Đại Lý Phân Phối Comet system Tại Việt Nam

Mail:
sale04@tmpvietnam.com
HOTLINE:
0914.573.068
Mô tả:
Tăng Minh Phát hiện là đại lý phân phối thiết bị của hãng Comet system Tại Việt Nam | Đại Lý Comet system Tại Việt Nam
Chia sẻ:
Số lượng
Yêu cầu gọi lại
số điện thoại

Đại Lý Comet system Việt Nam - Nhà  Cung Cấp Thiết Bị Hãng Comet system Tại Việt Nam Đại Lý Comet system Tại Việt Nam

     Comet system chuyên cung cấp các thiết bị ứng dụng vào trong các giải pháp để đo lường, giám sát trực tuyến, kiểm định, báo động và đo nhiệt độ, độ ẩm, CO2, điểm sương, áp suất khí quyển, tín hiệu tương tự.

► Thông Tin Tham Khảo Sản Phẩm Comet system: 

Danh Mục Sản Phẩm Comet System

1. Cảm Biến Comet system | Sensors Comet system

Cảm Biến Comet system

1.1 Đặc Điểm Cảm Biến Comet system

- Đo chính xác nhiệt độ, độ ẩm, điểm sương, áp suất khí quyển, môi  trường hai trạng thái và CO2
- Nhiều loại đầu ra khác nhau như 4 - 20 mA, 0-10 V, RS232 / 485, Ethernet (PoE trên các mẫu được chọn), Radio (Sigfox)
- Thiết kế công nghiệp với các cảm biến tích hợp, đầu dò bên ngoài và thiết kế gắn ống dẫn (lớp bảo vệ lên đến IP65)
- Thiết kế ATEX cho khí quyển có khả năng gây nổ (vùng 2) trên các mẫu được chọn
- Rơle đầu ra 250Vac / 8A hoặc 50V trên các mẫu được chọn

