Cần Điều Khiển NS0-SFA - Tay Trang Điều Khiển NS0-SFA - Joystick NS0-SFA

Mã sản phẩm:
NS0-SFA
Mail:
sale04@tmpvietnam.com
Xuất Xứ:
Germany
HOTLINE:
0914.573.068
Mô tả:
Đại Lý Joystick Spohn Burkhardt tại Việt Nam| Nhà Phân Phối Joystick Spohn Burkhardt | Tay Trang Điều Khiển Spohn Burkhardt | Cần Điều Khiển Joystick Spohn Burkhardt
Chia sẻ:
Số lượng
Yêu cầu gọi lại
số điện thoại

Cần Điều Khiển NS0-SFA | Tay Trang Điều Khiển NS0-SFA | Joystick NS0-SFA | Đại Lý Joystick Spohn Burkhardt tại Việt Nam.

Cần Điều Khiển NS0-SFA | Tay Trang Điều Khiển NS0-SFA | Joystick NS0-SFA

- Cần Điều Khiển NS0-SFA ( Joystick NS0-SFA Spohn Burkhardt ) được thiêt kế sử dụng trong các môi trường hoạt động khắc nhiệt. Cần Điều Khiển NS0-SFA với độ bền và độ tin cậy của chúng trên tàu, du thuyền, giàn khoan dầu.

- Thông Số Đặc Điểm Cần Điều Khiển NS0-SFA | Joystick NS0-SFA Spohn Burkhardt

Cần Điều Khiển NS0-SFA | Joystick NS0-SFA

Thông số Cần Điều Khiển NS0-SFA | Joystick NS0-SFA

- 1 axis

- Up 7-0-7 steps 

- Handle : G22  interlock Z (options)

- Lever length : 110 mm

- Potentiometer , encoder, (options)

