Đại lý Redlion Việt Nam

HOTLINE:
0914.573.068
Mail:
sale04@tmpvietnam.com
Xuất Xứ:
USA
Mô tả:
TMP ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI THIẾT BỊ RED LION TẠI VIỆT NAM | Redlion Việt Nam
Chia sẻ:
Số lượng
Yêu cầu gọi lại
số điện thoại

Công ty TNHH TM & DV Tăng Minh Phát hiện là Đại lý phân phối của Redlion tại Việt Nam.

► Sản Phẩm Hãng Redlion Tại TMP: AT2E VIỆT NAM

► Sản Phẩm Tại Hãng Redlion: AT2E VIỆT NAM

RED LION hiện nay là một trong những hãng chuyên cung cấp thiết bị về truyền thông, giám sát và kiểm soát tự động hóa công nghiệp và kết nối mạng.  Với công nghệ Công nghệ M2M tự động hóa, Ethernet đã giúp người dùng cải thiện năng suất, làm việc với nhiều thiết bị và giao thức đa dạng để truy cập dữ liệu.

ỨNG DỤNG CỦA REDLION TẠI VIÊT NAM

Hiện Nay với việc phát triển của công nghệ 4.0, Hãng Redlion cũng tập trung phát triển mạnh về hai mãng chính là : TỰ ĐỘNG TRONG CÔNG NGHIỆP VÀ MẠNG CÔNG NGHIỆP.

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của thị trường cộng nghiệp 4.0 thì TMP chúng tôi là đại diện Hãng REDLION Tại Việt Nam. Chuyên Cung Cấp các thiết bị Tự Động Trong Công Nghiệp Và Mạng Công Nghiệp Tại Việt Nam như:

I. THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG RED LION TRONG CÔNG NGHIỆP | INDUSTRIAL AUTOMATION

INDUSTRIAL AUTOMATION PRODUCTS REDLION

1. Bộ điều khiển & Thu thập dữ liệu REDLION | Controllers & Data Acquisition

1.1 Bộ điều khiển công nghiệp & RTU | Industrial Controllers & RTUs

1.1.1 BỘ ĐIỀU KHIỂN GRAPHITE | Graphite Edge Controller

PART #

DESCRIPTION

GRAC0001

Graphite Edge Controller

1.1.2 MÔ-ĐUN ĐIỀU KHIỂN GRAPHITE CRIMSON |GRAPHITE CRIMSON CONTROL MODULE

A. Crimson Control Module
Model Number Description
GMCC0000 Graphite Module, enables IEC 61131 control capabilities via Crimson Control
B. PID Controller Modules
Model Number Input(s) Input Type Control Output(s) Analog Output Option
GMP1RA00 Single PID Loop 0/4 to 20 mA, 0 to 10 V,
Thermocouple or RTD
3 - Relays +/- 10 V or
0/4 to 20 mA
-
GMP1RM00 Single PID Loop 0/4 to 20 mA, 0 to 10 V,
Thermocouple or RTD
3 - Relays - Heater Current Monitor
GMP1SA00 Single PID Loop 0/4 to 20 mA, 0 to 10 V,
Thermocouple or RTD
4 - SSR +/- 10 V or
0/4 to 20 mA
-
GMP1SM00 Single PID Loop 0/4 to 20 mA, 0 to 10 V,
Thermocouple or RTD
4 - SSR - Heater Current Monitor
GMP2R000 Dual PID Loops 0/4 to 20 mA, 0 to 10 V,
Thermocouple or RTD
4 - Relays - -
GMP2RM00 Dual PID Loops 0/4 to 20 mA, 0 to 10 V,
Thermocouple or RTD
4 - Relays - Heater Current Monitor
GMP2S000 Dual PID Loops 0/4 to 20 mA, 0 to 10 V,
Thermocouple or RTD
4 - SSR - -
GMP2SM00 Dual PID Loops 0/4 to 20 mA, 0 to 10 V,
Thermocouple or RTD
4 - SSR - Heater Current Monitor
C. Data Acquisition
Model Number Input(s) Input Type Control Output(s) Analog Output
GMDIOR00 8 - Digital DC Inputs or Switch Closures 6 - Relays -
GMDIOS00 8 - Digital DC Inputs or Switch Closures 6 - SSR -
GMINI800 8 - DC Current 0/4 to 20mA Inputs - -
GMINV800 8 - DC Volt +/-10 V Inputs - -
GMOUT400 - - 4 - Analog +/-10 V or 0/4 to 20 mA
GMTC8000 8 - Thermocouple T, E, J, K, R, S, B, N, C and Millivolt - -
GMRTD600 6 - RTD 385, 392, 428, 672 and Ohms - -
GMSG10R0 1 - Strain Gage ±20 mV, ±33 mV, or ±200 mV 3 - Relays +/- 10 V or 0/4 to 20 mA
GMSG10S0 1 - Strain Gage ±20 mV, ±33 mV, or ±200 mV 3 - SSR +/- 10 V or 0/4 to 20 mA
GMSG11R0 2 - Strain Gage ±20 mV, ±33 mV, or ±200 mV 3 - Relays +/- 10 V or 0/4 to 20 mA
GMSG11S0 2 - Strain Gage ±20 mV, ±33 mV, or ±200 mV 3 - SSR +/- 10 V or 0/4 to 20 mA
GMUIN400 4 - Universal 0/4 to 20 mA, 0 to 10 V,
Thermocouple or RTD
D. Communication Module
Model Number Function
GMCAN000 CAN Communication
GMJ19390 J1939 Communication
GMDN0000 DeviceNet Communication
GMPBDP00 PROFIBUS DP Communication
GMHSPA00 HSPA+ Cellular Communication

1.1.3 RTU CÔNG NGHIỆP | IPm RTUs

PART # ETHERNET PORTS RS-232 PORTS RS-485 PORTS DI DO AI AO NVRAM FLASH DRAM
ST-IPM-6350 5 2 1 - - - - 2M 128M 64M
VT-MIPM-245-D 1 2 2 12 4 8 2 512K 64M 32M
VT-MIPM-135-D 1 2 1 12 8 6 - 512K 64M 32M
VT-IPM2M-213-D 1 1 1 12 4 8 2 512K 32M 32M
VT-IPM2M-113-D 1 1 1 12 4 8 - 512K 32M 32M
VT-UIPM-431-H 1 2 1 8 4 2 - 512K 16M 16M

