Bircher VietNam - Đại lý Bircher tại Việt Nam

HOTLINE:
0914.573.068
Mail:
sale04@tmpvietnam.com
Xuất Xứ:
Switzerland
Mô tả:
Đại Lý Phân Phối Bircher tại Việt Nam - TĂNG MINH PHÁT LÀ ĐẠI LÝ Bircher Việt Nam
Chia sẻ:
Số lượng
Yêu cầu gọi lại
số điện thoại

Đại Lý Phân Phối thiết Bị Bircher tại Việt Nam - Nhà cung cấp Bircher tại Việt Nam

- Tình Trạng: mới 100%

- Bảo hành: 12 tháng

- Xuất xứ: Switzerland 

Sản Phẩm Hãng Bircher Tại TMP : 

Sản Phẩm Tại Hãng Bircher: 

ĐẠI LÝ BIRCHER TẠI VIỆT NAM

MỘT SỐ SẢN PHẨM CỦA BIRCHER

RFGate 2.1.F

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

RFGate  2.1.S.F

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

RFGate 2.2.F.A

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

DW50 Druckwellenschalter DW50

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

DWGK50

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

GEHDWGK50 , DW50

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

PG-11W

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

GEHDWGK50 completely

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

DW40 DW-Schalter DW40

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

DW40AMP DW-Schalter DW40 AMP

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

DW40D DW-Schalter DW40 dicht

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

DW40DOE DW-Schalter DW40 DÖ

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

DW40DOEAMP DW-Schalter DW40 AMP

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

DW40OPL DW-Sch DW40 ohne Halterung

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

DW40SINT2 DW-Sch DW40 35-50ml/min 2mbar

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

DW40SINT2AMP DW-Sch DW40AMP 35-50ml/min

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

DW40-HALTERUNG Halterung zu DW40

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

DWGK1 DW-Schalter DWGK1

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

DWGK11 DW40

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

DWGK11DOE DW-Schalter DWGK11

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

DWGK1DOE DW-Schalter DWGK1

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

GEHDWGK11

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

DW20S DW-Schalter DW20S

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

DW20SD DW-Schalter DW20S dicht

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

DW20SDOE DW-Schalter DW20S

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

D3P DW-Schalter D3-P

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

D3P-CLIP D3P mit montiertem Clip

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

D3PB DW-Schalter D3-PB

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

D3CLIP DIN-Schnapper zu D3

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

D3PBK1 DW-Sch D3PB

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

D3PK1 DW-Sch D3P

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

DTFU Drucktaste DTFU

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

DTFUW Drucktaste DTFUW

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

BALGDTFU Balg zu DTFU/DTFA

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

BALGDTFUW Balg zu DTFUW

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

Hose D4/2 100m

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

Connection DWT

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

Connection DWL

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

5103.4.061.2 , DWV

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

5105.4.001.1 , A3M5

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

5119.4.036.1 , DWS-C weich, DWSEC

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

5119.4.037.1 , DWS-B weich, DWSEB

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

5119.4.038.1 , DWS-A weich, DWSEA

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

5146.4.003.1 , DWS-D, DWSED

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

Mounting Profile DWSALUD DWS-D

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

DWSGOA Prof PVC DWS-A offen 5119.4.005.1

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

DWSGOB Prof PVC DWS-B offen 5119.4.006.1

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

DWSGOBS Prof PVC DWS-BS offen 5119.4.011

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

DWSGOC Prof PVC DWS-C offen 5119.4.007.1

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

DWSGOD Prof PVC DWS-D offen 5146.4.002.1

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

DWSGOP Prof PVC DWS-P offen 5119.4.053.1

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

ProLoop2 1.24ACDC

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

ProLoop2 1.A.24ACDC

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

ProLoop2 1.LVAC

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

ProLoop2 1.A.LVAC

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

ProLoop2 2.24ACDC

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

ProLoop2 2.A.24ACDC

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

ProLoop2 2.LVAC

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

ProLoop2 2.A.LVAC

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

Herkules 2

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

PrimeMotion C black Asia (CN/EN)

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

PrimeMotion C silver Asia (CN/EN)