1.2 Một Số Mã Sản Phẩm Của Cảm Biến Comet system 

- Cảm Biến Đo Nồng Độ CO2 Comet system

T5141

T8248

T8148

T8448

T6445

Đại Lý Comet system Tại Việt Nam 

T5245

T5240

T5241

T5145

T5140

Đại Lý Comet system Tại Việt Nam 

H5324

H5321

T5341

T5340

H5424

Đại Lý Comet system Tại Việt Nam 

H5421

T5440

T5441

H5024

H5021

Đại Lý Comet system Tại Việt Nam 

T5000

H6520

H5524

H5521

T6340

Đại Lý Comet system Tại Việt Nam 

T6440

H6320

H6420

H6020

T5540

Đại Lý Comet system Tại Việt Nam 

T5541

T5545

T5640

T5641

T6640

Đại Lý Comet system Tại Việt Nam 

- Cảm Biến Đo Nhiệt Độ Comet system | Cảm Biến Đo Độ Ẩm Comet system

T3110Ex

T3111

T3113

T3110

T7510

Đại Lý Comet system Tại Việt Nam 

T3510

T3511

T3610

W0811

W0832

Đại Lý Comet system Tại Việt Nam 

W0810

W0850

W7810

W3811

W7811

Đại Lý Comet system Tại Việt Nam 

W3810

H3021P

H3021P-2

H3021P-4

T3419P

Đại Lý Comet system Tại Việt Nam 

T3419P-2

T3419P-4

T0211P

T0211P-2

T0211P-4

Đại Lý Comet system Tại Việt Nam 

T3111P

T3111P-2

T3111P-4

H3061P

H3061P-2

Đại Lý Comet system Tại Việt Nam 

H3061P-4

H3531P

H3531P-2

H3531P-4

P0102

Đại Lý Comet system Tại Việt Nam 

P0122

P0132

P0212

P3110E

T3319

Đại Lý Comet system Tại Việt Nam 

T3319-2

T3319-4

T7311

T7311-2

T7311-4

Đại Lý Comet system Tại Việt Nam 

T7410

T7411

T7411-2

T7411-4

T7310

Đại LýComet system Tại Việt Nam 

T2118

T0218

T0118

T0318

T3418

Đại Lý Comet system Tại Việt Nam 

T0418

T3218

T3118

T3318

T7318

Đại Lý Comet system Tại Việt Nam 

T7418

T3113Ex

T3111Ex

T3111Ex-2

T3111Ex-4

Đại Lý Comet system Tại Việt Nam 

H3531R

H3531R-2

H3531R-4

H4531R

T1110

Đại Lý Comet system Tại Việt Nam 

T3111-4

T3411

T3117

T3417

T3413

Đại Lý Comet system Tại Việt Nam 

T3413D

T0213

T0213D

T3113D

T0210

Đại Lý Comet system Tại Việt Nam 

T0211

T0211-2

T0211-4

T3313

T3311

Đại Lý Comet system Tại Việt Nam 

H3020

H3061

H3061-2

H3060

H3331

Đại Lý Comet system Tại Việt Nam 

H3331-2

H3331-4

H3430

H3431

H3431-2

Đại Lý Comet system Tại Việt Nam 

H3431-4

H3021

H3021-2

H3021-4

T3419

Đại Lý Comet system Tại Việt Nam 

T3419-2

T3419-4

P0120

P6181

P6191

Đại Lý Comet system Tại Việt Nam 

P4191

P4131

P4161

P4151

P4171

Đại Lý Comet system Tại Việt Nam 

P4141

P4211

P4101

P4121

H0430

Đại Lý Comet system Tại Việt Nam 

T0110

T4211

P0210

T4111

T4311

Đại Lý Comet system Tại Việt Nam 

H4331

T0310

T4411

H4431

T0410

Đại Lý Comet system Tại Việt Nam 

H7430

H7530

H7531

H7531-2

H7531-4

Đại Lý Comet system Tại Việt Nam 

H3531

H3531-2

H3531-4

H3530

H0530

Đại Lý Comet system Tại Việt Nam 

H4531

T3511P

T3511P-2

T3511P-4

P8541

Đại Lý Comet system Tại Việt Nam 

P8511

P8510

T7511

T7511-2

T7511-4

Đại Lý Comet system Tại Việt Nam 

T3511-2

T3511-4

P2520

P8552

P8641

Đại Lý Comet system Tại Việt Nam 

- Cảm Biến Đo Áp Suất Comet system

T2214

Đại Lý Comet system Tại Việt Nam 

T2314

Đại Lý Comet system Tại Việt Nam 

T2114

Đại Lý Comet system Tại Việt Nam 

T2414

Đại Lý Comet system Tại Việt Nam 

2. Thiết Bị Kết Nối Không Dây Comet system | Wireless Comet system

Thiết Bị Kết Nối Không Dây Comet system | Wireless Comet system

2.1 Đặc Điểm Wireless Comet system

- Sigfox hoặc GSM 
- Đo chính xác nhiệt độ, độ ẩm, điểm sương, đặc điêm hai trạng thái
- Bộ nhớ không biến đổi (bộ ghi di động GSM)
- Các loại chỉ báo cảnh báo khác nhau (SMS, JSON, e-mail, hình ảnh, âm thanh, ví dụ:)
- Thiết kế chắc chắn
- Coud và phần mềm để phân tích và lưu trữ dữ liệu

2.2 Một Số Mã Sản Phẩm Wireless Comet system

U7844M

Đại Lý Comet system Tại Việt Nam 

U6841M

Đại Lý Comet system Tại Việt Nam 

U3121M

Đại Lý Comet system Tại Việt Nam 

U3120M

Đại Lý Comet system Tại Việt Nam 

U3631M

Đại Lý Comet system Tại Việt Nam 

U0141M

Đại Lý Comet system Tại Việt Nam 

U0843M

Đại Lý Comet system Tại Việt Nam 

U0110M

Đại Lý Comet system Tại Việt Nam 

U4440M

Đại Lý Comet system Tại Việt Nam 

W0811

Đại Lý Comet system Tại Việt Nam 

W0832

Đại Lý Comet system Tại Việt Nam 

W0810

Đại Lý Comet system Tại Việt Nam 

W0850

Đại Lý Comet system Tại Việt Nam 

W7810

Đại Lý Comet system Tại Việt Nam 

W3811

Đại Lý Comet system Tại Việt Nam 

W7811

Đại Lý Comet system Tại Việt Nam 

W3810

Đại Lý Comet system Tại Việt Nam 

Sigfox

Đại Lý Comet system Tại Việt Nam 

KIT-F8100

Đại Lý Comet system Tại Việt Nam 

3. Thiết Bị Máy Ghi Dữ Liệu Comet system | Data Loggers Comet system

Data Loggers Comet system

3.1. Đặc Điểm Thiết Bị Máy Ghi Dữ Liệu Comet system

- Đo chính xác nhiệt độ, độ ẩm, điểm sương. Ngõ Ra 4-20 mA, 0 - 5 V, 0 - 10 V, xung
- Bộ nhớ không biến đổi
- Chỉ định điều kiện báo động
- Phần mềm phân tích dữ liệu trên PC
- Giao diện truyền thông - USB, modem GSM
-Thiết kế chắc chắn với các cảm biến tích hợp và đầu dò bên ngoài (lớp bảo vệ lên đến IP67)
- Pin tuổi thọ cao

