ĐẠI LÝ TDK LAMBDA TẠI VIỆT NAM , TDK LAMBDA VIỆT NAM

HOTLINE:
0914.573.068
Mail:
sale04@tmpvietnam.com
Xuất Xứ:
Germany
Mô tả:
NHÀ PHÂN PHỐI TDK LAMBDA TẠI VIỆT NAM
Chia sẻ:
Số lượng
Yêu cầu gọi lại
số điện thoại

ĐẠI LÝ TDK LAMBDA TẠI VIỆT NAM , NHÀ PHÂN PHỐI TDK LAMBDA TẠI VIỆT NAM.

Sản Phẩm Hãng TDK LAMBDA Tại TMP

Sản Phẩm Tại Hãng TDK LAMBDA 

TMP Hiện Nay Là Nhà Phân Phối Đại Lý TDK LAMBDA Tại Việt Nam, chuyên cung cấp các bộ nguồn AC/DC, Bộ nguồn DC/DC, Bộ Lọc Nhiễu LAMBDA,... 

ĐẠI LÝ LAMBDA VIỆT NAM, ĐẠI LÝ TDK LAMBDA VIỆT NAM

► Một Số Sản Phẩm TDK LAMBDA Tại Việt Nam

 • Bộ nguồn TDK Lambda

 • Power supply TDK Lambda

 • Bộ nguồn 24V TDK Lambda

 • Bộ nguồn xoay chiều sang một chiều TDK Lambda

 • Bộ nguồn dạng DIN Rail TDK Lambda

 • Bo nguồn TDK Lambda

 • Board power supply TDK Lambda

 • Bộ nguồn AC-DC TDK Lambda

 • Bộ chuyển đổi DC-DC TDK Lambda

 • Bộ lọc nhiễu TDK Lambda

 • Bộ lọc EMC TDK Lambda

 • Bộ lọc EMI TDK Lambda

 • Bộ lọc nhiễu EMC TDK Lambda

 • Bộ lọc nhiễu EMI TDK Lambda

 • Bộ lọc sóng hài TDK Lambda

 • Bộ nguồn công nghiệp

 • Bộ nguồn HWS TDK LAMBDA

► Danh Mục Một số mã Sản Phẩm Của TDK LAMBDA Việt Nam. 

Bộ nguồn (power supply) 600W CM4 TDK Lambda

TDK-Lambda vietnam, đại lý TDK-Lambda vietnam

Power supplies AC-DC 40-65W CSW65 (Bộ nguồn 40-65W CSW65) TDK Lambda

TDK-Lambda vietnam, đại lý TDK-Lambda vietnam

Bộ nguồn đơn 200W CUS200/LD ( Single Power supplies 200W CUS200/LD) TDK Lambda

TDK-Lambda vietnam, đại lý TDK-Lambda vietnam

Bộ nguồn 1200w QS ( Power supplies 1200W QS) TDK Lambda

TDK-Lambda vietnam, đại lý TDK-Lambda vietnam

Bộ nguồn AC-DC 240W ZWS240RC-24 (Power supply AC-DC 240W ZWS240RC-24) TDK Lambda

TDK-Lambda vietnam, đại lý TDK-Lambda vietnam

Converter 120W GQA TDK Lambda

TDK-Lambda vietnam, đại lý TDK-Lambda vietnam

Bộ nguồn AC-DC 500W XMS500 (Power supply AC-DC 500W XMS500 ) TDK Lambda

TDK-Lambda vietnam, đại lý TDK-Lambda vietnam

Bộ nguồn AC-DC 30-60W CUS30M & CUS60M (Power supply AC-DC 30-60W CUS30M & CUS60M ) TDK Lambda

TDK-Lambda vietnam, đại lý TDK-Lambda vietnam

Bộ nguồn AC-DC 30-60W CUS30M & CUS60M (Power supply AC-DC 30-60W CUS30M & CUS60M ) TDK Lambda

TDK-Lambda vietnam, đại lý TDK-Lambda vietnam

Converter DC-DC 100W, 9-53V i3A (Bộ chuyển đổi  DC-DC 100W, 9-53V i3A ) TDK Lambda

