Cảm Biến Đo Nhiệt Độ - Độ Ẩm Comet System, T7510 Comet System

Mã sản phẩm:
T7510
Mail:
sale04@tmpvietnam.com
HOTLINE:
0914.573.068
Mô tả:
Nhà Đại Diện Phân Phối Comet System| Cảm Biến Đo Nhiệt Độ - Độ Ẩm Comet System | Đại Lý Comet System Tại Việt Nam
Chia sẻ:
Số lượng
Yêu cầu gọi lại
số điện thoại

Cảm Biến Đo Nhiệt Độ - Độ Ẩm Comet System | Đại Lý Comet System Tại Việt Nam | Cảm Biến Đo Nhiệt Độ - Độ Ẩm Điều Khiển Từ Xa Comet System

Cảm Biến Đo Nhiệt Độ - Độ Ẩm Comet System

       Cảm Biến Đo Nhiệt Độ - Độ Ẩm T7510 Comet System được sử dụng đo Nhiệt độ môi trường xung quanh, độ ẩm tương đối, cảm biến Web t-line áp suất khí quyển, Báo động từ xa. Cảm biến web với nhiệt độ tích hợp, độ ẩm tương đối và cảm biến áp suất khí quyển. Một trong những phong vũ biểu tốt nhất. Cảm biến thời tiết để theo dõi môi trường. Cảm biến polymer điện dung có độ chính xác cao đảm bảo độ ổn định hiệu chuẩn dài hạn tuyệt vời và độ chính xác cao nhất. LCD dòng kép là một lợi thế. Các giá trị đo được cũng được chuyển đổi sang giải thích độ ẩm khác: nhiệt độ điểm sương, độ ẩm tuyệt đối, độ ẩm cụ thể, tỷ lệ pha trộn và entanpy cụ thể.

I. Đặc Điểm Sản Phẩm Cảm Biến Đo Nhiệt Độ - Độ Ẩm T7510 Comet System

► CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ T7510 Comet System: 

- Phạm vi đo -30 đến +80 ° C
- Độ chính xác ± 0,6 ° C
- Độ phân giải 0,1 ° C

► Cảm Biến Độ Ẩm T7510 Comet System: 

- Phạm vi đo 0 đến 100% rh
- Độ chính xác ± 2,5% rh từ 5 đến 95% ở 23 ° C
- Độ phân giải 0,1% rh.

► Cảm Biến Điểm Sương T7510 Comet System: 

- Phạm vi đo -60 đến +80 ° C
- Độ chính xác ± 1,5 ° C ở nhiệt độ môi trường T <25 ° C và RH> 30%
- Độ phân giải 0,1 ° C.

► Cảm Biến Áp Suất T7510 Comet System: 

- Phạm vi đo 600 đến 1100 hPa
- Độ chính xác ± 1,3 hPa ở 23 ° C từ 800 đến 1100 hPa
- Độ phân giải 0,1 hPa

II. Thông Số Kỹ Thuật Sản Phẩm T7510 Comet System:

- Nhiệt độ hoạt động -30 đến +80 ° C
- Kênh cảm biến bên trong của nhiệt độ, cảm biến độ ẩm và áp suất khí quyển
- Đếm giá trị điểm sương, độ ẩm tuyệt đối, độ ẩm cụ thể, tỷ lệ pha trộn, entanpy cụ thể
- Ethernet đầu ra
- Phạm vi của cảm biến độ ẩm bù nhiệt độ tất cả phạm vi nhiệt độ
- Đo khoảng cách 2 giây
- Đơn vị nhiệt độ có sẵn độ C, độ Fahrenheit
- Đơn vị áp suất có sẵn hPa, kPa, mbar, mmHg, inHg, inH2O, PSI, oz / in2
- Giao thức truyền thông WWW, ModbusTCP, SNMPv1, SOAP, XML
- Giao thức báo động E-mail, SNMP bẫy, Syslog
- Công suất 9-30 Vdc
- Lớp bảo vệ IP30
- Kích thước 88,5 x 147,5 x 39,5 mm; chiều dài thân 75 mm

► CATALOG THAM KHẢO SẢN PHẨM T7510 Comet System

CATALOG THAM KHẢO SẢN PHẨM T3110 Comet System

III. Danh Mục Mã Sản Phẩm Cảm Biến Đo Nhiệt Độ - Độ Ẩm - Điểm Sương Comet System

Industrial temperature, humidity, atmospheric pressure, CO2 sensors with 4-20mA output

