ACTUATOR

DMR-20005

Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam

DAMPER ACTUATOR

DMR-30005

Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam

Đại lý MATSUSHIMA Tại Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TĂNG MINH PHÁT

 VPĐD: Số 01, Đường 27, P.Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

 Ðiện Thoại:  (028) 35121007                Fax: (028) 35121008

►Nhân viên kinh doanh: Huỳnh Công Chính (Mr.)

 Email:  sale04@tmpvietnam.com        Tel:  0914 .573.068 or 0346.745. 729

 VP tại Đức: Am Boscheler Berg 4a 52134 Herzogenrath

 Website: avantgarde-x.de

Chính sách mua hàng

yes Làm việc các ngày trong tuần.

yes Thanh toán linh động.

yes Bảo hành 12 tháng

yes Giao hàng miễn phí 

Bản đồ TMP

© 2017 Tangminhphat.com, all right reserved.

Thiết kế website www.webso.vn

Loading...

Back To Top