1.2 MÔ-ĐUN I / O CÔNG NGHIỆP REDLION

1.2.1 MÔ-ĐUN E3 I / O ™ | E3 I/O™ MODULES

PART # TITLE DI DO AI AO
E3-MIX20884-1 E3 I/O Module-32 Mixed Inputs/Outputs 12 8 8 4
E3-MIX24880-1 E3 I/O Module-32 Mixed Inputs/Outputs 16 8 8 -
E3-MIX24882-1 E3 I/O Module-34 Mixed Inputs/Outputs 16 8 8 2
E3-32DI24-1 E3 I/O Module-32 24V Digital Inputs 32 - - -
E3-16DI24-1 E3 I/O Module-16 24V Digital Inputs 16 - - -
E3-16DIAC-1 E3 I/O Module-16 120VAC Digital Inputs 16 - - -
E3-32DO24-1 E3 I/O Module-32 24V Digital Outputs - 32 - -
E3-16DO24-1 E3 I/O Module-16 24V Digital Outputs - 16 - -
E3-16DORLY-1 E3 I/O Module-16 Digital Output Relays - 16 - -
E3-16ISO20M-1 E3 I/O Module-16 4-20mA Isolated Analog Inputs - - 16 -
E3-32AI20M-1 E3 I/O Module-32 20mA Analog Inputs - - 32 -
E3-32AI10V-1 E3 I/O Module-32 10VDC Analog Inputs - - 32 -
E3-16AI20M-1 E3 I/O Module-16 Analog Inputs (4-20mA) - - 16 -
E3-16AI8AO-1 E3 I/O Module-16 Analog Inputs/8 Analog Outputs - - 16 8
E3-8AO20M-1 E3 I/O Module-8 Analog Outputs - - - 8
E3-16ISOTC-1 E3 I/O Module-16 Isolated Thermocouple Inputs - - 16TC -
E3-10RTD-1 E3 I/O Module-10 RTD Inputs - - 10 RTD

1.2.2 I/ O ETHERTRAK-2 | ETHERTRAK-2 I/O

A. PoE Capability - No
PART # TITLE DI DO AI AO
E2-MIX20884-D EtherTRAK-2 I/O Module-32 Mixed Inputs/Outputs 12 8 8 4
E2-MIX24880-D EtherTRAK-2 I/O Module-32 Mixed Inputs/Outputs 24 8 8 -
E2-MIX24882-D EtherTRAK-2 I/O Module-34 Mixed Inputs/Outputs 16 8 8 2
E2-32DI24-D EtherTRAK-2 I/O Module-32 24V Digital Inputs 32 - - -
E2-16DI24-D EtherTRAK-2 I/O Module-16 24V Digital Inputs 16 - - -
E2-16DIAC-D EtherTRAK-2 I/O Module-16 120VAC Digital Inputs 16 - - -
E2-32DO24-D EtherTRAK-2 I/O Module-32 24V Digital Outputs - 32 - -
E2-16DO24-D EtherTRAK-2 I/O Module-16 24V Digital Outputs - 16 - -
E2-16DORLY-D EtherTRAK-2 I/O Module-16 Digital Output Relays - 16 - -
E2-16ISO20M-D EtherTRAK-2 I/O Module-16 4-20mA Isolated Analog Inputs - - 16 -
E2-32AI20M-D EtherTRAK-2 I/O Module-32 20mA Analog Inputs - - 32 -
E2-32AI10V-D EtherTRAK-2 I/O Module-32 10VDC Analog Inputs - - 32 -
E2-16AI20M-D EtherTRAK-2 I/O Module-16 Analog Inputs (4-20mA) - - 16 -
E2-16AI-8AO-D EtherTRAK-2 I/O Module-16 Analog Inputs/8 Analog Outputs - - 16 8
E2-8AO20M-D EtherTRAK-2 I/O Module-8 Analog Outputs - - - 8
E2-16ISOTC-D EtherTRAK-2 I/O Module-16 Isolated Thermocouple Inputs - - 16TC -
E2-10RTD-D EtherTRAK®-2 I/O Module-10 RTD Inputs - - 10 RTD -
B. PoE Capability - Yes
PART # TITLE DI DO AI AO
EB-MIX24880-D EtherTRAK-2 I/O Module-32 Mixed Inputs/Outputs, PoE 16 8 8 -
EB-MIX24882-D EtherTRAK-2 I/O Module-34 Mixed Inputs/Outputs , PoE 16 8 8 2
EB-32DI24-D EtherTRAK-2 I/O Module-32 Digital Inputs, PoE 32 - - -
EB-16DI24-D EtherTRAK-2 I/O Module-16 Isolated Digital Inputs, PoE 16 - - -
EB-32DO24-D EtherTRAK-2 I/O Module-32 Digital Output, PoE - 32 - -
EB-16DO24-D EtherTRAK-2 I/O Module-16 Isolated Digital Outputs, PoE - 16 - -
EB-16ISO20M-D EtherTRAK-2 I/O -16 Isolated Analog Inputs (4-20mA), PoE - - 16 -
EB-32AI20M-D EtherTRAK-2 I/O Module-32 Analog Inputs (4-20mA), PoE - - 32 -
EB-32AI10V-D EtherTRAK-2 I/O Module-32 Analog Inputs (0-10V), PoE - - 32 -
EB-16AI20M-D EtherTRAK-2 I/O Module-16 Analog Inputs (4-20mA), PoE - - 16 -
EB-16AI-8AO-D EtherTRAK-2 I/O Module-16 Analog Inputs/Outputs, PoE - - 16 8
EB-8AO20M-D EtherTRAK-2 I/O Module-8 4-20mA Analog Outputs, PoE - - - 8
EB-16ISOTC-D EtherTRAK-2 I/O Module-16 Isolated Thermocouple Inputs, PoE - - 16TC -
EB-10RTD-D EtherTRAK®-2 I/O Module-10 RTD Inputs, PoE - - 10 RTD

1.3 Bộ điều khiển PID

1.3.1. PAX2C

PART # FUNCTION SIZE DISPLAY DISPLAY COLOR ANALOG OUTPUT ALARMS COMMUNICATIONS POWER
PX2CHZ00 Universal 1/8 DIN Horizontal LCD Tri-color Backlit Yes Yes Yes AC/DC
PX2CVR00 Universal 1/8 DIN Vertical LCD Tri-color Backlit Yes Yes Yes AC/DC

