Đại lý DMN-WESTINGHOUSE tại việt nam, Nhà phân phối DMN-WESTINGHOUSE tại Việt Nam

Mã sản phẩm:
DMN-WESTINGHOUSE
Xuất Xứ:
HÀ LAN
HOTLINE:
0914.573.068
Mail:
sale04@tmpvietnam.com
Mô tả:
Đại lý DMN-WESTINGHOUSE tại việt nam, Nhà phân phối DMN-WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Chia sẻ:
Số lượng
Yêu cầu gọi lại
số điện thoại

Công Ty Tăng Minh Phát _ Nhà phân phối sản phẩm hãng DMN-WESTINGHOUSE tại Việt Nam.

Nhà phân phối DMN-WESTINGHOUSE tại việt nam

DMN-WESTINGHOUSE chuyên cung cấp các dòng sản phẩm về van quay và bộ chuyển hướng van. 

Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được hô trợ chi tiết về sản phẩm. => 0914 5730 68

Roraty Valve Part RVNL
AL 250 1 HT400 : AL - High duty airlock HT400 - High temperature 400°C
RV is similar to earlier supplied RV vide OC: 2123497
Nhà phân phối chính thức DMN WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Roraty Valve Part RVNL
AL 250 1 HT400 : AL - High duty airlock HT400 - High temperature 400°C
RV is similar to earlier supplied RV vide OC: 2123497
Nhà phân phối chính thức DMN WESTINGHOUSE tại Việt Nam
DIVERTER Valve DUAL PIPE PLUG DIVERTER
Model : PTD-II 100
Serial No. DVNL130006
Oder No. 8327
Nhà phân phối chính thức DMN WESTINGHOUSE tại Việt Nam
DIVERTER Valve Part DVNL
PTD-II 065 2SSI INF Eq : PTD-II - Dual pipe plug
diverter INF - Inflatable seal
Maximum ambient temperature is considered as 40 °C due to ATEX
Nhà phân phối chính thức DMN WESTINGHOUSE tại Việt Nam
DIVERTER Valve Part DVNL
SPTD 213 2SSI STAHT : SPTD - Single pipe plug diverter STA HT - Static seal High temperature
Nhà phân phối chính thức DMN WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Seal 27840110
Seal SPTD 200 Silicone
Nhà phân phối chính thức DMN WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Ball-bearing 03431758
Ball-bearing 6008-2RS1
Nhà phân phối chính thức DMN WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Seal 02173109
Lip seal 45x60x7 CB NBR FDA-1935/2004
Nhà phân phối chính thức DMN WESTINGHOUSE tại Việt Nam
O-ring 02125072
O-Ring 72x3 NBR
Nhà phân phối chính thức DMN WESTINGHOUSE tại Việt Nam
O-ring 27841110
O-ring Cover SPTD 200
Nhà phân phối chính thức DMN WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Roraty Valve Rotary Valve
Model: AL 200 1 MZC
Serial no: RVNL175936
Job no: 2218358-3-1
Client no: 2212407 21-4087
Nhà phân phối chính thức DMN WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Roraty Valve Rotary Valve
Model: AL 250 1
Serial no: RVNL173837
Job no: 2215771-1-1
Client no: 2211633 21-1746
Nhà phân phối chính thức DMN WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Roraty Valve Rotary Valve
Model: AL 250 1 MZC
Serial no: RVNL175931
Job no: 2218358-1-1
Client no: 2212407 21-4087
Nhà phân phối chính thức DMN WESTINGHOUSE tại Việt Nam
 ROTARY VALVE Part RVNL
AL 150 3N : AL - High duty airlock
Nhà phân phối chính thức DMN WESTINGHOUSE tại Việt Nam
DIVERTER Valve DV
PTD-II 080 2SSI STA Eq : PTD-II - Dual
pipe plug diverter STA - Static seal
Description PTD-II 080 2SSI STA Eq
Nhà phân phối chính thức DMN WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Roraty Valve Valve Start
Model: DMN AML-250-3N
Order No:8728
S/N:RUNL131456
Nhà phân phối chính thức DMN WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part 00261336
Sphere headscrew M 8x12 A4T
Nhà phân phối chính thức DMN WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part 00350328
Washer M8 8,6x18 A4
Nhà phân phối chính thức DMN WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part BL0225001000
Rotorblade AL/BL 250 Stainless steel 316
Nhà phân phối chính thức DMN WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part 00500563
Key 10x8x90 St
Nhà phân phối chính thức DMN WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part 20803090
Packingset AL-BL 200/250 TEADIT 2005 FDA EC
1935/2004
Nhà phân phối chính thức DMN WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part 03431785
Ball-bearing 6310-2RS1
Nhà phân phối chính thức DMN WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part 03433030
Nilos ring 6310 ZJV
Nhà phân phối chính thức DMN WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Roraty Valve Code: MALD 300 Nhà phân phối chính thức DMN WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Roraty Valve RV