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

PrimeMotion C white Asia (CN/EN

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

PrimeMotion C bk                              

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

PrimeMotion C si                              

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

PrimeMotion C wt

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

PrimeTec B ES bk

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

Merkur 2

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

Merkur 2 C

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

Merkur 2 ES

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

Merkur 2 ES.C

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

PIR 20/31 bk

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

PIR20/31 Black standard

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

PIR20/31 Black std w/c. frame

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

PIR20/31 Black std w/c. frame

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

PIR 30/31

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

Cleanscan AIR 12-R1/31

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

SpotScan

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

SpotScan

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

SpotScan

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

SpotScan

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

PrimeScan B ES bk

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

Topscan 1.350 silver

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

Topscan 1.350 silver

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

Topscan 1.700 silver

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

Topscan 1.900 silver

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

Topscan 2.750 silver

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

Topscan 3.900 silver

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

AIR16 re Moundle packed

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

BSF-11/ES12 Stecksockel BSF-11 11-polig

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

Surface mounting frame

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

Cover plate

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

Cover frame

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

Cover frame

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

Ceiling mounting frame

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

Ceiling mounting lens cover

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

Scan Cap set plug black

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

Door Loop 6 wall plug

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

Cover installation set for PrimeTec / PrimeScan PTIS

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

Rain cover for PrimeTec PTCAP

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

Ceiling mounting for PrimeTec / PrimeScan PTCM

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

PMCAP Rain cover for PrimeTec

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

RegloBeam 2

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

Ceiling mounting frame

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

212657 PIR 20/31

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

212658 PIR 20/31

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

212638 PIR 30/31

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

212642 PIR 30/31

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

316762 LBGate R18

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

316763 LBGate TB18

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

212063  LBGate R25 

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

212064 LBGate R25.D

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

212121 LBGate REF84

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

212120 LBGate REF46

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

212109 LBGate HW25

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

299769 RFGate 2.1.F

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

250948 RFGate 2.1

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

306921 RFGate 2.2.F.A

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

306920 RFGate 2.2.A

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

336806 RFGate 2.2.NG.F

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

336804 RFGate 2.2.NG

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

340871 RFGate 2.2.S.F

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

340870 RFGate 2.2.S

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

250951 RFGate 2.1.R

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

306923 RFGate 2.2.R.A

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

240578

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

244423

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

263915

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

263916

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

240580

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

240584

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

240585

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

249588

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

256427

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

256387

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

256432 INTRA6 2 SET01

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

256433 INTRA6 2 SET02

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

256435 INTRA6 2 SET03

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

256437 INTRA6 2 SET04

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

256439 INTRA6 2 SET05

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

256440 INTRA6 2 SET06

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

256442 INTRA6 2 SET07

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

256443 INTRA6 2 SET08

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

264718 INTRA6 3 SET01

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

264750 INTRA6 3 SET02

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

264751 INTRA6 3 SET03

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

264752 INTRA6 3 SET04

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

264753 INTRA6 3 SET05

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

264754 INTRA6 3 SET06

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

264755 INTRA6 3 SET07

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

264756 INTRA6 3 SET08

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

INT-SET50.24ACDC

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

INT-SET50.230AC

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

INT-SET50.K.24ACDC

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

INT-SET50.K.230AC

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

INT-SET51.24ACDC

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

INT-SET51.230AC

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

INT-FIX50

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

INT-MOB50

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

INT-MONT50

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

210978 ESD3-03-230VAC

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

210979 ESD3-03-24VACDC

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

210984 ESD3-04-230VAC

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

210983 ESD3-04-115VAC

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

210985 ESD3-04-24VACDC

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

210988 ESD3-05-24VACDC

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

210994 ESD3-06-24VACDC

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

210997 ESD3-08-24VACDC

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

211000 ESD3-09-24VACDC

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

263911 EsGate 2 24VACDC

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

263912 EsGate 2.LVAC 100-240VAC

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

263913 EsGate 3 24VACDC

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

263914 EsGate 3.LVAC 100-240VAC

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

211897 ESR31C-24VDC GB

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

211922 ESR32-24VDC GB

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

211903 ESR32-115VAC GB

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

211909 ESR32-230VAC GB

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

210865 ESA25-24VACDC

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

210884 ESAS25-230AC

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

210864 ESA25-230VAC

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

211731 ESP25-24VACDC

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

