Tay Trang Điều Khiển VNS0 - Cần Điều Khiển Joystick NNS0 - Spohn Burkhardt

Mã sản phẩm:
VNS0 , NNS0
Mail:
sale04@tmpvietnam.com
Xuất Xứ:
Germany
HOTLINE:
0914.573.068
Mô tả:
Đại Lý Joystick Spohn Burkhardt tại Việt Nam| Nhà Phân Phối Joystick | Tay Trang Điều Khiển Spohn Burkhardt | Cần Điều Khiển Joystick
Chia sẻ:
Số lượng
Yêu cầu gọi lại
số điện thoại

Tay Trang Điều Khiển VNS0 | Cần Điều Khiển Joystick NNS0 | Đại Lý Joystick Spohn Burkhardt tại Việt Nam | Nhà Phân Phối Joystick

- Tay Trang Điều Khiển VNS0 ( Cần Điều Khiển Joystick VNS0 )  | Cần Điều Khiển Joystick NNS0 ( Tay Trang Điều Khiển NNS0 ) với thiết kế đặc biệt mạnh mẽ với bàn điều khiển đúc áp lực nhôm và bánh răng kim loại. Sức chống chịu của chúng chống lại ozone, bức xạ UV, dầu và khí hậu hàng hải làm cho chúng đặc biệt thích hợp cho các hoạt động nặng và trong khu vực Ex.

♦ Joystick VNS0

Tay Trang Điều Khiển VNS0 ( Cần Điều Khiển Joystick VNS0 )

♦ Joystick NNS0

Cần Điều Khiển Joystick NNS0 ( Tay Trang Điều Khiển NNS0 )

- Thông Số Đặc Điểm Tay Trang Điều Khiển VNS0 | Cần Điều Khiển Joystick NNS0

tay Trang Điều Khiển VNS0

Cần Điều Khiển Joystick NNS0

 

Thông số Tay Trang Điều Khiển VNS0 | Cần Điều Khiển Joystick NNS0

- Sử dụng cho các khu vực chống cháy nổ

- 1 or 2 axis

- Up 7-0-7 steps

- Handle :

• G41 for VNS0

• G48 for NNS0

• Rubber boot

• interlock Z (options)

- kích thước đế : 96x96mm

- Limiting gate :

• 36o for VNS0

• 36o for VNS0

- Lever length : 110, 140, 180mmmm

- Potentiometer , encoder, Bus-interfaces  (options)

- Spring return / Friction brake

⇒ Drive arrangements: 1 axis

rive arrangements 1 axis

⇒ Drive arrangements: 2 axis

Drive arrangement  2 axis

Drive arrangements: 2 axis

⇒ Drive arrangements: 2 axis + 2 levers

Drive arrangements: 2 axis + 2 levers

- Bảng Order Tay Trang Điều Khiển VNS0 | Cần Điều Khiển Joystick NNS0

Tay Trang Điều Khiển VNS0 | Cần Điều Khiển Joystick NNS0

- Bảng Vẽ Tay Trang Điều Khiển VNS0 | Cần Điều Khiển Joystick NNS0

⇒ Tay Trang Điều Khiển VNS0 | Cần Điều Khiển Joystick VNS0

Tay Trang Điều Khiển VNS0 | Cần Điều Khiển Joystick VNS0

⇒ Tay Trang Điều Khiển NNS0 | Cần Điều Khiển Joystick NNS0

Tay Trang Điều Khiển NNS0 | Cần Điều Khiển Joystick NNS0

- Sự khác nhau giữa Cần Điều Khiển Joystick VNS0 và Cần Điều Khiển Joystick NNS0

Detail

VNS0

NNS0

Lever diameter

8mm

12mm

Standard handle

G41

G48

Lever deflection max

36o

30o

Mounting of electronic-interfaces (Bus, …)