AL 250 1 HT400 : AL - High duty airlock
HT400 - High temperature 400°C
Rotary valve
Nhà phân phối chính thức DMN WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Roraty Valve 23531110
Cradle AL/BL 200 MZC-II
Note: Starvalve AL 200 1 MZC; Brand: DMN westinghouse; Sr No: RVNL175935
Nhà phân phối chính thức DMN WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Roraty Valve 23531112
Cradle AL/BL 250 MZC-II
Note: Starvalve AL 250 1 MZC; Brand: DMN westinghouse; Sr No: RVNL175932
Nhà phân phối chính thức DMN WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Roraty Valve 23531112
Cradle AL/BL 250 MZC-II
Note: Starvalve AL 250 1 MZC Eq; Brand: DMN westinghouse; Sr No: RVNL174752
Nhà phân phối chính thức DMN WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part 03431783
Ball-bearing 6308-2RS1
Nhà phân phối chính thức DMN WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part 03433028
Nilos ring 6308 ZJV
Nhà phân phối chính thức DMN WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part 00383007
Safety ring M35 Steel
Nhà phân phối chính thức DMN WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part 00243007
Locknut M35 Steel
Nhà phân phối chính thức DMN WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part 00252236
Sphere headscrew M 8x12 8.8T
Nhà phân phối chính thức DMN WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part 46016997
Key 8x7x40 St
Nhà phân phối chính thức DMN WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part BL0217500100
Adjustable blade chamfered AL/BL 175
Mild Steel
Nhà phân phối chính thức DMN WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part 23164146
Lantern ring AL/BL 150-175 POM
Nhà phân phối chính thức DMN WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part 20803008
Packingset AB 150/175 Rameh
Nhà phân phối chính thức DMN WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part CW0001630
Chain wheel 1/2'-16t-dia30 St
Nhà phân phối chính thức DMN WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part CW0001325
Chain wheel 1/2'-13t-dia25 St
Nhà phân phối chính thức DMN WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part CH0000S
Set for chain 08B-1 Steel 1/2"
Nhà phân phối chính thức DMN WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part 03431785
Ball-bearing 6310-2RS1
Nhà phân phối chính thức DMN WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part 03433030
Nilos ring 6310 ZJV
Nhà phân phối chính thức DMN WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part 00383009
Safety ring M45 Steel
Nhà phân phối chính thức DMN WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part 00243009
Locknut M45 Steel
Nhà phân phối chính thức DMN WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part 00261336
Sphere headscrew M 8x12 A4T
Nhà phân phối chính thức DMN WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part 46016050
Key 10x8x50 St
Nhà phân phối chính thức DMN WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part BL0225001100
Adjustable blade chamfered AL/BL 250
AISI 316L
Nhà phân phối chính thức DMN WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part BL0225018200
Scraperblade left AL/BL 250 Stainless steel
316L PVD CrN coating
Nhà phân phối chính thức DMN WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part BL0225018300
Scraperblade right AL/BL 250 Stainless
steel 316L PVD CrN coating
Nhà phân phối chính thức DMN WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part 23164150
Lantern ring AL/BL 200-250 POM
Nhà phân phối chính thức DMN WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part 20803090
Packingset AL-BL 200/250 TEADIT 2005
FDA EC 1935/2004
Nhà phân phối chính thức DMN WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part CW0102232
Chain wheel 5/8'-22t-dia32 St
Nhà phân phối chính thức DMN WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part CW0101330
Chain wheel 5/8'-13t- Ø30 MS
Nhà phân phối chính thức DMN WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part CH0100S
Set for chain 10B-1 Steel 5/8"
Nhà phân phối chính thức DMN WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part 03431785
Ball-bearing 6310-2RS1
Nhà phân phối chính thức DMN WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part 03433030