1.3.2. PXU

PART # DIN SIZE MAIN CONTROL SECONDARY CONTROL CONTROL INPUT OUTPUT (RETRANS) RS485 COMMS USER INPUTS POWER
PXU10020 1/16 DIN Relay Output - - - - - AC
PXU100B0 1/16 DIN Relay Output - - - - - DC
PXU11A20 1/16 DIN Dual Relay Output Relay - - Yes 2 AC
PXU11AB0 1/16 DIN Dual Relay Output Relay - - Yes 2 DC
PXU11B20 1/16 DIN Dual Relay Output Relay CT Input - Yes 1 AC
PXU11BB0 1/16 DIN Dual Relay Output Relay CT Input - Yes 1 DC
PXU11C20 1/16 DIN Dual Relay Output Relay - Analog Yes 1 AC
PXU11CB0 1/16 DIN Dual Relay Output Relay - Analog Yes 1 DC
PXU11D20 1/16 DIN Dual Relay Output Relay Remote Setpoint - Yes 1 AC
PXU11DB0 1/16 DIN Dual Relay Output Relay Remote Setpoint - Yes 1 DC
PXU20020 1/16 DIN Solid State Output - - - - - AC
PXU200B0 1/16 DIN Solid State Output - - - - - DC
PXU21A20 1/16 DIN Logic/Relay Relay - - Yes 2 AC
PXU21AB0 1/16 DIN Logic/Relay Relay - - Yes 2 DC
PXU21B20 1/16 DIN Logic/Relay Relay CT Input - Yes 1 AC
PXU21BB0 1/16 DIN Logic/Relay Relay CT Input - Yes 1 DC
PXU21C20 1/16 DIN Logic/Relay Relay - Analog Yes 1 AC
PXU21CB0 1/16 DIN Logic/Relay Relay - Analog Yes 1 DC
PXU21D20 1/16 DIN Logic/Relay Relay Remote Setpoint - Yes 1 AC
PXU21DB0 1/16 DIN Logic/Relay Relay Remote Setpoint - Yes 1 DC
PXU30020 1/16 DIN 4 to 20 mA - - - - - AC
PXU300B0 1/16 DIN 4 to 20 mA - - - - - DC
PXU31A20 1/16 DIN 4 to 20 mA Relay - - Yes 2 AC
PXU31AB0 1/16 DIN 4 to 20 mA Relay - - Yes 2 DC
PXU31B20 1/16 DIN 4 to 20 mA Relay CT Input - Yes 1 AC
PXU31BB0 1/16 DIN 4 to 20 mA Relay CT Input - Yes 1 DC
PXU31C20 1/16 DIN 4 to 20 mA Relay - Analog Yes 1 AC
PXU31CB0 1/16 DIN 4 to 20 mA Relay - Analog Yes 1 DC
PXU31D20 1/16 DIN 4 to 20 mA Relay Remote Setpoint - Yes 1 AC
PXU31DB0 1/16 DIN 4 to 20 mA Relay Remote Setpoint - Yes 1 DC
PXU40020 1/16 DIN 0 to 10 VDC - - - - - AC
PXU400B0 1/16 DIN 0 to 10 VDC - - - - - DC
PXU41A20 1/16 DIN 0 to 10 VDC Relay - - Yes 2 AC
PXU41AB0 1/16 DIN 0 to 10 VDC Relay - - Yes 2 DC
PXU41B20 1/16 DIN 0 to 10 VDC Relay CT Input - Yes 1 AC
PXU41BB0 1/16 DIN 0 to 10 VDC Relay CT Input - Yes 1 DC
PXU41C20 1/16 DIN 0 to 10 VDC Relay - Analog Yes 1 AC
PXU41CB0 1/16 DIN 0 to 10 VDC Relay - Analog Yes 1 DC
PXU41D20 1/16 DIN 0 to 10 VDC Relay Remote Setpoint - Yes 1 AC
PXU41DB0 1/16 DIN 0 to 10 VDC Relay Remote Setpoint - Yes 1 DC
PXU10030 1/8 DIN Relay Output - - - - - AC
PXU100C0 1/8 DIN Relay Output - - - - - DC
PXU11A30 1/8 DIN Dual Relay Output Relay - - Yes 2 AC
PXU11AC0 1/8 DIN Dual Relay Output Relay - - Yes 2 DC
PXU11B30 1/8 DIN Dual Relay Output Relay CT Input - Yes 1 AC
PXU11BC0 1/8 DIN Dual Relay Output Relay CT Input - Yes 1 DC
PXU11C30 1/8 DIN Dual Relay Output Relay - Analog Yes 1 AC
PXU11CC0 1/8 DIN Dual Relay Output Relay - Analog Yes 1 DC
PXU11D30 1/8 DIN Dual Relay Output Relay Remote Setpoint - Yes 1 AC
PXU11DC0 1/8 DIN Dual Relay Output Relay Remote Setpoint - Yes 1 DC
PXU20030 1/8 DIN Solid State Output - - - - - AC
PXU200C0 1/8 DIN Solid State Output - - - - - AC
PXU21A30 1/8 DIN Logic/Relay Relay - - Yes 2 AC
PXU21AC0 1/8 DIN Logic/Relay Relay - - Yes 2 DC
PXU21B30 1/8 DIN Logic/Relay Relay CT Input - Yes 1 AC
PXU21BC0 1/8 DIN Logic/Relay Relay CT Input - Yes 1 DC
PXU21C30 1/8 DIN Logic/Relay Relay - Analog Yes 1 AC
PXU21CC0 1/8 DIN Logic/Relay Relay - Analog Yes 1 DC
PXU21D30 1/8 DIN Logic/Relay Relay Remote Setpoint - Yes 1 AC
PXU21DC0 1/8 DIN Logic/Relay Relay Remote Setpoint - Yes 1 DC
PXU30030 1/8 DIN 4 to 20 mA - - - - - AC
PXU31A30 1/8 DIN 4 to 20 mA Relay - - Yes 2 AC
PXU31AC0 1/8 DIN 4 to 20 mA Relay - - Yes 2 DC
PXU31B30 1/8 DIN 4 to 20 mA Relay CT Input - Yes 1 AC
PXU31BC0 1/8 DIN 4 to 20 mA Relay CT Input - Yes 1 DC
PXU31C30 1/8 DIN 4 to 20 mA Relay - Analog Yes 1 AC
PXU31CC0 1/8 DIN 4 to 20 mA Relay - Analog Yes 1 DC
PXU31D30 1/8 DIN 4 to 20 mA Relay Remote Setpoint - Yes 1 AC
PXU31DC0 1/8 DIN 4 to 20 mA Relay Remote Setpoint - Yes 1 DC
PXU40030 1/8 DIN 0 to 10 VDC - - - - - AC
PXU400C0 1/8 DIN 0 to 10 VDC - - - - - DC
PXU41B30 1/8 DIN 0 to 10 VDC Relay CT Input - Yes 1 AC
PXU41BC0 1/8 DIN 0 to 10 VDC Relay CT Input - Yes 1 DC
PXU41C30 1/8 DIN 0 to 10 VDC Relay - Analog Yes 1 AC
PXU41CC0 1/8 DIN 0 to 10 VDC Relay - Analog Yes 1 AC
PXU41D30 1/8 DIN 0 to 10 VDC Relay Remote Setpoint - Yes 1 AC
PXU41DC0 1/8 DIN 0 to 10 VDC Relay Remote Setpoint - Yes 1 DC
PXU11A50 1/4 DIN Dual Relay Output Relay - - Yes 2 AC
PXU11AE0 1/4 DIN Dual Relay Output Relay - - Yes 2 DC
PXU21BE0 1/4 DIN Logic/Relay Relay CT Input - Yes 1 DC
PXU21DE0 1/4 DIN Logic/Relay Relay Remote Setpoint - Yes 1 DC
PXU21CE0 1/4 DIN Logic/Relay Relay - Analog Yes 1 DC
PXU31A50 1/4 DIN 4 to 20 mA Relay - - Yes 2 AC
PXU31AE0 1/4 DIN 4 to 20 mA Relay - - Yes 2 DC
PXU31BE0 1/4 DIN 4 to 20 mA Relay CT Input - Yes 1 DC
PXU31CE0 1/4 DIN 4 to 20 mA Relay - Analog Yes 1 DC
PXU31DE0 1/4 DIN 4 to 20 mA Relay Remote Setpoint - Yes 1 DC
PXU41A50 1/4 DIN 0 to 10 VDC Relay - - Yes 2 AC
PXU41AE0 1/4 DIN 0 to 10 VDC Relay - - Yes 2 DC
PXU41BE0 1/4 DIN 0 to 10 VDC Relay CT Input - Yes 1 DC
PXU41CE0 1/4 DIN 0 to 10 VDC Relay - Analog Yes 1 DC
PXU41DE0 1/4 DIN 0 to 10 VDC Relay Remote Setpoint - Yes 1 DC