T1110 Relative humidity transmitter; internal sensor
T3110 Temperature + relative humidity transmitter; internal sensor
P3110E Economy temperature + relative humidity transmitter; internal sensor
T3113 Temperature + relative humidity transmitter; duct mounting probe, 150 mm
T3113D Temperature + relative humidity transmitter; duct mounting probe, 150 mm
T3117 Temperature + relative humidity transmitter; duct mounting probe, 700 mm
T3111 Temperature + relative humidity transmitter; external sensor with cable 1 meter
T3111-2 Temperature + relative humidity transmitter; external sensor with cable 2 meters
T3111-4 Temperature + relative humidity transmitter; external sensor with cable 4 meters
T3111P Temperature + relative humidity transmitter; external sensor for compressed air up to 25bars, cable 1 meter
T3111P-2 Temperature + relative humidity transmitter; external sensor for compressed air up to 25bars, cable 2 meters
T3111P-4 Temperature + relative humidity transmitter; external sensor for compressed air up to 25bars, cable 4 meters
T0110 Temperature transmitter; internal sensor
T4111 Temperature transmitter, 1 channel; 1x Pt1000 input
T2114 atmospheric pressure transmitter
T5140 CO2 transmitter; internal sensor, range 0 to 2.000ppm
T5141 CO2 transmitter; external sensor with cable 1 meter, range 0 to 10.000ppm
T5145 CO2 transmitter; duct mounting probe
SP003 Cable for transmitter adjustment via USB port 
SP005 Tool for easy wire connection to terminals
WR045-1 Extended cable length of T+RH probe 2 m
WR045-3 Extended cable length of T+RH probe 4 m
SP009 Wall holder for humidity probe

Industrial temperature, humidity, sensors with 4-20mA output - for use in potentially explosive environments

T3110Ex Temperature + relative humidity transmitter; internal sensor, ATEX certified
T3111Ex Temperature + relative humidity transmitter; external sensor with cable 1 meter, ATEX certified
T3113Ex Temperature + relative humidity transmitter; duct mounting probe, 150 mm, ATEX certified

Industrial temperature, humidity, atmospheric pressure, CO2 sensors with 0-10V output

T0210 Temperature + relative humidity transmitter; internal sensor
T0211 Temperature + relative humidity transmitter; external sensor with cable 1 meter
T0211-2 Temperature + relative humidity transmitter; external sensor with cable 2 meters
T0211-4 Temperature + relative humidity transmitter; external sensor with cable 4 meters
T0211P Temperature + relative humidity transmitter; external sensor for compressed air up to 25bars, cable 1 meter
T0211P-2 Temperature + relative humidity transmitter; external sensor for compressed air up to 25bars, cable 2 meters
T0211P-4 Temperature + relative humidity transmitter; external sensor for compressed air up to 25bars, cable 4 meters
T0213 Temperature + relative humidity transmitter; duct mounting probe, 150 mm
T0213D Temperature + relative humidity transmitter; duct mounting probe, 150 mm
T2214 atmospheric pressure transmitter
T4211 Temperature transmitter, 1 channel; 1x Pt1000 input
T5240 CO2 transmitter; internal sensor, range 0 to 2.000ppm
T5241 CO2 transmitter; external sensor with cable 1 meter, range 0 to 10.000ppm
T5245 CO2 transmitter; duct mounting probe
SP003 Cable for transmitter adjustment via USB port 
SP005 Tool for easy wire connection to terminals
SP009 Wall holder for humidity probe

Industrial temperature and humidity sensors - Web Sensor with Ethernet interface, without LCD

P8610 Temperature Web Sensor with PoE; internal sensor
P8611 Web Sensor with PoE; one channel for temperature or relative humidity probe (optional accessory)
P8641 Web Sensor with PoE; four channels for temperature or relative humidity probe (optional accessory)
P8510 Temperature Web Sensor; internal sensor
P8511 Web Sensor; one channel for temperature or relative humidity probe (optional accessory)
P8541 Web Sensor; four channels for temperature or relative humidity probe (optional accessory)
P8552 Web Sensor; two channels for temperature or relative humidity probe + three binary inputs
P8652 Web Sensor with PoE; two channels for temperature or relative humidity probe + three binary inputs

