Gastron Việt Nam | Đại lý gastron tại việt nam

Mã sản phẩm:
ĐẠI LÝ GASTRON
HOTLINE:
0914.573.068
Mail:
sale04@tmpvietnam.com
Xuất Xứ:
Korea
Mô tả:
Đại Lý Gastron tại Việt Nam - Nhà phân phối thiêt bị Gastron tại Việt Nam - Gastron Việt Nam
Chia sẻ:
Số lượng
Yêu cầu gọi lại
số điện thoại

Tăng Minh Phát - Đại Lý Gastron Tại Việt Nam - Nhà phân phối thiêt bị Gastron tại Việt Nam - Đại Lý Phân Phối Gastron Việt Nam - Gastron Việt Nam

Đại Lý Gastron Tại Việt Nam - Nhà phân phối thiêt bị Gastron tại Việt Nam

- Gastron ( Gaston Co. Ltd ) được thành lập vào năm 1992 với trụ sở đặt tại Hàn Quốc.
- Gastron một trong những thương hiệu hàng đầu về sản phẩm ứng dụng cho hệ thống phân tích khí và phát hiện khí đảm bảo sự an toàn trong các ngành công nghiệp 4.0 hiện nay.
- Ngày nay với sự tiến bộ của khoa học và tăng trưởng của công nghiệp 4.0 đòi hỏi các nhà máy xí nghiệp phải luôn đảm bảo tính an toàn cho người lao động trên hết, việc phát hiện rò rì khí độc hại là một trong những yếu tố hàng đầu của các nhà máy sử dụng hệ thống khí Gas. Với sự thành lập lâu đời Gastron là một trong những hãng tiên phong hàng đầu luôn đem lại sự an toàn cho người dùng và góp phần nâng cao khả năng thương hiệu của mình với những sản phẩm như : Thiết bị phát hiện ngọn lửa, Đèn cảnh báo và âm thanh, Thiết bị phát hiện rò rỉ khí , Thiết bị dò khí, Thiết bị thu khí, Máy dò khí cầm tay, Thiết bị dò khí FTIR, Máy phát hiện khí độc, Thiết bị phát hiện ngọn lửa bằng tia hồng ngoại, Thiết bị an toàn trong công nghiệp...

⇒ Tăng Minh Phát Hân Hạnh được trở thành Đại Lý Phân Phối Gastron Tại Việt Nam, chuyên cung cấp sản phẩm và tư vấn thiết bị giải pháp về KHÍ phù hợp với nhu cầu ứng dụng của quý khách hàng.

1. VOC Gas Detector | Thiết bị phát hiện khí dễ bay hơi

 VOC Gas Detector_Thiết bị phát hiện khí dễ bay hơi

- GTD-5100F : Explosion Proof Type Sampling VOC Gas Detector
- GTD-5000F: Explosion Proof Type Sampling VOC Gas Detecto
- GTD-2000Tx: Explosion Proof Type Diffusion VOC Gas Detector
- GTD-5000: Intelligent & Sampling Type VOC Gas Detector

2. Flammable Gas Detector | Thiết bị phát hiện khí dễ cháy

Flammable Gas Detector _ Thiết bị phát hiện khí dễ cháy

- GTD-5000 Sampling Flammable Gas Detector
- GTD-6000 Gas Receiver Combination Flammable Gas Detector
- GTD-5100F Explosion Proof Type Sampling Flammable Gas Detector
- GTD-2000Ex Smart Diffusion Flammable Gas Detector
- GTD-1000Ex Transmitter Diffusion Flammable Gas Detector
- GTD-5000F Explosion Proof Type Sampling Flammable Gas Detector
- GTD-3000Ex Intelligent Flammable Gas Detector

3. Infrared Gas Detector | Thiết bị dò khí bằng hồng ngoại

Infrared Gas Detector_Thiết bị dò khí bằng hồng ngoại

- GTD-5000 Non Flame proof Type interference gas filtering gas detector
- GIR-3000 Explosion Proof Type Diffusion Infrared Gas Detector
- GTD-5100F Explosion Proof Type interference gas filtering gas detector
- GIR-3000A Fixed Type Infrared Gas Detector
- GTD-5000F Explosion Proof Type Sampling Infrared Gas Detector

4. Oxygen & Toxic Gas Detector | Thiết bị phát hiện khí độc

Oxygen & Toxic Gas Detector _Thiết bị phát hiện khí độc

- GTD-5000 Sampling Oxygen & Toxic Gas Detector
- GTD-5100F Explosion Proof Type Sampling Oxygen & Toxic Gas 
- GTD-1000Tx Transmitter Diffusion Oxygen & Toxic Gas Detector
- GTD-6000 Gas Receiver Combination Oxygen & Toxic Gas Detector
- GTD-5000F Explosion Proof Type Sampling Oxygen & Toxic Gas 
- GTD-3000Tx Intelligent Diffusion Oxygen & Toxic Gas Detector
- GTD-2000Tx Smart Diffusion Oxygen & Toxic Gas Detector