Nilos ring 6310 ZJV
Nhà phân phối chính thức DMN WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part 00383009
Safety ring M45 Steel
Nhà phân phối chính thức DMN WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part 00243009
Locknut M45 Steel
Nhà phân phối chính thức DMN WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part 00261336
Sphere headscrew M 8x12 A4T
Nhà phân phối chính thức DMN WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part 46016050
Key 10x8x50 St
Nhà phân phối chính thức DMN WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part BL0225001100
Adjustable blade chamfered AL/BL 250
AISI 316L
Nhà phân phối chính thức DMN WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part BL0225018200
Scraperblade left AL/BL 250 Stainless steel
316L PVD CrN coating
Nhà phân phối chính thức DMN WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part BL0225018300
Scraperblade right AL/BL 250 Stainless
steel 316L PVD CrN coating
Nhà phân phối chính thức DMN WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part 23164150
Lantern ring AL/BL 200-250 POM
Nhà phân phối chính thức DMN WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part 20803090
Packingset AL-BL 200/250 TEADIT 2005
FDA EC 1935/2004
Nhà phân phối chính thức DMN WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part CW0102232
Chain wheel 5/8'-22t-dia32 St
Nhà phân phối chính thức DMN WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part CW0101330
Chain wheel 5/8'-13t- Ø30 MS
Nhà phân phối chính thức DMN WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part CH0100S
Set for chain 10B-1 Steel 5/8"
Nhà phân phối chính thức DMN WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part 03431534
Ball-bearing 6314-2RS1
Nhà phân phối chính thức DMN WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part 03433034
Nilos ring 6314 ZJV
Nhà phân phối chính thức DMN WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part 00383013
Safety ring M65 Stee
Nhà phân phối chính thức DMN WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part 00243013
Locknut M65 Steel
Nhà phân phối chính thức DMN WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part 00261336
Sphere headscrew M 8x12 A4T
Nhà phân phối chính thức DMN WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part 46016050
Key 10x8x50 St
Nhà phân phối chính thức DMN WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part BL0230001100
Adjustable blade chamfered AL/BL 300
AISI 316L
Nhà phân phối chính thức DMN WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part 23164154
Lantern ring AL/BL 300-350 POM
Nhà phân phối chính thức DMN WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part 20803094
Packingset AL-BL 300/350 TEADIT 2005
FDA EC 1935/2004
Nhà phân phối chính thức DMN WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part CW0201638
Chain wheel 3/4'-16t-dia38 St
Nhà phân phối chính thức DMN WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part CW0201335
Chain wheel 3/4'-13t-dia35 St
Nhà phân phối chính thức DMN WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part CH0200S
Set for chain 12B-1 Steel 3/4"
Nhà phân phối chính thức DMN WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Roraty Valve Serienal nummbers RVNL130031, RVNL130033, RVNL130045 are all AML 350 3N rotary valve  Nhà phân phối chính thức DMN WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part 03431783
Ball-bearing 6308-2RS1
Nhà phân phối chính thức DMN WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part 03433028
Nilos ring 6308 ZJV
Nhà phân phối chính thức DMN WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part 00383007
Safety ring M35 Steel
Nhà phân phối chính thức DMN WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part 00243007
Locknut M35 Steel
Nhà phân phối chính thức DMN WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part 00252236
Sphere headscrew M 8x12 8.8T
Nhà phân phối chính thức DMN WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part 46016997
Key 8x7x40 St
Nhà phân phối chính thức DMN WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part BL0217500100
Adjustable blade chamfered AL/BL 175
Mild Steel
Nhà phân phối chính thức DMN WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part 23164146