211838 ESR25-24VACDC GB

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

211845 ESR26-24VACDC GB

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

211777 ESR11-24VACDC GB

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

211771 ESR11-230VAC GB

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

211795 ESR12-24VACDC GB

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

211789 ESR12-230VAC GB

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

209745 11-pin plug-in base

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

209310 ES-RR

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

209305 ES-ZT

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

210973 ES-CC

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

211968 ES-RC

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

211723 ES-MK

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

211969 ES-RE-8k2

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

210975 ES-CS-1150

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

210976 ES-CS-1550

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

210978 ESD3-03

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

210979 ESD3-03

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

210983 ESD3-04

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

210984 ESD3-04

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

210985 ESD3-04

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

210994 ESD3-06

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

210988 ESD3-05

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

210997 ESD3-08

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

211000 ESD3-09

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

209932 DGU500

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

209928 DGU1000

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

209929 DGU1500

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

209930 DGU2000

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

209931 DGU3000

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

209926 DGD

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

209979 DTFU

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

209981 DTFUW H

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

209689 B-DTFU

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

209690 B-DTFUW B

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

207495 PVC 2/4

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

207502 NEO 2/4

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

208930 DWV

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

208929 DWL

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

208968 A3M5

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

208928 DWT

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

210191 DWSO

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

212865 GEHDWGK1

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

212866 GEHDWGK11

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

212864 GEHD3K1

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

210032 D1CLIP

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

213966 SPK3

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

239889 SPK5

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

213967 SPK-APD

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

ENES-K05

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

ENES-K2

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

ENES-K4

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

ENES-K7

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

ENES-K10

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

ENES-0

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

ENES-8

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

ENA-10

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

ENS-DL

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

ENS-DS

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

ENSC

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

ES-BD

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

ES-KLEBER

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

ESS-PRESS

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

GUMMISCHERE

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

ENS-A12

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

ENS-A20

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

SPK-APD

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

SPK-3

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

ESR11-230AC

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

ESR11-24ACDC

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

ESR12-230AC

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

ESR12-24ACDC

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

ESA25-230AC

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

ESA25-24ACDC

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

ESR25-24ACDC

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

ESR26-24ACDC

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

ESP 25-24ACDC

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

ENT-R/25

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

ENT-R/50

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

ENT-R/100

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

ENT-20/25

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

ENT-20/50

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

ENT-20/100

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

ENEH-8

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

ENEH-0

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

ENEH-K05

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

ENEH-K2

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

ENEH-K4 

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

ENEH-K7

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

ENEH-K10

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

210621 EN-C60

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

249604 EN-C29

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

256045 EN-C42

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

256050 EN-C55

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

256052 EN-C80

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

210616 ENA-10

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

221785 EN-KAS

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

210624 EN-DS

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

210622 EN-DL

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

210964 ES-BD

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

211010 ES-KLEBER

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

211739 ES-PRESS

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

212876 GUMMI-SCHERE 

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

254924 EN-PHC

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

262494 EN-PHK

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

219184 Merkur 2 

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

219187 Merkur 2 C 

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

219190 Merkur 2 ES

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

219193 Merkur 2 ES.C

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

221979 Merkur 2 ES.SM.R.C 

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

221980 Merkur 2 ES.SM.F.C

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

221981 Merkur 2 ES.SM.V.C

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

221983 Merkur 2 ES.SM.V

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

292393

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

213462

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

212840

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

247438

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

212527

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

212528

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

260508 PrimeTec B ES bk (11.5–32 V DC)

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

266427 PrimeTec B ES si (11.5–32 V DC)

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

263952 PrimeTec B ES wt (11.5–32 V DC

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

293924 PrimeTec B ES/02 bk 

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

294841 PrimeTec B ES/02 s

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

294840 PrimeTec B ES/02 wt

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

260509 PrimeScan B bk

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

263953 PrimeScan B wt

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

266428 PrimeScan B si

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

261008 PrimeMotion B bk (12–28 VAC / 11.5–32 V DC)

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

266429 PrimeMotion B si (12–28 VAC / 11.5–32 V DC)