3.2 Một Số Sản Phẩm Thiết Bị Máy Ghi Dữ Liệu Comet system 

Thiết Bị Máy Ghi Dữ Liệu Comet system

Một Số Sản Phẩm Thiết Bị Máy Ghi Dữ Liệu Comet system

U0541

Data logger for 2 voltage inputs 0-10V and 2 external temperature probes

U6841

Data logger for 3 current inputs 0-20mA and 1 two-state input

U5841

Data logger for 3 voltage inputs 0-10V and 1 two-state input

U0122

Dual channel temperature data logger for one external Pt1000 probe with internal temperature sensor

U7844

Four channel data logger with pulse and two-state inputs

U7844M

Four channel GSM data logger with pulse and two-state inputs with built-in modem

U6841M

GSM data logger for 3 current inputs 0-20mA and 1 two-state input with modem

U3121M

GSM temperature and humidity data logger for external probe with built-in modem

U3120M

GSM temperature and humidity data logger with built-in sensors and modem

U3631M

GSM temperature and humidity data logger with connector for another temperature probe

U0141M

GSM Temperature data logger for four external probes with built-in modem

U0843M

GSM temperature data logger for two external probes and two two-state inputs with modem

U0110M

GSM temperature data logger with built-in sensor and modem

U4440M

GSM temperature, humidity, CO2 and atmospheric pressure data logger with built-in sensors and modem

U3121

Temperature and humidity data logger for external probe

U3120

Temperature and humidity data logger with built-in sensors

U3631

Temperature and humidity data logger with connector for another temperature probe

U0141

Temperature data logger for four external Pt1000 probes

U0111

Temperature data logger for one external Pt1000 probe

U0121

Temperature data logger for two external Pt1000 probes

U0110

Temperature data logger with built-in sensor

U3430

Temperature, humidity and CO2 data logger with built-in sensors

U4130

Temperature, humidity and pressure data logger with built-in sensors

U4440

Temperature, humidity, CO2 and atmospheric pressure data logger with built-in sensors

M1140

Ethernet Multilogger - thermo hygro meter with 4 MiniDIN inputs

M1322

Ethernet Multilogger - thermo-hygro-CO2 meter with 2 MiniDIN and 2 Terminals

M1440

Ethernet Multilogger - thermo-hygro-CO2 meter with 4 MiniDIN inputs

M1300

Ethernet Multilogger - universal datalogger with 4 inputs

M1200E

Multilogger - Low Cost Thermometer with 4 Thermocouple Inputs

M1220

Multilogger - thermo hygro meter with 2 MiniDIN and 2 Thermocouple inputs

M1321

Multilogger - thermo-hygro-barometer with 2 MiniDIN and 2 Terminals

M1323

Multilogger - thermo-hygro-CO2-barometer with 2 MiniDIN and 2 Terminals

M1200

Multilogger - Thermometer with 4 Thermocouple inputs and Ethernet port

M1320

Multilogger - universal 4 channel thermometer hygrometer with 2 MiniDIN and 2 Terminals

MS55D

Sixteen Channel Data Logger with Alarms

MS6D

Sixteen Channel Data Logger with Alarms

S5011

0-5V voltage datalogger with display

S0110E

Datalogger - thermometer with display

R0110

Datalogging Thermometer

R0110E

Datalogging Thermometer

S0110

Datalogging thermometer with display

S6021

Dual channel 0-20mA current datalogger with display

S7021

Dual channel logger with pulse and binary input

D0221

Dual channel thermometer Ni1000/Pt1000

S7841

Event data logger

D0211

Single channel thermometer Ni1000/Pt1000

MS6-Rack

Sixteen Channel Data Logger for 19" Rack with Alarms

MS6R

Sixteen Channel Data Logger with Alarms

D4130

Thermo-hygro-barometer

D4141

Thermo-hygro-barometer with external probe, cable 1 meter

D4141-2

Thermo-hygro-barometer with external probe, cable 2 meters

D4141-4

Thermo-hygro-barometer with external probe, cable 4 meters

R3120

Thermo-hygrometer

D3120

Thermo-hygrometer

D3631

Thermo-hygrometer

D3121P

Thermo-hygrometer for compressed air measurement, cable 1 meter

D3121P-2

Thermo-hygrometer for compressed air measurement, cable 2 meters

D3121P-4

Thermo-hygrometer for compressed air measurement, cable 4 meters

S3631

Thermo-hygrometer for external temperature probe

S3121

Thermo-hygrometer with external probe

D3121

Thermo-hygrometer with external probe, cable 1 meter

D3121-2

Thermo-hygrometer with external probe, cable 2 meters

D3121-4

Thermo-hygrometer with external probe, cable 4 meters

S0122

Thermometer 2 chann. (1 external probe) with display

S0121

Thermometer for 2 external probes with display

S0141

Thermometer for 4 external probes with display

S0111

Thermometer for external probe with display

S3120

Thermometer hygrometer data logger

S3120E

Thý ermometer hygrometer data logger - Economy Version

D3633

Thermometer-hygrometer with magnetic temperature probe for measuring surface temperatures

