Euroswitch Vietnam, ĐẠI LÝ Euroswitch TẠI VIỆT NAM

Mã sản phẩm:
Euroswitch
Mail:
sale04@tmpvietnam.com
Xuất Xứ:
Ý
HOTLINE:
0914.573.068
Mô tả:
NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC HÃNG Euroswitch TẠI VIỆT NAM, ĐẠI LÝ Euroswitch VIỆT NAM, Euroswitch VIỆT NAM
Chia sẻ:
Số lượng
Yêu cầu gọi lại
số điện thoại

TMP NHÀ CUNG CẤP CHÍNH HÃNG CÁC THIẾT BỊ HÃNG EUROSWITCH TẠI VIỆT NAM

ĐẠI LÝ Euroswitch TẠI VIỆT NAM.

Hiện Nay TMP là ĐẠI LÝ EUROSWITCH TẠI VIỆT NAM, Chuyên cung cấp các thiết bị của hãng Euroswitch như:

 -Thiết bị đo mức Euroswitch, cảm biến đo mức Euroswitch.

- Thiết bị đo nhiệt độ Euroswitch, cảm biến đo nhiệt độ Euroswitch.

- Thiết bị đo áp suất Euroswitch, cảm biến đo áp Suất Euroswitch.

Một số sản phẩm của hãng Euroswitch:

Sản Phẩm Hãng Euroswitch Tại TMP : 

Sản Phẩm Tại Hãng Euroswitch

LEVEL SENSORS Euroswitch 

THIẾT BỊ ĐO NHIỆT ĐỘ euroswitch , THIẾT BỊ ĐO MỨC euroswitch

PRESSURE SWITCHES Euroswitch

Thiết bị đo ấp suất euroswitch

TEMPERATURE SENSORS Euroswitch

Hãy liên ngay cho chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất về sản phẩm hãng Euroswitch tại Việt Nam

Ngoài ra TMP còn là đại lý của nhiều hãng khác đáp ứng cho nhiều ngành công nghiệp khác nhau, quý khách có thể tham khảo tại đây: 