5. Gas Detector Receiver | Bộ thu nhận tín hiệu từ đầu dò khí

Gas Detector Receiver _ Bộ thu nhận tín hiệu từ đầu dò khí

- ASC-100: Safety Controller
- GTC-200A / 210A: Multi Channel Gas Detector Receiver
- GTC-520A / 540 / 542 / 540A / 550: Single Channel Gas Detector Receiver
- GTC-520A: Single Channel Gas Detector Receiver
- GTC-200F: Multi Channel Explosion Proof Type Gas Detector Receiver
- GTC-520F: Single Channel Explosion Proof Type Gas Detector Receiver
- GMS-2000: Touch Screen Monitoring System
- Customizing type Gas Detector Receiver

6. Portable Gas Detector | Máy đo khí cầm tay

Portable Gas Detector_ Máy đo khí cầm tay

- ASC-100: Safety Controller
- GTC-200A / 210A: Multi Channel Gas Detector Receiver
- GTC-520A / 540 / 542 / 540A / 550: Single Channel Gas Detector Receiver
- GTC-520A: Single Channel Gas Detector Receiver
- GTC-200F: Multi Channel Explosion Proof Type Gas Detector Receiver
- GTC-520F: Single Channel Explosion Proof Type Gas Detector Receiver
- GMS-2000: Touch Screen Monitoring System
- Customizing type Gas Detector Receiver

7. Bảng Tham Khảo Model Sản Phẩm Hãng Gastron

Đại Lý Gastron Việt Nam - Nhà phân phối thiêt bị Gastron tại Việt Nam

VOC GAS DETECTOR

GTD-5000

(NON FLAME PROOF - SUCTION)

GTD-5000-SA

GTD-5000-SP

GTD-5000-SR

GTD-5000F

(FLAME PROOF - SUCTION)

GTD-5000F-PID-SA 

GTD-5000F-PID-SP

GTD-5000F-PID-SR

GTD-2000 DIFFUSION TYPE (FLAME PROOF -DIFFUSION)

GTD-2000-PID-SA 

GTD-2000-PID-SH

PORTABLE VOC GAS DETECTOR

GPD-100 SERIES

(NON FLAME PROOF - SUCTION)

GPD-0100-SA

INFRA-RED TYPE GAS DETECTOR

GTD-5000F

(FLAME PROOF - SUCTION)

GTD-5000F-IR-SA

GTD-5000F-IR-SH

GTD-5000F-IR-SR

INFRA-RED TYPE GAS DETECTOR

GIR-3000A

(FLAME PROOF - DIFFUSION)

GIR-3000 Ex - HC-D 

GIR-3000 Tx - CO-S 

GIR-3000 Ex - HC-S 

GIR-3000 Tx CO2-D 

GIR-3000 Tx - CO-D 

GIR-3000 Tx - CO2-S 

GIR-3000 Tx - N2O-D 

GIR-3000 Tx - N2O-S 

Option:
GDC000-OP - RS485
RS-485  DIGITAL COMMUNICATION MODULE 

Option: GDC000-OP - HART
HART COMMUNICATION MODULE 

GAS DETECTOR & RECEIVER COMBINATION DETECTOR

GTD-6000

(NON FLAME PROOF)

GTD-6000 Ex - CA 

GTD-6000 Tx - NH3

GTD-6000 Ex - HEX

GTD-6000 Tx - NO

GTD-6000 Ex - TEX

GTD-6000 Tx - NO2

GTD-6000 Tx - O2

GTD-6000 Tx - PO

GTD-6000 Tx - Cl2

GTD-6000 Tx - SO2

GTD-6000 Tx - CO

GTD-6000 Tx - SO3

GTD-6000 Tx - EO

GTD-6000 Tx - AsH3

GTD-6000 Tx - H2

GTD-6000 Tx - B2H6

GTD-6000 Tx - H2S

GTD-6000 Tx - BCl3

GTD-6000 Tx - HCl

GTD-6000 Tx - BF3

GTD-6000 Tx - HCN 

GTD-6000 Tx - Br2

GTD-6000 Tx - COCl2

GTD-6000 Tx - ClF3

GTD-6000 Tx - F2

GTD-6000 Tx - GeH4

GTD-6000 Tx - HBr

GTD-6000 Tx - HF

GTD-6000 Tx - O3

GTD-6000 Tx - PCL3 

GTD-6000 Tx - PH3 

GTD-6000 Tx - SiCl4

GTD-6000 Tx - POCl3

GTD-6000 Tx - SiH2Cl2

GTD-6000 Tx - Si2H6

GTD-6000 Tx - SiH4

GTD-6000 Tx - TiCL4 

 GTD-6000 Tx - WF6 

TRANSMITTER TYPE GAS DETECTOR

GTD-1000.SERIES

(FLAME PROOF - DIFFUSION)