Not possible

Possible

- Danh Mục Sản Phẩm Hãng Spohn Burkhardt

No

Specfications

Maker

1 Rubber boot V041N standard for VNS0 & VCS0
Item No.: 47177
Spohn + Burkhardt Việt Nam, Đại Lý Spohn + Burkhardt Việt Nam, S + B VIETNAM
2 Joystick
Drawing : SS10259
VCS0 96 11 AK E-U R G41 SS10259
Spohn + Burkhardt Việt Nam, Đại Lý Spohn + Burkhardt Việt Nam, S + B VIETNAM
3 Joystick
NS3G08AKVR - PB203C-L
Spohn + Burkhardt Việt Nam, Đại Lý Spohn + Burkhardt Việt Nam, S + B VIETNAM
4 Joystick
VCS0 96 14 AK V-U R G41 3D0 3D0
Spohn + Burkhardt Việt Nam, Đại Lý Spohn + Burkhardt Việt Nam, S + B VIETNAM
5 Joystick
VCS0 96 14 AK E-U R G41 40
Spohn + Burkhardt Việt Nam, Đại Lý Spohn + Burkhardt Việt Nam, S + B VIETNAM
6 Joystick
Drawing : SS10259
VCS0 96 11 AK E-U R G41 SS10259
*as Kom. #2146412.1.3*
Spohn + Burkhardt Việt Nam, Đại Lý Spohn + Burkhardt Việt Nam, S + B VIETNAM
7 Joystick
Drawing : SS6955-5L
K VCS0 72 11 AK V-U R G41 T SS6955-5L
Spohn + Burkhardt Việt Nam, Đại Lý Spohn + Burkhardt Việt Nam, S + B VIETNAM
8 Joystick
Drawing : SS6955-5R
K VCS0 72 11 AK E-N R G41 SS6955-5R
Spohn + Burkhardt Việt Nam, Đại Lý Spohn + Burkhardt Việt Nam, S + B VIETNAM
9 Joystick
NS3G08AKER - PB203C-R
Typ: NS3-PB203-C-R
Spohn + Burkhardt Việt Nam, Đại Lý Spohn + Burkhardt Việt Nam, S + B VIETNAM
10 Joystick
Code: TV00-0S002
SS: 6955-5
Kom.Nr: 102.606 500
Spohn + Burkhardt Việt Nam, Đại Lý Spohn + Burkhardt Việt Nam, S + B VIETNAM
11 Control stations
Type: FSR-FSRD PB203C-R
74016465
SN 2128301.1 51/15
Spohn + Burkhardt Việt Nam, Đại Lý Spohn + Burkhardt Việt Nam, S + B VIETNAM
12 Rubber boot V041N standard for VNS0 & VCS0
Item No.: 47177
Spohn + Burkhardt Việt Nam, Đại Lý Spohn + Burkhardt Việt Nam, S + B VIETNAM
13 S+B Joystick
NS3G-PB203C-L
Spohn + Burkhardt Việt Nam, Đại Lý Spohn + Burkhardt Việt Nam, S + B VIETNAM
14 S+B Joystick
NS3G-PB203C-R
Spohn + Burkhardt Việt Nam, Đại Lý Spohn + Burkhardt Việt Nam, S + B VIETNAM
15 Joystik
VCS0 9614 AK ER 1
Order no 4010210363
Spohn + Burkhardt Việt Nam, Đại Lý Spohn + Burkhardt Việt Nam, S + B VIETNAM
16 Joystik
VCS0 9614 AK ER HD 1
Order no 4010210364
Spohn + Burkhardt Việt Nam, Đại Lý Spohn + Burkhardt Việt Nam, S + B VIETNAM
17 S+B Encoder
OEL8G
Spohn + Burkhardt Việt Nam, Đại Lý Spohn + Burkhardt Việt Nam, S + B VIETNAM
18 VCS0 96 14 AK VR Z 50.50
Like Kom Nr: 2035891.1.1
Spohn + Burkhardt Việt Nam, Đại Lý Spohn + Burkhardt Việt Nam, S + B VIETNAM
19 VCS0 96 14 AK ER Z 50
Like Kom Nr: 2035891.2.1
Spohn + Burkhardt Việt Nam, Đại Lý Spohn + Burkhardt Việt Nam, S + B VIETNAM
20 Joystick - VCS0 96 14 AK VR Z 50.50
- Like Kom Nr: 2035891.1.4 
Spohn + Burkhardt Việt Nam, Đại Lý Spohn + Burkhardt Việt Nam, S + B VIETNAM
21 Joystick - VCS0 96 14 AK ER Z 50