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

263954 PrimeMotion B wt (12–28 VAC / 11.5–32 V DC)

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

266168 PTCAP

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

266169 PTCM

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

266354 PTCA

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

266355 PSCA

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

264212 PTIS bk

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

265254 PTIS wt

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

289500 PMCAP

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

296202 PrimeMotion C bk

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

298680 PrimeMotion C si

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

298619 PrimeMotion C wt

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

289500 PMCAP

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

223152

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

292393

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

212578 RK 31C-P/31

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

212606 RK 33C-P/31

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

212564 RK 31C-PWH/31

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

212598 RK 33C-PWH/31

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

213377

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

Mounting Profile AP-4

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

Mounting Profile AP-5

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

Mounting Profile AP-8

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

Mounting Profile AP-G1

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

Cover ENA-10

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

EN-C60 Endkappe zu GumPro EPE036/060

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

EN-DL Dichtstopfen mit Loch

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

EN-DS Dichtstopfen

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

End Piece ENEH-0 no resistor

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

End Piece ENEH-K4 cable 4m

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

Contact Strip ENT-20/100 100m

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

Contact Strip ENT-20/25 25m

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

Contact Strip ENT-20/50 50m

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

Contact Strip ENT-R/100

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

Contact Strip ENT-R/50

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

Rubber Profile EPE025/029A0V0

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

Rubber Profile EPE025/029C3K0

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

Rubber Profile EPE025/040A0K

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

Rubber Profile EPE030/042AOV

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

Rubber Profile EPE036/040A0D0

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

Rubber Profile EPE036/045A0V

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

Rubber Profile EPE036/060A0D

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

Rubber Profile EPE036/065A0V

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

Rubber Profile EPE040/055A0J

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

Rubber Profile EPE040/080A0J

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

Rubber Profile EPE040/122A0A0

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

Rubber Profile EPP025/013A0MR

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

ES-BD

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

Adhesive RUDERER 5104

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

Rubber Profile EPE040/105E1J

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

End Piece ENEH-0 no resistor

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

End Piece ENEH-8 with resistor 8.2kOhm

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

ENEH-FK2 Endstück, Kabel flexibel 2m

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

End Piece ENEH-K2

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

Rubber Profile EPE040/105A0J

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

End Piece ENEH-K05

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

EN-C42

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

EN-C55

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

EN-C80

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

ES-BUTTON-150X150 Flachtaster zur Ste...

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

ES-CC Eckverbinder zu RampSch

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

ES-CS-1150 Verb.Streifen BKT-2307 115...

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

ES-CS-1550 Verb.-Streifen BKT-2307 15...

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

ES-EC-10 , L=10m

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

ES-EC-5 , L=5m

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

ESM-52D-1000X1000 KonMat 2 Kabel

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

ESM-52D-1200X1000 KonMat 2 Kabel

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

ESM-52D-1200X1250 KonMat 2 Kabel

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

ESM-52D-1200X500 KonMat 2 Kabel

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

ESM-52D-1200X750 KonMat 2 Kabel

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

ESM-52D-1600X1000 KonMat 2 Kabel

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

ESM-52D-1600X500 KonMat 2 Kabel

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

ESM-52D-1600X750 KonMat 2 Kabel

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

ES-MK Befestigungsset zu RampSch ES-RR

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

ES-RC Steckverbinder zu RampSch

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

ES-RE-8K2 AbschlussWiderst ,8,2KOhm,S…

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

ES-RR-1000 RampSch L=990mm

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

ES-RR-1200 RampSch L=1190mm

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

ES-RR-1250 RampSch L=1240mm

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

ES-RR-1600 RampSch L=1590mm

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

ES-RR-500 RampSch L=490mm

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

ES-RR-750 RampSch L=740mm

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

ES-ZT-1000 Z-Schiene L=1000mm

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

ES-ZT-1200 Z-Schiene L=1200mm

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

ES-ZT-1250 Z-Schiene L=1250mm

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

ES-ZT-1600 Z-Schiene L=1600mm

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

ES-ZT-500 Z-Schiene L=500mm

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

ES-ZT-750 Z-Schiene L=750mm

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

ESM-54D / ESM-54G

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

ESM-57

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

ESAS25-230AC

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

ESR25-24ACDC

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

ESR26-24ACDC

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

EsGate 2.LVAC

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

EsGate 3.LVAC

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

ESD3-03-24ACDC SichSchGer,autoRes 24ACDC

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

ESD3-04-24ACDC SichSchGer,autoRes 24ACDC

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

ESD3-05-24ACDC SichSchGer,extRes 24ACDC

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

ESD3-06-24ACDC SichSchGer,extRes 24ACDC

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

ESD3-08-24ACDC SichSchGer,autoRes 24ACDC

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

ESD3-09-24ACDC SichSchGer,extRes 24ACDC

BIRCHER Việt Nam, đại lý Bircher tại vietnam

 

Hãy liên ngay cho chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất về sản phẩm hãng BIRCHER tại Việt Nam

Ngoài ra TMP còn là đại lý của nhiều hãng khác đáp ứng cho nhiều ngành công nghiệp khác nhau, quý khách có thể tham khảo tại đây: 

Bircher VietNam - Đại lý Bircher tại Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TĂNG MINH PHÁT

 VPĐD: Số 01, Đường 27, P.Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

 Ðiện Thoại:  (028) 35121007                Fax: (028) 35121008

►Nhân viên kinh doanh: Huỳnh Công Chính (Mr.)

 Email:  sale04@tmpvietnam.com        Tel:  0914 .573.068 or 0346.745. 729

 VP tại Đức: Am Boscheler Berg 4a 52134 Herzogenrath

 Website: avantgarde-x.de

Chính sách mua hàng

yes Làm việc các ngày trong tuần.

yes Thanh toán linh động.

yes Bảo hành 12 tháng

yes Giao hàng miễn phí 

Bản đồ TMP

© 2017 Tangminhphat.com, all right reserved.

Thiết kế website www.webso.vn

Loading...

Back To Top