1.3.3. Bộ điều khiển mô-đun

PART # TITLE
CSMSTRV2 CSMSTRV2 - Control and Communication
CSMSTRLE CSMSTRLE - Protocol Converter
CSMSTRSX CSMSTRSX - Data Logger/Web Server, Virtual HMI, QVGA
CSMSTRGT CSMSTRGT - Data Logger/Web Server, Virtual HMI, VGA
CSMSTRZR CSMSTRZR - High Performance Protocol Converter, Data Logger

1.3.4. DLC

PART # TITLE
DLC00001 Dual Loop Controller with Dual Isolation
DLC01001 Dual Loop Controller with 2 Analog Outputs
DLC11001 Dual Setpoint Controller with 2 Analog Outputs

1.4. Thiết Bị Thu Thập Dữ Liệu RED LION

Configured using Crimson® 3.1

Part Number Protocol
 Conversion
OPC UA
Server
Cloud
Connectors
Data, Event
and Security
Logging
SQL
Queries
Web Server with
Mobile Responsive
Design and HTTPS
Operation
Virtual HMI Operating
Temperature
Range
DA10D-0C-000000-000 X X X -10° to 50°C
DA30D-0F-000000-000 X X X X 1280 x 720
800 x 480
480 x 272 
-10° to 50°C 

Data Station Plus (DSP)
Configured using Crimson 3.0

Part Number Protocol
 Conversion
Data, Event
and Security
Logging
SQL
Queries
Web Server Virtual HMI Operating
Temperature
Range
DSPLE000 X 0° to 50°C
DSPLE001 X -20° to 70°C 
DSPGT000 X X 640 x 480
320 x 240 
0° to 50°C 
DSPGT001 X X 640 x 480
320 x 240 
-20° to 70°C 
DSPSX000 X X 320 x 240  0° to 50°C 
DSPSX001 X X X 320 x 240  -20° to 70°C 
DSPZR000 X X X 1280 x 720
640 x 480
320 x 240 
0° to 45°C 

2. Màn Hình HMI và Bảng Điều Khiển REDLIOM |HMIs & Panel Meters

2.1 Bảng Điều Khiển HMI REDLION | HMI Operator Panels

2.1.1. Graphite HMIs

PART # DISPLAY SIZE INDOOR/OUTDOOR DISPLAY SERIAL PORTS ETHERNET PORTS EXPANSION
G07C0000 7" Indoor 800 x 480 3 isol. 1 1 SD + 5 Module Slots
G07S0000 7" Outdoor 800 x 480 3 isol. 1 1 SD + 5 Module Slots
G09C0000 9" Indoor 800 x 480 3 isol. 1 1 SD + 6 Module Slots
G09C1000 9" Indoor 800 x 480 3 isol. 2 1 SD + 6 Module Slots
G10C0000 10" Indoor 640 x 480 3 isol. 1 1 SD + 7 Module Slots
G10C1000 10" Indoor 640 x 480 3 isol. 2 1 SD + 7 Module Slots
G10R0000 10" Indoor 800 x 600 3 isol. 1 1 SD + 7 Module Slots
G10R1000 10" Indoor 800 x 600 3 isol. 2 1 SD + 7 Module Slots
G10S0000 10" Outdoor 640 x 480 3 isol. 1 1 SD + 7 Module Slots
G10S1000 10" Outdoor 640 x 480 3 isol. 2 1 SD + 7 Module Slots
G12C0000 12" Indoor 1280 x 800 3 isol. 1 1 SD + 8 Module Slots
G12C1100 12" Indoor 1280 x 800 4 isol. 2 1 SD + 8 Module Slots
G15C0000 15" Indoor 1024 x 768 3 isol. 1 1 SD + 8 Module Slots
G15C1100 15" Indoor 1024 x 768 4 isol. 2 1 SD + 8 Module Slots

2.1.2. CR1000 and CR3000 HMIs

Model Number  Display Size (")  Resolution  Widescreen  Serial  Ethernet Ports  USB Host  USB Device  Web Server  Data Logging
CR1000-04000-00210 4.3 480x272 Yes 2 1 0 1 No No
CR1000-07000-00210 7 800x480 Yes 2 1 0 1 No No
CR1000-10000-00210 10.4 800x600 2 1 0 1 No No
CR3000-04000-00310 4.3 480x272 Yes 3 1 1 1 Yes Yes
CR3000-07000-00420 7 800x480 Yes 4 2 2 1 Yes Yes
CR3000-10000-00420 10.4 800x600 4 2 2 1 Yes Yes
CR3000-15000-00420 15 1024x768 4 2 2 1 Yes Yes