- Like Kom Nr: 2035891.2.2 
Spohn + Burkhardt Việt Nam, Đại Lý Spohn + Burkhardt Việt Nam, S + B VIETNAM
22 Joystick - VNS0 4 FN ER IPZ
- DWG: M01-11TH072 -03 11/07
Spohn + Burkhardt Việt Nam, Đại Lý Spohn + Burkhardt Việt Nam, S + B VIETNAM
23 Joystick - VNS0 44 EAR IPZ
- DWG: M01-11TH072-02 11/07
Spohn + Burkhardt Việt Nam, Đại Lý Spohn + Burkhardt Việt Nam, S + B VIETNAM
24 Joystick - VNS0 4 EAR IPZ
- DWG: 06SH042-02 07/03
Spohn + Burkhardt Việt Nam, Đại Lý Spohn + Burkhardt Việt Nam, S + B VIETNAM
25 Joystick - VNS0 4 AR IPZ
- DWG: 06SH042-01 07/03
Spohn + Burkhardt Việt Nam, Đại Lý Spohn + Burkhardt Việt Nam, S + B VIETNAM
26 Joystick - VNS0 44 EA 08/04
- DWG No: M01-08WR041-02
Spohn + Burkhardt Việt Nam, Đại Lý Spohn + Burkhardt Việt Nam, S + B VIETNAM
27 S+B Joystick
ST4-Y-E-R-Z-BD1010
Spohn + Burkhardt Việt Nam, Đại Lý Spohn + Burkhardt Việt Nam, S + B VIETNAM
28 Contact Block
VNS03 for Circuit 40
Spohn + Burkhardt Việt Nam, Đại Lý Spohn + Burkhardt Việt Nam, S + B VIETNAM
29 +B Joystick
VNSO 22 FN 18 KK VR Z 5P0 5P0 without potentiometer/encoder
Spohn + Burkhardt Việt Nam, Đại Lý Spohn + Burkhardt Việt Nam, S + B VIETNAM
30 Varied Switch
VCS0 96 14 AK V-U R G41 3D0 ,250V,10A
Spohn + Burkhardt Việt Nam, Đại Lý Spohn + Burkhardt Việt Nam, S + B VIETNAM
31 Contact Block
VNS03 for Circuit 40
Spohn + Burkhardt Việt Nam, Đại Lý Spohn + Burkhardt Việt Nam, S + B VIETNAM
32 S+B Joystick (Right side)
VNS2 22 FU 28 AK VR 5P0. 5P0 + PQ55. PQ55
Spohn + Burkhardt Việt Nam, Đại Lý Spohn + Burkhardt Việt Nam, S + B VIETNAM
33 S+B Joystick (Left side)
VNS2 22 FN 28 AK ER 5P0 + PQ55
Spohn + Burkhardt Việt Nam, Đại Lý Spohn + Burkhardt Việt Nam, S + B VIETNAM
34 Spohn + Burkhardt NS0 Contact Block
NS03 for Circuit 40
Spohn + Burkhardt Việt Nam, Đại Lý Spohn + Burkhardt Việt Nam, S + B VIETNAM
35 S+B Joystick
VCS0 96 14 AK E-U R G41 30
Like Kom Nr.: 2094114.10
Spohn + Burkhardt Việt Nam, Đại Lý Spohn + Burkhardt Việt Nam, S + B VIETNAM
36 S+B Joystick
VCS0 96 14 AK E-U R G41 40
Spohn + Burkhardt Việt Nam, Đại Lý Spohn + Burkhardt Việt Nam, S + B VIETNAM
37 Joystick
Code: VCS09614ER40
Part No: 2094114.10.2
Spohn + Burkhardt Việt Nam, Đại Lý Spohn + Burkhardt Việt Nam, S + B VIETNAM
38 S+B Joystick
NS3-PB203C-L
Like Kom Nr.: 2083447.1.2
Spohn + Burkhardt Việt Nam, Đại Lý Spohn + Burkhardt Việt Nam, S + B VIETNAM
39 GM0N 6 VR 20.20 Spohn + Burkhardt Việt Nam, Đại Lý Spohn + Burkhardt Việt Nam, S + B VIETNAM
40 S+B Joystick
NS3G08AKER – PB203C – R
Like Kom Nr.: 2083447-1
Spohn + Burkhardt Việt Nam, Đại Lý Spohn + Burkhardt Việt Nam, S + B VIETNAM
41 S+B Joystick
VCS0 96 14 AK V-U R G41 3D0 3D0
Like Kom. Nr.: 2034564.1.16
Spohn + Burkhardt Việt Nam, Đại Lý Spohn + Burkhardt Việt Nam, S + B VIETNAM