Industrial temperature, humidity, CO2 sensors - Web Sensor with Ethernet interface, with LCD

T0510 Temperature Web Sensor; internal sensor
T4511 Temperature Web Sensor; external sensor Pt1000 (optional accessory)
T3510 Temperature + relative humidity Web Sensor; internal sensor
T3511 Temperature + relative humidity Web Sensor; external sensor with cable 1 meter
T3511-2 Temperature + relative humidity Web Sensor; external sensor with cable 2 meters
T3511-4 Temperature + relative humidity Web Sensor; external sensor with cable 4 meters
T3511P Temperature + relative humidity WebSensor; external sensor for compressed air up to 25bars, cable 1 meter
T3511P-2 Temperature + relative humidity WebSensor; external sensor for compressed air up to 25bars, cable 2 meters
T3511P-4 Temperature + relative humidity WebSensor; external sensor for compressed air up to 25bars, cable 4 meters
T7510 Temperature + relative humidity + atmospheric pressure Web Sensor; internal sensor
T7511 Temperature + relative humidity + atmospheric pressure Web Sensor; external sensor with cable 1 meter
T7511-2 Temperature + relative humidity + atmospheric pressure Web Sensor; external sensor with cable 2 meters
T7511-4 Temperature + relative humidity + atmospheric pressure Web Sensor; external sensor with cable 4 meters
T5540 CO2 Web Sensor; internal sensor, range 0 to 2.000ppm
T5541 CO2 Web Sensor; external sensor with cable 1 meter, range 0 to 10.000ppm
T5545 CO2 Web Sensor; duct mounting probe
T6540 Temperature + relative humidity + CO2 WebSensor; internal sensor
T6541 Temperature + relative humidity + CO2 WebSensor; ; external sensor with cable 1 meter, range 0 to 10.000ppm
T6545 Temperature + relative humidity + CO2 WebSensor; duct mounting probe
T2514 Atmospheric pressure Web Sensor; internal sensor
T0610 Temperature Web Sensor with PoE; internal sensor
T4611 Temperature Web Sensor with PoE; external sensor P1000 (optional accessory)
T3610 Temperature + relative humidity Web Sensor with PoE; internal sensor
T3611 Temperature + relative humidity Web Sensor with PoE; external sensor with cable 1 meter
T3611-2 Temperature + relative humidity Web Sensor with PoE; external sensor with cable 2 meters
T3611-4 Temperature + relative humidity Web Sensor with PoE; external sensor with cable 4 meters
T5640 CO2 Web Sensor with PoE; internal sensor, range 0 to 2.000ppm,
T5641 CO2 Web Sensor with PoE; external sensor with cable 1 meter, range 0 to 10.000ppm
T6640 Temperature + relative humidity + CO2 WebSensor with PoE; internal sensor, range 0 to 2.000ppm
T6641 Temperature + relative humidity + CO2 WebSensor with PoE; external sensor with cable 1 meter, range 0 to 2.000ppm
T7610 Temperature + relative humidity + atmospheric pressure Web Sensor with PoE; internal sensor
T7611 Temperature + relative humidity + atmospheric pressure Web Sensor with PoE; external sensor with cable 1 meter
T7611-2 Temperature + relative humidity + atmospheric pressure Web Sensor with PoE; external sensor with cable 2 meters
T7611-4 Temperature + relative humidity + atmospheric pressure Web Sensor with PoE; external sensor with cable 4 meters
T7613D Temperature + relative humidity + atmospheric pressure Web Sensor with PoE; duct mounting probe

Industrial temperature, humidity, atmospheric pressure sensors with RS485/RS232 output