GTD-1000 Ex - CA

GTD-1000 Tx - COCl2            

GTD-1000 Ex - HEX 

GTD-1000 Tx - ClF3 

GTD-1000 Ex - TEX

GTD-1000 Tx - F2

GTD-1000 Tx - O2 

GTD-1000 Tx - GeH4

GTD-1000 Tx - Cl2 

GTD-1000 Tx - HBr

GTD-1000 Tx - CO

GTD-1000 Tx - HF

GTD-1000 Tx - EO

GTD-1000 Tx - O3

GTD-1000 Tx - H2

GTD-1000 Tx - PCL3

GTD-1000 Tx - H2S 

GTD-1000 Tx - PH3

GTD-1000 Tx - HCl

GTD-1000 Tx - POCl3

GTD-1000 Tx - HCN

GTD-1000 Tx - Si2H6

GTD-1000 Tx - NH3

GTD-1000 Tx - SiCl4

GTD-1000 Tx - NO

GTD-1000 Tx - SiH2Cl2

GTD-1000 Tx - NO2

GTD-1000 Tx - SiH4 

GTD-1000 Tx - PO 

GTD-1000 Tx - TiCL4

GTD-1000 Tx - SO2

GTD-1000 Tx - WF6 

GTD-1000 Tx - SO3

GTD-1000 Tx - BCl3

GTD-1000 Tx - AsH3

GTD-1000 Tx - BF3

GTD-1000 Tx - B2H6

GTD-1000 Tx - Br2 

SMART TYPE GAS DETECTOR

GTD-2000.SERIES

(FLAME PROOF - DIFFUSION)

GTD-2000 Ex - CA

GTD-2000 Tx - BCl3 

GTD-2000 Ex - HEX

GTD-2000 Tx - BF3

GTD-2000 Ex - TEX

GTD-2000 Tx - Br2 

GTD-2000 Tx - O2 

GTD-2000 Tx - COCl2  

GTD-2000 Tx - Cl2

GTD-2000 Tx - ClF3

GTD-2000 Tx - CO

GTD-2000 Tx - F2

GTD-2000 Tx - EO

GTD-2000 Tx - GeH4

GTD-2000 Tx - H2

GTD-2000 Tx - HBr 

GTD-2000 Tx - H2S

GTD-2000 Tx - HF

GTD-2000 Tx - HCl

GTD-2000 Tx - O3

GTD-2000 Tx - HCN

GTD-2000 Tx - PCL3 

GTD-2000 Tx - NH3

GTD-2000 Tx - PH3

GTD-2000 Tx - NO

GTD-2000 Tx - POCl3

GTD-2000 Tx - NO2

GTD-2000 Tx - Si2H6

GTD-2000 Tx - PO

GTD-2000 Tx - SiCl4 

GTD-2000 Tx - SO2

GTD-2000 Tx - SiH2Cl2 

GTD-2000 Tx - SO3 

GTD-2000 Tx - SiH4

GTD-2000 Tx - AsH3

GTD-2000 Tx - TiCL4

GTD-2000 Tx - B2H6

GTD-2000 Tx - WF6 

INTELLIGENT TYPE GAS DETECTOR

GTD-3000.SERIES

(FLAME PROOF - DIFFUSION)

GTD-3000 Ex - CA

GTD-3000 Tx - BF3

GTD-3000 Ex - HEX

GTD-3000 Tx - Br2 

GTD-3000 Ex - TEX

GTD-3000 Tx - COCl2 

GTD-3000 Tx - O2 

GTD-3000 Tx - ClF3 

GTD-3000 Tx - Cl2

GTD-3000 Tx - F2

GTD-3000 Tx - CO

GTD-3000 Tx - GeH4

GTD-3000 Tx - EO

GTD-3000 Tx - HBr

GTD-3000 Tx - H2

GTD-3000 Tx - HF

GTD-3000 Tx - H2S

GTD-3000 Tx - O3

GTD-3000 Tx - HCl

GTD-3000 Tx - PCL3

GTD-3000 Tx - HCN

GTD-3000 Tx - PH3

GTD-3000 Tx - NH3

GTD-3000 Tx - POCl3 

GTD-3000 Tx - NO

GTD-3000 Tx - Si2H6

GTD-3000 Tx - NO2

GTD-3000 Tx - SiCl4

GTD-3000 Tx - PO

GTD-3000 Tx - SiH2Cl2

GTD-3000 Tx - SO2

GTD-3000 Tx - SiH4

GTD-3000 Tx - SO3 

GTD-3000 Tx - TiCL4

GTD-3000 Tx - AsH3 

GTD-3000 Tx - WF6

GTD-3000 Tx - B2H6

GTD-3000 Tx - BCl3 

AUTO SAMPLING GAS DETECTOR (NON FLAME PROOF)