- Spring return / Friction brake

- BẢNG ORDER SẢN PHẨM  JOYSTICKS NS0-SFA

BẢNG ORDER SẢN PHẨM  JOYSTICKS NS0-SFA

- Danh Mục Sản Phẩm Hãng Spohn Burkhardt

No

Specfications

Maker

1 Rubber boot V041N standard for VNS0 & VCS0
Item No.: 47177
Spohn + Burkhardt Việt Nam, Đại Lý Spohn + Burkhardt Việt Nam, S + B VIETNAM
2 Joystick
Drawing : SS10259
VCS0 96 11 AK E-U R G41 SS10259
Spohn + Burkhardt Việt Nam, Đại Lý Spohn + Burkhardt Việt Nam, S + B VIETNAM
3 Joystick
NS3G08AKVR - PB203C-L
Spohn + Burkhardt Việt Nam, Đại Lý Spohn + Burkhardt Việt Nam, S + B VIETNAM
4 Joystick
VCS0 96 14 AK V-U R G41 3D0 3D0
Spohn + Burkhardt Việt Nam, Đại Lý Spohn + Burkhardt Việt Nam, S + B VIETNAM
5 Joystick
VCS0 96 14 AK E-U R G41 40
Spohn + Burkhardt Việt Nam, Đại Lý Spohn + Burkhardt Việt Nam, S + B VIETNAM
6 Joystick
Drawing : SS10259
VCS0 96 11 AK E-U R G41 SS10259
*as Kom. #2146412.1.3*
Spohn + Burkhardt Việt Nam, Đại Lý Spohn + Burkhardt Việt Nam, S + B VIETNAM
7 Joystick
Drawing : SS6955-5L
K VCS0 72 11 AK V-U R G41 T SS6955-5L
Spohn + Burkhardt Việt Nam, Đại Lý Spohn + Burkhardt Việt Nam, S + B VIETNAM
8 Joystick
Drawing : SS6955-5R
K VCS0 72 11 AK E-N R G41 SS6955-5R
Spohn + Burkhardt Việt Nam, Đại Lý Spohn + Burkhardt Việt Nam, S + B VIETNAM
9 Joystick
NS3G08AKER - PB203C-R
Typ: NS3-PB203-C-R
Spohn + Burkhardt Việt Nam, Đại Lý Spohn + Burkhardt Việt Nam, S + B VIETNAM
10 Joystick
Code: TV00-0S002
SS: 6955-5
Kom.Nr: 102.606 500
Spohn + Burkhardt Việt Nam, Đại Lý Spohn + Burkhardt Việt Nam, S + B VIETNAM
11 Control stations
Type: FSR-FSRD PB203C-R
74016465
SN 2128301.1 51/15
Spohn + Burkhardt Việt Nam, Đại Lý Spohn + Burkhardt Việt Nam, S + B VIETNAM
12 Rubber boot V041N standard for VNS0 & VCS0
Item No.: 47177
Spohn + Burkhardt Việt Nam, Đại Lý Spohn + Burkhardt Việt Nam, S + B VIETNAM
13 S+B Joystick
NS3G-PB203C-L
Spohn + Burkhardt Việt Nam, Đại Lý Spohn + Burkhardt Việt Nam, S + B VIETNAM
14 S+B Joystick
NS3G-PB203C-R
Spohn + Burkhardt Việt Nam, Đại Lý Spohn + Burkhardt Việt Nam, S + B VIETNAM
15 Joystik
VCS0 9614 AK ER 1
Order no 4010210363
Spohn + Burkhardt Việt Nam, Đại Lý Spohn + Burkhardt Việt Nam, S + B VIETNAM
16 Joystik
VCS0 9614 AK ER HD 1
Order no 4010210364
Spohn + Burkhardt Việt Nam, Đại Lý Spohn + Burkhardt Việt Nam, S + B VIETNAM
17 S+B Encoder
OEL8G
Spohn + Burkhardt Việt Nam, Đại Lý Spohn + Burkhardt Việt Nam, S + B VIETNAM
18 VCS0 96 14 AK VR Z 50.50
Like Kom Nr: 2035891.1.1
Spohn + Burkhardt Việt Nam, Đại Lý Spohn + Burkhardt Việt Nam, S + B VIETNAM
19 VCS0 96 14 AK ER Z 50
Like Kom Nr: 2035891.2.1
Spohn + Burkhardt Việt Nam, Đại Lý Spohn + Burkhardt Việt Nam, S + B VIETNAM
20 Joystick - VCS0 96 14 AK VR Z 50.50
- Like Kom Nr: 2035891.1.4 
Spohn + Burkhardt Việt Nam, Đại Lý Spohn + Burkhardt Việt Nam, S + B VIETNAM
21 Joystick - VCS0 96 14 AK ER Z 50
- Like Kom Nr: 2035891.2.2 
Spohn + Burkhardt Việt Nam, Đại Lý Spohn + Burkhardt Việt Nam, S + B VIETNAM
22 Joystick - VNS0 4 FN ER IPZ
- DWG: M01-11TH072 -03 11/07
Spohn + Burkhardt Việt Nam, Đại Lý Spohn + Burkhardt Việt Nam, S + B VIETNAM
23 Joystick - VNS0 44 EAR IPZ
- DWG: M01-11TH072-02 11/07
Spohn + Burkhardt Việt Nam, Đại Lý Spohn + Burkhardt Việt Nam, S + B VIETNAM
24 Joystick - VNS0 4 EAR IPZ
- DWG: 06SH042-02 07/03
Spohn + Burkhardt Việt Nam, Đại Lý Spohn + Burkhardt Việt Nam, S + B VIETNAM
25 Joystick - VNS0 4 AR IPZ
- DWG: 06SH042-01 07/03
Spohn + Burkhardt Việt Nam, Đại Lý Spohn + Burkhardt Việt Nam, S + B VIETNAM
26 Joystick - VNS0 44 EA 08/04
- DWG No: M01-08WR041-02
Spohn + Burkhardt Việt Nam, Đại Lý Spohn + Burkhardt Việt Nam, S + B VIETNAM
27 S+B Joystick
ST4-Y-E-R-Z-BD1010