Lantern ring AL/BL 150-175 POM
Nhà phân phối chính thức DMN WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part 20803008
Packingset AB 150/175 Rameh
Nhà phân phối chính thức DMN WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part CW0001630
Chain wheel 1/2'-16t-dia30 St
Nhà phân phối chính thức DMN WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part CW0001325
Chain wheel 1/2'-13t-dia25 St
Nhà phân phối chính thức DMN WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part CH0000S
Set for chain 08B-1 Steel 1/2"
Nhà phân phối chính thức DMN WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part 03431785
Ball-bearing 6310-2RS1
Nhà phân phối chính thức DMN WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part 03433030
Nilos ring 6310 ZJV
Nhà phân phối chính thức DMN WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part 46016050
Key 10x8x50 St
Nhà phân phối chính thức DMN WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part 23164150
Lantern ring AL/BL 200-250 POM
Nhà phân phối chính thức DMN WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part 20803090
Packingset AL-BL 200/250 TEADIT 2005
FDA EC 1935/2004
Nhà phân phối chính thức DMN WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part CW0102032
Chain wheel 5/8'-20t-dia32 St
Nhà phân phối chính thức DMN WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part CW0101730
Chain wheel 5/8'-17t-dia30 St
Nhà phân phối chính thức DMN WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part CH0100S
Set for chain 10B-1 Steel 5/8"
Nhà phân phối chính thức DMN WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part 23134110
Gasket AL/BL 200 PN10 Erica Blanca
Nhà phân phối chính thức DMN WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part 00383009
Safety ring M45 Steel
Nhà phân phối chính thức DMN WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part 00243009
Locknut M45 Steel
Nhà phân phối chính thức DMN WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part CW0102030
Chain wheel 5/8'-20t-dia30 St
RVNL131457
Nhà phân phối chính thức DMN WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part CW0102032
Chain wheel 5/8'-20t-dia32 St
RVNL131457
Nhà phân phối chính thức DMN WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part CH0100S
Set for chain 10B-1 Steel 5/8"
RVNL131457
Nhà phân phối chính thức DMN WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part 02500302
Plug 1/4' A4
Nhà phân phối chính thức DMN WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part 03431785
Ball-bearing 6310-2RS1
Nhà phân phối chính thức DMN WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part 03433030
Nilos ring 6310 ZJV
Nhà phân phối chính thức DMN WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part 46016050
Key 10x8x50 St
Nhà phân phối chính thức DMN WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part 20803090
Packingset AL-BL 200/250 TEADIT 2005
FDA EC 1935/2004
Nhà phân phối chính thức DMN WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part CW0101930
Chain wheel 5/8'-19t-dia30 St
RVNL130040
Nhà phân phối chính thức DMN WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part CW0101532
Chain wheel 5/8'-15t- Ø32 MS
RVNL130040
Nhà phân phối chính thức DMN WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part CH0100S
Set for chain 10B-1 Steel 5/8"
RVNL130040
Nhà phân phối chính thức DMN WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part 02500302
Plug 1/4' A4
Nhà phân phối chính thức DMN WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part 27044172
Seal PTD 100-II Silicone, Please note: for
correct installation silicone glue is required
(27271104)
Nhà phân phối chính thức DMN WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part 27271104
Tube silicone glue
Nhà phân phối chính thức DMN WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part 03431758
Ball-bearing 6008-2RS1
Nhà phân phối chính thức DMN WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part 02173109
Lip seal 45x60x7 CB NBR FDA-1935/2004
Nhà phân phối chính thức DMN WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part 03414020
Slide bearing BM2020
Nhà phân phối chính thức DMN WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part 03414015
Slide bearing BM2015