KIT-F8100

Soil temperature monitoring for agriculture – COMETEO Radiation Shield with GSM datalogger

LP100

wall holder for datalogger - kopie

4. Bộ Ghi Dữ Liệu Có Kết Nối Máy In Comet system | Recorders with Printer Comet system

Bộ Ghi Dữ Liệu Có Kết Nối Máy In Comet system

4.1 Đặc Điểm Bộ Ghi Dữ Liệu Có Kết Nối Máy In Comet system

- Đo chính xác nhiệt độ và các điều kiện hai trạng thái
- Bộ nhớ không biến đổi
- Chỉ định điều kiện báo động
- Máy in nhiệt Bulit-in
- Giao diện truyền thông - USB, modem GSM
- Phần mềm phân tích dữ liệu trên PC

4.2 Một Số Sản Phẩm Bộ Ghi Dữ Liệu Có Kết Nối Máy In Comet system

Bộ Ghi Dữ Liệu Có Kết Nối Máy In Comet system

G0841M

Temperature recorder for semi-trailer with built-in GSM modem

Đại Lý COMET System Việt Nam

G0841MW

Temperature recorder for semi-trailer with built-in GSM modem and wireless output

Đại Lý COMET System Việt Nam

G0841W

Temperature recorder for semi-trailer with wireless output

Đại Lý COMET System Việt Nam

G0221E

Temperature recorder with printer

Đại Lý COMET System Việt Nam

G0841

Temperature recorder with printer for semi-trailer

Đại Lý COMET System Việt Nam

G0241

Temperature recorder with printer, 2x binary input

Đại Lý COMET System Việt Nam

5. Thiết Bị Cẩm Tay Comet system | Hand-Held Comet system

Thiết Bị Cẩm Tay Comet system | Hand-Held Comet system

5.1 Đặc Điểm Thiết Bị Cẩm Tay Comet system

- Đo chính xác nhiệt độ, độ ẩm, điểm sương, áp suất khí quyển, Điều Kiện hai trạng thái, xung, 4 - 20 mA, 0 - 5 V, 0 - 10 V và CO2
- Bộ nhớ không biến đổi
- Điều kiện cảnh báo chỉ thị và âm thanh
- Cài đặt qua bàn phím
- Giao diện truyền thông khác nhau - USB, RS232, Ethernet
- Phần mềm phân tích dữ liệu trên PC
- Hoạt động bằng pin
- Màn hình backlit

5.2 Một Số Sản Phẩm Của Thiết Bị Cẩm Tay Comet system

M1140

Ethernet Multilogger - thermo hygro meter with 4 MiniDIN inputs

Đại Lý COMET System Việt Nam

M1322

Ethernet Multilogger - thermo-hygro-CO2 meter with 2 MiniDIN and 2 Terminals

Đại Lý COMET System Việt Nam

M1440

Ethernet Multilogger - thermo-hygro-CO2 meter with 4 MiniDIN inputs

Đại Lý COMET System Việt Nam

M1300

Ethernet Multilogger - universal datalogger with 4 inputs

Đại Lý COMET System Việt Nam

M1200E

Multilogger - Low Cost Thermometer with 4 Thermocouple Inputs

Đại Lý COMET System Việt Nam

M1220

Multilogger - thermo hygro meter with 2 MiniDIN and 2 Thermocouple inputs

Đại Lý COMET System Việt Nam

M1321

Multilogger - thermo-hygro-barometer with 2 MiniDIN and 2 Terminals

Đại Lý COMET System Việt Nam

M1323

Multilogger - thermo-hygro-CO2-barometer with 2 MiniDIN and 2 Terminals

Đại Lý COMET System Việt Nam

M1200

Multilogger - Thermometer with 4 Thermocouple inputs and Ethernet port

Đại Lý COMET System Việt Nam

M1320

Multilogger - universal 4 channel thermometer hygrometer with 2 MiniDIN and 2 Terminals