42 Contact terminals for VNS0 Joystick.
Type: VNS03. 14AKAR IZ 40
S/N: 2092279-1/1  12/12 
Spohn + Burkhardt Việt Nam, Đại Lý Spohn + Burkhardt Việt Nam, S + B VIETNAM
43 Spohn + Burkhardt NS0 Contact Block
NS03 for Circuit 40
Spohn + Burkhardt Việt Nam, Đại Lý Spohn + Burkhardt Việt Nam, S + B VIETNAM
44 Contact terminals for VNS0 Joystick.
Type: VNS03. 14AKAR IZ 40
S/N: 2092279-1/1  12/12
Spohn + Burkhardt Việt Nam, Đại Lý Spohn + Burkhardt Việt Nam, S + B VIETNAM
45 S+B Joystick
CS1G11AKVR + UGD – CS1 – A16
Like Kom Nr.: 2084914.1.9
Spohn + Burkhardt Việt Nam, Đại Lý Spohn + Burkhardt Việt Nam, S + B VIETNAM
46 S+B Joystick
GMON 6 ER 20
Spohn + Burkhardt Việt Nam, Đại Lý Spohn + Burkhardt Việt Nam, S + B VIETNAM
47 GM0N 6 VR 20.20 Spohn + Burkhardt Việt Nam, Đại Lý Spohn + Burkhardt Việt Nam, S + B VIETNAM
48 S+B Encoder
OGF 6B
ID: 13556
Spohn + Burkhardt Việt Nam, Đại Lý Spohn + Burkhardt Việt Nam, S + B VIETNAM
49 S+B Encoder
OGF 6B
Spohn + Burkhardt Việt Nam, Đại Lý Spohn + Burkhardt Việt Nam, S + B VIETNAM
50 Encoders
Cat no : OGF 6B
Spohn + Burkhardt Việt Nam, Đại Lý Spohn + Burkhardt Việt Nam, S + B VIETNAM
51 OGF6B
Optoelectronic absolute encoder /
Optoelektronischer Absolutwertgeber
Art no.: 13556
for joysticks VCS0xx, output signals: 6-bit
Binary code, 2 directional signals,
Connecting cable 0.4 m with D-Sub connector
Spohn + Burkhardt Việt Nam, Đại Lý Spohn + Burkhardt Việt Nam, S + B VIETNAM
52 S+B Encoder
OGF 6B
ID: 13556
Spohn + Burkhardt Việt Nam, Đại Lý Spohn + Burkhardt Việt Nam, S + B VIETNAM
53 S+B Joystick
VCS0 72 14 KK VR HD VU Z 40.40
Spohn + Burkhardt Việt Nam, Đại Lý Spohn + Burkhardt Việt Nam, S + B VIETNAM
54 S+B Joystick
SM0N6KVRHD20.10
Kom Nr.: 2007602-1
Spohn + Burkhardt Việt Nam, Đại Lý Spohn + Burkhardt Việt Nam, S + B VIETNAM
55 S + B Encoder OGF 6B Spohn + Burkhardt Việt Nam, Đại Lý Spohn + Burkhardt Việt Nam, S + B VIETNAM
56 Encoder
Model:OGF 6B
DC24V
Spohn + Burkhardt Việt Nam, Đại Lý Spohn + Burkhardt Việt Nam, S + B VIETNAM
57 Model: SMON6KVRHD20.10
No: D-89143
Spohn + Burkhardt Việt Nam, Đại Lý Spohn + Burkhardt Việt Nam, S + B VIETNAM
58 JOYSTICK
SMON6KVRHD20.10
SN:D-89143
Spohn + Burkhardt Việt Nam, Đại Lý Spohn + Burkhardt Việt Nam, S + B VIETNAM
59 17827
optoelectronical absolut encoder, output
signals: 8-bit-gray-code, 2-direction-signals,
lead wire with D-sub-plug 0.4 m long
OER8G-1
Spohn + Burkhardt Việt Nam, Đại Lý Spohn + Burkhardt Việt Nam, S + B VIETNAM
60 13938
flex. shaft
Type: NS2 ES46AJ225 (NS2  ES 46AJ225)
Spohn + Burkhardt Việt Nam, Đại Lý Spohn + Burkhardt Việt Nam, S + B VIETNAM
61 13939
flex. shaft
Type: NS2 ES46AJ245 (NS2  ES 46AJ245)
Spohn + Burkhardt Việt Nam, Đại Lý Spohn + Burkhardt Việt Nam, S + B VIETNAM