Nhà phân phối chính thức DMN WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part 02173963
O-Ring 69,5x3 NBR
Nhà phân phối chính thức DMN WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part 27045112
O-ring Cover PTD-II 100 NBR
Nhà phân phối chính thức DMN WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part 27044172
Seal PTD 100-II Silicone, Please note: for
correct installation silicone glue is required
(27271104)
Nhà phân phối chính thức DMN WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part 27271104
Tube silicone glue
Nhà phân phối chính thức DMN WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part 03431758
Ball-bearing 6008-2RS1
Nhà phân phối chính thức DMN WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part 02173109
Lip seal 45x60x7 CB NBR FDA-1935/2004
Nhà phân phối chính thức DMN WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part 03414020
Slide bearing BM2020
Nhà phân phối chính thức DMN WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part 03414015
Slide bearing BM2015
Nhà phân phối chính thức DMN WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part 02173963
O-Ring 69,5x3 NBR
Nhà phân phối chính thức DMN WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part 27045112
O-ring Cover PTD-II 100 NBR
Nhà phân phối chính thức DMN WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part 03431785
Ball-bearing 6310-2RS1
Nhà phân phối chính thức DMN WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part 03433030
Nilos ring 6310 ZJV
Nhà phân phối chính thức DMN WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part 00261336
Sphere headscrew M 8x12 A4T
Nhà phân phối chính thức DMN WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part 00350328
Washer M8 8,6x18 A4
Nhà phân phối chính thức DMN WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part 46016050
Key 10x8x50 St
Nhà phân phối chính thức DMN WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part BL0220001100
Adjustable blade chamfered AL/BL 200
AISI 316L
Nhà phân phối chính thức DMN WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part 20803090
Packingset AL-BL 200/250 TEADIT 2005
FDA EC 1935/2004
Nhà phân phối chính thức DMN WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part CW0101730
Chain wheel 5/8'-17t-dia30 St
RVNL137645
Nhà phân phối chính thức DMN WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part CW0102032
Chain wheel 5/8'-20t-dia32 St
RVNL137645
Nhà phân phối chính thức DMN WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part CH0100S
Set for chain 10B-1 Steel 5/8"
RVNL137645
Nhà phân phối chính thức DMN WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part 02500302
Plug 1/4' A4
Nhà phân phối chính thức DMN WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part 03431785
Ball-bearing 6310-2RS1
Nhà phân phối chính thức DMN WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part 03433030
Nilos ring 6310 ZJV
Nhà phân phối chính thức DMN WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part 00261336
Sphere headscrew M 8x12 A4T
Nhà phân phối chính thức DMN WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part 00350328
Washer M8 8,6x18 A4
Nhà phân phối chính thức DMN WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part 46016050
Key 10x8x50 St
Nhà phân phối chính thức DMN WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part BL0225001100
Adjustable blade chamfered AL/BL 250
AISI 316L
Nhà phân phối chính thức DMN WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part BL0225018200
Scraperblade left AL/BL 250 Stainless steel
316L PVD CrN coating
Đại lý DMN-WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part BL0225018300
Scraperblade right AL/BL 250 Stainless
steel 316L PVD CrN coating
Đại lý DMN-WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part 20803090
Packingset AL-BL 200/250 TEADIT 2005
FDA EC 1935/2004
Đại lý DMN-WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part 03431534
Ball-bearing 6314-2RS1
Đại lý DMN-WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part 03433034
Nilos ring 6314 ZJV
Đại lý DMN-WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part 00261336
Sphere headscrew M 8x12 A4T
Đại lý DMN-WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part 00350328