Đại Lý COMET System Việt Nam

C0121

Dual channel thermometer

Đại Lý COMET System Việt Nam

D0221

Dual channel thermometer Ni1000/Pt1000

Đại Lý COMET System Việt Nam

C0111

Single channel thermometer

Đại Lý COMET System Việt Nam

D0211

Single channel thermometer Ni1000/Pt1000

Đại Lý COMET System Việt Nam

C4130

Thermo-hygro-barometer

Đại Lý COMET System Việt Nam

D4130

Thermo-hygro-barometer

Đại Lý COMET System Việt Nam

C4141

Thermo-hygro-barometer with external probe, cable 1 meter

Đại Lý COMET System Việt Nam

D4141

Thermo-hygro-barometer with external probe, cable 1 meter

Đại Lý COMET System Việt Nam

C4141-2

Thermo-hygro-barometer with external probe, cable 2 meters

Đại Lý COMET System Việt Nam

D4141-2

Thermo-hygro-barometer with external probe, cable 2 meters

Đại Lý COMET System Việt Nam

C4141-4

Thermo-hygro-barometer with external probe, cable 4 meters

Đại Lý COMET System Việt Nam

D4141-4

Thermo-hygro-barometer with external probe, cable 4 meters

Đại Lý COMET System Việt Nam

C3120

Thermo-hygrometer

Đại Lý COMET System Việt Nam

C3631

Thermo-hygrometer

Đại Lý COMET System Việt Nam

D3120

Thermo-hygrometer

Đại Lý COMET System Việt Nam

D3631

Thermo-hygrometer

Đại Lý COMET System Việt Nam

C3121P

Thermo-hygrometer for compressed air measurement, cable 1 meter

Đại Lý COMET System Việt Nam

D3121P

Thermo-hygrometer for compressed air measurement, cable 1 meter

Đại Lý COMET System Việt Nam

C3121P-2

Thermo-hygrometer for compressed air measurement, cable 2 meters

Đại Lý COMET System Việt Nam

D3121P-2

Thermo-hygrometer for compressed air measurement, cable 2 meters

Đại Lý COMET System Việt Nam

C3121P-4

Thermo-hygrometer for compressed air measurement, cable 4 meters

Đại Lý COMET System Việt Nam

D3121P-4

Thermo-hygrometer for compressed air measurement, cable 4 meters

Đại Lý COMET System Việt Nam

C3121

Thermo-hygrometer with external probe, cable 1 meter

Đại Lý COMET System Việt Nam

D3121

Thermo-hygrometer with external probe, cable 1 meter

Đại Lý COMET System Việt Nam

C3121-2

Thermo-hygrometer with external probe, cable 2 meters

Đại Lý COMET System Việt Nam

D3121-2

Thermo-hygrometer with external probe, cable 2 meters

Đại Lý COMET System Việt Nam

C3121-4

Thermo-hygrometer with external probe, cable 4 meters

Đại Lý COMET System Việt Nam

D3121-4

Thermo-hygrometer with external probe, cable 4 meters

Đại Lý COMET System Việt Nam

C3633

Thermometer-hygrometer with magnetic temperature probe for measuring surface temperatures

Đại Lý COMET System Việt Nam

D3633

Thermometer-hygrometer with magnetic temperature probe for measuring surface temperatures

Đại Lý COMET System Việt Nam

6. Thiết Bị Điều Khiển Giám Sát Comet system | Monitoring Systems Comet system

Thiết Bị Điều Khiển Giám Sát Comet system

6.1 Đặc Điểm Thiết Bị Điều Khiển Giám Sát Comet system

- Đo chính xác nhiệt độ (Pt1000, Ni1000, cặp nhiệt điện và nhiệt điện trở), dòng điện và điện áp, sự kiện hai trạng thái, xung, điện trở, tần số
- Bộ nhớ không biến đổi
- Điều kiện cảnh báo chỉ thị và âm thanh
- Giao diện truyền thông khác nhau - USB, RS232 / 485, Ethernet
- Phần mềm phân tích dữ liệu trên PC

6.2 Một Số Sản Phẩm Thiết Bị Điều Khiển Giám Sát Comet system 

M1140

Ethernet Multilogger - thermo hygro meter with 4 MiniDIN inputs

Đại Lý COMET System Việt Nam

M1322

Ethernet Multilogger - thermo-hygro-CO2 meter with 2 MiniDIN and 2 Terminals

Đại Lý COMET System Việt Nam

M1440

Ethernet Multilogger - thermo-hygro-CO2 meter with 4 MiniDIN inputs

Đại Lý COMET System Việt Nam

M1300

Ethernet Multilogger - universal datalogger with 4 inputs

Đại Lý COMET System Việt Nam

M1200E

Multilogger - Low Cost Thermometer with 4 Thermocouple Inputs

Đại Lý COMET System Việt Nam

M1220

Multilogger - thermo hygro meter with 2 MiniDIN and 2 Thermocouple inputs

Đại Lý COMET System Việt Nam

M1321

Multilogger - thermo-hygro-barometer with 2 MiniDIN and 2 Terminals

Đại Lý COMET System Việt Nam

M1323

Multilogger - thermo-hygro-CO2-barometer with 2 MiniDIN and 2 Terminals

Đại Lý COMET System Việt Nam

M1200

Multilogger - Thermometer with 4 Thermocouple inputs and Ethernet port

Đại Lý COMET System Việt Nam

M1320

Multilogger - universal 4 channel thermometer hygrometer with 2 MiniDIN and 2 Terminals