THÔNG TIN MÃ SẢN PHẨM EUROSWITCH TẠI VIỆT NAM

ĐẠI LÝ EUROSWITCH TẠI VIỆT NAM

Electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

P200P

Electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

P200AC - 100

Electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

P200AC - 110

Electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

P200AC - 120

Electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

P200AC - 500

Electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

P200AC - 510

Electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

P200AC - 520

Electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

P200N

Electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

P200F7 - 100

Electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

P200F7 - 110

Electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

P200F7 - 120

Electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

P200F7 - 500

Electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

P200F7 - 510

Electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

P200F7 - 520

Electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

P003P

Electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

P003AC - 100

Electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

P003AC - 110

Electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

P003AC - 120

Electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

P003AC - 200

Electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

P003AC - 210

Electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

P003AC - 220

Electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

P003AC - 500

Electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

P003AC - 510

Electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

P003AC - 520

Electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

P003AC - 600

Electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

P003AC - 610

Electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

P003AC - 620

Electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

P003N

Electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

P003F7 - 100

Electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

P003F7 - 110

Electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

P003F7 - 120

Electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

P003F7 - 200

Electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

P003F7 - 210

Electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

P003F7 - 220

Electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

P003F7 - 500

Electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

P003F7 - 510

Electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

P003F7 - 520

Electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

P003F7 - 600

Electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

P003F7 - 610

Electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

P003F7 - 620

Electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

P004P

Electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

P004AC - 100

Electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

P004AC - 110

Electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

P004AC - 120

Electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

P004AC - 500

Electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

P004AC - 510

Electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

P004AC - 520

Electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

P004N

Electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

P004F7 - 100

Electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

P004F7 - 110

Electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

P004F7 - 120

Electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

P004F7 - 500

Electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

P004F7 - 510

Electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

P004F7 - 520

Electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

P005P

Electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

P005AC - 100

Electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

P005AC - 110

Electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

P005AC - 120

Electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

P005AC - 500

Electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

P005AC - 510

Electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

P005AC - 520

Electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

P005N

Electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

P005F7 - 100

Electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

P005F7 - 110

Electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

P005F7 - 120

Electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

P005F7 - 500

Electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

P005F7 - 510

Electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

P005F7 - 520

Electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

P006P

Electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

P006AC - 100

Electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

P006AC - 110

Electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

P006AC - 120

Electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

P006AC - 500

Electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

P006AC - 510

Electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

P006AC - 520

Electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

P006N

Electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

P006F7 - 100

Electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

P006F7 - 110

Electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

P006F7 - 120

Electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

P006F7 - 500

Electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

P006F7 - 510

Electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

P006F7 - 520

Electromagnetic two-level sensor  Euroswitch vietnam

P006P2

Electromagnetic two-level sensor  Euroswitch vietnam

P006AH - 600

Electromagnetic two-level sensor  Euroswitch vietnam

P006AH - 610

Electromagnetic two-level sensor  Euroswitch vietnam

P006AH - 620

Electromagnetic two-level sensor  Euroswitch vietnam

P006N2

Electromagnetic two-level sensor  Euroswitch vietnam

P006AF7 - 600

Electromagnetic two-level sensor  Euroswitch vietnam

P006AF7 - 610

Electromagnetic two-level sensor  Euroswitch vietnam

P006AF7 - 620

Electromagnetic level sensor lateral fixing  Euroswitch vietnam

P500P

Electromagnetic level sensor lateral fixing  Euroswitch vietnam

P500AH - 100

Electromagnetic level sensor lateral fixing  Euroswitch vietnam

P500AH - 110

Electromagnetic level sensor lateral fixing  Euroswitch vietnam

P500AH - 120

Electromagnetic level sensor lateral fixing  Euroswitch vietnam

P500AH - 500

Electromagnetic level sensor lateral fixing  Euroswitch vietnam

P500AH - 510

Electromagnetic level sensor lateral fixing  Euroswitch vietnam

P500AH - 520

Electromagnetic level sensor lateral fixing  Euroswitch vietnam

P500N

Electromagnetic level sensor lateral fixing  Euroswitch vietnam

P500F8 - 100

Electromagnetic level sensor lateral fixing  Euroswitch vietnam

P500F8 - 110

Electromagnetic level sensor lateral fixing  Euroswitch vietnam

P500F8 - 120

Electromagnetic level sensor lateral fixing  Euroswitch vietnam

P500F8 - 500

Electromagnetic level sensor lateral fixing  Euroswitch vietnam

P500F8 - 510

Electromagnetic level sensor lateral fixing  Euroswitch vietnam

P500F8 - 520

Electromagnetic level sensor lateral fixing with expansion gasket  Euroswitch vietnam

P520P

Electromagnetic level sensor lateral fixing with expansion gasket  Euroswitch vietnam

P520AH - 100

Electromagnetic level sensor lateral fixing with expansion gasket  Euroswitch vietnam

P520AH - 110

Electromagnetic level sensor lateral fixing with expansion gasket  Euroswitch vietnam

P520AH - 120

Electromagnetic level sensor lateral fixing with expansion gasket  Euroswitch vietnam

P520AH - 150

Electromagnetic level sensor lateral fixing with expansion gasket  Euroswitch vietnam

P520AH - 185

Electromagnetic level sensor lateral fixing with expansion gasket  Euroswitch vietnam

P520AH - 190

Electromagnetic level sensor lateral fixing with expansion gasket  Euroswitch vietnam

P520N

Electromagnetic level sensor lateral fixing with expansion gasket  Euroswitch vietnam

P520F8 - 100

Electromagnetic level sensor lateral fixing with expansion gasket  Euroswitch vietnam

P520F8 - 110

Electromagnetic level sensor lateral fixing with expansion gasket  Euroswitch vietnam

P520F8 - 120

Electromagnetic level sensor lateral fixing with expansion gasket  Euroswitch vietnam

P520F8 - 550

Electromagnetic level sensor lateral fixing with expansion gasket  Euroswitch vietnam

P520F8 - 585

Electromagnetic level sensor lateral fixing with expansion gasket  Euroswitch vietnam