2.1.3. G3 HMIs

PART # DISPLAY SIZE INDOOR/OUTDOOR DISPLAY SERIAL PORTS ETHERNET PORTS EXPANSION CARD SUPPORT USB HOST
G303M000 3" Indoor 128 x 64 3 1 1 CF Card Slot CF Card No
G303S000 3" Outdoor 128 x 64 3 1 1 CF Card Slot CF Card No
G306A000 6" Indoor 320 x 240 3 1 1 CF Card Slot CF Card Expansion Card
G306M000 6" Indoor 320 x 240 3 1 1 CF Card Slot CF Card No
G306MS00 6" Outdoor 320 x 240 3 1 1 CF Card Slot CF Card No
G308A210 8" Indoor 640 x 480 3 isol. 1 1 CF Card Slot CF Card Yes
G308A230 8" Indoor 640 x 480 3 isol. 2 1 CF Card Slot CF Card Yes
G308C100 8" Indoor 640 x 480 3 1 1 CF Card Slot CF Card No
G310C210 10" Indoor 640 x 480 3 isol. 1 1 CF Card Slot CF Card Yes
G310C230 10" Indoor 640 x 480 3 isol. 2 1 CF Card Slot CF Card Yes
G310R210 10" Indoor 800 x 600 3 isol. 1 1 CF Card Slot CF Card Yes
G310R230 10" Indoor 800 x 600 3 isol. 2 1 CF Card Slot CF Card Yes
G310S210 10" Outdoor 640 x 480 3 isol. 1 1 CF Card Slot CF Card Yes
G310S230 10" Outdoor 640 x 480 3 isol. 2 1 CF Card Slot CF Card Yes
G315C210 15" Indoor 1024 x 768 4 isol. 1 1 CF Card Slot CF Card Yes
G315C230 15" Indoor 1024 x 768 4 isol. 2 1 CF Card Slot CF Card Yes

2.2. Bảng Điều Khiển REDLION

2.2.1. PAX2 Meters

PART # FUNCTION SIZE DISPLAY POWER SETPOINTS CAPABILITY RETRANSMITTED ANALOG COMMUNICATION CAPABILITY
PAX2A000 Universal DC Analog Input Meter; DC Current, DC Voltage, Process, RTD, Thermocouple, Resistance 1/8 DIN Dual Line Display, Top Line - 6 digit, 0.71" (18 mm)Tri-color Display, Bottom Line - 9 digit, 0.35" (8.9 mm) AC/DC Yes Yes Yes
PAX2D000 Universal Digital Input Meter 1/8 DIN Dual Line Display, Top Line - 6 digit, 0.71" (18 mm)Tri-color Display, Bottom Line - 9 digit, 0.35" (8.9 mm) AC/DC Yes Yes Yes
PAX2S000 Strain Gage Meter 1/8 DIN Dual Line Display, Top Line - 6 digit, 0.71" (18 mm)Tri-color Display, Bottom Line - 9 digit, 0.35" (8.9 mm) AC/DC Yes Yes Yes

2.2.2. PAX Meters

PART # FUNCTION SIZE DISPLAY POWER SETPOINTS CAPABILITY RETRANSMITTED ANALOG COMMUNICATION CAPABILITY REAL TIME CLOCK CAPABILITY
PAXI0020 Dual Counter or Count/Rate 1/8 DIN 6 Digit, 0.56" (14 mm) Red LED AC Yes Yes Yes No
PAXI0030 Dual Counter or Count/Rate 1/8 DIN 6 Digit, 0.56" (14 mm) Red LED DC Yes Yes Yes No
PAXI0120 Dual Counter or Count/Rate 1/8 DIN 6 Digit, 0.56" (14 mm) Green LED AC Yes Yes Yes No
PAXI0130 Dual Counter or Count/Rate 1/8 DIN 6 Digit, 0.56" (14 mm) Green LED DC Yes Yes Yes No
PAXC0020 Counter 1/8 DIN 6 Digit, 0.56" (14 mm) Red LED AC Yes No No No
PAXC0030 Counter 1/8 DIN 6 Digit, 0.56" (14 mm) Red LED DC Yes No No No
PAXC0120 Counter 1/8 DIN 6 Digit, 0.56" (14 mm) Green LED AC Yes No No No
PAXC0130 Counter 1/8 DIN 6 Digit, 0.56" (14 mm) Green LED DC Yes No No No
PAXD0000 Universal DC Analog Meter 1/8 DIN 5 Digit, 0.56" (14 mm) Red LED AC Yes Yes Yes No
PAXD0010 Universal DC Analog Meter 1/8 DIN 5 Digit, 0.56" (14 mm) Red LED DC Yes Yes Yes No
PAXD0100 Universal DC Analog Meter 1/8 DIN 5 Digit, 0.56" (14 mm) Green LED AC Yes Yes Yes No
PAXD0110 Universal DC Analog Meter 1/8 DIN 5 Digit, 0.56" (14 mm) Green LED DC Yes Yes Yes No
PAXDP000 Dual Process Meter 1/8 DIN 5 Digit, 0.56" (14 mm) Red LED AC Yes Yes Yes No
PAXDP010 Dual Process Meter 1/8 DIN 5 Digit, 0.56" (14 mm) Red LED DC Yes Yes Yes No
PAXH0000 AC Current/Voltage Meter 1/8 DIN 5 Digit, 0.56" (14 mm) Red LED AC Yes Yes Yes No
PAXH0100 AC Current/Voltage Meter 1/8 DIN 5 Digit, 0.56" (14 mm) Green LED AC Yes Yes Yes No
PAXP0000 Process Meter 1/8 DIN 5 Digit, 0.56" (14 mm) Red LED AC Yes Yes Yes No
PAXP0010 Process Meter 1/8 DIN 5 Digit, 0.56" (14 mm) Red LED DC Yes Yes Yes No
PAXP0100 Process Meter 1/8 DIN 5 Digit, 0.56" (14 mm) Green LED AC Yes Yes Yes No
PAXP0110 Process Meter 1/8 DIN 5 Digit, 0.56" (14 mm) Green LED DC Yes Yes Yes No
PAXR0020 Rate Meter 1/8 DIN 5 Digit, 0.56" (14 mm) Red LED AC Yes No No No
PAXR0030 Rate Meter 1/8 DIN 5 Digit, 0.56" (14 mm) Red LED DC Yes No No No
PAXR0120 Rate Meter 1/8 DIN 5 Digit, 0.56" (14 mm) Green LED AC Yes No No No
PAXR0130 Rate Meter 1/8 DIN 5 Digit, 0.56" (14 mm) Green LED DC Yes No No No
PAXS0000 Strain Gage Meter 1/8 DIN 5 Digit, 0.56" (14 mm) Red LED AC Yes Yes Yes No
PAXS0010 Strain Gage Meter 1/8 DIN 5 Digit, 0.56" (14 mm) Red LED DC Yes Yes Yes No
PAXS0100 Strain Gage Meter 1/8 DIN 5 Digit, 0.56" (14 mm) Green LED AC Yes Yes Yes No
PAXS0110 Strain Gage Meter 1/8 DIN 5 Digit, 0.56" (14 mm) Green LED DC Yes Yes Yes No
PAXT0000 Universal Temperature Meter 1/8 DIN 5 Digit, 0.56" (14 mm) Red LED AC Yes Yes Yes No
PAXT0010 Universal Temperature Meter 1/8 DIN 5 Digit, 0.56" (14 mm) Red LED DC Yes Yes Yes No
PAXT0100 Universal Temperature Meter 1/8 DIN 5 Digit, 0.56" (14 mm) Green LED AC Yes Yes Yes No
PAXT0110 Universal Temperature Meter 1/8 DIN 5 Digit, 0.56" (14 mm) Green LED DC Yes Yes Yes No
PAXCK000 Real Time Clock 1/8 DIN 6 Digit, 0.56" (14 mm) Red LED AC Yes No Yes Yes
PAXCK010 Real Time Clock 1/8 DIN 6 Digit, 0.56" (14 mm) Red LED DC Yes No Yes Yes
PAXCK100 Real Time Clock 1/8 DIN 6 Digit, 0.56" (14 mm) Green LED AC Yes No Yes Yes
PAXCK110 Real Time Clock 1/8 DIN 6 Digit, 0.56" (14 mm) Green LED DC Yes No Yes
PAXTM000 Timer 1/8 DIN 6 Digit, 0.56" (14 mm) Red LED AC Yes No Yes No
PAXTM010 Timer 1/8 DIN 6 Digit, 0.56" (14 mm) Red LED DC Yes No Yes No
PAXTM100 Timer 1/8 DIN 6 Digit, 0.56" (14 mm) Green LED AC Yes No Yes No
PAXTM110 Timer 1/8 DIN 6 Digit, 0.56" (14 mm) Green LED DC Yes No Yes No