Đại Lý COMET System Việt Nam

MS55D

Sixteen Channel Data Logger with Alarms

Đại Lý COMET System Việt Nam

MS6D

Sixteen Channel Data Logger with Alarms

Đại Lý COMET System Việt Nam

MS6-Rack

Sixteen Channel Data Logger for 19" Rack with Alarms

Đại Lý COMET System Việt Nam

MS6R

Sixteen Channel Data Logger with Alarms

Đại Lý COMET System Việt Nam

7.  Đầu Dò Nhiệt Độ Comet system | Temperature probes Comet system

7.1 Đặc Điểm Đầu Dò Nhiệt Độ Comet system

- Nhiều loại đầu dò (Pt1000, Ni1000, cặp nhiệt điện, DiGi)
- Phạm vi đo khác nhau
- Thiết kế cho mọi ứng dụng

7.2 Một Số Sản Phẩm Đầu Dò Nhiệt Độ Comet system

SN177

200-80/C, air temperature probe

COMET System Việt nam

SN171

200-80/E, air temperature probe

COMET System Việt nam

SN243M

200-80/M, air temperature probe

COMET System Việt nam

SN169

2021-150/0, temperature probe, cable 1 m

COMET System Việt nam

SN169C

2021-150/C, temperature probe, cable 1 m

COMET System Việt nam

SN169E

2021-150/E, temperature probe, cable 1 m

COMET System Việt nam

SN169M

2021-150/M, temperature probe, cable 1 m

COMET System Việt nam

SN175

2034-220/0, temperature probe, cable 1 m

COMET System Việt nam

SN175C

2034-220/C, temperature probe, cable 1 m

COMET System Việt nam

SN175E

2034-220/E, temperature probe, cable 1 m

COMET System Việt nam

SN175M

2034-220/M, temperature probe, cable 1 m

COMET System Việt nam

SN178

2061-200/0, temperature probe, cable 1 m

COMET System Việt nam

SN178C

2061-200/C, temperature probe, cable 1 m

COMET System Việt nam

SN178E

2061-200/E, temperature probe, cable 1 m

COMET System Việt nam

SN178M

2061-200/M, temperature probe, cable 1 m

COMET System Việt nam

SN147

2061-250/0 1m Temperature probe

COMET System Việt nam

SN214

2071-030/0, special probe with CINCH connector

COMET System Việt nam

SN210

2091-250/0, Stick-in probe, cable 1 m

COMET System Việt nam

SN210C

2091-250/C, Stick-in probe, cable 1 m

COMET System Việt nam

SN210E

2091-250/E, Stick-in probe, cable 1 m

COMET System Việt nam

SN210M

2091-250/M, Stick-in probe, cable 1 m

COMET System Việt nam

SN168

2301-220/0, temperature probe, cable 1 m

COMET System Việt nam

SN168C

2301-220/C, temperature probe, cable 1 m

COMET System Việt nam

SN168E

2301-220/E, temperature probe, cable 1 m

COMET System Việt nam

SN168M

2301-220/M, temperature probe, cable 1 m

COMET System Việt nam

CP500

CP500 thermocouple K surface probe

COMET System Việt nam

CZ550

CZ550 thermocouple K surface probe

COMET System Việt nam

CZ900

CZ900 thermocouple K needle probe

COMET System Việt nam

DIGIL/E

Digital temperature/humidity probe for direct insertion

COMET System Việt nam

DIGIL/M-1

Digital temperature/humidity probe, cable 1 m

COMET System Việt nam

DIGIS/M-1

Digital temperature/humidity probe, cable 1 m

COMET System Việt nam

DIGIL/E-1

Digital temperature/humidity probe, cable 1 m

COMET System Việt nam

DIGIS/E-1

Digital temperature/humidity probe, cable 1 m

COMET System Việt nam

DIGIL/M-10

Digital temperature/humidity probe, cable 10 m

COMET System Việt nam

DIGIS/M-10

Digital temperature/humidity probe, cable 10 m

COMET System Việt nam

DIGIL/E-10

Digital temperature/humidity probe, cable 10 m

COMET System Việt nam

DIGIS/E-10

Digital temperature/humidity probe, cable 10 m

COMET System Việt nam

DIGIL/M-15

Digital temperature/humidity probe, cable 15 m

COMET System Việt nam

DIGIS/M-15

Digital temperature/humidity probe, cable 15 m

COMET System Việt nam

DIGIL/E-15

Digital temperature/humidity probe, cable 15 m

COMET System Việt nam

DIGIS/E-15

Digital temperature/humidity probe, cable 15 m

COMET System Việt nam

DIGIL/M-2

Digital temperature/humidity probe, cable 2 m

COMET System Việt nam