TDK-Lambda vietnam, đại lý TDK-Lambda vietnam

Bộ nguồn AC-DC 150W CUS150M (Power supplies AC-DC 150W CUS150M) TDK Lambda

TDK-Lambda vietnam, đại lý TDK-Lambda vietnam

Bộ nguồn AC-DC 40-150W CSS (Power supplies AC-DC 40-150W CSS) TDK Lambda

TDK-Lambda vietnam, đại lý TDK-Lambda vietnam

Bộ nguồn đơn AC-DC 200-250W CSU200M (Single Power supplies AC-DC 200-250W CSU200M ) TDK Lambda

TDK-Lambda vietnam, đại lý TDK-Lambda vietnam

Bộ nguồn AC-DC 2-4W KAS (Power supplies AC-DC 2-4W KAS) TDK Lambda

TDK-Lambda vietnam, đại lý TDK-Lambda vietnam

Bộ nguồn 50-1500W RWS-B (Power supplies 50-1500W RWS-B) TDK Lambda

TDK-Lambda vietnam, đại lý TDK-Lambda vietnam

Bộ nguồn 1000 & 1500W Alpha 1000-1500 (CA)  (Power supplies 1000 & 1500W Alpha 1000-1500 (CA) ) TDK Lambda

TDK-Lambda vietnam, đại lý TDK-Lambda vietnam

Bộ chuyển đổi DC-DC 1.5-25W CC-E (Converter  DC-DC 1.5-25W CC-E ) TDK Lambda

TDK-Lambda vietnam, đại lý TDK-Lambda vietnam

Bộ chuyển đổi DC-DC 15-30W CCG (Converter  DC-DC 15-30W CCG ) TDK Lambda

TDK-Lambda vietnam, đại lý TDK-Lambda vietnam

Bộ chuyển đổi DC-DC 15-30W CC-P-E (Converter  DC-DC 15-30W CC-P-E ) TDK Lambda

TDK-Lambda vietnam, đại lý TDK-Lambda vietnam

Bộ chuyển đổi DC-DC 1.75-30W CE1000 (Converter  DC-DC 1.75-30W CE1000 ) TDK Lambda

TDK-Lambda vietnam, đại lý TDK-Lambda vietnam

Bộ nguồn AC-DC CFE400M (Power supplies AC-DC CFE400M) TDK Lambda

TDK-Lambda vietnam, đại lý TDK-Lambda vietnam

Bộ chuyển đổi DC-DC 30-200W CN-A (Converter  DC-DC 30-200W CN-A ) TDK Lambda

TDK-Lambda vietnam, đại lý TDK-Lambda vietnam

Bộ nguồn AC-DC 500-1000W CPFE (Power supplies 500-1000W CPFE ) TDK Lambda

TDK-Lambda vietnam, đại lý TDK-Lambda vietnam

Bộ nguồn AC-DC 720-1000W CPFE1000FI (Power supplies 720-1000W CPFE1000FI ) TDK Lambda

TDK-Lambda vietnam, đại lý TDK-Lambda vietnam

Bộ nguồn đơn 250W CUS250/LD (Single power supplies  250W CUS250/LD ) TDK Lambda

TDK-Lambda vietnam, đại lý TDK-Lambda vietnam

Bộ nguồn đơn CUS350M (Single power supplies CUS350M ) TDK Lambda

TDK-Lambda vietnam, đại lý TDK-Lambda vietnam

Bộ nguồn 35-75W CUT (Power supplies 35-75W CUT ) TDK Lambda

TDK-Lambda vietnam, đại lý TDK-Lambda vietnam

Bộ nguồn 75-240W DPP (Power supplies 75-240W DPP ) TDK Lambda

TDK-Lambda vietnam, đại lý TDK-Lambda vietnam

Bộ chuyển đổi DC-DC DPX  (Converter  DC-DC DPX ) TDK Lambda

TDK-Lambda vietnam, đại lý TDK-Lambda vietnam

Bộ nguồn 15-480W DRB (Power supplies 15-480W DRB ) TDK Lambda

TDK-Lambda vietnam, đại lý TDK-Lambda vietnam

Bộ nguồn 120-480W DRF (Power supplies 120-480W DRF ) TDK Lambda

TDK-Lambda vietnam, đại lý TDK-Lambda vietnam

Bộ nguồn 120-480W DRF /HL (Power supplies 120-480W DRF /HL) TDK Lambda

TDK-Lambda vietnam, đại lý TDK-Lambda vietnam

Bộ nguồn 10-100W DRL (Power supplies 10-100W DRL) TDK Lambda

TDK-Lambda vietnam, đại lý TDK-Lambda vietnam

Bộ nguồn HWS300, HWS600, HWS1000, HWS1500, (Power supplies HWS300, HWS600, HWS1000, HWS1500 ) TDK Lambda