2.2.3.PAX Lite Meters

PART # FUNCTION SIZE DISPLAY RELAY OUTPUT(S) POWER
PAXLA0U0 Universal DC Analog Meter 1/8 DIN 5 Digit, 0.56" (14 mm) Red LED Yes AC/DC
PAXLC600 Counter 1/8 DIN 6 Digit, 0.56" (14 mm) Red LED No AC
PAXLC800 Counter 1/8 DIN 8 Digit, 0.4" (10 mm) Red LED No AC
PAXLCL00 Current Loop Meter 1/8 DIN 3 1/2 Digit, 0.56" (14 mm) Red LED No AC
PAXLCRU0 Dual Counter and Rate Meter 1/8 DIN 6 Digit, 0.56" (14 mm) Red LED Yes AC/DC
PAXLHV00 AC Voltage Meter 1/8 DIN 3 Digit, 0.56" (14 mm) Red LED No AC
PAXLIA00 AC Current Meter 1/8 DIN 3 1/2 Digit, 0.56" (14 mm) Red LED No AC
PAXLID00 DC Current Meter 1/8 DIN 3 1/2 Digit, 0.56" (14 mm) Red LED No AC
PAXLIT00 5 Amp Current Meter 1/8 DIN 3 1/2 Digit, 0.56" (14 mm) Red LED No AC
PAXLPT00 Process Time Indicator 1/8 DIN 6 Digit, 0.56" (14 mm) Red LED No AC
PAXLPV00 Process Volt Meter 1/8 DIN 3 1/2 Digit, 0.56" (14 mm) Red LED No AC
PAXLR000 Rate Meter 1/8 DIN 6 Digit, 0.56" (14 mm) Red LED No AC
PAXLSG00 Strain Gage Meter 1/8 DIN 3 1/2 Digit, 0.56" (14 mm) Red LED No AC
PAXLT0U0 Universal Temperature Meter 1/8 DIN 5 Digit, 0.56" (14 mm) Red LED Yes AC/DC
PAXLVA00 AC Voltage Meter 1/8 DIN 3 1/2 Digit, 0.56" (14 mm) Red LED No AC
PAXLVD00 DC Volt Meter 1/8 DIN 3 1/2 Digit, 0.56" (14 mm) Red LED No AC

2.2.4. C48 Meters

PART # FUNCTION SIZE DISPLAY POWER NPN O.C. OUTPUT RELAY OUTPUT(S) COMMS
C48CS003 Single Preset Counter 1/16 DIN 2 Line, 6 Digit Reflective LCD AC Yes Yes No
C48CS013 Single Preset Counter 1/16 DIN 2 Line, 6 Digit Reflective LCD DC Yes Yes No
C48CS103 Single Preset Counter 1/16 DIN 2 Line, 6 Digit Backlight LCD AC Yes Yes No
C48CS113 Single Preset Counter 1/16 DIN 2 Line, 6 Digit Backlight LCD DC Yes Yes No
C48CD007 Dual Preset Counter 1/16 DIN 2 Line, 6 Digit Reflective LCD AC No Yes Yes
C48CP110 Dual Preset Counter 1/16 DIN 2 Line, 6 Digit Backlight LCD DC Yes No No
C48CD012 Dual Preset Counter 1/16 DIN 2 Line, 6 Digit Reflective LCD DC No Yes No
C48CP115 Dual Preset Counter 1/16 DIN 2 Line, 6 Digit Backlight LCD DC Yes No Yes
C48CD015 Dual Preset Counter 1/16 DIN 2 Line, 6 Digit Reflective LCD DC Yes No Yes
C48CD017 Dual Preset Counter 1/16 DIN 2 Line, 6 Digit Reflective LCD DC No Yes Yes
C48CD100 Dual Preset Counter 1/16 DIN 2 Line, 6 Digit Backlight LCD AC Yes No No
C48CD102 Dual Preset Counter 1/16 DIN 2 Line, 6 Digit Backlight LCD AC No Yes No
C48CD105 Dual Preset Counter 1/16 DIN 2 Line, 6 Digit Backlight LCD AC Yes No Yes
C48CD107 Dual Preset Counter 1/16 DIN 2 Line, 6 Digit Backlight LCD AC No Yes Yes
C48CD110 Dual Preset Counter 1/16 DIN 2 Line, 6 Digit Backlight LCD DC Yes No No
C48CD112 Dual Preset Counter 1/16 DIN 2 Line, 6 Digit Backlight LCD DC No Yes No
C48CD115 Dual Preset Counter 1/16 DIN 2 Line, 6 Digit Backlight LCD DC Yes No Yes
C48CD117 Dual Preset Counter 1/16 DIN 2 Line, 6 Digit Backlight LCD DC No Yes Yes
C48CP005 Dual Preset Counter 1/16 DIN 2 Line, 6 Digit Reflective LCD AC Yes No Yes
C48CP015 Dual Preset Counter 1/16 DIN 2 Line, 6 Digit Reflective LCD DC Yes No Yes
C48CD002 Dual Preset Counter 1/16 DIN 2 Line, 6 Digit Reflective LCD AC No Yes No
C48CP100 Dual Preset Counter 1/16 DIN 2 Line, 6 Digit Backlight LCD AC Yes No No
C48CD005 Dual Preset Counter 1/16 DIN 2 Line, 6 Digit Reflective LCD AC Yes No Yes
C48CP105 Dual Preset Counter 1/16 DIN 2 Line, 6 Digit Backlight LCD AC Yes No Yes
C48CB003 Batch Counter 1/16 DIN 2 Line, 6 Digit Reflective LCD AC Yes Yes No
C48CB005 Batch Counter 1/16 DIN 2 Line, 6 Digit Reflective LCD AC Yes No Yes
C48CB008 Batch Counter 1/16 DIN 2 Line, 6 Digit Reflective LCD AC Yes Yes Yes
C48CB100 Batch Counter 1/16 DIN 2 Line, 6 Digit Backlight LCD AC Yes No No
C48CB103 Batch Counter 1/16 DIN 2 Line, 6 Digit Backlight LCD AC Yes Yes No
C48CB105 Batch Counter 1/16 DIN 2 Line, 6 Digit Backlight LCD AC Yes No Yes
C48CB108 Batch Counter 1/16 DIN 2 Line, 6 Digit Backlight LCD AC Yes Yes Yes
C48CB110 Batch Counter 1/16 DIN 2 Line, 6 Digit Backlight LCD DC Yes No No
C48TS013 Single Preset Timer 1/16 DIN 2 Line, 6 Digit Reflective LCD DC Yes Yes No
C48TS103 Single Preset Timer 1/16 DIN 2 Line, 6 Digit Backlight LCD AC Yes Yes No
C48TS113 Single Preset Timer 1/16 DIN 2 Line, 6 Digit Backlight LCD DC Yes Yes No
C48TS003 Single Preset Timer 1/16 DIN 2 Line, 6 Digit Reflective LCD AC Yes Yes No
C48TD002 Dual Preset Timer 1/16 DIN 2 Line, 6 Digit Reflective LCD AC No Yes No
C48TD005 Dual Preset Timer 1/16 DIN 2 Line, 6 Digit Reflective LCD AC Yes No Yes
C48TD007 Dual Preset Timer 1/16 DIN 2 Line, 6 Digit Reflective LCD AC No Yes Yes
C48TD012 Dual Preset Timer 1/16 DIN 2 Line, 6 Digit Reflective LCD DC No Yes No
C48TD102 Dual Preset Timer 1/16 DIN 2 Line, 6 Digit Backlight LCD AC No Yes No
C48TD105 Dual Preset Timer 1/16 DIN 2 Line, 6 Digit Backlight LCD AC Yes No Yes
C48TD107 Dual Preset Timer 1/16 DIN 2 Line, 6 Digit Backlight LCD AC No Yes Yes
C48TD112 Dual Preset Timer 1/16 DIN 2 Line, 6 Digit Backlight LCD DC No Yes No
C48TD117 Dual Preset Timer 1/16 DIN 2 Line, 6 Digit Backlight LCD DC No Yes Yes