DIGIS/M-2

Digital temperature/humidity probe, cable 2 m

COMET System Việt nam

DIGIL/E-2

Digital temperature/humidity probe, cable 2 m

COMET System Việt nam

DIGIS/E-2

Digital temperature/humidity probe, cable 2 m

COMET System Việt nam

DIGIL/M-5

Digital temperature/humidity probe, cable 5 m

COMET System Việt nam

DIGIS/M-5

Digital temperature/humidity probe, cable 5 m

COMET System Việt nam

DIGIL/E-5

Digital temperature/humidity probe, cable 5 m

COMET System Việt nam

DIGIS/E-5

Digital temperature/humidity probe, cable 5 m

COMET System Việt nam

DIGIL/M

Digital temperature/humidity probe, for direct insertion

COMET System Việt nam

DIGIS/M

Digital temperature/humidity probe, for direct insertion

COMET System Việt nam

DIGIS/E

Digital temperature/humidity probe, for direct insertion

COMET System Việt nam

SN244C

DSTG68/C, digital temperature probe, cable 2 m

COMET System Việt nam

SN228

DSTG8/0, digital temperature probe, cable 1 m

COMET System

SN228C

DSTG8/C, digital temperature probe, cable 1 m

COMET System

SN189

DSTGL40/0, digital temperature probe, cable 1 m

COMET System

SN189C

DSTGL40/C, digital temperature probe, cable 1 m

COMET System

SN215

DSTR162/0, digital temperature probe, cable 1 m

COMET System

SN215C

DSTR162/C, digital temperature probe, cable 1 m

COMET System

GD1250-1

GD1250 thermocouple "K" wire probe 1m

COMET System

GD1250-1/0

GD1250 thermocouple "K" wire probe 1m

COMET System

GD1250-2

GD1250 thermocouple "K" wire probe 2m

COMET System

GD1250-2/0

GD1250 thermocouple "K" wire probe 2m

COMET System

GD1250-3

GD1250 thermocouple "K" wire probe 3m

COMET System

GD1250-3/0

GD1250 thermocouple "K" wire probe 3m

COMET System

GD1250-4

GD1250 thermocouple "K" wire probe 4m

COMET System

GD1250-4/0

GD1250 thermocouple "K" wire probe 4m

COMET System

GD260-1

GD260 thermocouple "K" wire probe 1m

COMET System

GD260-1/0

GD260 thermocouple "K" wire probe 1m

COMET System

GD260-2

GD260 thermocouple "K" wire probe 2m

COMET System

GD260-2/0

GD260 thermocouple "K" wire probe 2m

COMET System

GD260-3

GD260 thermocouple "K" wire probe 3m

COMET System

GD260-3/0

GD260 thermocouple "K" wire probe 3m

COMET System

GD260-4

GD260 thermocouple "K" wire probe 4m

COMET System

GD260-4/0

GD260 thermocouple "K" wire probe 4m

COMET System

GD700-1

GD700 thermocouple "K" wire probe 1m

COMET System

GD700-1/0

GD700 thermocouple "K" wire probe 1m

COMET System

GD700-2

GD700 thermocouple "K" wire probe 2m

COMET System

GD700-2/0

GD700 thermocouple "K" wire probe 2m

COMET System

GD700-3

GD700 thermocouple "K" wire probe 3m

COMET System

GD700-3/0

GD700 thermocouple "K" wire probe 3m

COMET System

GD700-4

GD700 thermocouple "K" wire probe 4m

COMET System

GD700-4/0

GD700 thermocouple "K" wire probe 4m

COMET System

GT1150

GT1150 thermocouple "K" insertion probe

COMET System

DSRH/C

Humidity-temperature probe for p-line Web Sensor

COMET System

DSRH01

Humidity-temperature probe for p-line Web Sensor with cable length 1m

COMET System

DSRH02

Humidity-temperature probe for p-line Web Sensor with cable length 2m

COMET System

DSRH05

Humidity-temperature probe for p-line Web Sensor with cable length 5m

COMET System

SN164

Pt1000TG7/0, temperature probe, cable 1 m

COMET System

SN164C

Pt1000TG7/C, temperature probe, cable 1 m

COMET System

SN164E

Pt1000TG7/E, temperature probe, cable 1 m

COMET System

SN164M

Pt1000TG7/M, temperature probe, cable 1 m

COMET System

SN104

Pt1000TG8/0, temperature probe, cable 1 m

COMET System

SN104C

Pt1000TG8/C, temperature probe, cable 1 m

COMET System

SN104E

Pt1000TG8/E, temperature probe, cable 1 m

COMET System

SN104M

Pt1000TG8/M, temperature probe, cable 1 m

COMET System