P520F8 - 590

Electromagnetic level sensor lateral fixing Euroswitch vietnam

P530P

Electromagnetic level sensor lateral fixing Euroswitch vietnam

P530AH - 100

Electromagnetic level sensor lateral fixing Euroswitch vietnam

P530AH - 110

Electromagnetic level sensor lateral fixing Euroswitch vietnam

P530AH - 120

Electromagnetic level sensor lateral fixing Euroswitch vietnam

P530AH - 500

Electromagnetic level sensor lateral fixing Euroswitch vietnam

P530AH - 510

Electromagnetic level sensor lateral fixing Euroswitch vietnam

P530AH - 520

Electromagnetic level sensor lateral fixing Euroswitch vietnam

P530N

Electromagnetic level sensor lateral fixing Euroswitch vietnam

P530F8 - 100

Electromagnetic level sensor lateral fixing Euroswitch vietnam

P530F8 - 110

Electromagnetic level sensor lateral fixing Euroswitch vietnam

P530F8 - 120

Electromagnetic level sensor lateral fixing Euroswitch vietnam

P530F8 - 500

Electromagnetic level sensor lateral fixing Euroswitch vietnam

P530F8 - 510

Electromagnetic level sensor lateral fixing Euroswitch vietnam

P530F8 - 520

Electromagnetic level sensor lateral fixing Euroswitch vietnam

P535P

Electromagnetic level sensor lateral fixing Euroswitch vietnam

P535AH - 100

Electromagnetic level sensor lateral fixing Euroswitch vietnam

P535AH - 110

Electromagnetic level sensor lateral fixing Euroswitch vietnam

P535AH - 120

Electromagnetic level sensor lateral fixing Euroswitch vietnam

P535AH - 500

Electromagnetic level sensor lateral fixing Euroswitch vietnam

P535AH - 510

Electromagnetic level sensor lateral fixing Euroswitch vietnam

P535AH - 520

Electromagnetic level sensor lateral fixing Euroswitch vietnam

P535N

Electromagnetic level sensor lateral fixing Euroswitch vietnam

P535F8 - 100

Electromagnetic level sensor lateral fixing Euroswitch vietnam

P535F8 - 110

Electromagnetic level sensor lateral fixing Euroswitch vietnam

P535F8 - 120

Electromagnetic level sensor lateral fixing Euroswitch vietnam

P535F8 - 500

Electromagnetic level sensor lateral fixing Euroswitch vietnam

P535F8 - 510

Electromagnetic level sensor lateral fixing Euroswitch vietnam

P535F8 - 520

Electromagnetic level sensor lateral fixing Euroswitch vietnam

P531

Electromagnetic level sensor lateral fixing Euroswitch vietnam

P531AH - 100

Electromagnetic level sensor lateral fixing Euroswitch vietnam

P531AH - 500

Electromagnetic level sensor lateral fixing Euroswitch vietnam

P531F8 - 100

Electromagnetic level sensor lateral fixing Euroswitch vietnam

P531F8 - 500

Electromagnetic level sensor lateral fixing Euroswitch vietnam

P540

Electromagnetic level sensor lateral fixing Euroswitch vietnam

P540AH - 100

Electromagnetic level sensor lateral fixing Euroswitch vietnam

P540AH - 500

Electromagnetic level sensor lateral fixing Euroswitch vietnam

P540F8 - 100

Electromagnetic level sensor lateral fixing Euroswitch vietnam

P540F8 - 500

Electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

P650

Electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

P650 - 100

Electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

P650 - 500

Electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

SPGN

Electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

SPG068L3 - 100

Electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

SPG085L3 - 100

Electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

SPG117L3 - 100

Electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

SPG132L3 - 100

Electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

SPG187L3 - 100

Electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

SPGP

Electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

SPG068A3 - 100

Electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

SPG085A3 - 100

Electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

SPG117A3 - 100

Electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

SPG132A3 - 100

Electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

SPG187A3 - 100

Electromechanical reserve sensor Euroswitch vietnam

SOM

Electromechanical reserve sensor Euroswitch vietnam

SOM 071 - 100

Electromechanical reserve sensor Euroswitch vietnam

SOM 074 - 100

Electromechanical reserve sensor Euroswitch vietnam

SOM 081 - 100

Electromechanical reserve sensor Euroswitch vietnam

SOM 091 - 100

Electromechanical reserve sensor Euroswitch vietnam

SOM 100 - 100

Electromechanical reserve sensor Euroswitch vietnam