TDK-Lambda vietnam, đại lý TDK-Lambda vietnam

Bộ nguồn (Power supplies ) HWS50A, HWS100A, HWS150A, HWS300A, HWS600A, HWS1500A TDK Lambda

TDK-Lambda vietnam, đại lý TDK-Lambda vietnam

Bộ nguồn  HWS30A ME, HWS50A ME, HWS100A ME, HWS150A ME, HWS300A ME, HWS600A ME, HWS1500A ME TDK Lambda

TDK-Lambda vietnam, đại lý TDK-Lambda vietnam

Bộ nguồn  HWS15A /A, HWS30A /A, HWS50A  /A, HWS100A  /A, HWS150A  /A  TDK Lambda

TDK-Lambda vietnam, đại lý TDK-Lambda vietnam

Bộ nguồn  HWS300P-24, HWS300P-36, HWS300P-48, HWS600P-24, HWS600P-36, HWS600P-48 TDK Lambda - TDK Lambda Vietnam

TDK-Lambda vietnam, đại lý TDK-Lambda vietnam

Bộ lọc nhiễu nguồn MBS TDK Lambda

TDK-Lambda vietnam, đại lý TDK-Lambda vietnam

Bộ nguồn  JWT 75, JWT 100 TDK Lambda - TDK Lambda Vietnam

TDK-Lambda vietnam, đại lý TDK-Lambda vietnam

BỘ NGUỒN JWS50, JWS70, JWS75, JWS100,JWS150, JWS240P,JWS300,JWS600,TDK LAMBDA - TDK LAMBDA VIETNAM

TDK-Lambda vietnam, đại lý TDK-Lambda vietnam

Bộ lọc nhiễu (EMC Filtters) RDEN TDK Lambda - TDK Lambda Vietnam

TDK-Lambda vietnam, đại lý TDK-Lambda vietnam

Bộ lọc nhiễu  (EMC Filtters) EPCOS SIFI TDK Lambda - TDK Lambda Vietnam

TDK-Lambda vietnam, đại lý TDK-Lambda vietnam

Bộ nguồn (Power supply)  TPS3000-24, TPS3000-48  TDK Lambda - TDK Lambda Vietnam

TDK-Lambda vietnam, đại lý TDK-Lambda vietnam

Bộ nguồn (Power supply)  DPP15, DPP25, DPP30, DPP50, DPP100, DPP120, DPP240, DPP480, DPP960  TDK Lambda - TDK Lambda Vietnam

TDK-Lambda vietnam, đại lý TDK-Lambda vietnam

Converter DC-DC DPX15, DPX20, DPX30, DPX40, DPX60 TDK Lambda - TDK Lambda Vietnam

TDK-Lambda vietnam, đại lý TDK-Lambda vietnam

Bộ nguồn (Power supply)  DRB30, DRB15, DRB50, DRB100, DRB480 TDK Lambda - TDK Lambda Vietnam

TDK-Lambda vietnam, đại lý TDK-Lambda vietnam

Bộ nguồn (Power supply)  DRF120-24-1, DRF240-24-1, DRF480-24-1 TDK Lambda - TDK Lambda Vietnam

TDK-Lambda vietnam, đại lý TDK-Lambda vietnam

Bộ nguồn (Power supply)  DRF120-24-1/HL, DRF240-24-1/HL, DRF480-24-1/HL TDK Lambda - TDK Lambda Vietnam

TDK-Lambda vietnam, đại lý TDK-Lambda vietnam

Bộ nguồn (Power supply)  DRL10, DRL30, DRL60, DRL100 TDK Lambda - TDK Lambda Vietnam

TDK-Lambda vietnam, đại lý TDK-Lambda vietnam

Bộ nguồn (Power supply)  DSP10,  DSP30 , DSP60, DSP100 TDK Lambda - TDK Lambda Vietnam