SN185

Pt1000TGL40/0, temperature probe, cable 1 m

COMET System

SN185C

Pt1000TGL40/C, temperature probe, cable 1 m

COMET System

SN185E

Pt1000TGL40/E, temperature probe, cable 1 m

COMET System

SN185M

Pt1000TGL40/M, temperature probe, cable 1 m

COMET System

SN247

Pt1000TR050S/0, temperature probe, cable 1 m

COMET System

SN247M

Pt1000TR050S/M, temperature probe, cable 1 m

COMET System

SN239

Pt1000TR125/0, temperature probe, cable 1 m

COMET System

SN239C

Pt1000TR125/C, temperature probe, cable 1 m

COMET System

SN239E

Pt1000TR125/E, temperature probe, cable 1 m

COMET System

SN239M

Pt1000TR125/M, temperature probe, cable 1 m

COMET System

SN199

Pt1000TR160/0, temperature probe, cable 1 m

COMET System

SN199C

Pt1000TR160/C, temperature probe, cable 1 m

COMET System

SN199E

Pt1000TR160/E, temperature probe, cable 1 m

COMET System

SN199M

Pt1000TR160/M, temperature probe, cable 1 m

COMET System

SN170

PTS350A-2/0, temperature probe, cable 2 m

COMET System

SN170E

PTS350A-2/0, temperature probe, cable 2 m

COMET System

SN170C

PTS350A-2/0, temperature probe, cable 2 m

COMET System

SN170M

PTS350A-2/M, temperature probe, cable 2 m

COMET System

SN205

PTS380K/0 temperature sensor with a stainless steel connection head and connector

COMET System

SN205C

PTS380K/C temperature sensor with a stainless steel connection head and connector

COMET System

SN205E

PTS380K/E temperature sensor with a stainless steel connection head and connector

COMET System

SN205M

PTS380K/M temperature sensor with a stainless steel connection head and connector

COMET System

DIGIH/M-1

Ultra thin digital temperature/humidity probe, cable 1 m

COMET System

DIGIH/E-1

Ultra thin digital temperature/humidity probe, cable 1 m

COMET System

DIGIH/M-2

Ultra thin digital temperature/humidity probe, cable 2 m

COMET System

DIGIH/E-2

Ultra thin digital temperature/humidity probe, cable 2 m

COMET System

DIGIH/M-5

Ultra thin digital temperature/humidity probe, cable 5 m

COMET System

DIGIH/E-5

Ultra thin digital temperature/humidity probe, cable 5 m

COMET System

SDP001-1

Extension cable for DIGIS and DIGIL probes with ELKA connector - 1 meter

COMET System

SDP001-10

Extension cable for DIGIS and DIGIL probes with ELKA connector - 10 meters

COMET System

SDP001-15

Extension cable for DIGIS and DIGIL probes with ELKA connector - 15 meters

COMET System

SDP001-2

Extension cable for DIGIS and DIGIL probes with ELKA connector - 2 meters

COMET System

SDP001-5

Extension cable for DIGIS and DIGIL probes with ELKA connector - 5 meters

COMET System

SN250V

Pt1000TR160/0 temperature probe for COMETEO Solar Shields F8x00, cable 25 cm

COMET System

► THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ SẢN PHẨM COMET System Tại TMP :

      Hiện Nay Tăng Minh Phát ( TMP )Đại Lý Comet system Tại Việt Nam, chuyên phân phối trực tiếp sản phẩm thiết bị từ hãng Comet system, Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được hỗ trợ thêm về sản phẩm Comet system tại Việt Nam.

Chân Thành Cảm Ơn Qúy Khách.

Đại Lý Phân Phối Comet system Tại Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TĂNG MINH PHÁT

 VPĐD: Số 01, Đường 27, P.Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

 Ðiện Thoại:  (028) 35121007                Fax: (028) 35121008

►Nhân viên kinh doanh: Huỳnh Công Chính (Mr.)

 Email:  sale04@tmpvietnam.com        Tel:  0914 .573.068 

 VP tại Đức: Am Boscheler Berg 4a 52134 Herzogenrath

 Website: avantgarde-x.de

Chính sách mua hàng

yes Làm việc các ngày trong tuần.

yes Thanh toán linh động.

yes Bảo hành 12 tháng

yes Giao hàng miễn phí 

Bản đồ TMP

© 2017 Tangminhphat.com, all right reserved.

Thiết kế website www.webso.vn

Loading...

Back To Top