SOM 104 - 100

Electromechanical reserve sensor Euroswitch vietnam

SOM 111 - 100

Electromechanical reserve sensor Euroswitch vietnam

SOM 116 - 100

Electromechanical reserve sensor Euroswitch vietnam

SOM 131 - 100

Electromechanical reserve sensor Euroswitch vietnam

SOM 146 - 100

Electromechanical reserve sensor Euroswitch vietnam

SOM 150 - 100

Electromechanical reserve sensor Euroswitch vietnam

SOM 198 - 100

Electromechanical reserve sensor Euroswitch vietnam

SRM

Electromechanical reserve sensor Euroswitch vietnam

SRM 071 - 100

Electromechanical reserve sensor Euroswitch vietnam

SRM 074 - 100

Electromechanical reserve sensor Euroswitch vietnam

SRM 081 - 100

Electromechanical reserve sensor Euroswitch vietnam

SRM 091 - 100

Electromechanical reserve sensor Euroswitch vietnam

SRM 100 - 100

Electromechanical reserve sensor Euroswitch vietnam

SRM 104 - 100

Electromechanical reserve sensor Euroswitch vietnam

SRM 111 - 100

Electromechanical reserve sensor Euroswitch vietnam

SRM 116 - 100

Electromechanical reserve sensor Euroswitch vietnam

SRM 131 - 100

Electromechanical reserve sensor Euroswitch vietnam

SRM 146 - 100

Electromechanical reserve sensor Euroswitch vietnam

SRM 150 - 100

Electromechanical reserve sensor Euroswitch vietnam

SRM 198 - 100

Electromechanical reserve sensor Euroswitch vietnam

SOG

Electromechanical reserve sensor Euroswitch vietnam

SOG 053 - 100

Electromechanical reserve sensor Euroswitch vietnam

SOG 065 - 100

Electromechanical reserve sensor Euroswitch vietnam

SOG 068 - 100

Electromechanical reserve sensor Euroswitch vietnam

SOG 075 - 100

Electromechanical reserve sensor Euroswitch vietnam

SOG 085 - 100

Electromechanical reserve sensor Euroswitch vietnam

SOG 094 - 100

Electromechanical reserve sensor Euroswitch vietnam

SOG 098 - 100

Electromechanical reserve sensor Euroswitch vietnam

SOG 105 - 100

Electromechanical reserve sensor Euroswitch vietnam

SOG 109 - 100

Electromechanical reserve sensor Euroswitch vietnam

SOG 125 - 100

Electromechanical reserve sensor Euroswitch vietnam

SOG 140 - 100

Electromechanical reserve sensor Euroswitch vietnam

SOG 144 - 100

Electromechanical reserve sensor Euroswitch vietnam

SOG 192 - 100

Electromechanical reserve sensor Euroswitch vietnam

SRG

Electromechanical reserve sensor Euroswitch vietnam

SRG 053 - 100

Electromechanical reserve sensor Euroswitch vietnam

SRG 065 - 100

Electromechanical reserve sensor Euroswitch vietnam

SRG 068 - 100

Electromechanical reserve sensor Euroswitch vietnam

SRG 075 - 100

Electromechanical reserve sensor Euroswitch vietnam

SRG 085 - 100

Electromechanical reserve sensor Euroswitch vietnam

SRG 094 - 100

Electromechanical reserve sensor Euroswitch vietnam

SRG 098 - 100

Electromechanical reserve sensor Euroswitch vietnam

SRG 105 - 100

Electromechanical reserve sensor Euroswitch vietnam

SRG 109 - 100

Electromechanical reserve sensor Euroswitch vietnam

SRG 125 - 100

Electromechanical reserve sensor Euroswitch vietnam

SRG 140 - 100

Electromechanical reserve sensor Euroswitch vietnam

SRG 144 - 100

Electromechanical reserve sensor Euroswitch vietnam

SRG 192 - 100

Electromechanical reserve sensor Euroswitch vietnam

SRE

Electromechanical reserve sensor Euroswitch vietnam

SRE - XXX

Electromechanical reserve sensor Euroswitch vietnam

SPE

Electromechanical reserve sensor Euroswitch vietnam

SPE164F3 - 100

Electromechanical reserve sensor Euroswitch vietnam

SPE183F3 - 100

Electromechanical reserve sensor Euroswitch vietnam

P68

Electromechanical reserve sensor Euroswitch vietnam

P680FC - xxx

Electromechanical reserve sensor Euroswitch vietnam

P681FC - xxx

Electromechanical reserve sensor Euroswitch vietnam

P685FC - xxx

Electromechanical reserve sensor Euroswitch vietnam

P686FC - xxx

Electromechanical reserve sensor Euroswitch vietnam

SPR

Electromechanical reserve sensor Euroswitch vietnam

SPF - 100

Electromechanical reserve sensor Euroswitch vietnam

SPF - 110

Electromechanical reserve sensor Euroswitch vietnam

SPF - 120

Electromechanical reserve sensor Euroswitch vietnam

SPF - 500

Electromechanical reserve sensor Euroswitch vietnam

SPF - 510

Electromechanical reserve sensor Euroswitch vietnam

SPF - 520

Electromagnetic level sensor for removable tank Euroswitch vietnam

P915

Electromagnetic level sensor for removable tank Euroswitch vietnam

P915FZ - 100