Washer M8 8,6x18 A4
Đại lý DMN-WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part 46016050
Key 10x8x50 St
Đại lý DMN-WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part BL0230001100
Adjustable blade chamfered AL/BL 300
AISI 316L
Đại lý DMN-WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part 20803094
Packingset AL-BL 300/350 TEADIT 2005
FDA EC 1935/2004
Đại lý DMN-WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part CW0201535
Chain wheel 3/4'-15t-dia35 St
RVNL130045
Đại lý DMN-WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part CW0201438
Chain wheel 3/4'-14t-dia38 St
RVNL130045
Đại lý DMN-WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part CH0200S
Set for chain 12B-1 Steel 3/4"
RVNL130045
Đại lý DMN-WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part 02500303
Plug 3/8' A4
Đại lý DMN-WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part CW0201335
Chain wheel 3/4'-13t-dia35 St
RVNL130031
Đại lý DMN-WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part CW0201638
Chain wheel 3/4'-16t-dia38 St
RVNL130031
Đại lý DMN-WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part CH0200S
Set for chain 12B-1 Steel 3/4"
RVNL130031
Đại lý DMN-WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part 02500303
Plug 3/8' A4
Đại lý DMN-WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part CW0201335
Chain wheel 3/4'-13t-dia35 St
RVNL130033
Đại lý DMN-WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part CW0202338
Chain wheel 3/4'-23t-dia38 St
RVNL130033
Đại lý DMN-WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part CH0200S
Set for chain 12B-1 Steel 3/4"
RVNL130033
Đại lý DMN-WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part 02500303
Plug 3/8' A4
Đại lý DMN-WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part 03431534
Ball-bearing 6314-2RS1
Đại lý DMN-WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part 03433034
Nilos ring 6314 ZJV
Đại lý DMN-WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part 00261336
Sphere headscrew M 8x12 A4T
Đại lý DMN-WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part 00350328
Washer M8 8,6x18 A4
Đại lý DMN-WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part 46016050
Key 10x8x50 St
Đại lý DMN-WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part BL0230001100
Adjustable blade chamfered AL/BL 300
AISI 316L
Đại lý DMN-WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part 20803094
Packingset AL-BL 300/350 TEADIT 2005
FDA EC 1935/2004
Đại lý DMN-WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part 03431534
Ball-bearing 6314-2RS1
Đại lý DMN-WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part 03433034
Nilos ring 6314 ZJV
Đại lý DMN-WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part 00261336
Sphere headscrew M 8x12 A4T
Đại lý DMN-WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part 00350328
Washer M8 8,6x18 A4
Đại lý DMN-WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part 46016050
Key 10x8x50 St
Đại lý DMN-WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part BL0230001100
Adjustable blade chamfered AL/BL 300
AISI 316L
Đại lý DMN-WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part 20803094
Packingset AL-BL 300/350 TEADIT 2005
FDA EC 1935/2004
Đại lý DMN-WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part 03431783
Ball-bearing 6308-2RS1
Đại lý DMN-WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part 03433028
Nilos ring 6308 ZJV
Đại lý DMN-WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part 00252236
Sphere headscrew M 8x12 8.8T
Đại lý DMN-WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part 00350003
Washer M 8 St
Đại lý DMN-WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part 46016997
Key 8x7x40 St
Đại lý DMN-WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part BL0217500100
Adjustable blade chamfered AL/BL 175
Mild Steel
Đại lý DMN-WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part 20803086
Packingset AL-BL 150/175 TEADIT 2005
FDA EC 1935/2004
Đại lý DMN-WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part CW0001325
Chain wheel 1/2'-13t-dia25 St
RVNL130032
Đại lý DMN-WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part CW0001630
Chain wheel 1/2'-16t-dia30 St
RVNL130032