2.2.5. CUB5 Meters

PART # FUNCTION SIZE DISPLAY DISPLAY COLOR CHANGE AT SETPOINT FIELD-INSTALLABLE OPTION CARD CAPABILITY
CUB5VB00 DC Volt Meter 3" (75 mm) x 1.5" (39 mm) 5 Digit, 0.48"(12 mm) Red/Green Backlight LCD Yes Yes
CUB5VR00 DC Volt Meter 3" (75 mm) x 1.5" (39 mm) 5 Digit, 0.48"(12 mm) Reflective LCD Yes
CUB5TR00 Timer 3" (75 mm) x 1.5" (39 mm) 7 Digit, 0.46"(11 mm) Reflective LCD Yes
CUB5TB00 Timer 3" (75 mm) x 1.5" (39 mm) 7 Digit, 0.46"(11 mm) Red/Green Backlight LCD Yes Yes
CUB5B000 Dual Counter or Count/Rate 3" (75 mm) x 1.5" (39 mm) 8 Digit, 0.46"(11 mm) Red/Green Backlight LCD Yes Yes
CUB5R000 Dual Counter or Count/Rate 3" (75 mm) x 1.5" (39 mm) 8 Digit, 0.46"(11 mm) Reflective LCD Yes
CUB5PB00 Process Meter 3" (75 mm) x 1.5" (39 mm) 5 Digit, 0.48"(12 mm) Red/Green Backlight LCD Yes Yes
CUB5PR00 Process Meter 3" (75 mm) x 1.5" (39 mm) 5 Digit, 0.48"(12 mm) Reflective LCD Yes
CUB5IB00 DC Current Meter 3" (75 mm) x 1.5" (39 mm) 5 Digit, 0.48"(12 mm) Red/Green Backlight LCD Yes Yes
CUB5IR00 DC Current Meter 3" (75 mm) x 1.5" (39 mm) 5 Digit, 0.48"(12 mm) Reflective LCD Yes
CUB5RTB0 RTD Meter 3" (75 mm) x 1.5" (39 mm) 5 Digit, 0.48"(12 mm) Red/Green Backlight LCD Yes Yes
CUB5RTR0 RTD Meter 3" (75 mm) x 1.5" (39 mm) 5 Digit, 0.48"(12 mm) Reflective LCD Yes
CUB5TCB0 Thermocouple Meter 3" (75 mm) x 1.5" (39 mm) 5 Digit, 0.48"(12 mm) Red/Green Backlight LCD Yes Yes
CUB5TCR0 Thermocouple Meter 3" (75 mm) x 1.5" (39 mm) 5 Digit, 0.48"(12 mm) Reflective LCD Yes

2.2.6. CUB4 Meters

PART # FUNCTION SIZE DISPLAY
CUB4L000 Counter 3" (75 mm) x 1.5" (39 mm) 6 Digit, 0.48" (12 mm) Reflective LCD
CUB4L010 Counter 3" (75 mm) x 1.5" (39 mm) 6 Digit, 0.48" (12 mm) Green Backlight LCD
CUB4L020 Counter 3" (75 mm) x 1.5" (39 mm) 6 Digit, 0.48" (12 mm) Red Backlight LCD
CUB4L800 Counter 3" (75 mm) x 1.5" (39 mm) 8 Digit, 0.46" (12 mm) Reflective LCD
CUB4L810 Counter 3" (75 mm) x 1.5" (39 mm) 8 Digit, 0.46" (12 mm) Green Backlight LCD
CUB4L820 Counter 3" (75 mm) x 1.5" (39 mm) 8 Digit, 0.46" (12 mm) Red Backlight LCD
CUB4V000 DC Volt Meter 3" (75 mm) x 1.5" (39 mm) 3 1/2 Digit, 0.6" (15 mm) Reflective LCD
CUB4V010 DC Volt Meter 3" (75 mm) x 1.5" (39 mm) 3 1/2 Digit, 0.6" (15 mm) Green Backlight LCD
CUB4V020 DC Volt Meter 3" (75 mm) x 1.5" (39 mm) 3 1/2 Digit, 0.6" (15 mm) Red Backlight LCD
CUB4CL10 Current Loop Meter 3" (75 mm) x 1.5" (39 mm) 3 1/2 Digit, 0.6" (15 mm) Green Backlight, Negative Image LCD
CUB4CL20 Current Loop Meter 3" (75 mm) x 1.5" (39 mm) 3 1/2 Digit, 0.6" (15 mm) Red Backlight, Negative Image LCD
CUB4CL30 Current Loop Meter 3" (75 mm) x 1.5" (39 mm) 3 1/2 Digit, 0.6" (15 mm) Green Backlight, Positive Image LCD
CUB4CL40 Current Loop Meter 3" (75 mm) x 1.5" (39 mm) 3 1/2 Digit, 0.6" (15 mm) Red Backlight, Positive Image LCD
CUB4I000 DC Current Meter 3" (75 mm) x 1.5" (39 mm) 3 1/2 Digit, 0.6" (15 mm) Reflective LCD
CUB4I010 DC Current Meter 3" (75 mm) x 1.5" (39 mm) 3 1/2 Digit, 0.6" (15 mm) Green Backlight LCD
CUB4I020 DC Current Meter 3" (75 mm) x 1.5" (39 mm) 3 1/2 Digit, 0.6" (15 mm) Red Backlight LCD
CUB4LP00 Loop Powered Process Meter 3" (75 mm) x 1.5" (39 mm) 3 1/2 Digit, 0.6" (15 mm) Reflective LCD
CUB4LP40 Loop Powered Process Meter 3" (75 mm) x 1.5" (39 mm) 3 1/2 Digit, 0.6" (15 mm) Red Backlight LCD