Electromagnetic level sensor for removable tank Euroswitch vietnam

GLL016 - 002

Electromagnetic level sensor for removable tank Euroswitch vietnam

P920

Electromagnetic level sensor for removable tank Euroswitch vietnam

P920FZ - 100

Electromagnetic level sensor for removable tank Euroswitch vietnam

P920FZ - 500

Electromagnetic level sensor for removable tank Euroswitch vietnam

GLL016 - 002

Electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

P28

Electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

P28044 - 100

Electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

P28080 - 100

Electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

P28100 - 100

Electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

P28150 - 100

Electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

PG29

Electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

PG29075-100

Electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

P3X

Electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

P3 - 100

Electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

P3 - 500

Electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

P3X0

Electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

P300200 - 600

Electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

P300250 - 600

Electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

P300300 - 600

Electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

P300350 - 600

Electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

P300400 - 600

Electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

P300450 - 600

Electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

P300500 - 600

Electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

P310200 - 600

Electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

P310250 - 600

Electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

P310300 - 600

Electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

P310350 - 600

Electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

P310400 - 600

Electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

P310450 - 600

Electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

P310500 - 600

Electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

P320200 - 600

Electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

P320250 - 600

Electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

P320300 - 600

Electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

P320350 - 600

Electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

P320400 - 600

Electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

P320450 - 600

Electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

P320500 - 600

Electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

P320P200 - 600

Electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

P320P250 - 600

Electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

P320P300 - 600

Electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

P320P350 - 600

Electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

P320P400 - 600

Electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

P320P450 - 600

Electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

P320P500 - 600

Electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

P34

Electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

P34070 - 100

Electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

P34070 - 500

Electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

P35

Electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

P35085 - 100

Electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

P35085 - 500

Electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

P39

Electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

P39 - L1 - L2 - L3 - L4

Electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

P39D

Electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

P39D - L1 - L2 - L3 - L4

Electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

P40

Electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

P40 - 100

Electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

P40 - 500

Electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

PG30

Electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

PG30103 - 100

Electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

PG30200 - 100

Electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

PG30250 - 100

Electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

PG30300 - 100

Electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

PG30350 - 100

Electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

PG30103 - 500

Electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

PG30200 - 500

Electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

PG30250 - 500

Electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

PG30300 - 500

Electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

PG30350 - 500

Electromagnetic modular level sensor Euroswitch vietnam

PK

Electromagnetic modular level sensor Euroswitch vietnam

PK30082 - 100

Electromagnetic modular level sensor Euroswitch vietnam

PK31082 - 100

Electromagnetic modular level sensor Euroswitch vietnam

PK32082 - 100

Electromagnetic modular level sensor Euroswitch vietnam

PK30082 - 500

Electromagnetic modular level sensor Euroswitch vietnam

PK31082 - 500

Electromagnetic modular level sensor Euroswitch vietnam

PK32082 - 500

Electromagnetic modular level sensor with thermostat Euroswitch vietnam

PKT

Electromagnetic modular level sensor with thermostat Euroswitch vietnam

PKT30082 - ABB

Electromagnetic modular level sensor with thermostat Euroswitch vietnam

PKT31082 - ABB

Electromagnetic modular level sensor with thermostat Euroswitch vietnam

PKT32082 - ABB

Electromagnetic level sensor with NTC Euroswitch vietnam

PN

Electromagnetic level sensor with NTC Euroswitch vietnam

PN3 - NTC

Electromagnetic level sensor with thermostat Euroswitch vietnam

PT

Electromagnetic level sensor with thermostat Euroswitch vietnam

PT3 - ABB

Electromagnetic modular level sensor Euroswitch vietnam

IMM

Electromagnetic modular level sensor Euroswitch vietnam

IMM500 - 100

Electromagnetic modular level sensor Euroswitch vietnam

IMM860 - 100

Electromagnetic modular level sensor Euroswitch vietnam

IMM500 - 500

Electromagnetic modular level sensor Euroswitch vietnam

IMM860 - 500

Electromagnetic modular level sensor Euroswitch vietnam

IMK

Electromagnetic modular level sensor Euroswitch vietnam

IMK021 - 101

Electromagnetic modular level sensor Euroswitch vietnam

IMK021 - 102

Electromagnetic modular level sensor Euroswitch vietnam

IMK021 - 103

Electromagnetic modular level sensor Euroswitch vietnam

IMK021 - 104

Electromagnetic modular level sensor Euroswitch vietnam

IMK021 - 105

Electromagnetic modular level sensor Euroswitch vietnam

IMP

Electromagnetic modular level sensor Euroswitch vietnam

IMP060 - 100

Electromagnetic modular level sensor Euroswitch vietnam

IMP060 - 500

Electromagnetic modular level sensor Euroswitch vietnam

IMX

Electromagnetic modular level sensor Euroswitch vietnam

IM - 100

Electromagnetic modular level sensor Euroswitch vietnam

IM - 500

Electromagnetic modular level sensor Euroswitch vietnam

IMPG

Electromagnetic modular level sensor Euroswitch vietnam

IMPG075 - 100

Electromagnetic modular level sensor Euroswitch vietnam

IMPG075 - 500

Electromagnetic modular level sensor Euroswitch vietnam

P38

Electromagnetic modular level sensor Euroswitch vietnam

P38 - 100

Electromagnetic modular level sensor Euroswitch vietnam

P38 - 500

Electromagnetic modular level sensor Euroswitch vietnam

IMS

Electromagnetic modular level sensor Euroswitch vietnam

IMS102 - 100

Electromagnetic modular level sensor Euroswitch vietnam

IMS102 - 500

Electromagnetic modular level sensor Euroswitch vietnam

IMDEX

Electromagnetic modular level sensor Euroswitch vietnam

IMDE - 100

Electromagnetic modular level sensor Euroswitch vietnam

IMDE - 500

Electromagnetic level sensor for heavy-duty operations Euroswitch vietnam

APO940

Electromagnetic level sensor for heavy-duty operations Euroswitch vietnam

AP1300

Electromagnetic level sensor for heavy-duty operations Euroswitch vietnam

AP1300 - 001

Electromagnetic level sensor for heavy-duty operations Euroswitch vietnam

AP1300 - 003

Electromagnetic level sensor for heavy-duty operations Euroswitch vietnam

AP1300 - 004

Resistive electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

IMR

Resistive electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

IMRB

Resistive electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

IMRT

Resistive electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

IMRI

Resistive electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

IMRC

Analogic 4-20 mA level sensor Euroswitch vietnam