GTD-5000 SERIES

GTD-5000-SA

GTD-5000-SP

GTD-5000-SR

PY-1000 

PY-1000 

GTD-5000F-SERIES (EXCEPT SENSOR CARTRIDGE)

GTD-5000F-SERIES

(EXCEPT SENSOR CARTRIDGE)

GTD-5000F-SA

GTD-5000F-RH

GTD-5000F-SR

AUTO SAMPLING PORTABLE GAS DETECTOR (NON FLAME PROOF)

AUTO SAMPLING PORTABLE GAS DETECTOR

(NON FLAME PROOF)

GPD-0100-SA 

PY-1000 

FLAME DETECTOR

GTF-1100U

(UV-IR) 

0.1m 2 n-Heptane pan fire @ 30m (Horizontal : 100° Vertical : 100°)

GTF-1100T

(TRIPLE IR) 

0.1m 2 n-Heptane pan fire @ 50m (Horizontal : 100° Vertical : 100°)

SENSOR GARTRIDGE for  MODEL : GTD-5000, GTD-5000F, GPD-100 

MULTI-CHANNEL RECEIVER UNIT

GTC-200.SERIES

(MULTI-CHANNEL TYPE)

GTC-200-04CH

GTC-200-14CH

GTC-200-05CH

GTC-200-15CH

GTC-200-06CH

GTC-200-16CH

GTC-200-07CH

GTC-200-17CH 

GTC-200-08CH

GTC-200-18CH

GTC-200-09CH

GTC-200-19CH

GTC-200-10CH

GTC-200-20CH

GTC-200-11CH

GTC-200-04CHEX

GTC-200-12CH 

GTC-200-10CHRA

GTC-200-13CH

RECEIVER UNIT PRICE

GTC-200.COM 

COMMON CONTROL UNIT

GTC-200.PWR 

BATTERY BACK-UP MODULE

GTC-200.CH 

CHANNEL CONTROL UNIT

POWER SUPPLY UNIT (SPARE)

PWR-2000-04

04-CH POWER UNIT(PANEL MOUNT TYPE)

 PWR-2000-06

06-CH POWER UNIT(PANEL MOUNT TYPE)

PWR-2000-10

10-CH POWER UNIT(PANEL MOUNT TYPE)

PWR-2000-12

12-CH POWER UNIT(PANEL MOUNT TYPE)

PWR-2000-16

16-CH POWER UNIT(PANEL MOUNT TYPE)

PWR-2000-20 

20-CH POWER UNIT(PANEL MOUNT TYPE)

SINGLE RECEIVER UNIT

GTC-520 

SINGLE CHANNEL CONTROL UNIT(3-COLOR BAR GRAPHIC)

GTC-540 

SINGLE CHANNEL CONTROL UNIT(3-COLOR BAR GRAPHIC)
 - DISPLAY
 - ATTACHED ALARM LIGHT

GTC-550 

SINGLE CHANNEL CONTROL UNIT
 - DISPLAY
 - ATTACHED ALARM LIGHT

FLAME PROOF RECEIVER UNIT

GTC-200F

(MULTI-CHANNEL)

GTC-200F-04CHEX

GTC-200.COM 

GTC-200.BAT 

GTC-200.CH 

PWR-2000-04 

GTC-520F

(FLAME PROOF SINGLE CHANNEL)

GTC-520F 

GTL-200 (FLAME PROOF TYPE SOUNDER & BEACON)

GTL-200

LED LENS / ROTATING REFLECTION

GTL-200B

SIGNAL PHONE

GTL-200L

LED LENS / ROTATING REFLECTION

► Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được hỗ trợ và tư vấn về thiết bị của hãng , các ứng dụng giải pháp phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

⇒ Quay Lại Sản Phẩm

Gastron Việt Nam | Đại lý gastron tại việt nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TĂNG MINH PHÁT

 VPĐD: Số 01, Đường 27, P.Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

 Ðiện Thoại:  (028) 35121007                Fax: (028) 35121008

►Nhân viên kinh doanh: Huỳnh Công Chính (Mr.)

 Email:  sale04@tmpvietnam.com        Tel:  0914 .573.068 

 VP tại Đức: Am Boscheler Berg 4a 52134 Herzogenrath

 Website: avantgarde-x.de

Chính sách mua hàng

yes Làm việc các ngày trong tuần.

yes Thanh toán linh động.

yes Bảo hành 12 tháng

yes Giao hàng miễn phí 

Bản đồ TMP

© 2017 Tangminhphat.com, all right reserved.

Thiết kế website www.webso.vn

Loading...

Back To Top