2.2.7. CUB7 Meters

PART # FUNCTION SIZE DISPLAY INPUTS TIMING
CUB7CCG0 Counter 1/32 DIN 8 Digit, 0.35" (9 mm) Backlight Green LCD 28 VDC max N/A
CUB7CCR0 Counter 1/32 DIN 8 Digit, 0.35" (9 mm) Backlight Red LCD 28 VDC max N/A
CUB7CCS0 Counter 1/32 DIN 8 Digit, 0.35" (9 mm) Reflective LCD 28 VDC max N/A
CUB7CVG0 Counter 1/32 DIN 8 Digit, 0.35" (9 mm) Backlight Green LCD 50 to 250 VAC/VDC N/A
CUB7CVR0 Counter 1/32 DIN 8 Digit, 0.35" (9 mm) Backlight Red LCD 50 to 250 VAC/VDC N/A
CUB7CVS0 Counter 1/32 DIN 8 Digit, 0.35" (9 mm) Reflective LCD 50 to 250 VAC/VDC N/A
CUB7TCS1 Timer 1/32 DIN 8 Digit, 0.35" (9 mm) Reflective LCD 28 VDC max Time when input is high
CUB7TVG0 Timer 1/32 DIN 8 Digit, 0.35" (9 mm) Backlight Green LCD 50 to 250 VAC/VDC Time when input is high
CUB7TVR0 Timer 1/32 DIN 8 Digit, 0.35" (9 mm) Backlight Red LCD 50 to 250 VAC/VDC Time when input is high
CUB7TVS0 Timer 1/32 DIN 8 Digit, 0.35" (9 mm) Reflective LCD 50 to 250 VAC/VDC Time when input is high
CUB7TCG0 Timer 1/32 DIN 8 Digit, 0.35" (9 mm) Backlight Green LCD 28 VDC max Time when input is low
CUB7TCG1 Timer 1/32 DIN 8 Digit, 0.35" (9 mm) Backlight Green LCD 28 VDC max Time when input is high
CUB7TCR0 Timer 1/32 DIN 8 Digit, 0.35" (9 mm) Backlight Red LCD 28 VDC max Time when input is low
CUB7TCR1 Timer 1/32 DIN 8 Digit, 0.35" (9 mm) Backlight Red LCD 28 VDC max Time when input is high
CUB7TCS0 Timer 1/32 DIN 8 Digit, 0.35" (9 mm) Reflective LCD 28 VDC max Time when input is low

2.3 Màn Hình LED Hiển Thị REDLION

2.3.1. LD2 Displays

2.3.2. LD4 Displays

2.3.3. LPAX Modular Displays

2.3.4. EPAX Modular Displays

3. Cảm Biến Và Thiết Bị Điều Khiển REDLION

3.1 ANALOG SENSORS

3.1.1. CURRENT SENSORS

3.1.2. TEMPERATURE SENSORS

3.2. DIGITAL SENSORS

3.2.1. SHAFT-MOUNT ENCODERS

3.2.2. THRU-BORE ENCODERS

3.3 Bộ Điều Khiển Tín Hiệu | Signal Conditioners

- IFMA - Frequency

- IFMR - Frequency

- IAMS - Temperature

- IRMA - Temperature

- ITMA - Temperature

- IAMS - Process

- IAMA - Process

- IAMA0006 - Process

- AIMI - Process

- AFCM - Process

II. THIẾT BỊ MẠNG CÔNG NGHIỆP REDLION | Industrial Networking

INDUSTRIAL NETWORKING PRODUCTS redlion

1. Ethernet Solutions

1.1. Unmanaged Ethernet

- 100 Switches

300 Switches

500 Switches

1000 Switches

SL Switches

SLX Switches

1.2. Monitored Switches

500-A Process Control Switches

500-N Monitored Switches

300-N Monitored Switches

SLX Monitored Switches

SL Monitored Switches

1.3. Managed Ethernet

NT24k Switches

700 Switches

7000 Switches

SLX Switches

1.4. Power over Ethernet (PoE)

1000-POE Devices

SLX PoE Switches

100 PoE Switches

EB PoE Devices

1.5. IP67 and OEM Boards

NT24k-16M12 Switches

ET Switches

-  100M12 Switches

700M12 Switches

ET OEM Boards

1.6. Routers

2.Cellular M2M

- Cellular Routers

- Cellular RTUs

- Accessories

3.Communication Converters

- Protocol Converters

- Media Converters

- Serial Converters

- Accessories

Hãy liên ngay cho chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất về sản phẩm hãng REDLION tại Việt Nam

Ngoài ra TMP còn là đại lý của nhiều hãng khác đáp ứng cho nhiều ngành công nghiệp khác nhau, quý khách có thể tham khảo tại đây: 

Đại lý Redlion Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TĂNG MINH PHÁT

 VPĐD: Số 01, Đường 27, P.Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

 Ðiện Thoại:  (028) 35121007                Fax: (028) 35121008

►Nhân viên kinh doanh: Huỳnh Công Chính (Mr.)

 Email:  sale04@tmpvietnam.com        Tel:  0914 .573.068 

 VP tại Đức: Am Boscheler Berg 4a 52134 Herzogenrath

 Website: avantgarde-x.de

Chính sách mua hàng

yes Làm việc các ngày trong tuần.

yes Thanh toán linh động.

yes Bảo hành 12 tháng

yes Giao hàng miễn phí 

Bản đồ TMP

© 2017 Tangminhphat.com, all right reserved.

Thiết kế website www.webso.vn

Loading...

Back To Top