Đại lý DMN-WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part CH0000S
Set for chain 08B-1 Steel 1/2"
RVNL130032
Đại lý DMN-WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part 02500302
Plug 1/4' A4
Đại lý DMN-WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part 03431785
Ball-bearing 6310-2RS1
Đại lý DMN-WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part 03433030
Nilos ring 6310 ZJV
Đại lý DMN-WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part 00261336
Sphere headscrew M 8x12 A4T
Đại lý DMN-WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part 00350328
Washer M8 8,6x18 A4
Đại lý DMN-WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part 46016050
Key 10x8x50 St
Đại lý DMN-WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part BL0220001100
Adjustable blade chamfered AL/BL 200
AISI 316L
Đại lý DMN-WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part 20803090
Packingset AL-BL 200/250 TEADIT 2005
FDA EC 1935/2004
Đại lý DMN-WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part 03431785
Ball-bearing 6310-2RS1
Đại lý DMN-WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part 03433030
Nilos ring 6310 ZJV
Đại lý DMN-WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part 00261336
Sphere headscrew M 8x12 A4T
Đại lý DMN-WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part 00350328
Washer M8 8,6x18 A4
Đại lý DMN-WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part 46016050
Key 10x8x50 St
Đại lý DMN-WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part BL0220001100
Adjustable blade chamfered AL/BL 200
AISI 316L
Đại lý DMN-WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part BL0220018200
Scraperblade left AL/BL 200 Stainless steel
316L PVD CrN coating
Đại lý DMN-WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part BL0220018300
Scraperblade right AL/BL 200 Stainless
steel 316L PVD CrN coating
Đại lý DMN-WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part 20803090
Packingset AL-BL 200/250 TEADIT 2005
FDA EC 1935/2004
Đại lý DMN-WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part CW0101830
Chain wheel 5/8'-18t-dia30 St
RVNL130044
Đại lý DMN-WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part CW0102032
Chain wheel 5/8'-20t-dia32 St
RVNL130044
Đại lý DMN-WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part CH0100S
Set for chain 10B-1 Steel 5/8"
RVNL130044
Đại lý DMN-WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part 02500302
Plug 1/4' A4
Đại lý DMN-WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part 03431785
Ball-bearing 6310-2RS1
Đại lý DMN-WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part 03433030
Nilos ring 6310 ZJV
Đại lý DMN-WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part 00261336
Sphere headscrew M 8x12 A4T
Đại lý DMN-WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part 00350328
Washer M8 8,6x18 A4
Đại lý DMN-WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part 46016050
Key 10x8x50 St
Đại lý DMN-WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part BL0220001100
Adjustable blade chamfered AL/BL 200
AISI 316L
Đại lý DMN-WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part 20803090
Packingset AL-BL 200/250 TEADIT 2005
FDA EC 1935/2004
Đại lý DMN-WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part CW0101530
Chain wheel 5/8'-15t-dia30 St
RVNL130038
Đại lý DMN-WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part CW0102032
Chain wheel 5/8'-20t-dia32 St
RVNL130038
Đại lý DMN-WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part CH0100S
Set for chain 10B-1 Steel 5/8"
RVNL130038
Đại lý DMN-WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part 02500302
Plug 1/4' A4
Đại lý DMN-WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part 27044176
Seal PTD 150-II Silicone, Please note: for
correct installation silicone glue is required
(27271104)
Đại lý DMN-WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part 27271104
Tube silicone glue
Đại lý DMN-WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part 03431760
Ball-bearing 6010-2RS1
Đại lý DMN-WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part 02173110
Lip seal 58x72x8 CB NBR FDA-1935/2004
Đại lý DMN-WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part 03414020
