Thiết Bị Phát Hiện Khí Độc | Oxygen / Toxic Gas Detector | Đại Lý Gastron Tại Việt Nam

Mã sản phẩm:
Oxygen/Toxic Gas Detector
HOTLINE:
0914.573.068
Mail:
sale04@tmpvietnam.com
Xuất Xứ:
Korea
Mô tả:
Đại Lý Gastron Tại Việt Nam - Thiết Bị Phát Hiện Khí Độc Gastron - Oxygen / Toxic Gas Detector Gastron - Máy Phát Hiện Khí Độc Gastron
Chia sẻ:
Số lượng
Yêu cầu gọi lại
số điện thoại

Tăng Minh Phát - Đại Lý Gastron Tại Việt Nam - Thiết Bị Phát Hiện Khí Độc Gastron - Oxygen / Toxic Gas Detector Gastron - Máy Phát Hiện Khí Độc Gastron.

Thiết Bị Phát Hiện Khí Độc Gastron - Oxygen / Toxic Gas Detector Gastron

I. Đặc Điểm Của Thiết Bị Phát Hiện Khí Độc ( Oxygen / Toxic Gas Detector)

- Thiết Bị Phát Hiện Khí Độc ( Oxygen / Toxic Gas Detector) với thiết kế chông cháy nổ nên dễ dàng phát hiện liên tục khí độc và khí oxy trong khu vực nguy hiểm dễ cháy nổ.
- Thiết Bị Phát Hiện Khí Độc ( Oxygen / Toxic Gas Detector) với sự tích hợp cảm biến lưu lượng nên có thể điều khiển lưu lượng tự động.
- Thiết Bị Phát Hiện Khí Độc ( Oxygen / Toxic Gas Detector) dễ dàng cài đặt hệ thống giám sát bằng giao tiếp RS-485 Modbus và Giao tiếp dữ liệu nối tiếp (Tùy chọn)
- Thiết Bị Phát Hiện Khí Độc ( Oxygen / Toxic Gas Detector) có khả năng hiệu chỉnh và thiết lập chương trình với thanh nam châm trên FND bảng hiển thị.

Thiết Bị Phát Hiện Khí Độc ( Oxygen / Toxic Gas Detector)

II. Sản Phẩm Thiết Bị Phát Hiện Khí Độc ( Oxygen / Toxic Gas Detector)

Hình Ảnh Sản Phẩm

Đặc Điểm

Model : GTD-5100F

Explosion Proof Type Sampling Oxygen & Toxic Gas Detector, Main Detecting Gas: O2, CO, HCl, Cl2, NH3

- Explosion Proof Type Sampling Oxygen & Toxic Gas Detector
- Gas : Toxic(CO, Cl2, NH) & O2
- Comm. : 4-20mA, RS-485, Relay, PoE
- App. : KCs, CE

Model : GTD-5000F

Explosion Proof Type Sampling Oxygen & Toxic Gas Detector, Main Detecting Gas: O2, CO, HCl, Cl2, NH3

- Explosion Proof Type Sampling Oxygen & Toxic Gas Detector
- Gas : Toxic(CO, CL2, NH3) & O2
- Comm. : 4-20mA, RS-485, Relay
- App. : KCs, IECEx, ATEX, NEPSI, CE, KFI, KC, CPA

Model : GTD-3000Tx

Intelligent Diffusion Oxygen & Toxic Gas Detector, Main Detecting Gas: O2, CO, HCl, Cl2, NH3

- Intelligent Diffusion Oxygen & Toxic Gas Detector
- Gas : Toxic(CO, CL2, NH3) & O2
- Comm. : 4-20mA, RS-485, Relay
- App. : KCs, NEPSI, CE, KC, CPA

Model : GTD-2000Tx

Smart Diffusion Oxygen & Toxic Gas Detector, Main Detecting Gas: O2, CO, HCl, Cl2, NH3

- Smart Diffusion Oxygen & Toxic Gas Detector
- Gas : Toxic(CO, CL2, NH3) & O2
- Comm. : 4-20mA, HART
- App. : KCs, ATEX, IECEx, NEPSI, UL, KR, MED, ABS, BV, DNV, HART, SIL2, KC, CE, PESO, TRCU ex, CPA

Model : GTD-1000Tx

Transmitter Diffusion Oxygen & Toxic Gas Detector, Main Detecting Gas: O2, CO, HCl, Cl2, NH3

- Transmitter Diffusion Oxygen & Toxic Gas Detector
- Gas : Toxic(CO, CL2, NH3) & O2
- Comm. : 4-20mA
- App. : KCs, CE