IMRE

Analogic 4-20 mA level sensor Euroswitch vietnam

IMRE-001

Analogic 4-20 mA level sensor Euroswitch vietnam

IMRF

Analogic 4-20 mA level sensor Euroswitch vietnam

IMRF-001

Analogic 4-20 mA level and temperature sensor Euroswitch vietnam

IMRET

Resistive electromagnetic level sensor Euroswitch vietnam

AP1937

Reed position sensors Euroswitch vietnam

P900

Reed position sensors Euroswitch vietnam

P900FZ - 100

Reed position sensors Euroswitch vietnam

P930

Reed position sensors Euroswitch vietnam

P930FZ - 100

Reed position sensors Euroswitch vietnam

P915

Reed position sensors Euroswitch vietnam

P915FZ - 100

Reed position sensors Euroswitch vietnam

P920

Reed position sensors Euroswitch vietnam

P920FZ - 100

Reed position sensors Euroswitch vietnam

P920FZ - 500

Reed position sensors Euroswitch vietnam

I930

Reed position sensors Euroswitch vietnam

I930FZ - 100

Reed position sensors Euroswitch vietnam

I935

Reed position sensors Euroswitch vietnam

I935FZ - 100

Brake switch

23

Pressure switch with SPDT contacts

24

Pressure switch with SPDT contacts

24 C

Pressure switch with SPDT contacts - female thread

24 F

Small pressure switch

25 R

Small pressure switch snap action

25 D

Fixed setting pressure switch

26

Fixed setting pressure switch

266

Diaphragm pressure switch - adjustable hysteresis - SPDT contacts

27

Piston pressure switch - adjustable hysteresis SPDT contacts

28

Piston pressure switch ≤ 250V

30

Diaphragm pressure switch ≤ 250V

31

Piston pressure switch ≤ 48V

40

Diaphragm pressure switch ≤ 48V

41

Diaphragm pressure switch, screw terminals

41V

Diaphragm pressure switch - over pressure limit 600 bar

41B

Diaphragm pressure switch - over pressure limit 600 bar

41C

Diaphragm pressure switch ≤ 48V female thread

42

Piston pressure switch for low pressure - SPDT contacts

46

Piston pressure switch with SPDT contacts

48

Diaphragm pressure switch with SPDT contacts

49

Pressure switch with setting visual scale

681

Pressure switch with setting visual scale

682

Piston pressure switch with adjusting knob

691

Piston pressure switch with adjusting knob

692

Vacuum switch ≤ 48V

35

Vacuum switch ≤ 250V

37

Vacuum switch ≤ 48V

357

Vacuum switch ≤ 250V

377

Diaphragm vacuum switch - SPDT contacts

38

Electrical differential pressure clogging indicator

80

Electrical differential pressure clogging indicator

81

Electrical differential pressure clogging indicator with rotating system

82

Electrical differential pressure clogging indicator with thermostat

83T

Electronical differential pressure clogging transmitter

980

Optical differential pressure clogging indicator

86

Thermo-pressure switch

700

Temperature switches
Thermostat Hex 24

506

Temperature switches
Thermostat Hex 22
Protection cap and connectors

525

Temperature switches
Thermostat with SPDT contacts

507

Temperature switches
Bimetallic thermostat Hex 17

520

Thermal contacts

510

Thermal contacts

514

Thermal contacts

519

Temperature sensors
Epoxy coated temperature sensors

570

Temperature sensors
Temperature sensors with metallic incapsulation

572

Temperature sensors
Temperature sensors with DIN connector

580E

Temperature sensors
Temperature sensors with cable and connector

580

Temperature sensors
Air temperature sensors

577

Temperature sensors
Fast connection temperature sensors

578

Temperature sensors
Water temperature sensors

582

Temperature sensors
Temperature sensors with earthed body

583

Temperature sensors
Temperature sensors with double NTC/PTC

589

Temperature sensors
Temperature transmitters with 4-20 mA analogic output

598

Temperature sensors
Temperature transmitters 4-20 mA analogic output with 2 digital programmable values

EST

Euroswitch Vietnam, ĐẠI LÝ Euroswitch TẠI VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TĂNG MINH PHÁT

 VPĐD: Số 01, Đường 27, P.Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

 Ðiện Thoại:  (028) 35121007                Fax: (028) 35121008

►Nhân viên kinh doanh: Huỳnh Công Chính (Mr.)

 Email:  sale04@tmpvietnam.com        Tel:  0914 .573.068 

 VP tại Đức: Am Boscheler Berg 4a 52134 Herzogenrath

 Website: avantgarde-x.de

Chính sách mua hàng

yes Làm việc các ngày trong tuần.

yes Thanh toán linh động.

yes Bảo hành 12 tháng

yes Giao hàng miễn phí 

Bản đồ TMP

© 2017 Tangminhphat.com, all right reserved.

Thiết kế website www.webso.vn

Loading...

Back To Top