62 13943
flex. shaft
Type: NS2 ES46VJ255
Spohn + Burkhardt Việt Nam, Đại Lý Spohn + Burkhardt Việt Nam, S + B VIETNAM
63 13944
flex. shaft
Type: NS2 ES46VJ275 (NS 2 ES46VJ275)
Spohn + Burkhardt Việt Nam, Đại Lý Spohn + Burkhardt Việt Nam, S + B VIETNAM
64 13945
flex. shaft
Type: NS2 ES46VJ295 (NS 2 ES46VJ295)
Spohn + Burkhardt Việt Nam, Đại Lý Spohn + Burkhardt Việt Nam, S + B VIETNAM
65 13955
arm
Type: NS251LR (NS 25 1LR)
Spohn + Burkhardt Việt Nam, Đại Lý Spohn + Burkhardt Việt Nam, S + B VIETNAM
66 11116
gear
Type: NS225
Spohn + Burkhardt Việt Nam, Đại Lý Spohn + Burkhardt Việt Nam, S + B VIETNAM
67 11700
rubber boot
Type: V184K
Spohn + Burkhardt Việt Nam, Đại Lý Spohn + Burkhardt Việt Nam, S + B VIETNAM
68 13974
bolt
Type: NS221B-0
(NS 221 B-O)
Spohn + Burkhardt Việt Nam, Đại Lý Spohn + Burkhardt Việt Nam, S + B VIETNAM
69 13505
escutcheon plate
Type: V148
Spohn + Burkhardt Việt Nam, Đại Lý Spohn + Burkhardt Việt Nam, S + B VIETNAM
70 13899
mounting plate
Type: NS244HK (NS 244HK)
Spohn + Burkhardt Việt Nam, Đại Lý Spohn + Burkhardt Việt Nam, S + B VIETNAM
71 13871
mounting plate
Type: NS244V1K (NS 244V1K)
Spohn + Burkhardt Việt Nam, Đại Lý Spohn + Burkhardt Việt Nam, S + B VIETNAM
72 13845
mounting plate
Type: NS244VK (NS 244 VK)
Spohn + Burkhardt Việt Nam, Đại Lý Spohn + Burkhardt Việt Nam, S + B VIETNAM
73 11772
notching arm
Type: NS246K (NS 246 K)
Spohn + Burkhardt Việt Nam, Đại Lý Spohn + Burkhardt Việt Nam, S + B VIETNAM
74 13873
notching disk
Type: NS245-2.3 (NS 245-2/3)
Spohn + Burkhardt Việt Nam, Đại Lý Spohn + Burkhardt Việt Nam, S + B VIETNAM
75 13894
notching disk
Type: NS245-4 (NS 245-4)
Spohn + Burkhardt Việt Nam, Đại Lý Spohn + Burkhardt Việt Nam, S + B VIETNAM
76 13897
notching disk
Type: NS245-5.6 (NS 245-5/6)
Spohn + Burkhardt Việt Nam, Đại Lý Spohn + Burkhardt Việt Nam, S + B VIETNAM
77 13868
notching disk
Type: NS245-0 (NS  245-0)
Spohn + Burkhardt Việt Nam, Đại Lý Spohn + Burkhardt Việt Nam, S + B VIETNAM
78 Encoder
Model: OER8G-1
Spohn + Burkhardt Việt Nam, Đại Lý Spohn + Burkhardt Việt Nam, S + B VIETNAM
79 Replaced by: OER8G-1
17828
Spohn Burkhardt optoelectronical absolut encoder, output
signals: 8-bit-gray-code, 2-direction-signals,
lead wire with D-sub-plug 0.4 m long
(Code: OGR8G-1
Spohn + Burkhardt Việt Nam, Đại Lý Spohn + Burkhardt Việt Nam, S + B VIETNAM
80 Spohn + Burkhardt Master controller
VCS09614 ER 40
(Model: VCSO 9614 ER 40 (220V,2A, 2 POSITION))
Spohn + Burkhardt Việt Nam, Đại Lý Spohn + Burkhardt Việt Nam, S + B VIETNAM
81 Spohn + Burkhardt Master controller
VCS09614 VR 30.30
(Model: VCSO 9614 VR 30 30 (220V,2A, 4 POSITION))
Spohn + Burkhardt Việt Nam, Đại Lý Spohn + Burkhardt Việt Nam, S + B VIETNAM