Model : GTD-5000

Sampling Oxygen & Toxic Gas Detector, Main Detecting Gas: O2, CO, HCl, Cl2, NH3

- Sampling Oxygen & Toxic Gas Detector
- Gas : Toxic(CO, CL2, NH3) & O2
- Comm. : 4-20mA, RS-485, Relay, PoE
- App. : CE, CPA

Model : GTD-6000

Gas Receiver Combination Oxygen & Toxic Gas Detector, Main Detecting Gas: O2, CO, HCl, Cl2, NH3

- Gas Receiver Combination Oxygen & Toxic Gas Detector
- Gas : Toxci(CO, CL2, NH3) & O2
- Comm. : 4-20mA, RS-485, Relay
- App. : CE

⇒ Gastron một trong những thương hiệu hàng đầu chuyên cung cấp giải pháp về phát hiện khí, phát hiện ngọn lửa và nổi bậc với các sản phẩm như :

- Thiết bị phát hiện ngọn lửa
- Đèn cảnh báo và âm thanh
- Thiết bị phát hiện rò rỉ khí
- Thiết bị dò khí
- Thiết bị thu khí
- Máy dò khí cầm tay
- Thiết bị dò khí FTIR
- Máy phát hiện khí độc
- Thiết bị phát hiện ngọn lửa bằng tia hồng ngoại
- Thiết bị an toàn trong công nghiệp.

III. Danh Mục Mã Sản Phẩm Tham Khảo Thiết Bị Phát Hiện Khí Độc ( Oxygen / Toxic Gas Detector)

TRANSMITTER TYPE GAS DETECTOR

GTD-1000.SERIES

(FLAME PROOF - DIFFUSION)

GTD-1000 Ex - CA GTD-1000 Tx COCl2            
GTD-1000 Ex - HEX  GTD-1000 Tx - ClF3 
GTD-1000 Ex - TEX GTD-1000 Tx - F2
GTD-1000 Tx - O2  GTD-1000 Tx - GeH4
GTD-1000 Tx - Cl2  GTD-1000 Tx - HBr
GTD-1000 Tx - CO GTD-1000 Tx - HF
GTD-1000 Tx - EO GTD-1000 Tx - O3
GTD-1000 Tx - H2 GTD-1000 Tx - PCL3
GTD-1000 Tx - H2S  GTD-1000 Tx - PH3
GTD-1000 Tx - HCl GTD-1000 Tx - POCl3
GTD-1000 Tx - HCN GTD-1000 Tx - Si2H6
GTD-1000 Tx - NH3 GTD-1000 Tx - SiCl4
GTD-1000 Tx - NO GTD-1000 Tx - SiH2Cl2
GTD-1000 Tx - NO2 GTD-1000 Tx - SiH4 
GTD-1000 Tx - PO  GTD-1000 Tx - TiCL4
GTD-1000 Tx - SO2 GTD-1000 Tx - WF6 
GTD-1000 Tx - SO3 GTD-1000 Tx - BCl3
GTD-1000 Tx - AsH3 GTD-1000 Tx - BF3
GTD-1000 Tx - B2H6 GTD-1000 Tx - Br2 

SMART TYPE GAS DETECTOR

GTD-2000.SERIES

(FLAME PROOF - DIFFUSION)

GTD-2000 Ex - CA GTD-2000 Tx - BCl3 
GTD-2000 Ex - HEX GTD-2000 Tx - BF3
GTD-2000 Ex - TEX GTD-2000 Tx - Br2 
GTD-2000 Tx - O2  GTD-2000 Tx - COCl2  
GTD-2000 Tx - Cl2 GTD-2000 Tx - ClF3
GTD-2000 Tx - CO GTD-2000 Tx - F2
GTD-2000 Tx - EO GTD-2000 Tx - GeH4
GTD-2000 Tx - H2 GTD-2000 Tx - HBr 
GTD-2000 Tx - H2S GTD-2000 Tx - HF
GTD-2000 Tx - HCl GTD-2000 Tx - O3
GTD-2000 Tx - HCN GTD-2000 Tx - PCL3 
GTD-2000 Tx - NH3 GTD-2000 Tx - PH3
GTD-2000 Tx - NO GTD-2000 Tx - POCl3
GTD-2000 Tx - NO2 GTD-2000 Tx - Si2H6
GTD-2000 Tx - PO GTD-2000 Tx - SiCl4 
GTD-2000 Tx - SO2 GTD-2000 Tx - SiH2Cl2 
GTD-2000 Tx - SO3  GTD-2000 Tx - SiH4
GTD-2000 Tx - AsH3 GTD-2000 Tx - TiCL4
GTD-2000 Tx - B2H6 GTD-2000 Tx - WF6 