Slide bearing BM2020
Đại lý DMN-WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part 03414015
Slide bearing BM2015
Đại lý DMN-WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part 02125090
O-Ring 90x3 NBR
Đại lý DMN-WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part 27045116
O-ring Cover PTD-II 150 NBR
Đại lý DMN-WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Roraty Valve RV
BL 250 3C : BL - High duty blowing seal
Rotary valve
Description BL 250 3C : BL - High duty blowing seal
Accessories
Flange gasket Accessories Flange gasket white neoprene Blanca 1 piece Round
Đại lý DMN-WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Roraty Valve RV
BL 250 2 : BL - High duty blowing seal
Rotary valve
Đại lý DMN-WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part 03431785
Ball-bearing 6310-2RS1
Đại lý DMN-WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part 03433030
Nilos ring 6310 ZJV
Đại lý DMN-WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part 00252236
Sphere headscrew M 8x12 8.8T
Đại lý DMN-WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part 00350003
Washer M 8 St
Đại lý DMN-WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part 46016050
Key 10x8x50 St
Đại lý DMN-WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part BL0220012000
Adjustable blade AL/BL 200 Hardox 450
EN10204 3.1
Đại lý DMN-WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part 20803010
Packingset AB 200/250 Rameh
Đại lý DMN-WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part CW0101632
Chain wheel 5/8'-16t-dia32 St
Đại lý DMN-WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part CW0101330
Chain wheel 5/8'-13t- Ø30 MS
Đại lý DMN-WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part CH0100S
Set for chain 10B-1 Steel 5/8"
Đại lý DMN-WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part 20850020
Seal FDV 80  Ø6 mm length 200mm NBR -
60 Sh. White
Đại lý DMN-WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part 02114146
O-Ring Ø14x3,5 NBR
Đại lý DMN-WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part 03412525
Slide bearing MB-2525-DU
Đại lý DMN-WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part 25054150
Flap seal  FDV 80  Polyurethane wit 6070°Sh FDA - EC
1935/2004
Đại lý DMN-WESTINGHOUSE tại Việt Nam
DIVERTER Valve DV
GPD 150 3 : GPD - Gravity plug diverter
Diverter valve
Đại lý DMN-WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part 20850024
Seal FDV 125  Ø6 mm length 270mm NBR
- 60 Sh. White
Đại lý DMN-WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part 02114206
O-Ring 20x3,5 NBR
Đại lý DMN-WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part 03413030
Slide bearing 30/30
Đại lý DMN-WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part 25054154
Flap seal  FDV 125  Polyurethane wit 6070°Sh FDA - EC
1935/2004
Đại lý DMN-WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part DV
FDVP 125 1 Eq : FDVP - Flap type diverter
Đại lý DMN-WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part DV
FDVP 080 1 Eq : FDVP - Flap type diverter
Đại lý DMN-WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part 20850028
Seal FDV 200 Ø6 mm length 360mm NBR
- 60 Sh. White
Đại lý DMN-WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part 02114256
O-Ring 25x3,5 NBR
Đại lý DMN-WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part 03413530
Slide bearing 35/30
Đại lý DMN-WESTINGHOUSE tại Việt Nam
Spare part 25054158
Flap seal FDV 200 Polyurethane wit 60-
70°Sh FDA - EC 1935/2004
Đại lý DMN-WESTINGHOUSE tại Việt Nam

Đại lý DMN-WESTINGHOUSE tại việt nam, Nhà phân phối DMN-WESTINGHOUSE tại Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TĂNG MINH PHÁT

 VPĐD: Số 01, Đường 27, P.Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

 Ðiện Thoại:  (028) 35121007                Fax: (028) 35121008

►Nhân viên kinh doanh: Huỳnh Công Chính (Mr.)

 Email:  sale04@tmpvietnam.com        Tel:  0914 .573.068 

 VP tại Đức: Am Boscheler Berg 4a 52134 Herzogenrath

 Website: avantgarde-x.de

Chính sách mua hàng

yes Làm việc các ngày trong tuần.

yes Thanh toán linh động.

yes Bảo hành 12 tháng

yes Giao hàng miễn phí 

Bản đồ TMP

© 2017 Tangminhphat.com, all right reserved.

Thiết kế website www.webso.vn

Loading...

Back To Top