Spohn + Burkhardt Việt Nam, Đại Lý Spohn + Burkhardt Việt Nam, S + B VIETNAM
28 Contact Block
VNS03 for Circuit 40
Spohn + Burkhardt Việt Nam, Đại Lý Spohn + Burkhardt Việt Nam, S + B VIETNAM
29 +B Joystick
VNSO 22 FN 18 KK VR Z 5P0 5P0 without potentiometer/encoder
Spohn + Burkhardt Việt Nam, Đại Lý Spohn + Burkhardt Việt Nam, S + B VIETNAM
30 Varied Switch
VCS0 96 14 AK V-U R G41 3D0 ,250V,10A
Spohn + Burkhardt Việt Nam, Đại Lý Spohn + Burkhardt Việt Nam, S + B VIETNAM
31 Contact Block
VNS03 for Circuit 40
Spohn + Burkhardt Việt Nam, Đại Lý Spohn + Burkhardt Việt Nam, S + B VIETNAM
32 S+B Joystick (Right side)
VNS2 22 FU 28 AK VR 5P0. 5P0 + PQ55. PQ55
Spohn + Burkhardt Việt Nam, Đại Lý Spohn + Burkhardt Việt Nam, S + B VIETNAM
33 S+B Joystick (Left side)
VNS2 22 FN 28 AK ER 5P0 + PQ55
Spohn + Burkhardt Việt Nam, Đại Lý Spohn + Burkhardt Việt Nam, S + B VIETNAM
34 Spohn + Burkhardt NS0 Contact Block
NS03 for Circuit 40
Spohn + Burkhardt Việt Nam, Đại Lý Spohn + Burkhardt Việt Nam, S + B VIETNAM
35 S+B Joystick
VCS0 96 14 AK E-U R G41 30
Like Kom Nr.: 2094114.10
Spohn + Burkhardt Việt Nam, Đại Lý Spohn + Burkhardt Việt Nam, S + B VIETNAM
36 S+B Joystick
VCS0 96 14 AK E-U R G41 40
Spohn + Burkhardt Việt Nam, Đại Lý Spohn + Burkhardt Việt Nam, S + B VIETNAM
37 Joystick
Code: VCS09614ER40
Part No: 2094114.10.2
Spohn + Burkhardt Việt Nam, Đại Lý Spohn + Burkhardt Việt Nam, S + B VIETNAM
38 S+B Joystick
NS3-PB203C-L
Like Kom Nr.: 2083447.1.2
Spohn + Burkhardt Việt Nam, Đại Lý Spohn + Burkhardt Việt Nam, S + B VIETNAM
39 GM0N 6 VR 20.20 Spohn + Burkhardt Việt Nam, Đại Lý Spohn + Burkhardt Việt Nam, S + B VIETNAM
40 S+B Joystick
NS3G08AKER – PB203C – R
Like Kom Nr.: 2083447-1
Spohn + Burkhardt Việt Nam, Đại Lý Spohn + Burkhardt Việt Nam, S + B VIETNAM
41 S+B Joystick
VCS0 96 14 AK V-U R G41 3D0 3D0
Like Kom. Nr.: 2034564.1.16
Spohn + Burkhardt Việt Nam, Đại Lý Spohn + Burkhardt Việt Nam, S + B VIETNAM
42 Contact terminals for VNS0 Joystick.
Type: VNS03. 14AKAR IZ 40
S/N: 2092279-1/1  12/12 
Spohn + Burkhardt Việt Nam, Đại Lý Spohn + Burkhardt Việt Nam, S + B VIETNAM
43 Spohn + Burkhardt NS0 Contact Block
NS03 for Circuit 40
Spohn + Burkhardt Việt Nam, Đại Lý Spohn + Burkhardt Việt Nam, S + B VIETNAM
44 Contact terminals for VNS0 Joystick.
Type: VNS03. 14AKAR IZ 40
S/N: 2092279-1/1  12/12
Spohn + Burkhardt Việt Nam, Đại Lý Spohn + Burkhardt Việt Nam, S + B VIETNAM
45 S+B Joystick
CS1G11AKVR + UGD – CS1 – A16
Like Kom Nr.: 2084914.1.9
Spohn + Burkhardt Việt Nam, Đại Lý Spohn + Burkhardt Việt Nam, S + B VIETNAM
46 S+B Joystick
GMON 6 ER 20
Spohn + Burkhardt Việt Nam, Đại Lý Spohn + Burkhardt Việt Nam, S + B VIETNAM
47 GM0N 6 VR 20.20 Spohn + Burkhardt Việt Nam, Đại Lý Spohn + Burkhardt Việt Nam, S + B VIETNAM
48 S+B Encoder
OGF 6B
ID: 13556
Spohn + Burkhardt Việt Nam, Đại Lý Spohn + Burkhardt Việt Nam, S + B VIETNAM
49 S+B Encoder
OGF 6B
Spohn + Burkhardt Việt Nam, Đại Lý Spohn + Burkhardt Việt Nam, S + B VIETNAM
50 Encoders
Cat no : OGF 6B
Spohn + Burkhardt Việt Nam, Đại Lý Spohn + Burkhardt Việt Nam, S + B VIETNAM
51 OGF6B
Optoelectronic absolute encoder /
Optoelektronischer Absolutwertgeber
Art no.: 13556
for joysticks VCS0xx, output signals: 6-bit
Binary code, 2 directional signals,
Connecting cable 0.4 m with D-Sub connector
Spohn + Burkhardt Việt Nam, Đại Lý Spohn + Burkhardt Việt Nam, S + B VIETNAM
52 S+B Encoder
OGF 6B
ID: 13556
Spohn + Burkhardt Việt Nam, Đại Lý Spohn + Burkhardt Việt Nam, S + B VIETNAM
53 S+B Joystick
VCS0 72 14 KK VR HD VU Z 40.40
Spohn + Burkhardt Việt Nam, Đại Lý Spohn + Burkhardt Việt Nam, S + B VIETNAM
54 S+B Joystick
SM0N6KVRHD20.10
Kom Nr.: 2007602-1
Spohn + Burkhardt Việt Nam, Đại Lý Spohn + Burkhardt Việt Nam, S + B VIETNAM