T0410 Temperature + relative humidity transmitter; internal sensor, RS485 output
T4411 Temperature transmitter; external sensor Pt1000 (optional accessory), RS485 output
T3411 Temperature + relative humidity transmitter; internal sensor, RS485 output
T3413 Temperature + relative humidity transmitter; duct mounting probe, 150 mm, RS485 output
T3417 Temperature + relative humidity transmitter; duct mounting probe, 700 mm, RS485 output
T3419 Temperature + relative humidity transmitter; external sensor with cable 1 meter, RS485 output
T3419-2 Temperature + relative humidity transmitter; external sensor with cable 2 meters, RS485 output
T3419-4 Temperature + relative humidity transmitter; external sensor with cable 4 meters, RS485 output
T3419P Temperature + relative humidity transmitter; external sensor for compressed air up to 25bars, cable 1 meter, RS485 output
T3419P-2 Temperature + relative humidity transmitter; external sensor for compressed air up to 25bars, cable 2 meters, RS485 output
T3419P-4 Temperature + relative humidity transmitter; external sensor for compressed air up to 25bars, cable 4 meters, RS485 output
T7410 Temperature + relative humidity + atmospheric pressure transmitter; internal sensor, RS485 output
T7411 Temperature + relative humidity + atmospheric pressure transmitter; external sensor with cable 1 meter, RS485 output
T7411-2 Temperature + relative humidity + atmospheric pressure transmitter; external sensor with cable 2 meters, RS485 output
T7411-4 Temperature + relative humidity + atmospheric pressure transmitter; external sensor with cable 4 meters, RS485 output
T2414 Atmospheric pressure transmitter; internal sensor, RS232 output
T0310 Temperature + relative humidity transmitter; internal sensor, RS232 output
T4311 Temperature transmitter; external sensor Pt1000 (optional accessory), RS232 output
T3311 Temperature + relative humidity transmitter; internal sensor, RS232 output
T3313 Temperature + relative humidity transmitter; duct mounting probe, 150 mm, RS232 output
T3319 Temperature + relative humidity transmitter; external sensor with cable 1 meter, RS232 output
T3319-2 Temperature + relative humidity transmitter; external sensor with cable 2 meters, RS232 output
T3319-4 Temperature + relative humidity transmitter; external sensor with cable 4 meters, RS232 output
T7310 Temperature + relative humidity + atmospheric pressure transmitter; internal sensor, RS232 output
T7311 Temperature + relative humidity + atmospheric pressure transmitter; external sensor with cable 1 meter, RS232 output
T7311-2 Temperature + relative humidity + atmospheric pressure transmitter; external sensor with cable 2 meters, RS232 output
T7311-4 Temperature + relative humidity + atmospheric pressure transmitter; external sensor with cable 4 meters, RS232 output
T2314 Atmospheric pressure transmitter; internal sensor, RS232 output
T5340 CO2 transmitter; internal sensor, range 0 to 2.000ppm, RS232 output
T5341 CO2 transmitter; external sensor with cable 1 meter, range 0 to 10.000ppm, RS232 output
T6340 Temperature + relative humidity + CO2 transmitter; internal sensor, range 0 to 2.000ppm, RS232 output
T5440 CO2 transmitter; internal sensor, range 0 to 2.000ppm, RS485 output
T5441 CO2 transmitter; external probe with cable 1 meter; range 0 to 10.000ppm, RS485 output
T6440 Temperature + relative humidity + CO2 transmitter; internal sensor, range 0 to 2.000ppm, RS485 output
T6445 Temperature + relative humidity + CO2 transmitter; duct mounting probe

► Hãy Liên Hệ Ngay Cho Chúng Tôi Để Dược Hỗ Trợ Tốt Nhất Về Sản Phẩm Của Hãng Comet System tại Việt Nam.

► DANH MỤC SẢN PHẨM KHÁC CỦA COMET SYSTEM: 

Cảm Biến Đo Nhiệt Độ - Độ Ẩm Comet System, T7510 Comet System

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TĂNG MINH PHÁT

 VPĐD: Số 01, Đường 27, P.Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

 Ðiện Thoại:  (028) 35121007                Fax: (028) 35121008

►Nhân viên kinh doanh: Huỳnh Công Chính (Mr.)

 Email:  sale04@tmpvietnam.com        Tel:  0914 .573.068 or 0346.745. 729

 VP tại Đức: Am Boscheler Berg 4a 52134 Herzogenrath

 Website: avantgarde-x.de

Chính sách mua hàng

yes Làm việc các ngày trong tuần.

yes Thanh toán linh động.

yes Bảo hành 12 tháng

yes Giao hàng miễn phí 

Bản đồ TMP

© 2017 Tangminhphat.com, all right reserved.

Thiết kế website www.webso.vn

Loading...

Back To Top