TDK-Lambda vietnam, đại lý TDK-Lambda vietnam

Bộ lọc nhiễu (EMI/EMC Filters) RSAL TDK Lambda - TDK Lambda Vietnam

TDK-Lambda vietnam, đại lý TDK-Lambda vietnam

Bộ lọc nhiễu (EMI/EMC Filters) RSEL TDK Lambda - TDK Lambda Vietnam

TDK-Lambda vietnam, đại lý TDK-Lambda vietnam

Bộ lọc nhiễu (EMI/EMC Filters) RSEL TDK Lambda - TDK Lambda Vietnam

TDK-Lambda vietnam, đại lý TDK-Lambda vietnam

Bộ lọc nhiễu (EMI/EMC Filters) RSMN TDK Lambda - TDK Lambda Vietnam

TDK-Lambda vietnam, đại lý TDK-Lambda vietnam

Bộ lọc nhiễu (EMI/EMC Filters) RSEN TDK Lambda - TDK Lambda Vietnam

TDK-Lambda vietnam, đại lý TDK-Lambda vietnam

Bộ lọc nhiễu (EMI/EMC Filters) RTMN TDK Lambda - TDK Lambda Vietnam

TDK-Lambda vietnam, đại lý TDK-Lambda vietnam

Bộ lọc nhiễu (EMI/EMC Filters) RTHB TDK Lambda - TDK Lambda Vietnam

TDK-Lambda vietnam, đại lý TDK-Lambda vietnam

Bộ lọc nhiễu (EMI/EMC Filters) RTHC  TDK Lambda - TDK Lambda Vietnam

TDK-Lambda vietnam, đại lý TDK-Lambda vietnam

Bộ lọc nhiễu (EMI/EMC Filters) RTCN   TDK Lambda - TDK Lambda Vietnam

TDK-Lambda vietnam, đại lý TDK-Lambda vietnam

Power supply ( Bộ nguồn)  DLP-PU, DLP75, DLP100, DLP120, DLP180, DLP240 TDK Lambda - TDK Lambda Vietnam

TDK-Lambda vietnam, đại lý TDK-Lambda vietnam

Power supply ( Bộ nguồn)  RTW03, RTW05, RTW12, RTW15, RTW24, RTW28, RTW48 TDK Lambda - TDK Lambda Vietnam

TDK-Lambda vietnam, đại lý TDK-Lambda vietnam

Power supply ( Bộ nguồn)  SWS600L, SWS1000L TDK Lambda - TDK Lambda Vietnam

TDK-Lambda vietnam, đại lý TDK-Lambda vietnam

Power supply ( Bộ nguồn) Z10, Z20, Z36, Z60, Z100, Z160, Z320, Z650 TDK Lambda - TDK Lambda Vietnam

TDK-Lambda vietnam, đại lý TDK-Lambda vietnam

Power supply ( Bộ nguồn) ZWQ 80 , ZWQ 130 TDK Lambda - TDK Lambda Vietnam

TDK-Lambda vietnam, đại lý TDK-Lambda vietnam

     Hãy liên ngay cho chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất về sản phẩm hãng TDK LAMBDA tại Việt Nam. 

Ngoài ra TMP còn là đại lý của nhiều hãng khác đáp ứng cho nhiều ngành công nghiệp khác nhau, quý khách có thể tham khảo tại đây: 

ĐẠI LÝ TDK LAMBDA TẠI VIỆT NAM , TDK LAMBDA VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TĂNG MINH PHÁT

 VPĐD: Số 01, Đường 27, P.Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

 Ðiện Thoại:  (028) 35121007                Fax: (028) 35121008

►Nhân viên kinh doanh: Huỳnh Công Chính (Mr.)

 Email:  sale04@tmpvietnam.com        Tel:  0914 .573.068 or 0346.745. 729

 VP tại Đức: Am Boscheler Berg 4a 52134 Herzogenrath

 Website: avantgarde-x.de

Chính sách mua hàng

yes Làm việc các ngày trong tuần.

yes Thanh toán linh động.

yes Bảo hành 12 tháng

yes Giao hàng miễn phí 

Bản đồ TMP

© 2017 Tangminhphat.com, all right reserved.

Thiết kế website www.webso.vn

Loading...

Back To Top