INTELLIGENT TYPE GAS DETECTOR

GTD-3000.SERIES

(FLAME PROOF - DIFFUSION)

GTD-3000 Ex - CA GTD-3000 Tx - BF3
GTD-3000 Ex - HEX GTD-3000 Tx - Br2 
GTD-3000 Ex - TEX GTD-3000 Tx - COCl2 
GTD-3000 Tx - O2  GTD-3000 Tx - ClF3 
GTD-3000 Tx - Cl2 GTD-3000 Tx - F2
GTD-3000 Tx - CO GTD-3000 Tx - GeH4
GTD-3000 Tx - EO GTD-3000 Tx - HBr
GTD-3000 Tx - H2 GTD-3000 Tx - HF
GTD-3000 Tx - H2S GTD-3000 Tx - O3
GTD-3000 Tx - HCl GTD-3000 Tx - PCL3
GTD-3000 Tx - HCN GTD-3000 Tx - PH3
GTD-3000 Tx - NH3 GTD-3000 Tx - POCl3 
GTD-3000 Tx - NO GTD-3000 Tx - Si2H6
GTD-3000 Tx - NO2 GTD-3000 Tx - SiCl4
GTD-3000 Tx - PO GTD-3000 Tx - SiH2Cl2
GTD-3000 Tx - SO2 GTD-3000 Tx - SiH4
GTD-3000 Tx - SO3  GTD-3000 Tx - TiCL4
GTD-3000 Tx - AsH3  GTD-3000 Tx - WF6
GTD-3000 Tx - B2H6 GTD-3000 Tx - BCl3 

AUTO SAMPLING GAS DETECTOR (NON FLAME PROOF)

GTD-5000 SERIES GTD-5000-SA
GTD-5000-SP
GTD-5000-SR
PY-1000 
PY-1000 

GAS DETECTOR & RECEIVER COMBINATION DETECTOR

GTD-6000

(NON FLAME PROOF)

GTD-6000 Ex - CA  GTD-6000 Tx - NH3
GTD-6000 Ex - HEX GTD-6000 Tx - NO
GTD-6000 Ex - TEX GTD-6000 Tx - NO2
GTD-6000 Tx - O2 GTD-6000 Tx - PO
GTD-6000 Tx - Cl2 GTD-6000 Tx - SO2
GTD-6000 Tx - CO GTD-6000 Tx - SO3
GTD-6000 Tx - EO GTD-6000 Tx - AsH3
GTD-6000 Tx - H2 GTD-6000 Tx - B2H6
GTD-6000 Tx - H2S GTD-6000 Tx - BCl3
GTD-6000 Tx - HCl GTD-6000 Tx - BF3
GTD-6000 Tx - HCN  GTD-6000 Tx - Br2
GTD-6000 Tx - COCl2 GTD-6000 Tx - ClF3
GTD-6000 Tx - F2 GTD-6000 Tx - GeH4
GTD-6000 Tx - HBr GTD-6000 Tx - HF
GTD-6000 Tx - O3 GTD-6000 Tx - PCL3 
GTD-6000 Tx - PH3  GTD-6000 Tx - SiCl4
GTD-6000 Tx - POCl3 GTD-6000 Tx - SiH2Cl2
GTD-6000 Tx - Si2H6 GTD-6000 Tx - SiH4
GTD-6000 Tx - TiCL4   GTD-6000 Tx - WF6 

► Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được hỗ trợ và tư vấn về thiết bị của hãng , các ứng dụng giải pháp phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

⇒ Quay Lại Sản Phẩm

Thiết Bị Phát Hiện Khí Độc | Oxygen / Toxic Gas Detector | Đại Lý Gastron Tại Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TĂNG MINH PHÁT

 VPĐD: Số 01, Đường 27, P.Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

 Ðiện Thoại:  (028) 35121007                Fax: (028) 35121008

►Nhân viên kinh doanh: Huỳnh Công Chính (Mr.)

 Email:  sale04@tmpvietnam.com        Tel:  0914 .573.068 or 0346.745. 729

 VP tại Đức: Am Boscheler Berg 4a 52134 Herzogenrath

 Website: avantgarde-x.de

Chính sách mua hàng

yes Làm việc các ngày trong tuần.

yes Thanh toán linh động.

yes Bảo hành 12 tháng

yes Giao hàng miễn phí 

Bản đồ TMP

© 2017 Tangminhphat.com, all right reserved.

Thiết kế website www.webso.vn

Loading...

Back To Top