55 S + B Encoder OGF 6B Spohn + Burkhardt Việt Nam, Đại Lý Spohn + Burkhardt Việt Nam, S + B VIETNAM
56 Encoder
Model:OGF 6B
DC24V
Spohn + Burkhardt Việt Nam, Đại Lý Spohn + Burkhardt Việt Nam, S + B VIETNAM
57 Model: SMON6KVRHD20.10
No: D-89143
Spohn + Burkhardt Việt Nam, Đại Lý Spohn + Burkhardt Việt Nam, S + B VIETNAM
58 JOYSTICK
SMON6KVRHD20.10
SN:D-89143
Spohn + Burkhardt Việt Nam, Đại Lý Spohn + Burkhardt Việt Nam, S + B VIETNAM
59 17827
optoelectronical absolut encoder, output
signals: 8-bit-gray-code, 2-direction-signals,
lead wire with D-sub-plug 0.4 m long
OER8G-1
Spohn + Burkhardt Việt Nam, Đại Lý Spohn + Burkhardt Việt Nam, S + B VIETNAM
60 13938
flex. shaft
Type: NS2 ES46AJ225 (NS2  ES 46AJ225)
Spohn + Burkhardt Việt Nam, Đại Lý Spohn + Burkhardt Việt Nam, S + B VIETNAM
61 13939
flex. shaft
Type: NS2 ES46AJ245 (NS2  ES 46AJ245)
Spohn + Burkhardt Việt Nam, Đại Lý Spohn + Burkhardt Việt Nam, S + B VIETNAM
62 13943
flex. shaft
Type: NS2 ES46VJ255
Spohn + Burkhardt Việt Nam, Đại Lý Spohn + Burkhardt Việt Nam, S + B VIETNAM
63 13944
flex. shaft
Type: NS2 ES46VJ275 (NS 2 ES46VJ275)
Spohn + Burkhardt Việt Nam, Đại Lý Spohn + Burkhardt Việt Nam, S + B VIETNAM
64 13945
flex. shaft
Type: NS2 ES46VJ295 (NS 2 ES46VJ295)
Spohn + Burkhardt Việt Nam, Đại Lý Spohn + Burkhardt Việt Nam, S + B VIETNAM
65 13955
arm
Type: NS251LR (NS 25 1LR)
Spohn + Burkhardt Việt Nam, Đại Lý Spohn + Burkhardt Việt Nam, S + B VIETNAM
66 11116
gear
Type: NS225
Spohn + Burkhardt Việt Nam, Đại Lý Spohn + Burkhardt Việt Nam, S + B VIETNAM
67 11700
rubber boot
Type: V184K
Spohn + Burkhardt Việt Nam, Đại Lý Spohn + Burkhardt Việt Nam, S + B VIETNAM
68 13974
bolt
Type: NS221B-0
(NS 221 B-O)
Spohn + Burkhardt Việt Nam, Đại Lý Spohn + Burkhardt Việt Nam, S + B VIETNAM
69 13505
escutcheon plate
Type: V148
Spohn + Burkhardt Việt Nam, Đại Lý Spohn + Burkhardt Việt Nam, S + B VIETNAM
70 13899
mounting plate
Type: NS244HK (NS 244HK)
Spohn + Burkhardt Việt Nam, Đại Lý Spohn + Burkhardt Việt Nam, S + B VIETNAM
71 13871
mounting plate
Type: NS244V1K (NS 244V1K)
Spohn + Burkhardt Việt Nam, Đại Lý Spohn + Burkhardt Việt Nam, S + B VIETNAM
72 13845
mounting plate
Type: NS244VK (NS 244 VK)
Spohn + Burkhardt Việt Nam, Đại Lý Spohn + Burkhardt Việt Nam, S + B VIETNAM
73 11772
notching arm
Type: NS246K (NS 246 K)
Spohn + Burkhardt Việt Nam, Đại Lý Spohn + Burkhardt Việt Nam, S + B VIETNAM
74 13873
notching disk
Type: NS245-2.3 (NS 245-2/3)
Spohn + Burkhardt Việt Nam, Đại Lý Spohn + Burkhardt Việt Nam, S + B VIETNAM
75 13894
notching disk
Type: NS245-4 (NS 245-4)
Spohn + Burkhardt Việt Nam, Đại Lý Spohn + Burkhardt Việt Nam, S + B VIETNAM
76 13897
notching disk
Type: NS245-5.6 (NS 245-5/6)
Spohn + Burkhardt Việt Nam, Đại Lý Spohn + Burkhardt Việt Nam, S + B VIETNAM
77 13868
notching disk
Type: NS245-0 (NS  245-0)
Spohn + Burkhardt Việt Nam, Đại Lý Spohn + Burkhardt Việt Nam, S + B VIETNAM
78 Encoder
Model: OER8G-1
Spohn + Burkhardt Việt Nam, Đại Lý Spohn + Burkhardt Việt Nam, S + B VIETNAM
79 Replaced by: OER8G-1
17828
Spohn Burkhardt optoelectronical absolut encoder, output
signals: 8-bit-gray-code, 2-direction-signals,
lead wire with D-sub-plug 0.4 m long
(Code: OGR8G-1
Spohn + Burkhardt Việt Nam, Đại Lý Spohn + Burkhardt Việt Nam, S + B VIETNAM
80 Spohn + Burkhardt Master controller
VCS09614 ER 40
(Model: VCSO 9614 ER 40 (220V,2A, 2 POSITION))
Spohn + Burkhardt Việt Nam, Đại Lý Spohn + Burkhardt Việt Nam, S + B VIETNAM
81 Spohn + Burkhardt Master controller
VCS09614 VR 30.30
(Model: VCSO 9614 VR 30 30 (220V,2A, 4 POSITION))
Spohn + Burkhardt Việt Nam, Đại Lý Spohn + Burkhardt Việt Nam, S + B VIETNAM