⇒ Hãy Liên Hệ Ngay Cho Chúng Tôi Để Dược Hỗ Trợ Tốt Nhất Về Sản Phẩm Của Hãng Spohn Burkhardt tại Việt Nam.

► Ngoài ra quý khách có thể tham khảo thêm sản phẩm khác của Hãng tại Web : 

► Ngoài ra quý khách có thể tham khảo chi Tiết sản phẩm Phân Phối Tai Việt Nam

Chân thành Cảm Ơn Qúy Khách !

Tay Trang Điều Khiển VNS0 - Cần Điều Khiển Joystick NNS0 - Spohn Burkhardt

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TĂNG MINH PHÁT

 VPĐD: Số 01, Đường 27, P.Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

 Ðiện Thoại:  (028) 35121007                Fax: (028) 35121008

►Nhân viên kinh doanh: Huỳnh Công Chính (Mr.)

 Email:  sale04@tmpvietnam.com        Tel:  0914 .573.068 

 VP tại Đức: Am Boscheler Berg 4a 52134 Herzogenrath

 Website: avantgarde-x.de

Chính sách mua hàng

yes Làm việc các ngày trong tuần.

yes Thanh toán linh động.

yes Bảo hành 12 tháng

yes Giao hàng miễn phí 

Bản đồ TMP

© 2017 Tangminhphat.com, all right reserved.

Thiết kế website www.webso.vn

Loading...

Back To Top