► Hãy Liên Hệ Ngay Cho Chúng Tôi Để Dược Hỗ Trợ Tốt Nhất Về Sản Phẩm Của Hãng Spohn Burkhardt tại Việt Nam.

► Ngoài ra quý khách có thể tham khảo thêm sản phẩm khác của Hãng tại Web : 

► Ngoài ra quý khách có thể tham khảo chi Tiết sản phẩm Phân Phối Tai Việt Nam

Chân thành Cảm Ơn Qúy Khách !

Cần Điều Khiển NS0-SFA - Tay Trang Điều Khiển NS0-SFA - Joystick NS0-SFA

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TĂNG MINH PHÁT

 VPĐD: Số 01, Đường 27, P.Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

 Ðiện Thoại:  (028) 35121007                Fax: (028) 35121008

►Nhân viên kinh doanh: Huỳnh Công Chính (Mr.)

 Email:  sale04@tmpvietnam.com        Tel:  0914 .573.068 or 0346.745. 729

 VP tại Đức: Am Boscheler Berg 4a 52134 Herzogenrath

 Website: avantgarde-x.de

Chính sách mua hàng

yes Làm việc các ngày trong tuần.

yes Thanh toán linh động.

yes Bảo hành 12 tháng

yes Giao hàng miễn phí 

Bản đồ TMP

© 2017 Tangminhphat.com, all right reserved.

Thiết kế website www.webso.vn

Loading...

Back To Top